حبس مشارکت در کلاهبرداری

حبس مشارکت در کلاهبرداری

حبس مشارکت در کلاهبرداری


با موضوع حبس مشارکت در کلاهبرداری در خدمت شما هستیم.

کلاهبرداری به چه معنی است؟
کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری با سوء نیت و استفاده از وسایل متقلبانه است.

کلاهبرداری از دیر باز تا کنون یکی از جرایمی بوده است که به اشکال متعدد و با گذر زمان با شیوه های جدیدتری انجام می گیرد و شیوه عمل کلاهبرداران بدین صورت است که با تحت تاثیر قرار دادن قربانیان خویش آن ها را اغوا می نمایند و بدین سان موفق به اخذ مال از آنان می گردند.

در جرم کلاهبرداری قربانی با میل و رغبت، مال خویش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و  از سوی کلاهبردار اجباری در اخذ مال صورت نمی گیرد بلکه فرد کلاهبردار تنها فضا را برای فریب قربانی تلطیف می نماید.

انواع کلاهبرداری بر اساس قانون

کلاهبرداری در قانون بر سه دسته می باشد، که عبارتند از:

کلاهبرداری ساده
کلاهبرداری مشدد
کلاهبرداری رایانه ای
کلاهبرداری ساده
کلاهبرداری ساده به معنای فریب قربانی با وسایل متقلبانه می باشد که موضوع ماده 1 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری می باش
کلاهبرداری مشدد

کلاهبرداری مشدد نیز همچون کلاهبرداری ساده، فرد کلاهبردار قربانی جرم را فریب می دهد و مال وی را تصاحب می نماید اما با این تفاوت که در جرم کلاهبرداری مشدد عمل فریب قربانی با شرایط دیگری نیز همراه می گردد که این شرایط سبب می گردد کلاهبرداری عنوان کلاهبرداری مشدد به خود گیرد.
حبس مشارکت در کلاهبرداری

مجازات گران فروشی

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

عناصر تشکیل دهنده جرم عبارتند از عناصری که جهت تحقق هر جرمی بایستی  وجود داشته باشند تا جرم مزبور شکل بگیرد. عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری نیز بایستی وجود داشته باشند تا جرم مزبور شکل بگیرد. این عناصر عبارتند از:

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
عنصر مادی جرم کلاهبرداری
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

قانون گذار در مواد 1 و4 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری جرم کلاهبرداری را پیشبینی و برای آن ها ضمانت اجرا در نظر گرفته است.

 ماده 1 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

وکیل کلاهبرداری فرمانیه

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌ شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.”
حبس مشارکت در کلاهبرداری

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

ماده 4 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری

کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.”

مجازات جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرایمی است که به جز مجازات اصلی این جرم ، مجازات تبعی و تکمیلی نیز شامل آن می گردد. با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری ساده و یا مشدد باشد، مجازات در نظر گرفته نیز متفاوت می باشد.

کلاهبرداری مشدد بر دو نوع می باشد به صورت شبکه ای و باندی و به صورت غیر شبکه ای و باندی که البته از نوع شبکه ای و باندی خود بر دو نوع است که یک نوع آن مصداق مفسد فی الارض می باشد.

مجازات جرم کلاهبرداری ساده
یک تا هفت سال حبس
جزای نقدی معادل مال برده شده
رد مال به صاحب آن
مجازات کلاهبرداری مشدد
دو تا ده سال حبس
جزای نقدی معادل مال برده شده
انفصال ابد از خدمات دولتی
رد مال به صاحب آن
مجازات کلاهبرداری مشدد به صورت باند و با تشکیلات
حبس از 15 سال تا ابد
جزای نقدی معادل مجموع آن اموال
انفصال دایم از خدمات دولتی

وکیل کیفری میدان آرژانتین

حبس مشارکت در کلاهبرداری

شرکت در کلاهبرداری

گاهی ممکن است کلاهبرداری به صورت اشتراکی انجام گیرد و فاعل جرم کلاهبرداری بیش از یک نفر باشد در این مواقع چنانچه بیش از یک نفر در ارتکاب جرم کلاهبرداری مشارکت و همکاری نمایند و جرم مزبور مستند به عمل همه شرکا باشد شرکت در کلاهبرداری محقق می گردد.

در چنین مواقعی مجازات هر یک از شرکا جرم کلاهبرداری، مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.

به عبارت دیگر چنانچه شرکت کنندگان در جرم کلاهبرداری مرتکب جرم کلاهبرداری ساده شوند مجازات هر کدام مجازات فاعل مستقل این جرم یعنی یک تا هفت سال حبس می باشد

اختلاس چیست و اختلاسگر کیست

نقش وکیل کیفری و متخصص در طرح شکایت از کلاهبردار چیست؟

وکیل کیفری فردی است که به صورت تخصصی تحصیلات جزا و جرم شناسی را دنبال نموده است و در این شاخه حقوقی به تبحر و تخصص کافی رسیده است و بر قوانین جزایی و آراء وحدت رویه تسلط کامل دارد.

دکتر محمد رضا مهری و موسسه مهر پارسیان متخصص در تمامی زمینه های کیفری و حقوقی متوانند شما دوستانی که با این موضوعات دسته و پنجه نرم میکنید را به راحتی اب خوردن به نتیجه مطلوب برسانند

از این رو  در دعاوی کیفری از جمله کلاهبرداری، رسیدن به نتیجه مطلوب را به سهولت مقدور می سازد.
حبس مشارکت در کلاهبرداری

مجازات شریک جرم در کلاهبرداری

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

نحوه دفاع در اتهام خیانت در امانت

در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.
بنابراین مدت حبس مشارکت در کلاهبرداری به اندازه همان مباشر تعیین می شود.
البته در صورت وجود جهت تخفیف به صورت فردی این امر توسط قاضی قابل اعمال است.
اگر نیاز به مشاوره حقوقی درباره میزان مجازات حبس مشارکت در کلاهبرداری دارید.
به بهترین وکیل پرونده کلاهبردرای در ایران نیاز دارید.

با گروه وکلای رسمی مهر پارسیان تماس بگیرید.

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین پرونده کلاهبرداری در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین کیفری خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی جرم کلاهبرداری

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص مشارکت در کلاهبرداری

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین کیفری در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پرونده های کلاهبرداری بین المللی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

مجازات مشارکت در کلاهبرداری

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت زمین

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
حبس مشارکت در کلاهبرداری
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور اتهام کلاهبرداری و جرایم مالی
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده کلاهبرداری
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

اقتصادی پولی بانکیمقالات کیفری

اتهام مشارکت در کلاهبرداریاثبات مشارکت در کلاهبرداریحبس مشارکت در کلاهبرداریحکم مشارکت در کلاهبرداریشرایط مشارکت در کلاهبرداریکلاهبرداری مشارکت در ساختمجازات مشارکت در کلاهبرداریمشارکت در کلاهبرداریمشارکت در کلاهبرداری اینترنتیمشارکت در کلاهبرداری رایانه اینمونه رای مشارکت در کلاهبرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *