جرایم علیه امنیت و آسایش

جرایم علیه امنیت و آسایش

جرایم علیه امنیت و آسایش


با بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش همراهتان هستیم.

جرم به رفتاری گفته می‌شود که توسط قانون‌گذار، در قانون، به عنوان جرم پیش‌بینی شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

جرایم علیه امنیت و آسایش به جرایمی گفته می‌شود که در نتیجه ارتکاب آن جرم، نه تنها صرفا به یک شخص آسیب یا ضرر جسمی ومالی می‌رسد.

بلکه  به قشر وسیعی از جامعه اثر می‌گذارد و موجب تضرر اکثر افراد جامعه می‌گردد و در نتیجه موجب ناامنی و سلب آسایش جامعه می‎گردد.

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دارای مصادیق متفاوتی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

گروه وکلای کیفری، موسسه حقوقی مهرپارسیان به بررسی مصادیق و ارکان تشکیل دهنده جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی پرداخته است.

سوالات مهم جرایم علیه امنیت و آسایش

  1. مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی چه می‌باشند؟
  2. محاربه چیست و مجازات آن چه می‌باشد؟
  3. افسادفی‎‌الارض چیست و مجازات آن چه می‌باشد؟
  4. بغی چیست و مجازات آن چه می‌باشد؟
  5. جرایم تعزیری علیه امنیت و آسایش عمومی چه می‌باشند؟
  6. بهترین وکیل در جرایم علیه امنیت و آسایش چه وکیلی است؟

مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی چه می‌باشند؟

در یک تقسیم‌بندی، جرایم در قانون مجازات اسلامی ایران، به جرایم حدی و جرایم تعزیری تقسیم می‌شوند.

جرایم حدی به جرایم گفته می‌شود، که شرایط و نوع و مقدار مجازات، در شرع بیان شده است. مثل مجازات قتل که قصاص می‌باشد.

وکیل رایگان شبانه روزی

جرایم تعزیری به مجازاتی گفته می‌شود که شرایط و ارکان وقوع جرم و نوع و میزان مجازات را قانون‌گذار تعیین کرده است. یعنی در شرع راجع به آنها چیزی بیان نشده است.

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، هم شامل مصادیق حدی و هم شامل مصادیق تعزیری می‌باشد.

مصادیق حدی جرایم علیه امنیت ملی عبارت است از محاربه، افسادفی‌الارض و بغی می‌باشد.

جرایم تعزیری علیه امنیت و آسایش عمومی دارای مصادیق زیادی است که در مواد498 تا512 قانون مجازات اسلامی بیان شده‌اند.

جرایم رایانه‌ای که از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می‌باشند در مواد731تا 733 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

علاوه برموارد ذکر شده جرایمی دیگری که تحت عناوان جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرند، عبارتند از: تخریب، جعل و استفاده از سند مجعول، قلب سکه و ترویج سکه، تبانی، رشا و ارتشا، جرایم علیه میراث فرهنگی، تامین مالی تروریسم، پولشوئی و برخی جرایم سیاسی.

محاربه چیست و مجازات آن چه می‌باشد؟

همان‌گونه که گفته شد، محاربه از جمله جرایم حدی علیه امنیت و آسایش عمومی می‌باشد.

به طور خلاصه، محاربه یعنی استفاده از سلاح برای برای ایجاد ناامنی بین مردم می‌باشد. ماده279 قانون مجازات اسلامی محاربه را اینگونه تعریف می‌کند:

ماده 279 قانون مجازات اسلامی

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.

هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

مجازات محاربه در ماده282 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که عبارتند از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد.

دادگاه در انتخاب هر یک از این مجازات‌ها، مختار است، یعنی می‌تواند یکی از این مجازات‌ها را انتخاب کند.

وکیل خوب کیفری لواسان

افساد فی‌الارض چیست و مجازات آن چه می‌باشد؟

رفتارهایی که باعث اخلال شدید در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی یا ورود خسارت زیاد به جسم افراد جامعه یا اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع گردد افسادفی‌الارض گفته می‌شود.

بنابراین در جرم افساد فی‌الارض، سه رکن باید مورد بررسی قرار گیرد: رفتار مشروطی که نتیجه به همراه خود داشته باشد.

به طور مثال، رفتاری که موجب اخلال در نظام اقتصادی یا علیه امنیت ملی یا اشاعه فساد و فحشا گردد و….

شرط در غالب جرایم موجب افسادفی‌الارض، گستردگی رفتار می‌باشد، به طور مثال شخصی که برای خصومت شخصی که با یک دختر دانشجو دارد، در ورودی دانشگاه اقدام به درگیری و اسیدپاشی با تعداد زیادی از دانشجویان می‌نماید.

نتیجه در جرم افساد فی‌الارض بسیار حائز اهمیت است، به این صورت که به موجب ماده286 قانون مجازات اسلامی، موجب ناامنی، خسارت عمده به جسم اشخاص یااموال عمومی یا خصوصی، اخلال شدید در نظم عمومی و فساد و فحشاء وسیع می‌باشد.

برای تعیین مجازات جرم افسادفی‌الارض، باید قصد مرتکب از انجام رفتار مجرمانه مورد بررسی قرار بگیرد. اگر قصد نتایج مجرمانه در حد گسترده داشته باشد، مجازات اعدام دارد اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، به مجازات تعزیری حبس محکوم می‌گردند.

به طور مثال اگر شخصی با تبانی یک کارمند بانک، مبلغ بسیار زیادی را به عنوان وام دریافت نموده باشد سپس از کشور خارج نمایند، به حدی که خروج این مبلغ باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، مشمول جرم افسادفی‌الارض می‌شود.

ماده 286 قانون مجازات اسلامی

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

شعبه 1060 دادگاه کارکنان دولت

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

بغی چیست و مجازات آن چه می‌باشد؟

بغی به معنی طغیان یا قیام، می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی، قیام مسلحانه علیه نظام و اساس جمهوری اسلامی، می‌باشد.

برای تعیین مجازات جرم بغی باید بررسی گردد که آیا در انجام قیام، از سلاح استفاده کرده‌اند یا خیر.

چنانچه از سلاح استفاده کرده باشند به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

همچنین قانون‌گذار برای مرتکبین این جرم، در برخی شرایط تخفیف‌هایی در نظر گرفته است.

در همین خصوص ماده288 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارند که:

ماده288 قانون مجازات اسلامی

هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

ماده287 قانون مجازات اسلامی:

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

جرایم تعزیری علیه امنیت و آسایش عمومی چه می‌باشند؟

در قسمت تعزیرات جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، مصادیق زیادی وجود دارد که هر کدام دارای شرایط و آثار خاصی می‌باشد که ما در این مقاله به بررسی برخی از این موارد می‌پردازیم.

وکیل کلاهبرداری،وکیل کلاهبرداری در تهران،وکیل متخصص کلاهبرداری

جاسوسی:

جاسوسی، یعنی قراردادن اسناد و اطلاعات و نقشه‌های راجع به سیاست داخلی یا خارجی، در اختیار اشخاصی که به لحاظ قانونی صلاحیت در اختیار داشتن آن مدارک را ندارد.

به طور مثال شخصی که از اماکن سیاسی یا تاسیسات نظامی، بدون مجوز فیلم‌برداری یا عکاسی نماید.

علاوه براین یک عمل مجرمانه دیگر تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای وجود دارد و مواردی اتفاق می‌افتد که شخص، به صورت غیر مجاز به داده‌های سری، دسترسی پیدا کند یا اینکه شخصی عمدا داده‌های سری را به نحو غیرمجاز در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قراردهد.

تخریب اموال:

تخریب اموال، یعنی از بین بردن اموال دیگران، چه به صورت جزئی و چه به صورت کلی. بنابراین در تحقق جرم تخریب، ضرر رسیدن به مال باخته شرط می‌باشد.

تخریب اموال به دو صورت اتفاق می‌افتد، یا اموال خصوصی یا اموال عمومی. تخریب اموال عمومی یا مورد استفاده عموم.

علاوه بر تخریب اموال عمومی و خصوصی، تخریب رایانه‌ای هم توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است.

در مواردی که حذف داده یا غیرقابل پردازش کردن داده، یا اختلال در سامانه، از مصادیق جرم تخریب یارانه‌ای می‌باشد.

جرم پولشویی:

به پنهان کردن، تحصیل، تملک، تبدیل یا مبادله، نسبت به پول‌هایی که در نتیجه ارتکاب جرم( مثل اختلاس و ارتشا و…)  به دست می‌آید، پولشویی گفته می‌شود.

جرم قلب سکه یا ترویج سکه قلب:

قلب سکه، یعنی ساختن سکه تقلبی از جنس طلا یا نقره یا کم کردن از وزن سکه طلا یا نقره.

علاوه بر جرم بودن ساخت سکه طلا و نقره،، خرید و فروش و واردکردن این‌گونه سکه ها به کشور نیز جرم محسوب می‌شود.

بهترین وکیل در جرایم علیه امنیت و آسایش

بهترین وکیل در جرایم علیه امنیت و آسایش، وکیلی است که علاوه بر تسلط کامل به قوانین جزای عمومی و جزای اختصاصی، به طور اختصاصی،پرونده‌های زیادی را در خصوص جرایم علیه اشخاص پذیرفته و پیگیری نموده و موجب رضایت موکلین خود گردد.

مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی

به همین منظور، موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، محمدرضا مهری، جهت ارائه هرگونه مشاوره و پذیرش و پیگیری پرونده در مراحل مختلف دادرسی، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.
جرایم علیه امنیت و آسایش

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (2 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *