مقالات حقوقی

 بررسی ادله اثبات در دعاوی حقوقی

 بررسی ادله اثبات در دعاوی حقوقی

با بررسی ادله اثبات در دعاوی حقوقی با شما همراه هستیم. دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند بنابراین هر شخص باید قبل از اقامه دعوا ادله مکفی برای احقاق حق یا ادعا خود داشته باشد و سپس ... ادامه مطلب
بهترین وکیل حقوقی شمال تهران

بهترین وکیل حقوقی شمال تهران

با معرفی بهترین وکیل حقوقی شمال تهران همراهتان هستیم. الزام به تحویل اسناد و مدارک با گسترش روابط بین اشخاص بدیهی است که مدرک یا سندی از شما نزد شخصی خواسته یا ناخواسته قراربگیرد و پس از تقاضای شما مبنی بر بازگرداندن مدرک خود آن شخص عمدی یا سهوی وجود ... ادامه مطلب
چک کیفری

چک کیفری

امروز با بررسی موضوع چک کیفری با شما هستیم. تاکنون واژه چک کیفری را شنیده‌اید؟ موجبات کیفری چک کدام است؟ آیا تمام موارد مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک، مشمول مقررات کیفری خواهد بود؟ برای وصول چک از طریق کیفری، چه اقدامی می‌بایست انجام داد؟ وکیل چک کیفری چه ... ادامه مطلب
اظهارنامه تجاری و ابطال آن

اظهارنامه تجاری و ابطال آن

اظهارنامه تجاری و ابطال آن چیست؟ تعریف علائم تجاری چیست؟ نام تجاری و علامت دسته جمعی به چه معناست؟ ثبت علائم تجاری چه مزایایی دارد؟ عدم ثبت علامت تجاری چه عواقبی دارد؟ مزایای انحصاری شدن علامت تجاری چیست؟ چه علایمی قابل ثبت نمی‌باشند؟ اظهارنامه درخواست ثبت طی چند روز بعد ... ادامه مطلب
مطالبه سهم‌الشرکه

مطالبه سهم‌الشرکه

امروز با موضوع مطالبه سهم‌الشرکه با شما هستیم. سهم‌الشرکه چیست؟ مطالبه آن در شرکت مدنی به چه نحو می‌باشد؟ مطالبه آن در شرکت تجارتی به چه صورت است؟ نحوه مطالبه‌ی آن در شرکتهای تجارتی چگونه می‌باشد؟ توقیف و مطالبه آن توسط شریک چگونه ممکن می‌باشد؟ مطالبه آن توسط طلبکاران شریک ... ادامه مطلب
ضرورت ثبت اختراع

ضرورت ثبت اختراع

امروز با موضوع ضرورت ثبت اختراع با شما هستیم. موارد مشمول موضوع اختراع و ضرورت به ثبت اختراع، چیست؟ در چه مواردی اختراع قابل ثبت است و در چه مواردی دادخواست الزام به ثبت اختراع تقدیم می‌شود؟ طرق قانونی برای درخواست ثبت اختراع و الزام به ثبت اختراع چیست؟ اقدام ... ادامه مطلب
جرم سرقت ادبی

جرم سرقت ادبی

امروز با موضوع جرم سرقت ادبی با شما هستیم. سرقت ادبی چیست و چه مجازاتی دارد؟ حقوق مالکیت فکری و مالکیت معنوی چیست؟ قوانین مربوط به اثبات سرقت ادبی کدامند؟ مجازات سرقت ادبی چیست و آیا مشمول تخفیف در مجازات هم می‌شود؟ اگر ندانسته مرتکب سرقت ادبی شدیم چه راهی ... ادامه مطلب
جرم دزدی یا سرقت

جرم دزدی یا سرقت

امروز با موضوع جرم دزدی یا سرقت با شما هستیم. جرم سرقت چیست؟ جرم سرقت حدی چیست؟ جرم سرقت تعزیری چیست؟ مصادیق جرم سرقت تعزیری چیست؟ مجازات جرم سرقت حدی چیست؟ مجازات شروع به جرم سرقت چیست؟ دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت کدام است؟ برای پاسخگویی به این ... ادامه مطلب
دعاوی بیمه‌

دعاوی بیمه‌

امروز با موضوع دعاوی بیمه‌ با شما هستیم. بیمه چیست و انواع آن کدامند؟ خصوصیات بیمه چیست؟ تقسیم‌بندی بیمه بر اساس کارکرد و هدف به چه نوعی است؟ چه آثاری بر عقد بیمه متصور است و طرفین قرارداد بیمه، چه تعهداتی در مقابل همدیگر دارند؟ دعاوی مرتبط با بیمه در ... ادامه مطلب
مجازات جرم ارتشاء

مجازات جرم ارتشاء

امروز با بررسی مجازات جرم ارتشاء همراهتان هستیم. ارتشاء چیست؟ به طور کلی در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌ نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌ دهنده را راشی می‌ گویند. به این ترتیب، جرم ارتشاء ... ادامه مطلب