مقالات حقوقی

اظهارنامه تجاری و ابطال آن

اظهارنامه تجاری و ابطال آن

اظهارنامه تجاری و ابطال آن چیست؟ تعریف علائم تجاری چیست؟ نام تجاری و علامت دسته جمعی به چه معناست؟ ثبت علائم تجاری چه مزایایی دارد؟ عدم ثبت علامت تجاری چه عواقبی دارد؟ مزایای انحصاری شدن علامت تجاری چیست؟ چه علایمی قابل ثبت نمی‌باشند؟ اظهارنامه درخواست ثبت طی چند روز بعد ... ادامه مطلب
مطالبه سهم‌الشرکه

مطالبه سهم‌الشرکه

امروز با موضوع مطالبه سهم‌الشرکه با شما هستیم. سهم‌الشرکه چیست؟ مطالبه آن در شرکت مدنی به چه نحو می‌باشد؟ مطالبه آن در شرکت تجارتی به چه صورت است؟ نحوه مطالبه‌ی آن در شرکتهای تجارتی چگونه می‌باشد؟ توقیف و مطالبه آن توسط شریک چگونه ممکن می‌باشد؟ مطالبه آن توسط طلبکاران شریک ... ادامه مطلب
ضرورت ثبت اختراع

ضرورت ثبت اختراع

امروز با موضوع ضرورت ثبت اختراع با شما هستیم. موارد مشمول موضوع اختراع و ضرورت به ثبت اختراع، چیست؟ در چه مواردی اختراع قابل ثبت است و در چه مواردی دادخواست الزام به ثبت اختراع تقدیم می‌شود؟ طرق قانونی برای درخواست ثبت اختراع و الزام به ثبت اختراع چیست؟ اقدام ... ادامه مطلب
جرم سرقت ادبی

جرم سرقت ادبی

امروز با موضوع جرم سرقت ادبی با شما هستیم. سرقت ادبی چیست و چه مجازاتی دارد؟ حقوق مالکیت فکری و مالکیت معنوی چیست؟ قوانین مربوط به اثبات سرقت ادبی کدامند؟ مجازات سرقت ادبی چیست و آیا مشمول تخفیف در مجازات هم می‌شود؟ اگر ندانسته مرتکب سرقت ادبی شدیم چه راهی ... ادامه مطلب
جرم دزدی یا سرقت

جرم دزدی یا سرقت

امروز با موضوع جرم دزدی یا سرقت با شما هستیم. جرم سرقت چیست؟ جرم سرقت حدی چیست؟ جرم سرقت تعزیری چیست؟ مصادیق جرم سرقت تعزیری چیست؟ مجازات جرم سرقت حدی چیست؟ مجازات شروع به جرم سرقت چیست؟ دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت کدام است؟ برای پاسخگویی به این ... ادامه مطلب
دعاوی بیمه‌

دعاوی بیمه‌

امروز با موضوع دعاوی بیمه‌ با شما هستیم. بیمه چیست و انواع آن کدامند؟ خصوصیات بیمه چیست؟ تقسیم‌بندی بیمه بر اساس کارکرد و هدف به چه نوعی است؟ چه آثاری بر عقد بیمه متصور است و طرفین قرارداد بیمه، چه تعهداتی در مقابل همدیگر دارند؟ دعاوی مرتبط با بیمه در ... ادامه مطلب
مجازات جرم ارتشاء

مجازات جرم ارتشاء

امروز با بررسی مجازات جرم ارتشاء همراهتان هستیم. ارتشاء چیست؟ به طور کلی در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌ نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌ دهنده را راشی می‌ گویند. به این ترتیب، جرم ارتشاء ... ادامه مطلب
گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولتی

گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولتی

با موضوع گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولتی همراهتان هستیم. معنی رشوه در فرهنگ عام مردم و در قانون رشوه در لغت نامه عمید به معنی پرداخت پول برای انجام دادن کار می باشد. این واژه از کلمه رشو گرفته شده و به معنی مالی است که برای ضایع کردن حقی ... ادامه مطلب
توقیف اموال در چک برگشتی

توقیف اموال در چک برگشتی

امروز با موضوع توقیف اموال در چک برگشتی با شما هستیم. مراحل قانونی و قضایی برای توقیف اموال در چک برگشتی چیست؟ مراجع ذی صلاح جهت توقیف اموال در چک برگشتی کجاست؟ استیفای مبلغ چک در صورت عدم امکان توقیف اموال در چک برگشتی به چه نحوی است؟ مقدمه امروزه ... ادامه مطلب
جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

امروز با موضوع جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق با شما هستیم. آیا درباره مفاهیم دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق، اطلاعاتی دارید؟ آیا ارکان تشکیل دهنده جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق را می‌دانید؟ با ما همراه باشید. مقدمه تعارض در حقوقی که برای ... ادامه مطلب