کاهش مجازات حبس صدور چک بلامحل

کاهش مجازات حبس صدور چک بلامحل

کاهش مجازات حبس صدور چک بلامحل


با موضوع کاهش مجازات حبس صدور چک بلامحل همراهتان هستیم.

در ماده 7 قانون صدور چک آمده است.
هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

وکیل پایه یک دادگستری ولنجک

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) – این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

اما با آمدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات این جرم کم شد و به عبارت حقوقی تنزل یافت و این مجازات در حال حاضر اگر مبلغ مندرج در چك كمتر از ده ميليون باشد تا حداكثر سه ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در چك بيش از پنجاه ميليون ريال باشد حبس از شش ماه تا يك سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال خواهد بود

کاهش مجازات ضرب و جرح عمدی

این یعنی یک فرصت استثنایی برای رهایی از حبس ، پس اما کسانی که تحت این عنوان مجرمانه در حال حاضر در حبس هستند یا در خصوص آنها شکایت مطرح رسیدگی در دادگاه و دادسرا می باشد به این مقاله دقت کافی نمایند.

در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان،تیم پژوهشی به بررسی کاهش مجازات حبس جرم صدور چک بلامحل پرداخته و در این نوشته، به بررسی جرم صدور چک بلامحل، ارکان تشکیل دهنده جرم صدور چک بلامحل و تغییراتی که در کاهش مجازات حبس و درجه جرم صدور چک بلامحل صورت گرفته است و همچنین شرایط تحقق این جرم خواهیم پرداخت.

وکیل برای چک

جهت روشن تر شدن کاهش مجازات حبس جرم خیانت در امانت با گروه وکلای مهر پارسیان همراه باشید.
سوالاتی که در بررسی کاهش مجازات حبس صدورچک بلامحل پاسخ داده می شود.

 • عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک بلامحل چیست؟
 • شرایط تحقق جرم صدورچک بلامحل چیست؟
 • در چه مواردی می توان از چک بلامحل شکایت کیفری کرد؟
 • جرم صدور چک بلامحل درجه چند محسوب می شود؟
 • آیا جرم صدور چک بلامحل قابل گذشت می باشد؟
 • مجازات جرم صدور چک بلامحل چیست؟
 • بهترین وکیل جهت کاهش مجازات حبس جرم صدور چک بلامحل در تهران کیست؟

عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک بلامحل

عنصر قانونی

عنصرقانونی صدور چک بلامحل ماده 7 قانون صدور چک می باشد.
هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

دفتر وکالت محله دروس

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) – این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

عنصر مادی صدور چک بلامحل

در جرایم چک و خصوصا جرم صدور چک بلا محل، صرف عدم تامین وجه چک در راس موعد تعیینی، دلالت بر سوء‌نیت صادرکننده چک دارد، در صورتی که در عمل مجرمانه موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک، با اثبات خلاف واقع بودن ادعای دستوردهنده که موجب عدم پرداخت شده و رفع افترا منتسبه به دارنده چک، سو‌نیت دستوردهنده محرز شده و مستحق مجازات مشدد قانونی خواهد بود.

عنصر معنوی جرم صدور چک بلامحل

در صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم مادی صرف، سوء نیت شرط نیست و صرف عمد در رفتار شرط است.

شرایط تحقق صدور چک بلامحل

در موارد زیر شرایطی که منجر به تحقق جرم صدور چک بلامحل مطرح می شود.

صدورچک بلامحل

صاحب حساب چکی صادر نماید که تمام یا قسمتی از وجه آن در بانک موجود نباشد.

برداشت وجه از حساب بعد از تاریخ سررسید

طبق قانون صدور چک امکان صدور چک وعده دار وجود دارد و برداشت از حساب بعد از تاریخ تأدیه به منظور خالی کردن حساب جرم است.

دستور عدم پرداخت چک به بانک

مانند آن که طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، دستور خلاف واقع به بانک دهد، مثلا شخصی به دروغ ادعا کند چک به سرقت رفته است. در این حالت شخص به مجازات مندرج ماده ۷ قانون صدور چک محکوم می گردد.

دفتر وکیل خیابان آفریقا

عدم تنظیم صحیح چک

عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی در متن و اختلاف در مندرجات چک.

صدور چک از حساب مسدود

طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک: هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک تمایل عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده، غیر قابل تعلیق می باشد.
موارد تعقیب کیفری صدور چک بلامحل

چک سفید امضا داده شده باشد.

چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله صادر شده باشد.

وصول چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.

چک وعده‌دار باشد یعنی تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد.

چک بدون تاریخ صادر شده و یا سفید امضا داده شده باشد.

چک بابت معاملات نامشروع و یا ربا صادر شده باشد.

دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول به بانک مربوطه مراجعه کند و ظرف شش ماه نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم ارائه نماید وگرنه حق شکایت کیفری ندارد و تنها می‌تواند ازطریق حقوقی وجه چک را مطالبه کند.

جرم صدورچک بلامحل درجه چند است

مطابق با ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه مجازات جرم صدور چک بلامحل با توجه به مبلغ چک متفاوت می باشد.

* اگر مبلغ مندرج در چك كمتر از ده ميليون باشد تا حداكثر سه ماه حبس می باشد که مجازات درجه 8 محسوب می شود.

درجه ٨

 • حبس تا سه ماه
 • جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
 • شلاق تا ده ضربه

* اگر مبلغ مندرج در چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس می باشد که مجازات درجه 7 محسوب می شود.

اختلافات شرکت های تجاری

درجه 7

 • حبس از نود و یک روز تا شش ماه
 • جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
 • شلاق از یازده تا سی ضربه
 • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

* اگر مبلغ مندرج در چك بيش از پنجاه ميليون ريال باشد حبس از شش ماه تا يك سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال می باشد که مجازات در جه 6 محسوب می شود.

درجه 6

 • حبس بیش از شش ماه تا دو سال
 • جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
 • شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
 • انتشار حکم قطعی در رسانه ها
 • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

شکایت از بانک به دلیل عدم رعایت بخشنامه

جرم صدور چک بلامحل قابل گذشت می باشد
طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت می باشد و با گذشت شاکی قابل پیگیری وتعقیب و مجازات نمی باشد.

مجازات جرم صدور چک بلامحل چیست؟

در ماده 7 قانون صدور چک مجازات جرم صدور چک بلامحل اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه و چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.

وکیل رفع سوء اثر چک

اما طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس جرم صدور چک بلا محل به نصف کاهش یافته و اگر مبلغ مندرج در چك كمتر از ده ميليون باشد تا حداكثر سه ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در چك بيش از پنجاه ميليون ريال باشد حبس از شش ماه تا يك سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال خواهد بود.

خیانت در امانت

معرفی بهترین وکیل کیفری برای پرونده صدور چک بلامحل

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *