کلاهبرداری و تدلیس در معاملات

کلاهبرداری و تدلیس در معاملات

کلاهبرداری و تدلیس در معاملات


با بررسی ارتکاب کلاهبرداری و تدلیس در معاملات همراه شما هستیم.

کلاهبرداری جرمی است که در آن شخص کلاهبردار با قصد بردن اموال دیگران اقدام به انجام فعالیت‌ها و عملیات متقلبانه و غیرواقعی می‌نماید.

بنا به نظر بعضی از حقوقدانان، صرف دروغگویی برای بازاریابی و فروش اجناس، نمی‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.

ماده قانونی مربوط به جرم تحصیل (ب دست آوردن) مال از طریق نامشروع نیز، محدود به اخذ امتیازات و تقلب در آنها بوده و با تفسیر مضیق (محدود و کوتاه) قوانین کیفری امکان تعمیم آن به سایر رفتارها وجود ندارد.

اما در بعضی از قوانین خاص، دروغگویی و تدلیس (عیب پوشی و فریب) را به عنوان یکی از عوامل شروع به کلاهبردای و یا در حکم کلاهبرداری دانسته اند.

به عنوان مثال ارتباط کلاهبرداری و تدلیس (عیب پوشی و فریب) در معاملات موارد زیر را ذکر می کنیم:

شما اقدام به خرید آپارتمانی نموده اید، که طبق سند سن آن ده سال است.

اما بعد از معامله متوجه می شوید که ملک سالها قبل از اخذ پایانکار ساخته شده و سن واقعی بنا 17 سال است.

آیا در اینجا امکان اثبات کلاهبرداری و تدلیس در معاملات ملکی رخ داده است؟

چه اقدامی جهت حفظ حقوق شاکی در مواردی که ساختمان با فریب و حقه فروخته شده باشد وجود دارد؟

اتومبیلی را به شرط بی رنگ و بی تصادف با کارشناسی خریداری نموده اید.

وکیل پایه یک کلاهبرداری ولنجک

کارشناس و مالک اتومبیل تبانی کرده و به اصطلاح سر شما کلاه گذاشته اند.

حال مشخص شده که اتومبیل سابقه تصادف و رنگ شدگی دارد.

آیا کلاهبرداری صورت گرفته است؟

مسئولیت کارشناس و مالک دروغگوی اتومبیل چیست؟

برای پی بردن به پاسخ سوالات بالا، این مطلب را که توسط گروه تحقیقاتی حقوقی دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل تخصصی  پرونده کلاهبرداری در شمال تهران تهیه و منتشر شده است مطالعه بفرمایید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی پرونده کلاهبرداری شمال تهران با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

تعریف تدلیس در معاملات

خیار تدلیس

ماده ۴۳۸ قانون مدنی:

“تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.”

به دیگر سخن، تدلیس نشان دادن صفت کمالی است که در موضوع معامله وجود ندارد، یا پنهان کردن نقصی که در مال موجود است را نیز تدلیس می‌گویند.

برای تحقق تدلیس سوء نیت و قصد و عمدی بودن رفتار لازم است و صرف توصیف و تعریف غیر واقعی تدلیس محسوب نمی‌شود.

سکوت عمدی در جایی که عرف بیان عیب مبیع (مورد معامله) را لازم می‌داند، نیز تدلیس به شمار می‌آید.

تدلیس فقط در صورتی که توسط طرف دیگر معامله انجام شده باشد موجب خیار فسخ (اختیار بر هم زدن قرارداد) است.

اگر طرف معامله با شخص ثالثی (مثال دلال و واسطه) و یا کارشناس، برای تدلیس تبانی کرده باشد، فریب خورده حق فسخ دارد.

اما اگر تدلیس شخص ثالث بدون تبانی باشد فریب خورده می‌تواند برای جبران خسارت به تدلیس کننده رجوع کند، اما نمی‌تواند قرارداد را به هم بزند.

مجازات مشارکت در کلاهبرداری

با دارا بودن دو شرط برای تدلیس حق فسخ وجود دارد:

نخست: توسط یکی از طرفین معامله انجام شده باشد و دوم: فریب و دروغ سبب عقد (تنظیم) قرارداد شده باشد، یعنی اگر حیله‌ی یکی از طرفین نبود طرف دیگر راضی به بستن قراداد نمی‌شد.

تدلیس زمانی موجب خیار فسخ است که سبب اشتباه در اوصاف غیر اساسی معامله شده باشد. اشتباه در اوصاف اساسی موجب باطل شدن معامله است.

مصادیق کلاهبرداری و تدلیس در معاملات

در قانون تجارت

هرکس با سوء نیت و قصد برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید.

یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌ به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

در شرکت های سهامی که اقدام به افزایش سرمایه می کنند، اگر با توزیع منافع موهوم (جعلی)، و یا انتشار ترازنامه غیر واقعی، و گزافه گویی در مورد وضعیت شرکت اقدام به ترغیب پذیره نویسان گردد، موضوع قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی

هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌ موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب ‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس محکوم خواهد شد.

جرم پولشویی

در این گونه معاملات ضمن اینکه معامله قابل فسخ (بر هم زدن) است، مرتکب مسئولیت کیفری نیز دارد.

تدلیس در معاملات دولتی به این اعتبار است که کارمند دولت مرتکب تدلیس شده باشد، لذا اگر مرتکب کارمند نباشد قابل تعقیب کیفری نیست.

بنابراین تدلیس در معاملات غیر دولتی جرم نیست.

شباهت های خیار عیب و خیار تدلیس

خیار به معنی اختیار فسخ و بر هم زدن معامله به دلیل مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است.

از جمله موارد که وجود آنها به زیان دیده اختیار فسخ می‌دهد، عیب در مورد معامله یا عیب پوشی (تدلیس) در مورد معامله می‌باشد.

عیب زمانی قابل تصور است که در ذات و جنس مبیع (مورد معامله) ایراد و اشکالی باشد.

تدلیس در صورتی است که فروشنده در صدد کتمان عیب باشد و برای پوشاندن عیب، موادی را به مبیع (مورد معامله) اضافه می کند.

مثلا موادی مانند اس پی تی به روغن موتور اضافه می کند تا از دود کردن موتور اتومبیل معیوب جلوگیری کند.

چرا که روغن سوزی و دود کردن از نشانه های عیب در موتور است. به این ترتیب موجب فریب خریدار شده و معامله انجام می شود. این عمل تدلیس و موجب فسخ معامله است.

شکایت کلاهبرداری از کارکنان دولت

رسیدگی به جرایم مالی کارکنان دلوت که در رده های تعریف شده در قانون باشند، در دادسرای تهران قابل طرح است.

دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در تهران، به موضوعات جرائم مالی کارکنان دولت رسیدگی می کند.

نوع اتهام تدلیس در معاملات دولتی بوده و کلاهبرداری محسوب نمی شود.

بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس برای کارمند خاطی در نظر گرفته شده است. حال اگر به ضمیمه جرم ارتکابی کارمند مرتکب اخذ رشوه و یا اختلاس نیز شده باشد، به همه اتهامات وی به صورت یکجا و در یک مرجع رسیدگی میشود.

بهترین وکیل برای پرونده کلاهبرداری

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی جرایم مالی کارکنان دولت در تهران با دفتر وکالت محمد رضا مهری تماس بگیرید.

دفتر وکالت وکیل آنلاین کلاهبرداری و تدلیس در معاملات تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل فسخ قراردادهای بانکی به دلیل تدلیس

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل برای مشاوره تدلیس و کلاهبرداری

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل فسخ قراردادها به دلیل تدلیس

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

کلاهبرداری و تدلیس در معاملات

5/5 - (32 امتیاز)

جرایم پولی و اقتصادیجرایم نیروهای مسلح

اثبات تدلیس در معاملهاثبات کلاهبرداری در معاملهبهترین وکیل کلاهبرداریبهترین وکیل کلاهبرداری در مشهدتبانی و تدلیس در معاملات دولتیتدليس در معاملهتدليس در معامله خودروتدلیس در معاملاتتدلیس در معاملات دولتیتدلیس در معاملات دولتی چیستتدلیس در معاملات دولتی یعنی چهتدلیس در معاملات ملکیتدلیس در معاملهتدلیس در معامله به چه معناستتدلیس در معامله جرم استتدلیس در معامله چیستتدلیس در معامله خودروتدلیس در معامله دولتیتدلیس در معامله زمینتدلیس در معامله کیفریتدلیس در معامله ماشینتدلیس در معامله ملکتدلیس در معامله یعنی چهتفاوت کلاهبرداری و تدلیسجرم تدليس در معاملهجرم تدلیس در معاملات دولتیجرم تدلیس در معاملهجرم کلاهبرداری در معاملهحکم تدلیس در معاملهحکم کلاهبرداری در معاملهخیار تدلیس در معاملاتخیار تدلیس در معاملهخیار تدلیس در معامله چیستخیار تدلیس در معامله خودروخیار تدلیس در معامله ملکدادخواست تدلیس در معاملهشرایط تدلیس در معاملهشکایت تدلیس در معاملهشکایت کیفری تدلیس در معاملهشکواییه تدلیس در معاملهشگردهای کلاهبرداری در معاملات ملکیشیوه جدید کلاهبرداری در معاملات خودروفریب و تدلیس در معاملهقانون تدلیس در معاملهکلاهبرداری توسط وکیلکلاهبرداری در معاملات ملکیکلاهبرداری در معاملهکلاهبرداری در معامله خانهکلاهبرداری در معامله خودروکلاهبرداری در معامله ماشینکلاهبرداری در معامله ملککلاهبرداری معاملات ملکیکلاهبرداری هنگام معامله خودروکلاهبرداری و تدلیسکلاهبرداری و تدلیس در معاملاتکلاهبرداری وکیل از موکلکلاهبرداری وکیل دادگستریکلاهبرداری وکیل قلابیکلاهبرداری وکیل مهاجرتلایحه دفاعیه تدلیس در معاملهماده قانونی تدلیس در معاملهمجازات تدلیس در معاملات دولتیمجازات تدلیس در معاملهمجازات تدلیس در معامله خودرومجازات کیفری تدلیس در معاملهمصادیق تدلیس در معاملهمفهوم تدلیس در معاملهمقاله تدلیس در معاملاتنحوه اثبات تدلیس در معاملهنمونه اظهارنامه تدلیس در معاملهنمونه دادخواست تدلیس در معاملهنمونه دادخواست تدلیس در معامله خودرونمونه رای تدلیس در معاملهنمونه شکایت کلاهبرداری و تدلیس در معاملهنمونه شکواییه تدلیس در معاملههزینه وکیل برای کلاهبرداریوکیل برای کلاهبرداریوکیل پایه یک کلاهبرداریوکیل تهران کلاهبرداریوکیل جرایم کلاهبرداریوکیل جهت کلاهبرداریوکیل حرفه ای کلاهبرداریوکیل خوب برای کلاهبرداریوکیل خوب کلاهبرداریوکیل کلاهبرداریوکیل کلاهبرداری اینترنتیوکیل کلاهبرداری تبریزوکیل کلاهبرداری در اختیاریهوکیل کلاهبرداری در تهرانوکیل کلاهبرداری در شیرازوکیل کلاهبرداری در مشهدوکیل کیفری کلاهبرداریوکیل گرفتن برای کلاهبرداریوکیل متخصص کلاهبرداری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.