نمونه قرارداد مشارکت مدنی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی


امروز با بررسی و ارائه نمونه قرارداد مشارکت مدنی همراه عزیزان هستیم.

یکی از قراردادهای پرکاربرد بانکی و یا بین اشخاص، قرارداد مشارکت مدنی است.

نظارت وکیل پایه یک دادگستری ویژه قراردادها، بر نحوه انعقاد قرارداد و پیش بینی موارد اختلافی احتمالی می تواند از ترافیک پرونده های ورودی به دادگستری جلوگیری نماید.

بسته به اینکه قرارداد دارای وثیقه و ضامن است یا خیر، نوع آن متفاوت خواهد بود.

در صورت نیاز به انعقاد قراردادهای مالی و تامین سرمایه دارید، با دفتر حقوقی محمدرضا مهری بهترین وکیل قراردادهای مالی و بانکی در تهران تماس بگیرید.

حضور در جلسه انعقاد قرارداد اشخاص حقوقی و حقیقی نیز توسط وکیل متخصص قراردادها امکان پذیر است.

سوالات مهم در ارائه نمونه قرارداد مشارکت مدنی

  • در تنظیم قرارداد مشارکت مدنی و یا قرارداد مشارکت حقوقی چه مواردی باید مد نظر قرار گیرند؟
  • آیا می توان به سودی بیش از نرخ تعیین شده بانک مرکزی توافق نمود؟
  • بهترین وکیل دعاوی بانکی برای تنظیم قرارداد در تهران کیست؟
  • انواع قردادهای در عقود مشارکتی بانکی چیست؟

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

متن کامل قرارداد مشارکت مدنی

ماده ۱ – طرفین قرارداد:

الف: شرکت …….. با نمایندگی…….. به شماره ثبت… شناسه ملی ….با نمایندگی آقای …… به نشانی: تهران…… پست الکترونیک….. و شماره تلفن……………………………….که از این پس شریک نامیده می شود.

ب: آقای…….. فرزند ……تاریخ تولد……. شماره شناسنامه …..محل صدور…… شماره سریال شناسنامه…… کد ملی…….. کد پستی…… به نشانی……. شماره تماس ثابت…… شماره تلفن همراه…… و پست الکترونیک………… که از این پس سرمایه‌گذار نامیده می شود.

تبصره: نشانی، پست الکترونیک و تلفن‌های شریک و سرمایه گذار همان موارد مندرج در این ماده است.

چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی، پست الکترونیک و تلفن‌های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرف دیگر ابلاغ کند.

تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق نشانی، پست الکترونیک و تلفن هایی که در این ماده قید شده است ارسال و ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۲ – موضوع قرار داد:

که از این پس در این قرارداد طرح نامیده می شود عبارت است از:

ماده 3 – برآورد هزینه های اجرای طرح

با توجه به ارزیابی و بررسی های انجام شده از طرف سرمایه گذار، هزینه کل اجرای طرح موضوع مشارکت که به اطلاع شریک رسیده است مبلغ به عدد                           به حروف                                                  میباشد و سرمایه‌گذار با پرداخت مبلغ به عدد                            به حروف                            به عنوان سهم الشرکه به نسبت                  درصد در طرح موضوع مشارکت شریک شد.

ماده ۴-

سرمایه گذار و شریک موافقت نمودند که سرمایه گذار سهم الشرکه خود را به حساب شریک در بانک

واریز نماید.

واریز سهم الشرکه سرمایه‌گذار به حساب شریک و استفاده از وجوه حساب مندرج در این ماده به صورت یکجا و در ابتدای شروع قرارداد سرمایه گذاری فوق و با رعایت شرایط این قرارداد صورت می‌گیرد.

ماده ۵ –

طبق ارزیابی انجام شده توسط سرمایه‌گذار که مورد قبول شریک نیز می‌باشد، شریک بخشی از سهم الشرکه خود را به مصرف اجرای قسمتی از طرح موضوع مشارکت رسانده و متعهد گردید سرمایه مشارکت مدنی را با تایید سرمایه‌گذار به مصرف اجرای بقیه طرح موضوع مشارکت برساند.

ماده6-

مدت این قرارداد از زمان انعقاد به مدت                                      تعیین گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده 7-

 اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاری تبرعاً به عهده شریک و با نظارت سرمایه گذار می باشد.

شریک متعهد و منتظرم گردید اجرای طرح را طبق توافق از هر حیث و هر جهت و سرعت انجام دهد و از این جهت هیچ گونه مسئولیتی متوجه سرمایه‌گذار نمی باشد.

ماده 8-

شریک متعهد گردید که به هیچ وجه بیش از سهم الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‌باشد همچنین قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های اضافه بر هزینه اجرای طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده2 را از اموال و منابع خود تامین و پرداخت نماید.

ماده 9-

مشارکت طرفین در طرح موضوع مشارکت به صورت مشاع بوده و کلیه احکام اموال مشاعی نسبت به آن جاری است.

همچنین شریک و سرمایه گذار، حق تقاضای افراز مال مشترک و هرگونه تقسیم نسبت به اموال موضوع مشارکت را از خود سلب و ساقط نمودند.

تبصره: انعقاد قرارداد توسط شریک با پیمانکار یا پیمانکارانی به منظور اجرای قرارداد بلا اشکال است.

ماده 10-

شریک تعهد نمود امکان بازدید سرمایه‌گذار را از محل اجرای طرح فراهم و در هر زمان که به تشخیص خود بخواهد گزارش پیشرفت کار را به وی تقدیم نماید.

ماده 11-

شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم الشرکه متعلق به سرمایه گذار به انضمام سود موضوع مشارکت اعلامی از سوی شریک به حساب سرمایه گذار منظور گردد.

در غیر اینصورت شریک ملتزم و متعهد گردید میزان سهم الشرکه متعلق به سرمایه‌گذار را تامین و پرداخت نماید.

ماده 12-

در پایان مدت قرارداد پس از وضع تمامی هزینه های مشارکت، مانده حساب پس از برداشت سرمایه هر یک از شرکا، نشان دهنده سود مشارکت میباشد.

سود مذکور به نسبت                   درصد سهم سرمایه گذار و                      درصد سهم شریک بین طرفین تقسیم خواهد شد.

اما اگر قرارداد قبل از انقضای مدت به هر دلیل فسخ انفساخ یا اقاله گردد:

اول: چنانچه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذکور در این ماده بین طرفین تقسیم و سهم شریک به حساب وی منظور خواهد شد.

دوم: در صورتی که موضوع مشارکت خاتمه نیافته باشد به قیمت روز یا قیمت مورد موافقت طرفین شریک شخصاً خریداری و وجه آن را به حساب سرمایه گذار واریز خواهد نمود.

ماده 13-

به موجب این قرارداد انجام تمامی اعمال اعمال موضوع اجرای طرح ها در قرارداد مشارکت به عهده شریک می باشد و سرمایه گذار در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست و مسئولیتی ندارد.

ماده 14- حل اختلافات احتمالی

کلیه اختلافات احتمالی، در تفسیر و یا اجرای این قرارداد به داوری موسسه حقوقی و داوری/مرکز داوری اتاق تهران/ آقای…. ارجاع خواهد شد.

داور با قبول داوری و ابلاغ جلسه رسیدگی به طرفین ظرف یکماه پس از بروز اختلاف رای قاطع خود را صادر خواهد نمود.

ابلاغ ها از طریق ارسال به نشانی ایمیل طرفین انجام خواهد شد و اجرای رای داور از طریق دادگاه صالح می باشد.

تمدید مدت رسیدگی داور با توافق طرفین برای حداکثر دو ماه دیگر بلااشکال است.

وکیل تنظیم نمونه قرارداد مشارکت مدنی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دعاوی بانکی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در قراردادهای بانکی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی نمونه قرارداد مشارکت مدنی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی نمونه قرارداد مشارکت مدنی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

جرایم پولی و اقتصادی

بهترین وکیل تهرانبهترین وکیل ملکیمشاوره حقوقینمونه قرارداد مشارکت مدنیوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *