روش صحیح تقسیم پارکینگ

روش صحیح تقسیم پارکینگ

روش صحیح تقسیم پارکینگ


با بررسی موضوع روش صحیح تقسیم پارکینگ همراهتان هستیم.

از جمله مشکلاتی که بین اعضای آپارتمان‌ها وجود دارد، اختلاف بر سر پارکینگ است.

امروزه اختلاف و نزاع‌های بسیاری با همسایه بر سر پارکینگ رخ می‌دهد. مواردی وجود دارد که بعضی از همسایه‌ها به فکر انتقال پارکینگ آپارتمان به افرادی غیر از افراد ساکن در آن آپارتمان هستند و سایر اعضای آپارتمان با این موضوع مشکل دارند.

کلیه این مشکلات به دلیل عدم اطلاعات کافی از قوانین پارکینگ می‌باشد.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع روش صحیح تقسیم پارکینگ پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع روش صحیح تقسیم پارکینگ:

 1. پارکینگ سندی چیست؟
 2. حق استفاده از پارکینگ برای چه کسانی می‌باشد؟
 3. روش صحیح تقسیم پارکینگ آپارتمان‌ها به چه صورت است؟
 4. متراژ قانونی پارکینگ چقدر است؟
 5. روش تقسیم پارکینگ آپارتمان نوساز چگونه است؟
 6. حق رفت و آمد از پارکینگ برای چه افرادی می‌باشد؟
 7. پارکینگ مزاحم چیست؟
 8. آیا دریافت کمک از وکیل متخصص در زمینه روش صحیح تقسیم پارکینگ الزامی است؟

مطابق ماده ۱ قانون تملک آپارتمان‌ها:

«مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.»

بنابراین مطابق ماده فوق آپارتمان‌ها شامل دو قسمت هستند:

 1. قسمت‌های اختصاصی
 2. قسمت‌های مشترک
وکیل ملکی شهرک مخابرات

قسمت‌های اختصاصی: برای هر مالک، در سند آن مشخص شده است.

مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها:

«قسمت هایی از بنا اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد.»

قسمت‌های مشترک: در آپارتمان‌ها قسمت‌هایی وجود دارد که با سایر اعضای آن ساختمان مشترک است. به این قسمت‌های مشترک در حقوق مشاعات گفته می‌شود.

مطابق ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها:

«قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت است از قسمت‌هایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌ پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.»

در واقع این قسمت در سند مالکیت ذکر نمی‌شود و به یک یا چند نفر از مالکان اختصاص ندارد، بلکه تمامی افراد آن ساختمان می‌توانند از آن استفاده نمایند.

بنابراین قسمت مشاع یک ساختمان شامل: راهروها، پلکان‌ها، فضاهای داخل پارکینگ یا پارکینگ‌های اضافه‌ای که مالک، آن را فروخته است و از آنجا رفته است، باغچه، حیاط و پشت بام است.

پارکینگ سندی چیست؟

در حقیقت این پارکینگ در سند رسمی ملک ذکر می‌گردد و معمولا در زمان معامله ملک، پارکینگ سندی و غیر مزاحم در صورتی که باشد به خریدار گفته می‌شود و به عنوان یکی از متعلقات ملک در سند نوشته خواهد شد.

اگر می‌خواهید از وجود پارکینگ برای واحد مورد نظر اطمینان حاصل کنید در زمان بازدید حضوری از ملک، از مالک درخواست نمایید تا فضای پارکینگ را نشان‌تان بدهد.

حق استفاده از پارکینگ برای چه کسانی می‌باشد؟

استفاده از پارکینگ برای اشخاصی می‌باشد که در زمان خرید واحد، پارکینگ هم برای آنها ذکر شده است. بنابراین در صورتی که به طور رسمی، خرید پارکینگ در سند ملکی باشد و حق استفاده از پارکینگ ذکر شده باشد، اشخاص اجازه استفاده از فضای پارکینگ را دارند.

وکیل ملکی دروس | وکیل در دروس

اما به دلیل این که پارکینگ یکی از مشاعات آپارتمان‌ها است، مالکان اجازه استفاده شخصی از همه قسمت‌های آن را نخواهند داشت. در این صورت هر واحدی به طور مشخص می‌تواند از پارکینگ خود استفاده نماید.

روش صحیح تقسیم پارکینگ آپارتمان‌ها به چه صورت است؟

در صورتی که افراد قصد خرید واحدی در آپارتمانی را داشته باشند، باید توجه کنند در دو حالت پارکینگ به واحد مورد نظر آنها تعلق خواهد گرفت:

 1. زمانی که ملک نوساز باشد و هنوز برای تقسیم بندی پارکینگ آن تصمیم گیری نشده است.
 2. زمانی که ملک چند سال از ساخت آن گذشته باشد و یک پارکینگ مشخص داشته باشد.

بنابراین اینکه پارکینگ برای هر واحد اختصاص می‌یابد هم می‌تواند به ۲ حالت صورت گیرد:

_ نکته اول اینکه متراژ دقیق پارکینگ، موقعیت و مساحت پارکینگ به طور واضح و دقیق در سند رسمی ملک مشخص گردد. در این روش از تقسیم بندی پارکینگ، هیچ گونه شک و شبهه‌ای برای مالک جدید واحد ایجاد نخواهد شد. در موقع فروش واحد مورد نظر هم، دقیقا همان پارکینگ به صاحب جدید فروخته می‌شود.

_ نکته دوم روش دیگری از تقسیم پارکینگ است که موقعیت و متراژ دقیق پارکینگ در سند تعیین نمی‌گردد، در حقیقت فضای پارکینگ مشاع می‌باشد و در این نوع تقسیم بندی، واحدهایی که هزینه خرید پارکینگ را بپردازند، می‌توانند از فضای پارکینگ استفاده نمایند. بنابراین در صورت جلسه تفکیکی نام واحدهایی که می‌توانند به طور مشاع از پارکینگ آپارتمان استفاده نمایند، ذکر خواهد شد و این نوع تقسیم بندی معمولا مشکلات بسیاری برای استفاده از فضای پارکینگ ایجاد می‌کند.

متراژ قانونی پارکینگ چقدر است؟

در خصوص متراژ قانونی پارکینگ لازم می‌باشد که برای ۱ پارکینگ، حداقل دهانه ۲٫۵ متر و برای ۲ پارکینگ، حداقل دهانه ۴٫۵ متر و برای ۳ پارکینگ مجاور هم باید حداقل دهانه ۷ متر در نظر گرفته شود.

حکم بازسازی خانه های قدیمی

در خصوص متراژ قانونی برای طول پارکینگ، ۵ متر می‌باشد، بنابراین به طور کلی فضای یک پارکینگ ۵ در ۲٫۵ متر است.

بنابراین تعداد پارکینگ برای یک واحد آپارتمانی، بر اساس متراژ واحد در نظر گرفته خواهد شد.

نکته دیگر این که مجتمع‌های تا ۴ واحد مسکونی، دارای ۲ پارکینگ هستند، در واقع به ازای هر ۲ واحد مسکونی ۱ پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.

روش تقسیم پارکینگ آپارتمان نوساز چگونه است؟

در آپارتمان‌های نوساز پس از این که مراحل ساخت ساختمان انجام شد، برای فروش واحدها شروع به تعیین و تقسیم پارکینگ خواهند کرد. در صورتی که پارکینگ به تعداد واحدهای آپارتمان وجود داشته باشد از بالاترین طبقه ساختمان برای شماره‌گذاری پارکینگ شروع خواهند کرد و تا تقسیم آن برای همه واحدها ادامه می‌دهند. این کار توسط نمایند و مامور سازمان ثبت انجام خواهد شد.

لازم به توضیح است که روش دیگری از تقسیم بندی پارکینگ هم وجود دارد که دارای اصول و نظم خاصی نیست. به عنوان مثال در صورتی شخصی اول اقدام به خریداری واحد آپارتمان نماید، انتخاب محل پارکینگ برای او ممکن است.

در این خصوص باید گفت که این روش تقسیم بندی به هیچ عنوان قانونی نمی‌باشد. در صورتی که کلیه ساکنین آپارتمان با این روش تقسیم پارکینگ موافقت نمایند، مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما در صورتی که حتی ۱ یا ۲ ساکن آپارتمان با این روش تقسیم پارکینگ موافق نباشند، دارای اشکال قانونی می‌باشد.

حق رفت و آمد از پارکینگ برای چه افرادی می‌باشد؟

حق رفت و آمد از پارکینگ یک آپارتمان برای همه افراد ساختمان حتی کسانی که دارای حق پارکینگ نیستند، امکان پذیر است. به دلیل این که محیط اطراف پارکینگ مشاع است و همه می‌توانند از آن استفاده نمایند.

وکیل ملک در دادمان

به عنوان مثال شخصی به این دلیل که قسمت مشخصی از پارکینگ در سند رسمی او ذکر شده است و مالک آن است، بنابراین نمی‌توانند رفت آمد از پارکینگ را برای افراد دیگر ساختمان ممنوع نمایند. این افراد نمی‌توانند در فضایی که پارکینگ اختصاصی خود است،کارهای مانند زدن چادر یا ریختن ضایعات در آن قسمت انجام دهند.

نکته این است که در صورتی که این کارها را انجام بدهند، هر کدام از مالکین می‌توانند به علت مزاحمت از او شکایت مطرح نمایند.

پارکینگ مزاحم چیست؟

در برخی موارد است که نقشه ساخت پارکینگ ساختمان‌ها به این گونه می‌باشد که فضایی برای پارک کردن ۲ خودرو وجو دارد و این فضا، در رفت و آمد باقی ساکنین مشکلی به وجود نمی‌آورد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر ۲ خودرو پشت سر هم در این پارکینگ پارک نمایند، در صورتی که خودروی عقبی بخواهد جابه‌جا شود، خودرویی که جلوی آن پارک کرده است باید جابه‌جا شود. بنابراین به این نوع پارکینگ، پارکینگ مزاحم گفته می‌شود.

نکته قابل توجه این است که قیمت این گونه پارکینگ، ارزان‌تر می‌باشد به دلیل این که موجب مزاحمت و عدم راحتی در پارک کردن خواهد شد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که در تقسیم بندی پارکینگ‌ها، پارکینگ مزاحم به کدام واحد تعلق خواهد گرفت؟

پاسخ این است: مامور و نماینده ثبت این پارکینگ را به آخرین قرارداد ملک تخصیص خواهد داد.

بهترین وکیل برای مشاوره پرونده ملکی تهران

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و مجرب در زمینه موضوع روش صحیح تقسیم پارکینگ موجب کسب اطلاعات دقیق می‌شود، همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی در زمینه موضوع روش صحیح تقسیم پارکینگ موجب می‌شود تا مطابق ظرفیت های قانونی و با سرعت بالاتر و روند راحت تر به نتیجه برسید.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع روش صحیح تقسیم پارکینگ هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را به شما معرفی می کنیم که دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه موضوع روش صحیح تقسیم پارکینگ است.

وکیل تخلفات ساختمانی کرج

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع روش صحیح تقسیم پارکینگ، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (20 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *