تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی


امروز در خصوص موضوع تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی، همراه شما هستیم.

توقیف مال محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال نیست.

با توقیف سندی، ملک همچنان در ید مالک قبلی قرار دارد اما بعد از انتقال اجرایی موظف به تحویل ملک است.

عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی است که در واقع به عملیات اجرای سند یا حکمی گفته می‌شود که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته باشد.

در مقاله امروز در رابطه با موضوع مذبور همراه شما خواهیم بود.

پرسش و پاسخ های مهم در خصوص تجدید نظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

منظور از تجدید نظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی چیست؟

آیا تمامی آراء قابلیت تجدید نظر را دارد؟

وکیل متخصص تجدیدنظر خواهی در تهران چگونه قابل شناسایی است؟

پس از اینکه اجراییه از سوی اداره ثبت صادر شد، چه اقداماتی لازم است صورت گیرد؟

 پس از اینکه اجراییه از سوی اداره ثبت صادر شد لازم است اقداماتی به منظور اجرای سند صورت گیرد که به این اقدامات انجام شده، عملیات اجرایی ثبت گفته می‌شود.

از جمله این اقدامات می‌توان به مواردی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و حتی تنظیم و اجرای سند که غالبا تنظیم سند اجرایی و تحویل مورد مزایده است را نام برد.

تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

رد ترکه در امور حسبی

تجدید نظر خواهی به چه معناست؟

تجدید نظر خواهی به مفهوم درخواست بررسی مجدد محکوم له یا محکوم علیه از امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و اعمال دادگاه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.

چه آرایی قابل تجدید نظر است؟

مطابق آنچه که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح شده است، اصل بر قطعیت آراء است و رسیدگی مجدد استثناء است و لزوما باید تصریح شده باشد.

در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.

کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی.

حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.

کدام مرجع صالح برای تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی است؟

دفتر دادگاه صادر کننده رای نخستین.

دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان.

دفتر بازداشتگاه در صورتی که تجدید نظر خواه در آن جا توقیف شده باشد.

مهلت تجدید نظر خواهی چه میزان است؟

این مهلت برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است.

در چه مواردی مراجع صلاحیت‌دار اقدام به توقف عملیات اجرایی می‌نمایند؟

ابراز رسید محکوم له دایر بر رضایت او در تاخیر یا توقف یا قطع اجرا.

ادعای متصرف مال موضوع محکوم‌به مبنی بر داشتن حق اعم از عین یا منافع.

ادعای شخص ثالث مبنی برتلف مال توقف شده بدون تعدی و تفریط نزد او.

توقف عملیات اجرای حکمی که موضوع آن معین نباشد.

قرار قبول دادخواست واخواهی.

اعاده دادرسی.

مرور زمان.

قرار قبول تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به علت عذرموجه.

در اعتراض به تصرف ملک توسط دستگاه اجرایی.

اعتراض به رای داور و توقف اجرای رای داوری.

زمانی که قرار اناطه صادر شود.

در صورتی که در زمان اجرای حکم یکی از طرفین یا هردوی آن‌ها محجور شوند یا فوت نمایند چه اقدامی صورت می‌گیرد؟

طبق قانون اجرای احکام مدنی، در صورت فوت یا حجر یا ورشکسته شدن محکوم علیه در زمان اجرای حکم عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد.

قسمت اجرا به محکوم له اخطار می‌نماید تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد، مامور اجرا می‌تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف نماید.

تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

وکیل پایه یک منطقه 1

چه کسانی می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند؟

شخصی که حکم به زیان او صادر شده ‌است، می‌تواند شخصا یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود اقدام کرده و تقاضای تجدیدنظر را مطرح کند همچنین شاکی یا مدعی ‌خصوصی می‌تواند شخصا یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود، این درخواست را مطرح کند، در نهایت نیز دادستان است که می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

فرجام خواهی با تجدید نظر چه تفاوتی دارد؟

مرجع صالح برای رسیدگی به فرجام خواهی دیوان‌ عالی‌ کشور پس از بررسی پرونده می‌تواند رأی صادره را تایید یا رد نماید.

در صورت نقض رای، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه هم ‌عرض دادگاه صادرکننده‌ی رای که می‌تواند دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد، ارجاع داده می‌شود، این در حالی است که مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر است.

فرجام خواهی از طرق فوق العاده‌ی اعتراض به آراء قضایی و تجدیدنظر خواهی از طرق عادی اعتراض به این آراء می‌باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به فرجام خواهی، دیوان عالی کشور است.

فرجام خواهی از طرق فوق العاده‌ی اعتراض به آراء قضایی و تجدید نظر خواهی از طرق عادی اعتراض به این آرا است.

وکیل تجدید نظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

تهران – گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک14 – طبقه4 – واحد 9 – دفتر وکالت محمدرضا مهری

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران،

وکیل همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری، وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل متخصص

وکیل متخصص ملک ونک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664

09120067669

09121281014

تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک متخصص

امتیاز دهی به مقاله

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.