تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی

تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی

تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی


امروز با موضوع تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی همراه شما خواهیم بود.

بعد از صدور رای دادگاه در مرحله بدوی، در صورتی که رای دادگاه مورد نظرمان نباشد و همچنین با اصول حقوقی و قوانین در تضاد باشد امکان تجدیدنظرخواهی از حکم وجود دارد.

اما با توجه به کثرت پرونده هایی که در آنها درخواست تجدیدنظر شده است، مسلماً دادگاه محترم تجدید نظر مانند دادگاه نخستین فرصتی برای تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین نخواهد داشت.

در اینجا وظیفه وکیل با تجربه تجدیدنظرخواهی است تا با مطالعه دقیق پرونده؛ موارد را با قوانین آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی انطباق داده؛ خلاصه و چکیده مطلب را جهت استحضار قضات تجدید نظر خارج نویس نماید.

آیا امکان تضمین نتیجه پرونده در مرحله تجدیدنظر وجود دارد؟

بنابراین ادعای بعضی از افراد که مدعی اخذ رای تجدید نظر به صورت تضمینی هستند، با واقعیت انطباق ندارد.

بلکه وکیل متخصص تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی، صرفاً به علم و دانش خود تکیه خواهد کرد و در صورتی که موکل امکان پیروزی در مرحله تجدید نظر را ندارد بهتر است تا موضوع صادقانه به وی گفته شود تا از اضافه کردن یک پرونده جدید و طولانی شدن رسیدگی جلوگیری نمایید.

دفتر وکالت محمد رضا مهری با تشکیل گروه تخصصی تنظیم لایحه تجدید نظر، این امر را برای شما آسان نموده است.

در صورتی که تمکن مالی لازم برای استخدام وکیل در مرحله تجدید نظر را ندارید می توانید پس از مشاوره حقوقی با وکلای ما تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی را به ما بسپارید.

مطمئن باشید در صورت عدم امکان توفیق در مرحله تجدید نظر، بنا به نظر وکلای متخصص ما، موضوع صادقانه با شما در میان گذاشته خواهد شد.

سوالات مهم در نحوه تنظیم تخصصی لایحه تجدیدنظرخواهی

  • برای تنظیم یک لایحه خوب تجدید نظر خواهی رعایت چه نکاتی لازم است؟
  • آیا جستجوی وکیل متخصص تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی از سایت کانون امکان پذیر است؟
  • بهترین موسسه حقوقی تهران کدام است؟
  • تجدیدنظرخواهی کیفری و حقوقی چه تفاوت هایی با هم دارند؟
  • مراجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی طبق قانون کدامند؟

نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی

چک / اصل عدم توجه ایرادات، نامشروع بودن معوض چک

لایحه تجدیدنظرخواهی

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظراستان ….

( از طریق شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی …. )

با عرض سلام و احترام

خاطرعالی را مستحضر میدارد، حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ….. مورخ…. متضمن صدور حکم به محکومیت به پرداخت وجه چک به استناد بندهای الف /ج /ه ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل نقض در دادگاه محترم تجدیدنظر است.

دلایل اعتراض به رای دادگاه بدوی

اول: پرونده کیفری در شعبه …. دادسرای عمومی و انقلاب … بین طرفین دعوی، با شکایت تجدیدنظرخوانده مطرح شده در آن پرونده، تجدیدنظرخوانده “صراحتا ” ادعا نموده که چک به تاریخ روز صادر شده و در حضور این شخص نگارش یافته است.

پس از طرح این ادعا؛ موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب معین نموده ادعاهای تجدیدنظرخوانده “همگی “عاری از صحت بوده است ( نظر کارشناسی به پیوست تقدیم است )

از طرف دیگر آن عالی مقامان بهتر از هر شخص دیگری واقف هستند، در نظام حقوقی اکل مال به باطل، معتبر شناخته نمی شود.

یکی از طرق احراز این که چک موضوع پرونده، از شمول قانون تجارت و حمایت از آن خارج است، عدم تنظیم صحیح چک و نقض مقررات آمره و اثبات نامشروع بودن می باشد.

در این پرونده، چک مورد ترافع حسب پرونده کیفری مورد اشاره، برخلاف قواعد آمره تنظیم شده و از شمول موارد تحت حمایت قانون تجارت و اصل عدم استماع ایرادات خارج شده است.

در نتیجه با خروج چک از حمایت قانون تجارت، بر تجدید نظر خوانده بعنوان دارنده چک که مدعی رابطه بلافصل با تجدید نظر خواه شده، فرض و تکلیف است، منشاء اخذ چک و معوض آن را برای اثبات حسن نیت خود ارائه دهد.

که با وصف اثبات و احراز اکاذیب تجدیدنظرخوانده در مرجع کیفری در خصوص نحوه اخذ چک و نحوه تنظیم آن، پر واضح است که مشارالیه دارنده چک با حسن نیت نبوده و عدم توانایی ارائه و ابراز دلیل در خصوص معوض؛ اماره بر نامشروع بودن منشاء چک خواهد بود.

زیرا تجدیدنظرخوانده مدعی شده چک را بصورت بلافصل و مستقیم از موکل اخذ نموده و دارنده ثالث نمی باشد.

( پرونده کیفری …. هم اکنون تحت رسیدگی قرار دارد.)

عالی مقامان علاوه و افزون بر مطالبی که ذکر آن رفت:

عدم صدور قرار رسیدگی توامان

دوم: برحکم تجدیدنظرخواسته ایراد جدی دیگری نیز به شرح ذیل وارد می باشد:

در مرحله بدوی و تا قبل از پایان رسیدگی، دعوی طاری ( جلب ثالث در کلاسه …………………) مطرح و تحت کلاسه ……..‌ به شعبه ……….. دادگاه عمومی حقوقی ….ورود و ثبت شده و بر طبق قانون باید به هردو پرونده یکجا رسیدگی و امکان انفکاک بین آن دو وجود نخواهد داشت.

ظاهرا پرونده طاری جلب ثالث که فتوکپی مصدق دادخواست آن به پیوست لایحه تقدیم است، از پرونده اصلی مورد‌ تجدیدنظرخواهی حاضر، جدا و تاریخ رسیدگی مجزا بدان اختصاص یافته است.

این امر، برخلاف قواعد آمره دادرسی بوده و باعث صدور آراء متهافت و متناقض و متنافی با مقصود مقنن از تقنین دعاوی طاری بر دعاوی اصلی خواهد بود.

قضات محترم دادگاه تجدید نظر

رسیدگی و نقض حکم تجدیدنظرخواسته؛ با تلقی حکم به قرار و اعاده پرونده به مرجع بدوی جهت‌ رسیدگی به هر دو پرونده اصلی و طاری و با لحاظ پرونده کیفری مفتوحه و انتظار برای اخذ نتیجه آن پرونده ؛ مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه دیگری از لایحه تخصصی تجدیدنظر خواهی

اعتبار امر مختومه

اظهار نظر قضایی سابق

عقد هبه

ریاست محترم شعبه….دادگاه تجدید نظر استان تهران

سلام علیکم با احترام به وکالت از طرف آقای…تجدید نظر خواه ؛ در برابر تجدید نظر خوانده آقای….. و تجدید نظر خواهی از قرار مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته شماره….مورخ ….. تصدیری از شعبه ….‌دادگاه حقوقی…‌‌……

در بردارنده صدور قرار رد استماع دعوی موکل بدلیل اعتبار امر مختومه….. خاطر عالی را به آگاهی می رساند، رای تجدید نظرخواسته واجد استغنای حقوقی نبوده و استعداد تایید به دلایل و جهات ذیل در انطباق با بندهای الف و ج و ه از بندهای حصری ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را ندارد:

زیرا قرار رد دعوی به خواسته الزام به تنطیم سند علیه تجدید نظر خواندگان بواسطه عقد هبه، قابل دفاع نیست.

چه محکمه نخستین بر اساس مواد ۸۴ و۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را واجد امر مختومه دانسته است و استدلال نمود:

چون دعوی در خصوص متداعیین سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم­ مقام آنان هستند طرح و رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده دعوی خواهان قابل استماع نیست.

این در حالی است که دعوی قبلی که منجر به صدور آرای شماره ….. شعبه … دادگاه عمومی ….و شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان شده اصولاً راجع به خواسته پرداخت وجوه دریافتی بوده، لکن محاکم‌ عمومی و تجدیدنظر در رأی خود به ناچار یا ناخواسته در خصوص موضوع هبه و دلایل آن اظهار نظر نموده­ اند.

با این وصف چون در خصوص عقد هبه مورد خواسته موکل، نفیاً یا اثباتاً رأی صادر نشده است، موضوع اخیر اعتبار امر مختومه ندارد.

ادعای تجدیدنظرخواندگان راجع به اینکه موضوع هبه در دعاوی قبلی طرح و دادگاه در این خصوص اظهار نظر قضایی نموده فاقد ارزش قانونی است.

چرا که مفاد مواد ۱۸ و۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر، صلح و فسخ ­و رد خواسته،­ خوانده را نیازمند طرح دعوی و تقدیم دادخواست ندانسته است.

در حالی که طرح ادعای هبه در دعوی قبلی صرفاً در حد دفاع بوده و دعوی حاضر استحقاق شنیده شدن و فصل خصومت را دارد.

بنابراین، با عنایت به اصل رسیدگی ماهوی؛ نقض قرار تجدید نظر خواسته و اعاده پرونده به دادگاه نخستین؛ مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل تنظیم تخصصی لایحه تجدیدنظر خواهی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع انتخاب وکیل در مرحله تجدید نظر دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در تنظیم لوایح حقوقی و کیفری تجدیدنظر

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره موبایل وکیل تنظیم تخصصی لایحه تجدیدنظر خواهی

09120067661

09120067662

09120067663

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

آدرس مراجعمقالات حقوقیمقالات ملکی

بهترین وکیل تهرانمشاوره حقوقیوکیل پایه یک دادگستریوکیل تخصصی مرحله تجدیدنظروکیل حقوقیوکیل مرحله تجدیدنظر ونک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *