وکیل اعسار محکومیت مالی

وکیل اعسار محکومیت مالی

وکیل اعسار محکومیت مالی


امروز با موضوع معرفی وکیل اعسار محکومیت مالی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

پس از صدور حکم و یا الزام قضایی به پرداخت هر نوع محومیت مالی؛ نخستین راه گریز یا کم کردن حجم احکام مورد مطالبه اعسار است.

لذا چنانچه در راهرو دادگاه‌ها، اسمی از اعسار به گوش شما خورده است با خواندن این مقاله با نهاد اعسار بیشتر آشنا می‌شوید.

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است.

در حقوق، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد.

این فرد دچار حالت اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست، چندان که شنیده‌ایم رویکرد اسلام در برخورد با معسرین خلاصه می‌شود در این کلام المفس فی امان الله …

وفق ماده یک قانون اعسار معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.

در حال حاضر براساس سیاست های قضایی علی الخصوص در مورد اعسار محکومین مهریه که اثبات بر آنها آسانتر گرفته شده است.

افراد می‌توانند قبل از اجرای محکومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح کنند که آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می گیرد.

نکات مهم وکیل اعسار محکومیت مالی

اثبات اعسار چه مزیتی دارد؟

انواع اعسار چیست؟

آیا اعسار خاص یک مرحله است؟

مزایای اثبات اعسار چیست و حالت مخالف اعسار چه نام دارد؟

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می تواند از مزایای معافیت از تمامیت یا قسمتی از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل مجانی استفاده کند.

ضمنا اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکوم له واقع شود ( حکم به نفع او صادر گردد.)، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می شود.

حالت عکس اعسار، ایسار است که بیانگر ملی بودن و دارا بودن شخص است

چه کسی می تواند دادخواست اعسار بدهد؟

هر فردی نمی تواند به ادعای این که دچار اعسار می شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد.

کسی می تواند ادعای اعسار کند که بدهکار باشد، اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود،

ادعای (اعسار) وی ثابت و حکم به نفع طلبکار صادر شود، رأی قطعی بر محکومیت بدهکار و اجرائیه از طرف دادگاه صادر شود.

بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دار، موقتاً به آن دسترسی ندارد.

چند نوع اعسار داریم؟

اعسار از دو جنبه اعسار پرداخت هزینه دادرسی و اعسار در پرداخت دیون (محکوم به) قابل بررسی است.

طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که در قانون مشخص شده است.

از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و… .

هرچند هزینه دادرسی یکی از راه های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری ) اس.

اما از طرف دیگر نمی توان آن را منع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد.

به همین دلیل قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله ” قانون اعسار ” افرادی که خود را صاحب حق می دانند اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.

اعسار در محکومیت های مالی و جزایی یا همان اعسار در پرداخت دیون عبارت از آن است.

که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود.

اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد به اعسارخارج از نوبت رسیدگی می‌ شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید.

در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.

اعسار مطلق و نسبی چیست؟

اعسار به دو صورت مطلق و نسبی محقق می شود؛

اعسارمطلق وقتی است که شخص به طورکامل ازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان بوده و یا درحال حاضر هیچگونه دسترسی به اموال و دارایی خود ندارد.

خواه یکجا باشد و خواه به صورت اقساط.

چنانچه فرد به طور یکجا و یک باره تمکن پرداخت محکوم به و یا هزینه دادرسی را نداشته باشد ولی قادر به پرداخت قسطی آن باشد گفته می شود که معسرنسبی است.

برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و شهود می بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند.

تکلیف ورثه شخص معسر در پرداخت دیون متوفی چیست؟

چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت کند، ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده نمایند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخصی است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند؛

بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی، هزینه دادرسی را در مرحله ای از رسیدگی بپردازند.

ورثه زمانی می توانند هزینه را پرداخت نکنند که خودشان نیز معسر باشند فلذا باید بتوانند این مساله را در دادگاه ثابت کنند

در دادگاه چگونه به دعوی اعسار رسیدگی می‌شود؟

دعوی اعسار به دو طریق طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه مطرح می شود.

به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند.

چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا عنداللزوم همراه با شهود در محکمه حاضر گردند.

شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

چنان که برخی می‌پندارند که شاهدی کذایی بیابند و تومانی به وی بدهند و او شهادت دهد نیست.

چرا که قاضی در خصوص نحوه آشناییت شاهد و کسی که شهادت به نفع او داده می‌شود پرسش خواهد کرد.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است.

حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است.

مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا ) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.

اعتراض به حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به(آنچه در دادنامه بدان حکم شده است) چگونه است؟

پیش از پاسخ به این پرسش لازم است در خصوص دلایل سخنی با شما بگوییم، در برخی موارد بین پدیده ها رابطه علیت مستقیم در کار نیست.

لذا برخی پدیده ها باهم رابطه معنایی دارند در دعوی اعسار دلایل ابرازی علت مستقیم اعسار نیستند.

بلکه همانگونه که گفتیم اعسار حالت است، حال نتیجه دعوی اعسار از دو حالت خارج نیست؛

یا دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته، حکم بر قبول اعسار می دهد و یا اینکه دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می دهد.

مشاوره حقوقی اعسار در تهران

قبول وکالت در پرونده های اعسار از محکومیت های مالی مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

 تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل اعسار محکومیت مالی

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین اعسار محکومیت مالی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

امتیاز دهی به مقاله
قبول وکالت در فسخ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *