پرداخت دین از جانب غیر مدیون


امروز با بررسی موضوع پرداخت دین از جانب غیر مدیون همراه شما هستیم.

گاهی اوقات ممکن است تا مجبور شویم بدهی دیگران را بپردازیم.

تصور کنید شخصی از برادر شما طلبکار است.

با حکم جلب به درب منزل مراجعه می کند و همچنین دستور توقیف لوازم منزل را نیز دارد.

شما برای حفظ آبرو جلوی همسایه ها و رفع نگرانی خانواده اقدام به پرداخت بدهی برادر نمودید.

حال با مطالبه وجه از برادرتان ایشان به عدم اجازه شما در پرداخت بدهی استناد جسته و حاضر به پرداخت مبلغ نیست.

چه راهکاری برای شما وجود دارد؟

با گروه وکلای تخصصی پایه یک دادگستری در تهران همراه باشید تا موضوع بیشتر برای شما روشن شود.

سوالات قابل طرح در موضوع پرداخت دین از جانب غیر مدیون

آیا امکان مطالبه وجه در موارد پرداخت بدهی دیگران را داریم؟

بهترین وکیل در پرونده پرداخت دین از جانب غیر مدیون و مطالبه آن کیست؟

چگونه می توان از خدمات موسسه وکیل انلاین در تهران استفاده کرد؟

موارد استرداد وجه

ماده ۲۶۷ قانون مدنی

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با ‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.

اتمام قرارداد کار بین کارگر و کارفرما

✅چکیده:

چنانچه خریدار علی‌رغم میل باطنی و از روی اضطرار و به جهت احقاق حق خود، اقساط معوقه وام بانکی فروشنده را برای امکان صدور سندرسمی انتقال مبیع بپردازد، حق مراجعه به فروشنده و استرداد وجوه پرداخت شده را دارد.

🔹تاریخ رای نهایی:

1392/07/15

🔹شماره رای نهایی: 9209970270100759

✅ نمونه رای بدوی در موضوع پرداخت دین از جانب غیر مدیون

در خصوص دعوی …….. به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال …….. وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده است:

موکل برابر قرارداد عادی مورخ 30/5/90 اتومبیل موصوف را به شماره انتظامی…. ایران 11تهران بزرگ را از خوانده خریداری نموده و در ید تصرف ایشان می‌باشد.

لیکن به دلیل عدم انتقال سند رسمی بنام موکل استفاده از آن برای موکل فراهم نمی‌باشد.

خوانده بابت خرید تاکسی مبادرت به دریافت تسهیلات خرید تاکسی از بانک رفاه کارگران نمود.

به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات اقساط مذکور از ضامن وی کسر شده است.

ضامن نیز مبادرت به توقیف خودرو در راهور ناجا نموده است.

به دلیل توقیف بودن خودرو موکل با ضرر مواجه شده است.

خوانده علی‌رغم تعهد به اخذ مدارک از تاکسی ‌رانی و ارائه به دفترخانه شده است.

ولی از انجام تعهدات خود امتناع نموده و موکل برای رهایی از بلاتکلیفی نسبت به استفاده خود از خودرو و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و تسریع در تنظیم سند از روی ناچاری مجبورم به پرداخت بدهی تسهیلات هزینه تاکسی می‌نماید و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است. بناء‌‌علی‌هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اظهارات وکیل خواهان اگرچه ایفای دین از جانب غیر بودن نیز جایز است ولیکن با توجه به مدلول ماده 267 قانون مدنی چنانچه ایفای دین از جانب غیر مدیون بدون اذن مدیون باشد غیر مدیون نمی‌تواند برای وصول آن به مدیون رجوع نماید.

شیوه قانونی استخدام مدرس

در مانحن‌فیه نیز بنا به‌ صراحت اقرار وکیل خواهان دایر بر اینکه با عدم پرداخت اقساط تسهیلات از جانب خوانده (مدیون) اقساط مذکور از حساب ضامن کسر شده است و سپس خواهان بدون اذن مدیون اصلی (خوانده) مبادرت به پرداخت دین مدیون به ضامن می‌نماید. آن ‌هم بدون اذن مدیون و چنانچه خواهان مجبور به پرداخت دین شده است آن‌طور که وکیل خواهان در شرح دادخواست عنوان نموده است این نحو اجبار موثّر در مقام نمی‌باشد.

زیرا در واقع خودرو مذکور به نفع ضامن (ثالث) حسب پاسخ استعلام از اداره شماره‌گذاری تهران (ص.ن. و الف.) در توقیف بوده مورخ 18/2/90 و خواهان در تاریخ 28/8/91 اقدام به پرداخت تسهیلات نموده است لهذا بنا به‌ مراتب دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید ……

🔹رییس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 ✅رای دادگاه تجدید نظر پرداخت دین از جانب غیر مدیون

……………..دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض می‌‌باشد

زیرا تجدیدنظرخواه به لحاظ ارتباط طرفین و برای رفع توقیف خودرو و امکان تنظیم سند رسمی و صدور حکم به الزام تجدید نظر خوانده به ‌ناچار و از روی اضطرار اقدام به پرداخت اقساط معوقه تجدیدنظر خوانده به بانک رفاه کرده است.

به‌ عبارت ‌دیگر تجدید نظرخواه در جهت احقاق حق خود ناگزیر به پرداخت دین تجدید نظر خوانده به بانک رفاه می‌شود و ماده 267 قانون مدنی مذکور در رأی بدوی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می‌پردازد. از این ‌رو درخواست تجدید نظر با بندهای ج و هــ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد. لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون مرقوم حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 000/100/50 ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. اما راجع به خسارت تأخیر تأدیه به اعتقاد دادگاه مشمول مقررات مذکور در ماده 522 همان قانون نمی‌‌باشد و در این قسمت حکم به بی حقی صادر می‌گردد.

مشاوره حقوقی افراز ملک

این رأی قطعی است.

🔹رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ ـ مستشار دادگاه

وکیل پرونده حقوقی و پرداخت دین از جانب غیر مدیون

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل پرداخت دین از جانب غیر مدیون

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پرداخت دین از جانب غیر مدیون

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

5/5 - (4 امتیاز)

4 دیدگاه

  • من ملک مشترکی با همسر سابقم دارم ایشون ۵ ماهه که اقساط وامش رو نداده و بانک الان اخطار کرده به من که میره اجراییه صادر میکنه. من میخوام واسه اینکه این اتفاق نیوفته به ناچار اقساط اون رو بدم ولی بعدش باید شکایت کنم که ازش بگیرم این پول رو. باید قبلش اظهارنامه بهش بدم که من از روی ناچاری دارم میرم وام رو میدم که بشه شکایت کرد در ادامه؟

  • سلام. ببخشید یه سوالی داشتم از خدمتتون. ما ضامن یه فردی شدیم، بدهیش سیزده میلیون و هفتصد بود، بعد به ما گفتن وقتی ضمانت میکنی دین طرف رو تو باید بدی، من هم با طلبکار حساب کتاب داشتم و ده میلیون دادم طرف هم بیخیال 3 میلیون و هفتصد پولش شد، حالا به این اقا میگم بیا پول منو بده میگه من ده میلیون بیشتر بهت نمیدم. من چیکار میتونم بکنم تا پولمو بده؟

    • سلام عرض احترام

      مستند به ماده ۷۱۳ از قانون مدنی که اشعار میدارد:«اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.» ضامن در مقام ادای دین تنها به میزانی که پرداخت کرده ‌است می‌تواند از مضمون عنه (مدیون) مطالبه نماید.

      محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.