قوانین حصارکشی باغات و زمین‌های کشاورزی

قوانین حصارکشی باغات و زمین‌های کشاورزی

قوانین حصارکشی باغات و زمین‌های کشاورزی


امروز با موضوع قوانین حصارکشی باغات و زمین‌های کشاورزی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

در نقاط مختلف شهرها و روستاها یکی از موضوعات مهم که ذهن مالکین املاک و زمین ها را به خود مشغول کرده است بحث حصار کشی فنس کشی و محصور کردن زمین به جهت حفاظت از آن است. گاها این مسئله همانند گره ای کور می‌شود که تنها به دست توانمند وکیل متخصص ملکی قابل حل و گشایش است.

آگاهی از روند اخذ مجوز حصار کشی اهمیت زیادی دارد.

فنس کشی راهی برای تعیین محدوده ملکی و تأمین امنیت کشاورزی از ورود اشخاص و حیوانات است.

اگر شما مخاطب گرامی هم متقاضی دریافت مجوز فنس کشی هستید، با ما همراه باشید.

و در صورت لزوم با بهترین وکیل ملکی محمدرضا مهری با سابقه قضاوت دادگستری مشاوره نمایید.

منظور از اراضی کشاورزی چیست؟

اراضی کشاورزی شامل باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش است که در آن‌ها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‌شود.

علت عمده مخالف با حصار کشی خرد شدن اراضی کشاورزی است که در این خصوص قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی تعیین تکلیف نموده است.

در راستای اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 25/1/1383 مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دوره ریاست مجلس آقای حداد عادل با اصلاحاتی در راستای مصلحت نظام مصوب و ابلاغ گردید.

وزارت جهاد کشاورزی

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

ماده1ـ

وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.

تبصره ـ در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حد نصاب، دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد.

ماده2ـ

تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است.

ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

ماده3ـ

دولت و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می‌باشد) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده4ـ

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی ( مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.

قوانین حصارکشی باغات و زمین‌های کشاورزی

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.

ماده5 ـ

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.

ماده6 ـ

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آئین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

آیا می‌توان اراضی کشاورزی را حصارکشی یا فنس کشی کرد؟

الف) فنس کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی کشاورزی ممنوع است. سازمان‌های جهادکشاورزی و مدیریت‌های تابعه، اجازه صدور مجوز را در این مورد ندارند.

ب) اطراف باغ‌های دارای اسناد مشاعی، فنس کشی بدون پی‌ریزی ممتد اگر موجب تفکیک و قطعه بندی زمین نشود، با موافقت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان جایز است.

آیا به علت  ورود حیوانات وحشی آسیب دیدن محصول می‌توان مجوز حصار کشی گرفت؟

برای اراضی کشاورزی که سابقه خسارت از سوی حیوانات وحشی به محصولات آن‌ها وجود دارد، کمیته‌ای متشکل از رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان و کارشناسان مرتبط طی صورتجلسه‌ای تصمیم‌گیری می‌نمایند. در صورت موافقت، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان، متقاضی را به سازمان جهادکشاورزی استان جهت صدور مجوز فنس کشی در اطراف اراضی کشاورزی معرفی می‌کند.

آیا برای باغ‌ها  می‌شود مجوز حصار کشی گرفت؟

همانگونه که مستحضرید، صدور مجوز فنس کشی فقط برای باغ‌ها امکان‌پذیر است.

بنابراین اگر مالک باغ شرایط قانونی را رعایت کند مجوز فنس‌کشی برای وی صادر می‌شود.

حداقل متراژ برای صدور مجوز فنس کشی باغ‌ها چقدر است؟

حدنصاب قانونی برای صدور مجوز فنس کشی باغ‌ها یک هکتار (10000 مترمربع) است و برای باغ‌های با کمتر از این متراژ مجوز صادر نمی‌شود. البته می‌توان نسبت به اخذ مجوز فنس کشی دور چند باغ کنار هم به‌طور مشترک اقدام کرد و مرز هر باغ را با کاشتن شمشاد مشخص کرد.

چه مجازاتی برای حصارکشی غیرمجاز در نظر گرفته شده است؟

حصار کشی غیرمجاز در اطراف باغ‌ها و اراضی کشاورزی در تضاد با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است.

در صورت فنس کشی بدون مجوز، مراجع قضایی فنس کشی را تخریب می‌کنند. همچنین صاحبان این اراضی موظف به پرداخت جریمه نقدی هستند.

مراحل دریافت مجوز حصار کشی چیست؟

طرح‌هایی مانند فنس کشی باغ، حصارکشی باغ، احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، گلخانه و کلیه طرح‌های مرتبط با بخش کشاورزی مشمول تبصره 4 ماده یک از قانون قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 است.

تبصره 4 – احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.

برای دریافت مجوز فنس کشی باید مراحل ذیل را گذراند:

متقاضی با ارایه اسناد و مدارک شناسایی و سند مالکیت، درخواست خود را از طریق بخشداری یا شهرداری ثبت می‌کند.

این درخواست به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان جهت اجرای طرح ارسال می‌شود.

در مرحله بعد کروکی و نقشه یو تی ام  و عکس و فیلم (در صورت نیاز) از محل اجرای طرح توسط شرکت‌های مشاوره فنی و خدمات کشاورزی تهیه می‌شود و استعلامات لازم اخذ می‌گردد.

سپس کارشناسان امور اراضی از محل اجرای طرح بازدید می‌کنند و استعلامات باقیمانده اخذ می‌گردد.

پرونده از طریق مدیریت جهادکشاورزی شهرستان به دبیرخانه کمیسیون در استان ارسال می‌شود.

پرونده بررسی و نواقص آن رفع می‌شود.

سپس موضوع در کمیسیون‌های مربوطه توسط دبیرخانه کمیسیون در استان مطرح می‌گردد.

اگر موافقتنامه توسط دبیرخانه کمیسیون مربوطه صادر شود، نتیجه برای اخذ مجوز حصار کشی از سوی مراجع ذیصلاح به متقاضی ابلاغ می‌شود.

اکنون حصارکشی کشی قابل اجرا خواهد بود.

قوانین حصارکشی باغات و زمین‌های کشاورزی

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل قوانین حصارکشی باغات و زمین‌های کشاورزی

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی قوانین حصارکشی باغات و زمین‌های کشاورزی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل قوانین حصارکشی باغات و زمین‌های کشاورزی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مقالات ملکی

وکیل تخصصی ملک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *