وکیل دادگاه تجدید نظر استان گلستان

وکیل دادگاه تجدید نظر استان گلستان

وکیل دادگاه تجدید نظر استان گلستان


با معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر استان گلستان همراهتان هستیم.

با جدا شدن گرگان از استان مازندران و تشکیل استان گلستان، دادگستری کل استان گلستان افتتاح شد. مرکز دادگستری کل استان گلستان شهر گرگان است که مراجع قضایی استانی نیز در این شهر مستقر شده اند.

تمایل روزافزون و تماس‌های مراجعین از استان گلستان به موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان و درخواست معرفی وکیل تخصصی دادگاه تجدید نظر استان گلستان ما را بر آن داشت تا ضمن معرفی وکیل برای پرونده تجدید نظر در شهر گرگان، به بررسی اجمالی دادگستری کل استان و مراجع قضایی مستقر در آن اشاره ای کنیم.

وکیل دادگاه تجدید نظر قزوین

رای دادگاه قطعی است مگر اینکه در قانون قابل اعتراض باشد. پس اصل بر قطعیت آراء دادگاههای اولیه است. اما در عمل بیشتر تصمیمات دادگاههای بدوی قابلیت اعتراض در دادگاه عالی را دارند.

ممانعت از حق در ملک ورثه ای

مرحله دیگری از رسیدگی به پرونده به نام اعاده دادرسی نیز داریم. در اعاده دادرسی در واقع پرونده مختومه با رای قطعی دوباره گشوده شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اما اعاده دادرسی به عنوان مرحله جدایی از رسیدگی به پرونده نیست.
در ادامه به تعریف بعضی از مراجع تجدیدنظر خواهی و بررسی صلاحیت آنها خواهیم پرداخت.
در صورت نیاز به مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک ویژه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

سوالات مهم در معرفی وکیل دادگاه تجدیدنظر گرگان

مرجع تجدید نظر از رای دادگاه اولیه

دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در شهر گرگان واقع شده است. برای اعتراض به هر یک از آراء صادر شده از دادگستری های سطح استان گلستان، دادگاه تجدید نظر مرکز استان صلاحیت رسیدگی دارد.
اما در قانون مراجع دیگری نیز برای اعتراض به رای پیش بینی شده است.

نحوه شکایت در جرایم اقتصادی

بعضی از اعتراضات در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد. اما بیشتر اعتراض ها به آراء و درخواست تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار می گیرد. قرارهای صادر شده از مرجع تعقیب و تحقیق، نیز قابلیت رسیدگی در دادگاه کیفری دو حسب مورد دارد.

اما اگر این قرارها از سوی دادگاه به صورت مستقیم صادر شود مرجع اعتراض کجاست؟

اعتراض به قرار بایگانی کردن پرونده در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟

با توجه به صراحت ماده 80 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری، قرار بایگانی پرونده مختص جرائم با مجازات درجه هفت و هشت است. قرار بایگانی پرونده صادر شده از دادسرا قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو است.

اما اگر مرجع صدور این قرار دادگاه کیفری دو باشد، دادگاه تجدید نظر استان مرجع رسیدگی به اعتراض است.

آیا قرار تعلیق تعقیب متهم نیز قابل اعتراض است؟

بله بر اساس ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری جدید پاسخ مثبت است. قرار تعلیق تعقیب صادر شده از دادسرا قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان است.
اعتراض به قرار تعلیق تعقیب صادر شده از دادگاه در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است.

وکیل متخصص دیوان محاسبات

اعتراض به قرار عدم دسترسی به پرونده در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟

ماده 100 قانون آئین دادرسی کیفری جدید

شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏ اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

وکیل ملک در قزوین

تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه

استعلام: ۱- آیا تبصره‌ ۲ ماده‌ ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی، شامل نظر کارشناس رسمی دادگستری که حاوی اطلاعات دارای به کلی سری است نیز می‌شود؟
۲-آیا حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ در قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا اختصاص است یا این که دادگاه هم باید به این ممنوعیت توجه کند؟

وکیل ملک اراک

وکیل برای ابطال سند رسمی

پاسخ: ۱- تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده به شاکی را ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس و با لحاظ ماده یک «آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و…» چنانچه پرونده حاوی هرگونه اسناد، مدارک و اطلاعات دارای طبقه‌بندی باشد، ارائه آن اسناد به شاکی ممنوع است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
۲- ممنوعیت‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که حسب مورد ممکن است در دادسرا و یا دادگاه انجام گیرد و به محاکمه دادگاه تسری ندارد؛ در مرحله اخیر مطابق تبصره ماده ۳۵۱ این قانون رفتار می‌شود.

وکیل دادگاه تجدیدنظر ملک در استان گلستان

الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات مالکیت

انتقال و خرید و فروش ملکی که سند رسمی دارد، فقط با سند رسمی امکان پذیر است. اما عرف معاملاتی در ایران، تنظیم مبایعه نامه قبل از انتقال سند رسمی است. در این حالت از زمان امضای مبایعه نامه تا انتقال سند رسمی حالات مختلفی ممکن است پیش آید.

در رهن بودن ملک خریداری شده

اگر در زمان انجام معامله، سند ملک در رهن بانک باشد، باید اجازه بانک برای انجام معامله اخذ شود. گاهی نیز ممکن است بنا به دلیلی، این اجازه اخذ نشده باشد. فروشنده قصد دارد تا با دریافت مبلغ اولیه، نسبت به تسویه بدهی اقدام کند. اما به هر دلیلی بعد از دریافت مبلغ اولیه قرارداد نسبت به انجام تعهد طفره رفته است.

حال خریدار چه دعوائی باید طرح کند؟ آیا امکان طرح دعوی الزام به تنظیم سند ملک وجود دارد؟

اثبات وقوع عقد بیع

در این حالت بیع نافذ نیست. نفوذ قرارداد بیع منوط به جلب نظر و رضایت بانک است. طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نیز فایده ای ندارد. بعضی از وکلای دادگستری و قضات عقیده دارند که باید دعوی اثبات وقوع عقد بیع به همراه الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود.

ده وکیل برتر کیفری تهران

اما باید یادآور شد که طرح دعوی ممکن است به لحاظ قانونی صحیح نباشد. اما امکان طرح دعوی الزام به فک رهن و سپس انتقال سند رسمی مالکیت چاره کار است.

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر استان گلستان
اعتراض شخص ثالث به قرار تامین خواسته کیفری در کدام دادگاه بررسی می شود؟

ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری

دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏ کند.

مرجع تجدیدنظرخواهی از دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله کجاست؟
ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری

متهم، کفیل و وثیقه‏ گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:
الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏ اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

مراجع حل اختلاف در قانون کار

ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏ اند.
ث – هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
تبصره۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رای دادگاه قطعی است.
تبصره۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
تبصره ۳- در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (17 امتیاز)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *