مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه


با بررسی موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه همراهتان هستیم.

وجه التزام ضمانت اجرایی محسوب می‌شود برای الزام طرف مقابل، در جهت التزام به انجام عقد و اجرای مفاد قرارداد شرط خسارت قراردادی یا شرط وجه التزام در صورتی که دقیق و صحیح در قرارداد ذکر شود از تخلف طرف مقابل جلوگیری خواهد کرد.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

  1. مطالبه وجه التزام چیست؟
  2. خسارت تاخیر تادیه چیست؟
  3. دعوای مطالبه وجه التزام دارای چه نکات حقوقی می‌باشد؟
  4. تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه چیست؟
  5. کدام دادگاه صالح جهت رسیدگی می‌باشد؟
  6. بهترین وکیل در زمینه مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه کیست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

مطالبه وجه التزام چیست؟

مبلغی است که از سوی طرفین در قرارداد نوشته می‌شود تا در صورتی که هر یک از طرفین به تعهد خود در موعد معین عمل نکند، باید مبلغی را جهت جریمه تأخیر پرداخت کند.

وجه التزام نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد است. به عنوان مثال در قرارداد فروش یک ملک، شرط شود که اگر فروشنده در موعد معین اقدام به انتقال تنظیم سند رسمی نکند، باید به ازای هر روز تأخیر مبلغی را جهت وجه التزام پرداخت کند.

وکیل شکایت از بنگاه املاک پاسداران

وکیل اینترنتی

بنابراین اگر هر یک از طرفین قرارداد در موعد معین به تعهد خود عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند دادخواست مطالبه وجه التزام بدهد. در دعوای مطالبه وجه التزام، خواهان دعوا تعهد به نفع او شده و خوانده دعوا باید تعهد را انجام دهد اما به تعهد خود عمل نکرده است.

وجه التزام دو نوع می‌باشد:

1. وجه التزام بابت عدم اجرای تعهد    2. وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد

۱. وجه التزام بابت عدم اجرای تعهد

در این خصوص وجه التزام بدل تعهد است. همانند خسارت عدم انجام تعهد متعهد له نمی‌تواند هم اجرای تعهد هم وجه التزام را خواستار باشد، بلکه باید تنها یکی را انتخاب کند. به طور کلی متعهد نمی‌تواند متعهد له را مجبور به قبول وجه التزام کند و از اجرای تعهد امتناع نماید.

وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد

وجه التزام تاخیر در انجام تعهد همراه با اصل تعهد قابل مطالبه می‌باشد.
در صورتی که وجه التزام در قرارداد تعیین شده باشد، صرف تخلف برای مطالبه ی خسارت کافی می‌باشد و به اثبات ورود خسارت نیازی نیست.

براساس رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ –16/۱۰/1399:

«تعیین وجه التزام قراردادی جهت جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لاز‌الاتباع است.»

تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

خسارت تاخیر تادیه، مختص وجه نقد است، شامل هر نوع تعهدی نمی‌‌باشد و برای جبران نقصی می‌باشد که به ارزش پول در نتیجه تورم ایجاد شده است.

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

دعوای مطالبه وجه التزام دارای چه نکات حقوقی می‌باشد؟

_  وجه التزام خسارت مقطوعی است که طرفین در قرارداد توافق می‌کنند که در صورت تخلف از انجام تعهد، آن مبلغ پرداخت شود حتی اگر ضرر و زیانی به متعهد له وارد نشود. اما در صورتی که وجه التزام در قرارداد پیش بینی نشود، متعهد له برای مطالبه باید اثبات کند که به علت تخلف از انجام تعهد، ضرری به او وارد شده است سپس باید در خصوص ضرر و زیان، کارشناس مبلغ را تعیین کند..

_ در صورتی که در قرارداد مبلغی به عنوان وجه التزام مشخص شود، دادگاه موظف است که متعهد را به پرداخت همان مبلغ محکوم کند و دادگاه نمی‌تواند مبلغ را کمتر یا بیشتر نماید.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

_ در قرارداد می‌توان شرط شود که اخذ وجه التزام توسط متعهد له، مانع اجرای تعهد اصلی توسط متعهد نباشد.

دعاوی بیمه‌

_ در صورتی که مبلغ مورد توافق طرفین بابت وجه التزام، مبلغی غیر متعارف باشد، برخی دادگاه‌ها فقط تا سقف تعهد اصلی و بر مبنای حد متعارف، حکم صادر می‌کنند اما برخی دیگر به استناد ماده ٢٣٠ قانون مدنی، در خصوص پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که باشد، حکم صادر می‌کنند.

_ در صورتی که متعهد به دلیل موضوعی خارج از اراده او و غیرقابل پیش بینی نتواند تعهد را در موعد معین انجام دهد، در این مورد متعهد محکوم به پرداخت وجه التزام نمی‌باشد.

خسارت تاخیر انجام تعهد

_ مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع و اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع به‌ طور هم‌زمان قابل ‌جمع و مطالبه نمی‌باشد.

_ انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام در قرارداد اولیه نمی‌باشد، به دلیل اینکه وجه التزام از موارد تضمینات تعهد تلقی نمی‌شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود.

تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه چیست؟

مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی:
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.»

براساس ماده 230 قانون مدنی وجه التزام یا خسارت تاخیر در انجام تعهد به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌گردد و یک خسارت قراردادی و توافقی می‌باشد که شامل تمامی تعهدات اعم از تعهدات پولی و غیر پولی است و میزان آن براساس توافق طرفین می‌باشد و حتماً باید در قرارداد مورد توافق قرار بگیرد. در واقع این شرط مجازاتی است که طرفین معامله در قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورت تخلف هر کدام از تعهدات پذیرفته شده در عقد، مبلغی را به طرف مقابل پرداخت کند.

وکیل ملکی در شیان | وکیل در شیان

وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی

براساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه یک نوع خسارت قانونی می‌باشد که در مورد تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن و اجاره بها و … به شخص بدهکار تعلق خواهد گرفت و میزان آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود حتی اگر طرفین در مورد آن توافق نکرده باشند

در این صورت خسارت تأخیر تأدیه، مخصوص وجه نقد می‌باشد. در واقع در صورتی که شخصی از پرداخت دین خود که وجه نقد می‌باشد، تأخیر نماید، طرف مقابل می‌تواند خسارات ناشی از تأخیر را، مطالبه نماید.

خواهان می تواند خسارت تأخیر اجرای تعهد را تا روز تقدیم دادخواست، محاسبه نماید و به دادگاه تقدیم کند اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه خواهان می‌تواند آن را تا زمان اجرای حکم مطالبه کند.

کدام دادگاه صالح جهت رسیدگی می‌باشد؟

دعوای مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد دعوای حقوقی است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل مال غیر منقول می‌باشد در صورتی که قرارداد راجع به مال غیر منقول باشد، در غیر این صورت محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد یا محل اقامتگاه خوانده به انتخاب خواهان صالح جهت رسیدگی است.

بهترین وکیل در زمینه مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و مجرب دربار‌ه‌ی موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه موجب کسب اطلاعات کامل و مستند می‌شود، همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی پرونده شما در زمینه موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه با سرعت بالاتری به نتیجه می‌رسد.

مطالبه خسارت قراردادی

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را به شما معرفی می کنیم که دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه است.

وکیل پایه یک منطقه 1

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (41 امتیاز)

2 دیدگاه

  • سلام خسته نباشیدنقاش خونه ما توی تاریخ تعیین شده کارش رو تحویل نداده میتونیم هم الزامش کنیم که کارش رو انجام بده و هم خسارت بگیرم؟

    • باسلام؛ باید قرارداد مورد بررسی قرار بگیرد، چنانچه در قرارداد خسارت عدم انجام تعهد پیش‌بینی شده باشد و به اصطلاح حقوقی تعدد مطلوب باشد، یعنی زمان خاصی برای تحویل کارشون پیش‌بینی نشده باشد، بله می‌توانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *