مقالات کیفری

وکیل دادسرای کارکنان دولت

وکیل دادسرای کارکنان دولت

با معرفی وکیل دادسرای کارکنان دولت همراهتان هستیم. 38 ناحیه دادسرای تهران، مشغول رسیدگی به جرائم عمومی و تخصصی در سطح تهران و نیز کشور هستند. بعضی از دادسراهای تهران، رسیدگی به جرائم عمومی را به عهده دارند. تعدادی از نواحی دادسرا هم به موضوعات تخصصی رسیدگی می کنند. صلاحیت ... ادامه مطلب
فروش مال غیر

فروش مال غیر

با بررسی جرم فروش مال غیر همراهتان هستیم. جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌ دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام ... ادامه مطلب
جرم سرقت ادبی

جرم سرقت ادبی

امروز با موضوع جرم سرقت ادبی با شما هستیم. سرقت ادبی چیست و چه مجازاتی دارد؟ حقوق مالکیت فکری و مالکیت معنوی چیست؟ قوانین مربوط به اثبات سرقت ادبی کدامند؟ مجازات سرقت ادبی چیست و آیا مشمول تخفیف در مجازات هم می‌شود؟ اگر ندانسته مرتکب سرقت ادبی شدیم چه راهی ... ادامه مطلب
جرم دزدی یا سرقت

جرم دزدی یا سرقت

امروز با موضوع جرم دزدی یا سرقت با شما هستیم. جرم سرقت چیست؟ جرم سرقت حدی چیست؟ جرم سرقت تعزیری چیست؟ مصادیق جرم سرقت تعزیری چیست؟ مجازات جرم سرقت حدی چیست؟ مجازات شروع به جرم سرقت چیست؟ دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت کدام است؟ برای پاسخگویی به این ... ادامه مطلب
تبانی برای بردن مال غیر

تبانی برای بردن مال غیر

با موضوع تبانی برای بردن مال غیر همراهتان هستیم. به این معناست که دو یا چند نفر با یکدیگر برنامه ای را ترتیب دهند که در این برنامه مال دیگری را تصاحب نمایند. قانون گذار در قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری، ضمانت اجرای تبانی برای بردن مال غیر ... ادامه مطلب
سرقت تعزیری

سرقت تعزیری

امروز با بررسی جرم سرقت تعزیری همراهتان هستیم. سرقت تعزیری به نوعی از سرقت گفته می شود که سرقت حدی نبوده و در صورت وجود شرایط خاصی، سرقت تعزیری نامیده می شود. در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی آثار مخرب سرقت تعزیری پرداخته و در این ... ادامه مطلب
سند جعلی و استفاده از آن

سند جعلی و استفاده از آن

امروز با موضوع سند جعلی و استفاده از آن با شما هستیم. جرم استفاده از سند جعلی چیست؟ ارکان جرم استفاده از سند مجعول چیست؟ آیا برای جرم استفاده از سند مجعول مجازاتی جداگانه از جرم جعل مقرر شده است؟ جرم استفاده از سند مجعول، متضمن ورود ضرر و زیان ... ادامه مطلب
رسیدگی به جرم جعل اسناد

رسیدگی به جرم جعل اسناد

با موضوع رسیدگی به جرم جعل اسناد همراهتان هستیم. تعریف جرم جعل معنی جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی است. همچنین در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت از ساختن هر چیزی مثل ... ادامه مطلب
وکیل کیفری در تعطیلات نوروز

وکیل کیفری در تعطیلات نوروز

با معرفی وکیل کیفری در تعطیلات نوروز همراه شما هستیم. ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌گوید؟ در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را ... ادامه مطلب
درخواست فک قرار بازداشت موقت

درخواست فک قرار بازداشت موقت

با موضوع درخواست فک قرار بازداشت موقت همراهتان هستیم. اتفاقی که در مرحله تحقیقات مقدماتی، برای متهم ممکن است بیفتد، صدور قرار بازداشت موقت است که منتهی به زندانی شدن وی خواهد شد. این قرار در صورتی صادر می‌شود که شواهد و دلایلی احتمال مجرم بودن متهم را زیاد کند. ... ادامه مطلب