مسئولیت حقوقی مدیران ورزشگاه ها

مسئولیت حقوقی مدیران ورزشگاه ها

مسئولیت حقوقی مدیران ورزشگاه ها


با موضوع مسئولیت حقوقی مدیران ورزشگاه ها اماکن و تجهیزات همراهتان هستیم.

در خصوص مسئولیت حقوقی مدیران می خواهیم بررسی کنیم در چه شرایطی مدیران ورزشگاه ها دارای مسئولیت هستند؟

سپس به ارائه توصیه هایی برای جلوگیری از مسئولیت حقوقی مدیران ورزشگاه ها می پردازیم؟

اول به این نکته می پردازیم که توجه به معنای مدیردر این خصوص باید گفت مسئولیت ناظر بر واژه «مدیر» نیست بلکه هر کسی که وظیفه اداره امور ورزشگاه را دارد در صورت تخلف مسئولیت خواهد داشت.

یکی از عوامل موفقیت یا شکست مدیر ورزشگاه، عامل نیروی انسانی است.

اسناد تجاری

ورزشگاه به دلیل مساحت زیاد و رفت و آمد انبوه مردم نیاز به نظارت بیشتر دارد و عدم توجه به این موضوع موجب تخلفات مختلف  در مجموعه ورزشی می شود به همین دلیل وجود یک همکار و نیروی انسانی کار بلد و مطلوب ضروری است.

جرائم ارتکابی در ورزشگاه ها از تخریب، سرقت شروع می شود وبه اعمال منافی عفت و صدمات بدنی و حتی مرگ پایان می یابد.

این جرائم نه تنها فقط از سوی مراجعین بلکه با تبانی، معاونت یا مشارکت کارکنان حتی ممکن است همراه باشد و در صورت ارتکاب چنین جرائمی قطعا نشان دهنده بی کفایتی مدیر مجموعه است.

جرایم علیه امنیت و آسایش

اتخاذ تدابیر از طرف مدیر ورزشگاه جهت پیشگیری از جرائم

 1. مطالعه پرونده پرسنلی کارکنان و جمع آوری اطلاعات دقیق درباره تمامی کارکنان
 2. تصمیم گیری قاطعانه  در مورد کسانی که کار کردن با آنها در مجموعه به مصلحت نیست.
 3. ازدید ناگهانی از ورزشگاه در تمامی ساعات و بررسی نحوه انجام وظیفه کارکنان
 4. بررسی صلاحیت فنی و اخلاقی مربیانی که از مجموعه استفاده می کنندو جلوگیری از کارکردن با اشخاص فاقد صلاحیت

قرارداد کاری

مدیران ورزشگاه ها مسئول مراقب از کلیه اشخاص اعم از ورزشکار، تماشاگر، کارکنان، و غیره در محدوده ورزشگاه در رابطه با کلیه اماکن، اسباب و تجهیزات ورزشگاه است. این وظیفه در برخی از موارد به همسایگان ورزشگاه ها نیز تسری پیدا می کند.این وظیفه در برخی از موارد به همسایگان ورزشگاه ها هم تسری پیدا می کند.

بنابراین مدیر مجموعه باید در ابتدا از تمامی موارد فوق به طور دقیق بازدید و اشکالات موجود را به مقامات مسئول گزارش و تصریح نماید که استفاده از آنها متضمن وقوع حوادث ناگوار خواهد بود.اعم از اینکه ورزشگاه دولتی باشد یا نباشد اگر خسارت ناشی از تقصیر مدیر باشد مسئول خواهد بود.

 ماده11 قانون مسئولیت مدنی

«کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وعمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشددر این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.»

بنابراین گزارش نواقص رافع مسئولیت مدیر ورزشگاه است.
صدمات و خسارات ناشی از معیوب بودن وسائل و تاسیسات گاهی به قدری دلخراش است که با قیمتی قابل جبران نیست و پشیمانی مدیران سهل انگار پس از اینکه خانواده ای متلاشی و ملتی را از داشتن جوان برومندی محروم نمود چه سودی در پی خواهد داشت.

دفتر وکیل کیفری محدوده زعفرانیه

نمونه پرونده مسئولیت حقوقی مدیران ورزشگاه ها

به عنوان مثال به گزارش کارشناس پیست دیزین که منجر به قطع پای نفر اول تیم اسکی جوانان گردید توجه نمایید:

«در تاریخ 26/12/1375 آقای صادق کلهر نفر اول تیم ملی اسکی جوانان ایران پس از پایان تمرین به سرعت به پایین پیست اسکی می کند وی پس از عبور از معبر باریک سعی می کند مماس با انتهای قابل رویت کابل شمالی از کنار کابل عبور کند ولی غافل از آنکه قسمتی از کابل در زیر برف پنهان است و این قسمت پنهان همان قسمتی ازکابل بوده که کفش صادق به آن گیر می کند شدت شوک حاصل از در تله افتادن پا و سرعت نسبتا زیاد باعث می شود تمامی بدن به استثنای پا و کفش را به چندین متر جلوتر پرتاب شود.

افراز ملک

بدین ترتیب صادق کلهر نفر اول تیم اسکی جوانان ایران پای راست خود را از ناحیه زانو از دست می دهد.علت اصلی حادثه نامناسب بودن حصار محوطه وزن توازن بوده است در درجه اول باید حصار با فاصله مناسبی از کابل نصب می شد.کابل باید حداقل با دو متر فاصله در داخل محوطه محصور قرار می گرفت.

علاوه بر این حصار باید دوبله و از جنس توری های ایمن باشد و حتما نقاط اتصال کابل به زمین در داخل حصار قرار گیرد.»

 وظایف مدیران ورزشگاه ها با اماکن، وسایل و تجهیزات

 • بازدید زمان بندی شده را در دستور کار خود قرار دهید.
 • نسبت به رفع اشکالات تا حصول نتیجه به پیگیری خود ادامه دهید.
 • معایب هر اندازه جزئی اگر وقوع حادثه قابل پیش بینی است نادیده گرفته نشود.
 • بی توجهی به سقف ورزشگاه، حمام، توالت ها که بر اثر رطوبت جداشده ممکن است بر اثر ریزش سانحه جبران ناپذیری در پی داشته باشد و تقصیر محسوب می شود.
 • اگر ورزشگاه مجاور منازل و اماکن دیگر است استفاده از توری های فلزی برای جلوگیری از اصابت توپ یک الزام حقوقی است.
 • لغزنده بودن کف حمام، دستشویی، کنار استخر از عوامل خطر آفرین است و رفع این مشکلات الزامی است. در کار هر شیر آب که برای آبیاری است نصب یک تابلو غیربهداشتی بودن ضروری است البته به طور کلی از نظر فنی باید به گونه ای قرار بگیرد که اشخاص عادی از آن نتوانند استفاده کنند.
اعاده دادرسی تضمینی

انواع مجازات در جرائم غیر عمدی و عمدی

 • مسمومیت حاصل از نوشیدن چنین آبی اگر منجر به مرگ شود قتل غیرعمدی و موجب مجازات خواهد بود.
 • جایگاه تماشاگران باید توسط کارشناسان درفواصل مشخص زمانی بازدید و اجازه ادامه استفاده کتبا ابلاغ گرد،مدیر ورزشگاه مسئول جلب نظر کارشناسان است.
 • اتاق تاسیسات ورزشگاه که شامل برق، دستگاه های سرمایش و گرمایش همیشه باید قفل باشد و کلید آ در اختیار مامور فنی باشد.
 • از قراردادن وسایل خطرناک مانند دروازه هندبال، جعبه فلزی برای نگهداری توپ، نردبان های فلزی و امثال آن در کنار زمین های ورزشی به شدت جلوگیری شود.
 • کلید ورزشگاه باید در محل محفوظ قرار گیرد به طوری که امکان دسترسی اشخاص متفرقه به آن ممکن نباشد.
 • نصب تابلو های هشدار دهنده در محل های مناسب از اقدامات پیشگیرانه است.

راه پیشگیری از مسئولیت مدنی بیمه نمودن تجهیزات است.

 • از خرید تجهیزات نامناسب و نامرغوب خودداری شود.
 • امکانات لازم برای کمک های اولیه باید در دسترس باشد.
 • اطلاع از محل نزدیک ترین مراکز درمانی به ورزشگاه از اقدامات یک مدیر معقول است.
 • درج تلفن های ضروری مانند اورژانس، پلیس، آتش نشانی، برق، گاز و آب در محل قابل رویت نشان دهنده تدبیر مدیر ورزشگاه است.
 • ایجاد ارتباط نزدیک با مسؤلان پلیس محل، بیمارستان ها، اورژانس وغیره نشان دهنده شایستگی و آینده نگری مدیر است.
 • تردد اشخاص مشکوک در ورزشگاه به ویژه در زمان فعالیت ورزشی دانش آموزان باید به دقت تحت نظر قرار بگیرد.
 • در مسابقات حساس که احتمال کمی برای درگیری وجود داشته باشد ورزشگاه  باید کامل خالی از مصالح ساختمانی مانند آجر، سنگ، و غیره باشد.
 • موانع فیزیکی برای جلوگیری از ورود تماشاگران به زمین های ورزشی از اقدامات الزامی است.
 • در صورت وقوع حادثه گزارش کاملی تهیه و در صورت لزوم در همان زمان به امضای شهود برسد.
کلاهبرداری

خلاصه اینکه مدیر ورزشگاه در محدوده مدیریتی خود وظیفه دارد که از وقوع حوادث با استفاده از اقدامات و تدابیر لازم جلوگیری کند. در این صورت با وجود هرگونه حادثه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و در غیر این صورت اگر در صورت حادثه ای مرتکب بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت مقررات وغفلت شده باشد برحسب نتجیه حاصل شده مسئولیت خواهد داشت.

در خصوص تخلفات مدیران ورزشگاه و مسئولیت آنها مرجع رسیدگی به این جرائم دادگاه های کیفری هستند.

مسئولیت حقوقی مدیران ورزشگاه ها

در رابطه با مسئولیت حقوقی مدیران ورزشگاه ها اماکن و تجهیزات همیشه ابعاد بسیار زیادی وجود دارد و اگر شما عزیزان درگیر این موضوعات شدین میتوانید با وکلای متخصص در این زمینه مشاوره و همکاری داشته باشید

گروه وکلای مهرپارسیان با همکاری با وکلای متخصص در این زمینه میتواند بهترین نتایج را برای شما به ارمغان بیاورد

مسئولیت حقوقی مدیران ورزشگاه ها

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

4.9/5 - (30 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *