اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات

اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات

اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات


‌با بررسی اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی همراه شما هستیم.

روند رسیدگی به پرونده قضائی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، وجود کارچاق کن ها در مقابل مجتمع های قضائی معظلی در مسیر است.

بارها مسئولین قضایی به ارباب رجوع تاکید کرده اند که گول دلالان و کارچاق کن های دادگستری را نخورند.

پرونده ای با همین موضوع که توسط وکلای موسسه حقوقی مهر پارسیان پیگیری شده است، موضوع اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این رویه حتی تعدادی از بستگان متقاضی نیز نسبت به اخاذی اقدام کردند.
هنگام برخورد با اینگونه اشخاص مراتب را به حفاظت اطلاعات دادگستری اطلاع دهید. در هر مجتمع قضایی این مرجع در دسترس است.

اما اگر وجهی از این بابت به وکلای دادگستری پرداخت نموده اید نیز قابلیت طرح شکایت و استرداد دارد.

جهت اطلاع از مجازات جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی با گروه وکلای مهر همراه باشید.

نمونه شکوائیه اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی

سرپرست محترم دادسراي ناحيه 33 شهيد مقدس تهران
موضوع: شرح شكوائيه تقديمي

شکایت پیمانکار از کارفرما

با سلام و احترام
ابتدا به شرح مختصري از شروع روند غير قانوني در رسيدگي به پرونده مي پردازيم:

اول: در پرونده استنادي شماره 1401354216 آقاي… فرزند با شكايت خانواده آقاي و شخصي به نام، از سوي بازپرس سابق شعبه 7 دادسراي شهيد مقدس تهران، به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفت.

سواي جريان ناصواب پرونده و صدور دستور دستگيري متهم به اتهام خواستگاري و عليرغم اذعان شكات به استرداد مال با ارائه رسيدهاي تسويه حساب،…. در تيرماه 1400 توسط واحد عمليات ويژه پليس امنيت تهران، دستگير و با تهديد به اينكه تصاوير وي از رسانه ملي پخش خواهد شد، در كمال استيصال و درماندگي و اينكه جناب بازپرس حتي اجازه ورود به دادسرا به وكيل و خانواده وي نمي دادند، در زيرزمين همان مركز تحت بازداشت غير قانوني قرار گرفت.

دوم: خانواده موكل با اعتقاد به اينكه فرزندشان بي گناه است، به هر وسيله اي جهت استخلاص وي از محبس پليس امنيت روي آوردند.

در اين اثناء شخصي به نام آقاي م (وكيل پايه يك دادگستري) اقدام به معرفي اشخاصي نمود و مدعي شد اين اشخاص، امكان مذاكره با بازپرس و پايان دادن به پرونده را فراهم خواهند نمود.

خیانت در امانت وکیل نسبت به موکل

نامبرده با دريافت مبالغ كلاني از موكل و خانواده وي كه بعضا نيز به حساب شخص وي واريز شده و در فايل‌هاي صوتي مضبوط توسط موكلين، اقرار و اعتراف به اماني بوده آنها نموده است، از آنها سوء استفاده نموده و با توجه به اينكه در پرونده هاي متعدد طرح شكايت موكلين از اشخاص دخيل در پرونده به عنوان وكيل دادگستري حضور داشته، دائم با تهديد موكلين، طرح هرگونه شكايتي از سوي آنها را موجب ايجاد اشكال در پرونده جلوه مي‌داد.

نقش آقاي م در اينجا پايان نيافته و با تباني با خاله موكل سركار خانم… و آقاي… با ترساندن موكلين كه همه اموال آنها مصادره و توسط بازپرس واگذار به غير خواهد شد، اتومبيل متعلق به موكل را به حيله و نيرنگ از وي تحويل گرفته و با مبايعه نامه اي كه ذينفع دريافت وجه آن خودشان بودند، اتومبيل يك ميليارد توماني را به 665 ميليون تومان فروخته و وجه آن را نيز تصاحب كردند.

مجازات استفاده از ماهواره

به جز آنكه با وعده واهي آقاي م، خانم… و آقاي… موفق به بردن مبالغ زيادي به صورت دلار و سكه و مبالغ نقدي به حساتب اشخاص مختلف من جمله پ و ن شدند.

تبانی وکیل با طرف مقابل پرونده

سوم: در اثنای رسیدگی به پرونده آقای… و بنا به ادعای موکلین، مشتکی عنهم با تبانی با شکات، پای پدر خانواده (آقای…) را نیز به پرونده باز نموده و به نوعی ایشان را در جرایم احتمالی ارتکابی توسط فرزندش شریک معرفی نمودند. ( با توجه به اینکه آقای م قبلا وکیل یکی از شکات پرونده به نام خانم… بود).
با صدور دستور دستگیری مشارالیه، آقای… اقدام به اجاره باغ مبله در منطقه شهریار جهت اختفای متهم تحت تعقیب پلیس امنیت نمود.

با ترساندن خانواده… مبنی بر اینکه با توجه به ارتباطاتی که دارد و متوجه شنود و تعقیب و مراقبت شده است دسترسی آنها به هر نوع وسیله ارتباطی امکان لو رفتن محل توسط این وسایل را داراست. بدین وسیله موکلین را از شکات و پرونده دور کرده و به بهانه های مختلف از آنها اخذ وجه می‌نمودند.

کمک به مخفی شدن متهم تحت تعقیب

اجاره نامه مورخ 1400/04/11 پیوست شکوائیه موید ادعاست.
چهارم: شهود و مطلعینی وجود دارند که با دستور مقام محترم قضائی بر این ادعاهای موکلین صحه خواهند گذارد.

چرا که تمامی این امور در حضور اشخاص مختلفی به انجام رسیده و سوء نیت مشتکی عنهم به واسطه در گرفتاری و عسر و حرج بودن موکلین و امید استخلاص و رهایی از پرونده ساختگی، ایشان را وا داشت تا به هر حربه ای جهت نجات چنگ بیاندازند.

وکیل دادگاه انقلاب

ریاست محترم دادسرا
با عنایت به اینکه عمل مشتکی عنه آقای م به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در سردستگی و هدایت این جریان منطبق است با ارکان جرائمی چون ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع.

عمل آقای… و خانم… در اخذ وجوه من غیر حق با ادعای داشتن نفوذ نزد مقامات قضائی دادسرا و دادگاه کیفری دو تهران را دارند نیز منطبق با قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب 29 آذر ماه 1315 و همچنین ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.

دریافت وجه توسط آقای پ و خانم ن نیز معاونت در جرایم مذکور می باشد، تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری مشتکی عنهم پس از اثبات صدق عرایض را دارم.

مستندات قانونی

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب 29 آذر ماه 1315

‌ماده 1 – هر كس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأمورين به خدمات عمومي وجه نقد يا‌ فائده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورين مزبوره از كسي تحصيل كند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد علاوه بر رد وجه يا‌ مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به جزاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد.
‌هر گاه وجه نقد يا فايده يا تعهد را به اسم مأمورين مزبوره و به عنوان اينكه براي جلب موافقت آنها بايد پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي پانزده هزار ريال محكوم خواهد شد.

چه مجازاتی در انتظار رمالان و دعانویسان می‌باشد؟

ماده 34 قانون وكالت

دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق‌الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم مي‌شود.

چنين سند التزام در محاكم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود.در صورتي كه وكيل اين عمل را به طور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال يا سندي در ظاهر به عنوان ديگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاهبردار محسوب و مورد تعقيب جزائي واقع خواهد شد.

شرح وچوه پرداختی نقدی و غیر نقدی به مشتکی عنهم

الف: مبلغ چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال واریزی به حساب آقای
ب: واریز هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال به حساب آقای
ج: دریافت مبلغ پنج میلیارد ریال از وجه اتومبیل موکل توسط خانم پ
د: پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال به حساب
مابقی مبالغ طی تحویل سکه و دلار به متهمین پرداخت شده است که توسط شهود تصدیق و گواهی خواهد شد.

دریافت مبلغ بیش از حق‌الوکاله توسط وکیل تخلف است؟

مطابق ماده 34 قانون وکالت، دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق‌الوكاله ممنوع و تخلف است.

مجازات دریافت مبلغ مازاد بر حق‌الوکاله توسط وکیل چیست؟

وکیل متخلف و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی نشر اکاذیب

 

معرفی وکیل جهت پرونده اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (20 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.