مقالات کیفری

تبانی برای بردن مال غیر

تبانی برای بردن مال غیر

با موضوع تبانی برای بردن مال غیر همراهتان هستیم. به این معناست که دو یا چند نفر با یکدیگر برنامه ای را ترتیب دهند که در این برنامه مال دیگری را تصاحب نمایند. قانون گذار در قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری، ضمانت اجرای تبانی برای بردن مال غیر ... ادامه مطلب
سرقت تعزیری

سرقت تعزیری

امروز با بررسی جرم سرقت تعزیری همراهتان هستیم. سرقت تعزیری به نوعی از سرقت گفته می شود که سرقت حدی نبوده و در صورت وجود شرایط خاصی، سرقت تعزیری نامیده می شود. در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی آثار مخرب سرقت تعزیری پرداخته و در این ... ادامه مطلب
سند جعلی و استفاده از آن

سند جعلی و استفاده از آن

امروز با موضوع سند جعلی و استفاده از آن با شما هستیم. جرم استفاده از سند جعلی چیست؟ ارکان جرم استفاده از سند مجعول چیست؟ آیا برای جرم استفاده از سند مجعول مجازاتی جداگانه از جرم جعل مقرر شده است؟ جرم استفاده از سند مجعول، متضمن ورود ضرر و زیان ... ادامه مطلب
رسیدگی به جرم جعل اسناد

رسیدگی به جرم جعل اسناد

با موضوع رسیدگی به جرم جعل اسناد همراهتان هستیم. تعریف جرم جعل معنی جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی است. همچنین در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت از ساختن هر چیزی مثل ... ادامه مطلب
وکیل کیفری در تعطیلات نوروز

وکیل کیفری در تعطیلات نوروز

با معرفی وکیل کیفری در تعطیلات نوروز همراه شما هستیم. ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌گوید؟ در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را ... ادامه مطلب
درخواست فک قرار بازداشت موقت

درخواست فک قرار بازداشت موقت

با موضوع درخواست فک قرار بازداشت موقت همراهتان هستیم. اتفاقی که در مرحله تحقیقات مقدماتی، برای متهم ممکن است بیفتد، صدور قرار بازداشت موقت است که منتهی به زندانی شدن وی خواهد شد. این قرار در صورتی صادر می‌شود که شواهد و دلایلی احتمال مجرم بودن متهم را زیاد کند. ... ادامه مطلب
نمونه رای معامله معارض

نمونه رای معامله معارض

با بررسی نمونه رای معامله معارض همراهتان هستیم. شاید در نگاه اول، معامله معارض را نوعی کلاهبرداری و یا فروش مال غیر تشخیص دهیم. اما در قانون ثبت برای این جرم تعریف مشخصی وجود دارد. قوانین خاص کیفری در همه مجموعه های قوانین قابلیت دسترسی دارند. ماده ۱۱۷ اصلاحی قانون ثبت ... ادامه مطلب
مجازات اخلال در نظام اقتصادی

مجازات اخلال در نظام اقتصادی

با موضوع مجازات اخلال در نظام اقتصادی همراهتان هستیم. اخلال یعنی چه؟ واژه اخلال یک واژه عربی و از ریشه خلل به معنای آشوب، بهم زدن، دستبری، کارشکنی کردن است که در فارسی نیز استفاده می شود. به نظر می رسد که در قانون نیز واژه اخلال به همین معنا ... ادامه مطلب
نحوه شکایت در جرایم اقتصادی

نحوه شکایت در جرایم اقتصادی

با موضوع نحوه شکایت در جرایم اقتصادی همراهتان هستیم. برای درک بهتر مخاطبان از قوانین کاربردی جرایم اقتصادی در این مقاله به بیان معانی مهم و قواعد این آیین نامه می‌پردازیم. نکات مهم نحوه شکایت در جرایم اقتصادی قانون اعتراض به بازداشت موقت جرایم اقتصادی اعتراض به حکم جرایم اقتصادی ... ادامه مطلب
پلیس امنیت اقتصادی

پلیس امنیت اقتصادی

با معرفی پلیس امنیت اقتصادی همراهتان هستیم. ما به همراه دکتر محمد رضا مهری وکیل با تجربه در پرونده های پلیس امنیت اقتصادی، میخواهیم در مورد این موضوع بیشتر با شما عزیزان صحبت کنیم. خیلی بحث ها هست که باید آن ها را بررسی کنیم مانند پلیس امنیت اقتصادی چیست ... ادامه مطلب