وکیل برای چک

وکیل برای چک

وکیل برای چک


امروز با موضوع معرفی وکیل برای چک با شما هستیم.

وکیل برای چک  در خصوص چک اظهار می‌نماید، امروزه در فضای بازار، بیشتر معاملات انجام شده از طریق اسناد تجاری نظیر چک و سفته انجام می‌گردد.

اما به دلیل عدم وجود نقدینگی و نیز رکود اقتصادی در بازار، بسیاری از چک‌ها به دلیل عدم موجودی نقد نمی‌شوند.

چک یکی از مهم ترین اسناد تجاری است، که این روزها بسیار مورد استفاده عموم مردم قرار می‌گیرد.

چک به عنوان یک سند تجاری است که قابلیت رجوع دارد و دارای اعتبار قانونی می‌باشد، پس کاملا طبیعی است که بتوان از چک به عنوان یک سند تضمینی هم استفاده نمود.

مردم از چک به صورت بیشتری در معاملات خود استفاده می‌کنند.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل برای چک  پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

انواع چک

وکیل برای چک در خصوص انواع چک بیان داشتند، چک یکی از پراهمیت ترین اسناد تجاری به حساب می‌آید، که هر روز استفاده از آن بیشتر می‌شود و مزیت این نوع سند تجاری نسبت به اسکناس یا وجه نقد، باعث شده که در بین عموم مردم محبوبیت زیادی پیدا نماید.

مطابق قانون تجارت انواع چک عبارت اند از:

وکیل خانواده خیابان سردار جنگل

چک مسافرتی، این نوع صدور چک به این صورت می‌باشد که خود کارمند بانک آن را صادر می‌نماید و مبلغ آن توسط هر یک از شعب‌های بانک یا کارگزاران آن بانک در هر کجای کشور پرداخت می‌گردد.

چک تضمین شده، دارنده این مدل از چک، بعد از دریافت آن، به جای گرفتن مبلغ چک از بانک درخواست صادر کردن چک تضمین شده را می‌کند و این چک تضمین شده را خود بانک صادر می‌نماید و پرداخت مبلغ آن از طرف بانک صادر کننده حتمی و ضمانت شده است.

اما چک عادی، همان چکی است که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند.

در این نوع چک، شخص صادر کننده برای برداشت از موجودی حساب خود، نزد یک بانک خاص چک را صادر می‌نماید و فردی که چک را در دست دارد می‌تواند به بانک، برای وصول وجه نقد خود مراجعه نماید.

مفهوم چک برگشتی

وکیل برای چک بیان داشتند، چک برگشتی یا چک بلامحل (بدون اعتبار) به چکی گفته می‌شود که دارنده چک هنگامی که برای وصول چک به بانک مراجعه می‌کند، با حساب خالی صادر کننده چک مواجه می‌گردد و یا اینکه بنا به دلایل دیگر نتواند چک را به موقع وصول نماید.

به این چک وصول نشده، لقب چک برگشتی یا چک بلامحل می‌دهند.

محل به معنی اعتبار یا پولی است که در حساب دارنده چک وجود دارد و چک بلا محل یعنی چکی که در حساب مربوط به آن اعتبار (پول) وجود ندارد.

نکات قابل توجه در توقیف اموال در چک برگشتی

1_ توقیف اموال بعد از صدور اجراییه تنها در مورد صادر کننده اصلی چک ممکن است و نه درباره سایر مسئولین چک، زیرا اجراییه تنها برای همین شخص یعنی صادر کننده چک صادر می‌شود و برای سایر مسئولین مثل ضامن و ظهرنویس امکان صدور آن نیست.

2_ توقیف اموال تنها به میزان مبلغ اصلی چک صورت خواهد گرفت و نه درباره خسارات دیگر مثل خسارت عدم تادیه (پرداخت).

چک برگشتی

منظور از پشت نویسی چک برگشتی چیست؟

در کل پشت نویسی چک می‌تواند با دو هدف صورت گیرد، یکی اینکه فرد صاحب چک با امضای پشت چک رضایت خود را در خصوص انتقال وجه موجود در چک را به دیگری نشان می دهد.

دلیل دیگری که برای پشت نویسی چک می‌تواند وجود داشته باشد این است که پشت نویسی چک با هدف ضمانت کردن صاحب چک باشد، برای همین دارنده چک می‌تواند در صورت برگشت چک، حق مطالبه وجه چک را هم از صادر کننده چک و هم از ضامن چک، داشته باشد.

علت های برگشت زدن یک چک

زمانی می‌توان در خصوص چک برگشتی کیفری و چک حقوقی به موقع درخواست تأمین خود را تسلیم مراجع قضایی نمود که نسبت به شرایط برگشت چک، شناختی وجود داشته باشد:

دارنده چک زمانی می‌تواند حق برگشت چک را داشته باشد که با عدم موجودی حساب بانکی مربوط به چک، رو به رو شود.

در صورتی که صادر کننده چک نسبت به درخواست صدور گواهی عدم پرداخت چک مبادرت نماید، این حق برای دارنده چک به وجود می‌آید که چک خود را برگشت دهد.

اشتباهات سهوی (غیر عمدی) و یا عمدی صادر کننده چک به هنگام تنظیم چک می‌توانند از دلایل برگشت چک باشد.

این دلایل عبارت‌اند از قلم خوردگی، عدم تطبیق امضا، وجود اختلاف در مطالب چک.

صدور چک از حسابی که مسدود شده است عملی غیر قانونی است، برای همین در صورت وجود همچین چکی، دارنده چک می‌تواند حق برگشت چک را داشته باشد.

تفاوت چک کیفری با چک حقوقی

مزیت اساسی که یک چک کیفری نسبت به چک حقوقی دارد را وکیل برای چک بیان نموده است، که فرد دارنده چک می‌تواند در صورت وصول نشدن چک در تاریخ چک، شکایت کیفری خود را به دادسرا برده تا در خصوص وجه چک کیفری و خسارت وارد شده به او (دارنده چک) از صاحب چک مطالبه خسارت نماید.

شکایت از بانک دولتی

متهم که همان صادر کننده چک بلامحل است با حضور در دادسرا باید در خصوص بدهی خود قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه بدهد تا از زندانی شدن و حبس خود جلوگیری نماید در غیر اینصورت، صاحب چک می‌تواند بابت بدهی که نسبت به صاحب چک دارد او را زندانی نماید.

در مقابل دارنده چک حقوقی هیچ یک از مزیت‌های که یک چک کیفری را دارد را نمی‌تواند داشته باشد.

در این مورد دارنده چک می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست حقوقی خود را در خصوص مطالبه خسارت و وجه چک وصول نشده، تقدیم دادگاه نماید.

در این مورد چک، دارنده چک حق جلب و حبس و زندانی شدن صاحب چک را از خود ساقط کرده است.

در چه مواردی چک قابلیت تعقیب کیفری را دارد:

مواردی که چک قابل تعقیب است را وکیل برای چک در ذیل آورده است:

در صورت که چک صادر شده سفید امضا باشد.

در صورتی که وصول وجه چک منوط به شرط خاصی باشد.
چنانچه در متن چک، قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام تعهد یا معامله است.
در مواردی که چک بدون تاریخ صادر شده باشد.

شرایط شکایت کیفری از چک برگشتی

برای اینکه دارنده چک برگشتی بتواند از شرایط شکایت کیفری چک برگشتی استفاده نماید باید موارد ذیل را رعایت نماید تا حق شکایت کیفری از او ساقط نشود:

دارنده چک باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نماید.

اگر بانک به هر علتی گواهی عدم پرداخت چک را صادر نماید دارنده چک برگشتی باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت خود را به دادسرا تسلیم نماید.

وکیل تخصصی چک و اسناد تجاری

صدور چک بلامحل یا برگشتی یک جرم است و برای اینکه دادگاه بتواند به آن رسیدگی نماید، باید دارنده چک، شکایت کیفری خود را به دادگاه تقدیم نماید.
دارنده چک کیفری باید هزینه شکایت خود را نیز پرداخت نماید.

بهترین وکیل چک چه شخصی است ؟

بهترین وکیل برای چک، شخصی است که به طور تخصصی این نوع پرونده‌های چک و مطالبه وجه را انجام داده و رویه قضایی را به صورت تخصصی مسلط است و قوانین چک را به صورت کامل و حرفه‌ای تسلط دارد.

وکیل چک باید این شرایط و مهارت را دارا باشد تا موکل به نتیجه مطلوب خود برسد زیرا موضوع چک از طریق متفاوتی می‌تواند طرح دعوی شود و اگر دفاع درستی در این باب صورت نگیرد ممکن است شخص دچار چالش بیشتری گردد.

چرا وجود یک وکیل چک متخصص الزامی است؟

چک سند تجاری است که افراد برای معاملات خرد یا کلان خود از آن استفاده می‌کنند و این سند تجاری از وقتی که شخص دارای دسته چک است بسیار مهم که یکسری اطلاعات در این باب بداند تا آگاهانه از آن استفاده کند.

اینکه بداند چکی که صادر می‌شود در تاریخ مقرر به منزله وجه نقد است و اینکه از چک به صورت ضمانت استفاده می‌کنند یکسری شرایط دارد که اشخاص باید به این شرایط آگاه باشند چون امر بسیار مهمی است.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل برای چک هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه وکیل برای چک، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

وکیل جرایم اقتصادی و مالی

 

دارنده چک کیست؟

دارنده چک فردی است که چک در وجه او صادر شده است و طبق قانون تنها دارنده چک می‌تواند اقدام به شکایت کیفری از چک برگشتی کند.

در چه صورت می‌توان شکایت کیفری چک مطرح نمود؟

در صورتی که پس از مراجعه به بانک ظرف ده روز گواهی عدم پرداخت دریافت نماییم به مدت 6 ماه فرصت شکایت کیفری وجود دارد.

راههای تماس با دفتر وکیل برای چک

تماس با تلفن های ثابت موسسه حقوقی مهر پارسیان

02188663925
02188663926
02188663927

شماره موبایل وکیل چک محمد رضا مهری

09120067661
09120067662
09120067663

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل تخصصی اسناد تجاری

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین چک در تهران
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.
معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.
معرفی بهترین وکیل ملکی.
معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.
معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی
نشانی بهترین وکیل برای چک در تهران

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

5/5 - (31 امتیاز)

12 دیدگاه

 • سلام. ما کارگاه بلور سازی داریم توی اصفهان، از اون بابایی که هر دفعه مواد اولیه کارمون رو میخریدیم این بار هم سفارش دادیم بهش و قرارداد هم داریم. بابت پولشم چک دادیم. اما بعد گفتیم بیاد پولشو نقدی دادیم قرار شد بره چک ما رو بیاره. اما طرف گذاشته رفته چک رو هم وصول کرده جنس رو هم به ما نداده، چیکار باید بکنم؟

  • سلام وقت بخیر، یکی از ویژگی‌های اسناد تجاری وصف تجریدی آنهاست.
   به این معنا که به مجرد صدور اسناد تجاری، دارنده، طلبکار صادر کننده است و چک صادره ماهیتی جداگانه از مبدا تعهد پیدا می‌نماید. اما امکان طرح دعوای الزام به ایفای تعهد یا مطالبه وجه از مشارالیه وجود داشته و با استفاده از اسنادی که در‌اختیار دارید و با کمک گروه وکلای مهر پارسیان می‌توانید دعوای مزبور‌ را تا حصول نتیجه پیگیری نمایید.

 • سلام جناب دكتر ميخواستم بفهمم ايا جكهاي صادره در بانكهاي ايراني خارج از كشور داخل ايران قابل پيكيري قضايي عدم وصول هست

 • سلام وقت بخیر
  من 4 سال پیش طلبی از فردی داشتم به مبلغ 50 میلیون تومان و از اون نفر 5 فقره چک 10 میلیونی دریافت کردم 2 سال بعد 3 فقره از این چک ها رو بابت خرید ملک به شخص دیگری دادم و الان این چک ها برگشت خورده هر 5 فقره در وجه من صادر شده و الان سوالام این نفر دومی که چک رو بهش دادم چه اقدامی میتونه انجام بده ؟
  در ضمن ممنونم از بخش پاسخ گویی من تماس گرفتم خانم رضوی بسیار عالی بنده رو راهنمایی کردن

  • سلام دوست عزیز
   در این مورد شما باید گواهی عدم پرداخت بگیرید و چون چک ها در وجه شما صادر شده باید نفری که چک ها رو بابت خرید ملک بهشون دادید یه شما وکالت بدن یا اینکه شما به ایشون یا شخص ثالثی وکالت بدید بابت پیگیری تا برای شما برای شکایت انجام بشه و برای تنظیم برگه وکالت میتونید از مشاوره وکلای ما استفاده کنید
   خیلی ممنونیم از حسن نظر شما انجام وظیفه شده

 • سلام ببخشید یه سوال در مورد چک هست میخوام بدونم چکی که تاریخش خط خوردگی داره و برای 40 روز دیگه شده که پشت نویسی هم کردیم. جنبه حقوقی یا کیفری داره؟

 • سلام من برای معامله ای نیاز به چک داشتم و بهم گفتن چک مسافرتی برای این کار مناسب تر. میخواستم بدونم مزیت این نوع چک ها چیه ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   این نوع صدور چک به این صورت می باشد که خود کارمندان بانک آن را صادر مینماید و مبلغ آن توسط هر یک از شعبه های بانک یا کارگزاران آن بانک در هر کجای کشور پرداخت میگردد.

 • با سلام و وقت بخیر . من یه 207 دارم که به دلیل چک برگشتی میخوان توقیف کنند. فقط پلاک به نام من هستش، اما سند قطعی به نام کسی دیگه ای هست. آیا حق به مزایده گذاشتن خودرو به دلیل چک برگشتی توسط دادگاه هست یا خیر؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بستگی دارد که توقیف اموال از طریق اجرای ثبت انجام بشود یا دادگاه. اگر توقیف اموال از طریق اجرای ثبت انجام شود، خودرو باید طبق سند رسمی به نام صادر کننده چک باشد و پلاک خودرو ملاک نیست. اما از طریق دادگاه با مبایعه نامه یا پلاک میتوان شکایت کرد و در صورت حکم محکومیت، خودرو در اجرای احکام به مزایده گذاشته میشود. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور چک با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.