مقالات حقوقی

مطالبه ارز خارجی

مطالبه ارز خارجی

در این مقاله به بررسی دعوای مطالبه ارز خارجی و خسارت تأخیر تأدیه خواهیم پرداخت. امروزه در مبادله های تجاری و بانک ­داری بین­ المللی، ارز ... مطالعه مقاله
آزادی مشروط

آزادی مشروط

با بررسی ماهیت، شرایط و آثار آزادی مشروط همراهتان هستیم. آزادی مشروط فرصتی است که قبل از تمام شدن مدت محکومیت به محکومان در زندان ... مطالعه مقاله