جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق


امروز با موضوع جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق با شما هستیم.

آیا درباره مفاهیم دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق، اطلاعاتی دارید؟
آیا ارکان تشکیل دهنده جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق را می‌دانید؟

با ما همراه باشید.

مقدمه

تعارض در حقوقی که برای املاک وجود دارد، گاهی باعث طرح دعوا در محاکم حقوقی می‌شود. از جمله دعاوی‌ای که در محاکم قضایی مطرح می باشد می‌توان دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق را نام برد.

این دعاوی در زمره دعاوی اموال و مالکیت قرار می گیرد و درباره ادعای شما جهت احقاق حق قانونی تان در ملک تحت مالکیت می‌باشد. یکی دیگر از جرائم علیه اموال و مالکیت، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می باشد که مورد حمایت قانون جزا قرار گرفته است.

مشاوره تخصصی درباره حقوق املاک و مستغلات، و پیشگیری از وقوع اختلافات ملکی بین همسایگان در اثر این مشاوره‌ها، امکان حل و فصل دعاوی املاک را در خارج از دادگاه به شما می‌دهد.

ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟

الف) رکن قانونی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

مفهوم عدوان

در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عدوان اعم از ان است که متصرف لاحق با قهر و غلبه توام با خشونت یا بدون حضور متصرف سابق و ظاهرا مسالمت آمیز و با آرامش مال غیر منقول را متصرف شود.

خسارت تاخیر انجام تعهد

تصرف عدوانی چیست؟

تصرف عدوانی در ماده ۳۰۸ قانون مدنی این چنین توصیف شده است که غصب، استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است . هر چند صرف اثبات ید بر مال غیر به حکم قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی در حکم غصب است ولی هر غصبی از مصادیق تصرف عدوانی نیست.

ممانعت از حق در ملک ورثه ای

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدی ان در ماده ۳۲۳ و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در ماده ۱۵۸ دعوی تصرف عدوانی را این گونه تعریف می‌نماید که ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

بنابراین تصرف غیر قانونی به ید غیر قانونی اطلاق می‌شود و عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت وی و یا بدون مجوز قانونی که به نحو قهر و غلبه و عدوان ارتکاب می‌یابد.
جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

ایجاد مزاحمت ملکی از نگاه قانون چیست؟

تعریف مزاحمت ملکی در ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده ۱۶۰ فعلی اینگونه تعریف شده است که دعوای مزاحمت ملکی عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد مثل اینکه کسی درب منزل همسایه را ببندد و جلوی درب او بایستد و نگذارد صاحب منزل وارد منزل خود شود.

مطالبه سهم‌الشرکه

مشاوره حقوقی تصرف عدوانی

وسعت کلمه مزاحمت در زبان عمومی بسیار گسترده است اما طبق ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی، زمانی مزاحمت تحقق می یابد که اعمال مزاحم صرفا موجب اخلال نسبت به استفاده از مال باشد بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد.

ممانعت از حق به چه معناست؟

در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده ۱۵۹ فعلی آمده است که دعوای ممانعت از حق عبارت است از دعوای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

حق انتفاع چیست؟

حق انتفاع، عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند و حق ارتفاق عبارت است از حقی برای شخص در ملک دیگری.

اصولا دعوای ممانعت از حق در ماده ۹۷ قانون مدنی پیش‌بینی شده است هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق عبور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن درب، ناودان، حق شرب و… .

وکیل متخصص تصرف عدوانی

ب) رکن مادی جرائم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق

در قانون جدید تعزیرات مقرر شده است که هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال ان به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها،

انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌،تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف

مراحل اعتراض مالیاتی

یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.

بر اساس مطالب فوق، زمانی جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق محقق می‌شود که عناصر زیر تحقق یابند:

مورد یک) فعل مرتکب

جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق به صورت فعل مثبت خارجی به وقوع می پیوندند و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرائم را تشکیل دهد. فعل مرتکب در قانون تعزیرات به صورت تصرف، تخریب محیط زیست، ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و… نمایان می‌شود.

مورد دو) موضوع جرم

همان طور که در قانون تعزیرات به مصادیق مال غیر منقول اشاره شده است، موضوع جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق باید مال غیر منقول باشد و بنا بر نظریه مشورتی قوه قضاییه شماره ۴۴۹۸/۷ اموال منقول از شمول ماده ۶۹۰ خارج می‌باشند.

گروه وکلای تخصصی ملکی

نکته مهم و قابل ذکر این است که تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در اموال منقول نیز مصداق دارد اما فاقد جنبه جزایی است و مدعی می‌تواند با استناد به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ که در مورد اموال منقول به قوت خود باقی است ، تقاضای رفع ممانعت از حق را از مرجع قضایی نماید.

مورد سه) مال متعلق به غیر

یکی از خصوصیات مهم جرائم علیه اموال و مالکیت این است که موضوع جرم مال متعلق به دیگری باشد و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود و مطابق قانون مجازات اسلامی مالی که مورد تصرف یا تجاوز قرار می گیرد باید دارای مالک مشخص باشد چرا که تصرف عدوانی برابر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی حقوق‌الناس به شمار آمده و جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب مجرم صورت نمی‌گیرد.

وکیل در میدان هروی

مورد چهار) نتیجه مجرمانه

جرائم مندرج در ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات از جرائم مقید است و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق است. لذا اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود از مصادیق جرم ماده ۶۹۰ نخواهد بود.

پ) رکن معنوی جرم تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

 • مرتکب باید عالم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد.
 • نه تنها مرتکب باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه نتیجه حاصله از جرم می‌بایست مقصود مرتکب باشد.
 • علاوه بر احراز سوء نیت عام ، مرتکب باید با اقدام به عملیات اجرایی قصد اضرار به مالک ملک را نیز داشته باشد

جهت عدم طرح بی مورد شکایت کیفری که در صورت عدم توان بر اثبات آن ممکن است با مجازات افترا، روبرو شویم.

در بدو امر درخواست مشاوره از مشاور حقوقی و یا کارشناس رسمی دادگستری، جهت تعیین موضوع ضروری به نظر می‌رسد.

بهترین وکیل ملکی تهران

چه بسا ملکی که مدعی مالکیت ان هستیم در اثر نقشه برداری اشتباه در زمان تعیین محدوده و صدور سند، متعلق به دیگری باشد. تامین دلیل با جلب نظر کارشناس جهت تعیین نوع دعوا، کیفری یا حقوقی، ذی‌حق بودن یا نبودن، کاملا در برخی از پرونده‌ها ضروری است.

تعقیب کیفری جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق نیاز به اثبات عناصر تشکیل دهنده ی جرم می باشد، لذا استفاده از وکلای متخصص در امور کیفری، به خصوص وکلای متخصص برای اقامه شکایت تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق علیه متصرف و مزاحم ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

جرم مزاحمت در ملک

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان آمادگی خود جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در خصوص پرونده‌های مربوط به جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق اعلام می‌دارد. در صورت نیاز با ما تماس بگیرید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

 • من مالک ملکی هستم که ملک مجاور یه جگرکی است خروجی لوله منقل سمت خونه ما است تمام خونه ما بوی جگر میاد هرچقدرم بهشون میگیم توجه نمیکنن حتی دوربین مدار بسته ای که نصب کرده سمت ملک من است و باعث آزار و اذیت ما شده میخواستم بدونم قابل شکایت هست؟

  • سلام بله مطابق ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل شکایت با عنوان مزاحمت ملکی است و مطابق ماده از یک ماه تا یکسال حبس دارد کسانی که پس از اجرای حکم مزاحمت مجددا به همان جرم محکوم شوند، و مطابق ماده 693 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اصلاحی 23/2/1399علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
   ماده 690 – هر كس به وسيله صحنه‌ سازي از قبيل پي ‌كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت ‌بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌ سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقيه كه براي مصارف عام‌ المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا‌ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم‌ مي ‌شود.
   دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
   ماده 693 (اصلاحي 23/02/1399)ـ‌ اگر كسي به‌ موجب حكم قطعي محكوم به خلع‌ يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدو‌اناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *