وکیل شکایت از بانک

وکیل شکایت از بانک

وکیل شکایت از بانک


امروز با موضوع وکیل شکایت از بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

با توجه تعدد موسسات مالی و بانک ها همه افراد به نوعی با بانک ها در ارتباط هستند و احتمال وقوع دعاوی حقوقی بین آن ها وجود دارد.

اما اغلب افراد نمی دانند در چه مواردی حق با خودشان و در کدام موارد حق با بانک است؟
و چگونه می توانند جهت مطالبه حقوق خود از بانک شکایت کنند؟

در حال حاضر لازم ‌الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در:
ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» تصریح شده است.

مطابق این ماده کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی است.

لذا از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد.
ماده فوق، پس از تفریط‌ ها و تردیدهای موجود در مورد میزان اعتبار قراردادهای بانکی، راه افراط را در پیش گرفته است.
در واقع، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکی را در حکم اسناد رسمی و در حکم اسناد تجاری محسوب کرده است.
لذا به این ترتیب تاسیس حقوقی جدیدی را عرضه داشته است.

مطابق ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی

«در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی… خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.»

پلیس امنیت اقتصادی

این بدان معنا است که تامین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تامین از خواهان صادر می‌شود.
مقایسه قرارداد بانکی با اسناد تجاری در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی هیچ منطقی ندارد.
چرا که قرارداد بانکی هرگز در زمره اوراق بهادار نیست.

صرف اینکه اجرای یک قرارداد با تضمین‌ها یا وثایقی همراه باشد، آن را دارای تمامی مزایای اسناد تجاری نمی‌کند.
ضمن تطبیق قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» با قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان مزایا و اوصاف قرارداد بانکی را یافت؛
از جمله اینکه قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی بوده و به همین دلیل از طریق اجرای ثبت قابل اجرا است.

اجرای قرارداد در این مورد با تشریفاتی انجام می‌گیرد که در آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا مقرر شده است.

به طور خلاصه، تقاضانامه صدور اجراییه، از سوی اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تحویل داده می‌شود.
بر اساس آن، اجرای ثبت، ظرف مهلت قانونی، اجراییه را صادر می‌کند.

پس از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن یا ضامنین، این اشخاص «باید ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند»
(ماده 20 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).

در صورت عدم اجرای ارادی اجراییه از سوی متعهد یا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق ایشان و اجرای مفاد قرارداد بانکی از این طریق می‌رسد.

یکی دیگر از مزایای این قراردادها این است:
در مورد مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی میان بانک‌ها و مشتریان،
قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها،

دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده است علاوه بر اصل طلب، برای وصول خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و سایر هزینه‌ها اقدام کند.

اگر به دنبال بهترین وکیل بانکی هستید.
ما به شما بهترین وکیل بانکی محمدرضا مهری با سابقه قضاوت و ارایه مشاوره حقوقی به بانک ها را معرفی می نماییم.

مجازات فرار مالیاتی

نکات مهم وکیل شکایت از بانک

  • بهترین وکیل بانکی را از کجا پیدا کنیم؟
  • قراردادهای بانکی چه اعتباری دارد؟
  • در مزایده بانک چه نکاتی حایز اهمیت است؟

نمونه دادخواست شکایت از بانک

نام خواهان: آقای امیر
نام خوانده: بانک
موضوع پرونده: الزام به ایفای تعهد شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
با سلام

احتراما، با تقدیم تصاویر و مستندات پیوست به استحضار مبرساند:
در پی اعلام بانک خوانده مبنی بر انجام مزایده عمومی، موضوع فروش و واگذاری واحد ویلایی مسکونی به انضمام یک واحد تجاری به مساحت 2 متر مربع در پلاک ثبتی شماره 5735/4، موضوع بند یک آگهی مزایده مزبور (مساحت کل عرصه 515 مترمربع و مساحت کل اعیان 418 مترمربع)

اینجانب امیر با رعایت کلیه تشریفات قانونی اقدام به شرکت در مزایده که از طریق روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر انجام یافته، نموده که به حول و قوه الهی برنده مزایده اعلام گردیدم و نیز در راستای انجام مزایده مبلغ 000/100/376 نیز به حساب معرفی شده از سوی بانک خوانده، واریز نمودم.

لیکن علی رغم ارسال اظهارنامه و مراجعات مکرر، بانک خوانده به دلایل واهی و بی اساس از ادامه روند واگذاری و انتقال پلاک امتناع نموده و حاضر به انتقال سند رسمس و قانونی ملک مذکور به اینجانب نمیباشد.

فلذا با توجه به وجود مدارک و مستندات ابرازی، تقاضای صدور رای به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.

1- نظر به اینکه مزایده اموال غیرمنقول از نوع مزایده عمومی با چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار بوده فلذا مقررات کلی مربوط به مزایده های عمومی در خصوص آن مصداق دارد.

2- صحت انجام مزایده و اسناد و مدارک ارایه شده مورد تایید کمیسیون معاملات برگزار کننده مزایده قرار گرفته که تاکنون از ارایه یک نسخه از آن خودداری گردیده.

تقاضا دارم با صدور دستور قضایی، بانک خوانده را ملزم به ارایه اسناد مزبور که دلالت بر برگزاری جلسه مزایده و گواهی صورتجلسه مبنی بر برنده شدن اینجانب میباشد، نمایید.

3- پس از برگزاری مزایده و تعیین برنده عملا مزایده خاتمه یافته و چون اینجانب به عنوان برنده به تعهدات خود (موضوع برگ مزایده) عمل نموده ام، برگزارکننده مزایده مکلف به طی تشریفات قانونی است.

چک کیفری

از این بابت تخلف عدم انجام تشریفات جهت واگذاری و انتقال ملک به اینجانب صورت پذیرفته است.
همچنین به پیوست نسخه ای از آگهی مزایده، برگ اظهارنامه و فیش پرداختی وجه تقدیم میگردد.

دلایل و ضمایم

1- اظهارنامه و گواهی ابلاغ آن به شماره 139720000
2- تصویر آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر روز سه شنبه
3- تصویر فیش واریزی به شماره 1476970/95 مورخ 27/5 بانک
4- درخواست مطالبه نسخه ایی از صورتجلسه مزایده به شماره مورخ ساعت 9 صبح موضوع جلسه بازگشایی پاکت متقاضیان شرکت در مزایده
5- برگه هزینه دادرسی
6- شهادت شهود

روند رسیدگی به شکایت علیه بانک

با توجه به تکمیل بودن پرونده، مدیر دفتر برای صدور دستور پرونده را در تاریخ نزد رییس شعبه فرستاد.
رییس شعبه در تاریخ دستور تعیین وقت رسیدگی ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده و دعوت طرفین به دادرسی را دادند.

با موضوع دعوت جهت استماع شهادت شهود و در اخطاریه خواهان قید شد که شهود خود را در وقت مقرر در دادگاه حاضر نماید و در اخطاریه خوانده هم درج گردید جهت استماع شهادت شهود خواهان حاضر شود.

ابلاغیه امیر در سامانه ابلاغ ارسال وابلاغ واقعی است.
ابلاغیه بانک به سامانه ابلاغ ارسال گردید و توسط مخاطب مشاهده شد.

مکاتبات قضایی

تقاضای اعلام وضعیت ثبتی ملک به شرح ذیل:
احتراما دستور فرمایید با بررسی سوابق، گزارش گردش گردش وضعیت ثبتی پلاک مذکور را جهت ملاحظه و بهره برداری قصایی به شعبه اعلام کنید.

جلسه یا جلسه های دادرسی (اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان)
صورتمجلس
به تاریخ 09/97 در وقت مقرر جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حضور اینجانب امضاکننده زیر تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.

ملاحظه می‌شود نماینده بانک خوانده آقای محمدرضا در جلسه حضور دارد و خواهان علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی و انتظار کافی در جلسه حضور ندارد.

مدارک برابر اصل شده از سوی خوانده مبنی بر معرفی نامه نماینده حقوقی واصل شده است.
تحت شماره 13970490 ثبت و ضمیمه سابقه شده است. دادگاه خطاب به وکیل خوانده خواسته خود رابیان کرد.

کلاهبرداری با سرمایه گذاری در بورس

حکم دادگاه در دعوی شکایت از بانک

در خصوص دادخواست خواهان آقای امیر به طرفیت بانک با نمایندگی حقوقی آقای محمدرضا به خواسته الزام به انتقال شش دانگ پلاک ثبتی 5735/4 بخش موضوع بند یک مزایده عمومی املاک مازاد بانک خوانده به شماره 1397251 مقوم به 5100000 ریال به همراه خسارات دادرسی وتاخیر تادیه به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی و ضمائم آن:

دادگاه پس ار تشکیل جلسه دادرسی و توجه به اظهارات طرفین با رعایت قواعد ومقررات حاکم بر دعوا مقرر می‌دارد.

1- در بند 5 آگهی مزایده قبول کلیه پشسنهادات در اختیار خوانده قرار داده شده است.
2- خواهان دلیلی ارائه نداده است که به صورت قطعی بانک خوانده پشبنهاد قیمت وی را پذیرفته است.
نماینده خوانده نیز در جلسه دادرسی دفاع کرده است که پیشنهاد خواهان پذیرفته نشده است.

3-اصل آزادی اراده و قراردادها رط مندرج در بند 5 آگهی مزایده را برای طرفین لازم الوفا میکند.
از این نظر بانک خوانده اختیار رد یا قبول پیشنهاد خواهان را داشته است.
چون خوانده آن را رد کرده است عقدی محقق نشده است تا به تبع آن خوانده متعهد به انجام خواسته خواهان باشد.

در نتیجه دادگاه خواسته خواهان را وارد نمیداند و به استناد قواعد فوق و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میکند.
این رای در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان است.

نظر وکیل شکایت از بانک در خصوص پرونده فوق

در خصوص اقدام دادگاه محترم استعلام وضعیت ثبتی به درستی انجام پذیرفته است.
در خصوص نمایندگی حقوقی بانک های دولتی اشاره به برگه تعرفه نماینده در صورت مجلس به درستی انجام ‌پذیرفت.
به نظر صورتجلسه ای که بیانگر عملیات مزایده است می توانست در این خصوص رهگشا باشد.
لیکن صرف اشاره به قرارداد برای نتیجه گیری کفایت نمی‌کند.

هرچند خواهان با عدم حضور و عدم ثبت سندی که بیانگر پیروزی وی در مزایده باشد فرصت دفاع از خواسته خویش را زایل کرده است.
اما دلیلی که مستند دعوی خواهان بوده به نظر همان شهادت شهود بوده که به هر روی به محکمه تعرفه نگردیدند.
با اینکه به نظر می‌رسد وقت جلسه استماع شهادت شهود به خوانده نیز ابلاغ شده بود و این امر به نظر نکته مبهمی در پرونده مطروحه است.

تکلیف ضامن وامی که اقساطش پرداخت نمی‌شود

بند پنج از قرارداد به نظر صحیح تفسیر نشده است.
چرا که اگر بانک را در مقام رد و یا اثبات موضوع باشد به نوعی خود قاضی ادعای خودش تلقی خواهد شد.
لذا این رای به نظر قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

وکیل متخصص شکایت از بانک شمال تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (27 امتیاز)

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.