اجرای حکم در دیوان عدالت اداری

اجرای حکم در دیوان عدالت اداری

اجرای حکم در دیوان عدالت اداری


امروز با بررسی نحوه اجرای حکم در دیوان عدالت اداری همراه شما هستیم.

بر اساس قانون همه دستگاههی دولتی موظف به اجرای رای قطعی دیوان عدالت اداری هستند.

اما گاهی نیز ممکن است در مرحله اجرای رای دیوان عدالت با کاستی هایی روبرو شویم.

یا مقام مسئولی از اجرای رای دیوان استنکاف ورزد.

ضمانت عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری، در قانون آیین دادرسی این مرجع به نیکی تعیین شده است.

بر این مبنا مجازات کیفری و اداری در انتظار استنکاف کننده است.

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری، به بررسی نحوه اجرای حکم در دیوان عدالت اداری خواهد پرداخت.

نمونه لایحه اجرایی دیوان عدالت اداری

ریاست محترم اجرای احکام شعبه …. دیوان عدالت اداری

سلام علیکم – با احترام ، اینجانب .. به وکالت از طرف  ( محکوم له ) دادنامه شماره …..مورخ …. خاطر عالی را به آگاهی می رسانم:

اولاً : در مواردی که محكوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد می نماید و یا قائل به عدم امکان عملی جهت اجرای حکم است و با اجرای حکم را خارج از حیطه اختیارات و وظایف قانونی دانسته و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محكوم علیه باشد و یا اساساً حکم را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد ، مجاز به استنکاف صریح یا ضمنی و یا عملی نبوده وموظف است با رجوع به مقامات ذیصلاح واز طرف پیش بینی در قانون موجبات توقف حکم را تا رفع مانع قانونی و چنانچه حکم را نیز لازم النقض تشخیص دهد اقدام قانونی معمول داشته و تحت هیچ شرایطی مگر با موافقت مقامات قضائی ذیصلاح مجاز به استنکاف از اجرای رای دیوان نمی باشد.

ابطال اقدامات تملکی سازمانها در دیوان عدالت اداری

ثانیاً: برطبق قانون هیچ مقام رسمی یاسازمان با اداره دولتی نمی تواند از حکم مراجع قضائی جلوگیری کند.

مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و با مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد، در مانحن فیه شهرداری ( محکوم علیه ) برخلاف مفاد حکم دیوان عمل نموده و تحقق شرایط مندرج درمواد قانونی ذیل الذکر، در تعقیب عملیات اجرائی و بازخواست از شهرداری محکوم علیه در مورد علت عدم اجرای حکم و دلیل وجود تفاسیر گوناگون از منطوق صریح حکم، مورد استدعاست.

مواد قانونی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

ماده 107- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده 108- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند.

محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده 109- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنكاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حكم یكی از شعب دیوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود.

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد.

افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

ماده 110- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

اجرای حکم در دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید.

شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد.

ماده 111- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

  1. احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم یا جلب رضایت محكومٌ ‌له در مدت معین.
  2. دستور توقیف حساب بانكی محكومٌ ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حكم یك ‌سال پس از ابلاغ.
  3. دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
  4. دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری

ماده 112- در صورتی كه محكومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنكاف نماید با رأی شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم¬عرض ارجاع می‌گردد.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل محکوم له

وکیل تخصصی اجرای حکم در دیوان عدالت اداری

دفتر وکالت وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

نمونه دادخواست ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین دیوان عدالت در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین دیوان عدالت در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین دیوان خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دیوان عدالت تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دیوان عدالت تهران

09120067664

09120067669

09121281014

اجرای حکم در دیوان عدالت اداری

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده دیوان عدالت اداری تهران

4.1/5 - (14 امتیاز)

قوانین شهرداریمقالات اسناد تجاری

بهترين وكيل ديوان عدالت اداريبهترین وکیل برای دیوان عدالت اداریبهترین وکیل تضمینی دیوان عدالت اداریبهترین وکیل دیوان عالی کشوربهترین وکیل دیوان عدالت اداریسایت وکیل دیوان عدالت اداریشماره وکیل دیوان عدالت اداریقیمت وکیل دیوان عدالت اداریمهام وكيل ديوان البلديةوكيل براي ديوان عدالت اداريوكيل ديوان عدالت اداريوکیل آشنا به دیوان عدالت اداریوکیل باسابقه دیوان عدالت اداریوکیل برای دیوان عالی کشوروکیل برای دیوان عدالت اداریوکیل برای دیوان محاسباتوکیل پایه یک دیوان عالیوکیل پایه یک دیوان عدالتوکیل پایه یک دیوان عدالت اداریوکیل پرونده دیوان عدالتوکیل تخصصی دیوان عدالت اداریوکیل تخصصی دیوان عدالت تهرانوکیل تضمینی دیوان عالی کشوروکیل تضمینی دیوان عدالتوکیل تضمینی دیوان عدالت اداریوکیل جهت دیوان عدالت اداریوکیل حقوقی دیوان عدالت اداریوکیل خانواده دیوان عالی کشوروکیل خبره دیوان عدالت اداریوکیل خوب دیوان عدالت اداریوکیل دادگستری دیوان عدالتوکیل در دیوان عالی کشوروکیل در دیوان عدالتوکیل در دیوان عدالت اداریوکیل در زمینه دیوان عدالت اداریوکیل دعاوی دیوان عدالت اداریوکیل دیوانوکیل دیوان اداریوکیل دیوان تهرانوکیل دیوان عالیوکیل دیوان عالی کشوروکیل دیوان عالی کشور در تهرانوکیل دیوان عدالتوکیل دیوان عدالت اداریوکیل دیوان عدالت اداری اصفهانوکیل دیوان عدالت اداری تامین اجتماعیوکیل دیوان عدالت اداری تهرانوکیل دیوان عدالت اداری در اهوازوکیل دیوان عدالت اداری در تبریزوکیل دیوان عدالت اداری در تهرانوکیل دیوان عدالت اداری در ساریوکیل دیوان عدالت اداری در مشهدوکیل دیوان عدالت اداری رشتوکیل دیوان عدالت اداری شیرازوکیل دیوان عدالت اداری قزوینوکیل دیوان عدالت اداری قموکیل دیوان عدالت اداری کرجوکیل دیوان عدالت اداری کرمانوکیل دیوان عدالت اداری کرمانشاهوکیل دیوان عدالت اداری مشهدوکیل دیوان عدالت شیرازوکیل دیوان عدالت کشوریوکیل رایگان دیوان عدالت اداریوکیل شهرداری دیوان عدالتوکیل قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداریوکیل متخصص در دیوان عدالت اداریوکیل متخصص دیوانوکیل متخصص دیوان عالی کشوروکیل متخصص دیوان عدالتوکیل متخصص دیوان عدالت اداریوکیل مجرب دیوان عدالت اداریوکیل های دیوانوکیل های دیوان عدالتوکیل های دیوان عدالت اداری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *