بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل ملکی تهران


بهترین وکیل ملکی تهران به صورت تخصصی در حوزه املاک و دعاوی مرتبط با آنها اعلام وکالت و پذیرش پرونده دارد.

دعاوی ملکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین دعاوی در دادگاه‌ها می‌باشند؛ چرا که اغلب اختلافات ملکی در خرید و فروش ملک و در نتیجه اعتماد بی‌جهت و بیش از حد به افراد می‌باشد.

بیشترین اختلافات ملکی

بیشترین دعاوی در حوزه املاک تهران که طرح و ثبت شکایت نسبت به آنها مستلزم حضور بهترین وکیل ملکی تهران است عبارتند از:

ارتباط با وکیل ملکی

در این مقاله بهترین وکیل ملکی تهران به بررسی برخی از این مشکلات حقوقی و ارائه راهکار حقوقی در مقابله با چنین مواردی پرداخته است.

چنانچه با هر یک از این مشکلات ملکی روبرو شده‌اید و نیازمند مشورت گرفتن از بهترین وکیل ملکی تهران هستید؛ با شماره تماس‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید تا وکیل متخصص با مشکل شما معرفی گردد.

سوالات مهمی که در این مقاله توسط بهترین وکیل ملکی تهران پاسخ داده خواهند شد:

 • چه دادگاهی به دعاوی ملکی رسیدگی می‌کند؟
 • نحوه دفاع در دعاوی اراضی ملی چیست؟
 • به دعاوی اراضی ملی در چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟
 • تصرف عدوانی ملکی چیست؟
 • چگونه می‌توان مزایده ملک را باطل کرد؟
 • راهکار مقابله و دفاع در دعاوی ملکی چیست؟
 • آیا بانک می‌تواند ملک در رهن خود را بفروشد؟
 • بهترین وکیل ملکی تهران کیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی ملکی

دعاوی و اختلافات ملکی در چند مرجع رسیدگی خواهند شد، برخی از دعاوی ملکی مانند اختلافات موجر و مستاجر غالبا در شورای حل اختلاف بررسی خواهند شد.

برخی از اختلافات ملکی در اداره ثبت رسیدگی می‌شوند؛ مانند افراز (تفکیک) ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد و برخی دیگر در شعب حقوقی دادگاه‌ها، رسیدگی خواهند شد؛ مانند ابطال سند رسمی.

دادگاه رسیدگی کننده به جرایم ملکی

تعریف جرم: رفتاری است که در قانون جرم محسوب شده و قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین نموده است.
بنابر اصول حقوقی، جرایم در دادسرا و دادگاهی رسیدگی می‌شوند؛ که جرم در حوزه قضایی آنها واقع شده باشد.

اختلافات ملکی که با قصد مجرمانه انجام می‌شوند و همراه با وقوع جرم خواهند بود؛ در دادسرا و دادگاه‌های کیفری که جرم در حوزه قضایی آنها واقع شده است، رسیدگی خواهند شد؛ مانند کلاهبرداری ملکی و…

وکیل ملک اتوبان امام علی

قبل از ثبت دعوا یا دادخواست مربوط به املاک، نکته مورد اهمیت این است که هنگام مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادگاه رسیدگی کننده را انتخاب نمایید.

دعاوی مرتبط با ملک در دادگاهی باید مطرح گردند که ملک در حوزه آن است یا به اصطلاح حقوقی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های ملکی را داشته باشد.

دادگاه صالح چیست؟

بهترین وکیل ملکی تهران در خصوص دادگاه صالح برای طرح و رسیدگی به دعاوی ملکی بیان داشتند:

منظور از دادگاه صالح، دادگاهی است که به موجب قانون، اختیار و تکلیف قانونی برای رسیدگی به پرونده‌های دارای موضوع خاص را داشته باشد.

به طور مثال دادگاه صالح در خصوص دعاوی مرتبط با ملک، دادگاهی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است.

اما دادگاه صالح در خصوص تنظیم قرارداد، می‌تواند دادگاهی باشد که قرارداد در آنجا تنظیم شده است یا دادگاهی باشد که طرفین قرارداد ضمن قرارداد نسبت به آن توافق نموده‌اند و…

در چه مواردی دادخواست ملکی رد می‌شود؟

در هر صورت و در هر دعوا، تشخیص دادگاه صالح برای ثبت و طرح دادخواست، در حیطه علم و دانش وکیل متخصص به امور ملکی می‌باشد.
چنانچه دادخواست به دادگاه صلاحیت‌دار ارائه نشود، به دادخواست رسیدگی نمی‌شود و قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود.
برای طرح مجدد خواسته، باید مجددا هزینه دادرسی پرداخت نمود؛ که هزینه دادرسی دعاوی ملکی بالا می‌باشد.
دادگاهی می‌تواند به پرونده‌های در خصوص ملک بپردازد که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه باشد.
البته این اصل استثنائاتی نیز دارد که بهترین وکیل ملکی تهران در هنگام تنظیم دادخواست به آن موارد توجه می‌نماید.

به طور مثال چنانچه ملکی در تهران باشد اما مالک آن کرج باشد و شخصی، مدعی حقی نسبت به آن ملک باشد؛ باید خواسته خود را در دادگاهی که ملک آنجا وجود دارد یعنی، تهران، اقامه نماید؛ چنانچه خواسته خود را در دادگاه کرج مطرح کند، دادخواست او رد خواهد شد.

از موارد استثنا این امر می‌توان به دعوای افراز (تفکیک و تقسیم) املاک ثبتی که عملیات ثبتی آنها پایان یافته است اشاره نمود؛ این درخواست در اداره ثبت محلی که ملک در آنجا واقع شده است، باید مطرح گردد.

بهترین وکیل ملکی برای ایرانیان خارج از کشور

ایرانیانی که خارج از کشور اقامت دارند و املاک آنها در ایران مستقر است؛ چنانچه برای املاک آنها در ایران مشکلی پیش آید، می‌توانند با اعطای وکالت به وکلای موسسه حقوقی مهر پارسیان، مشکل حقوقی ملک خود را به بهترین وکیل ملکی بسپارند تا درست‌ترین اقدام را جهت رفع مشکل ملکی انجام دهد.

بیشتر مشکلات ملکی ایرانیان خارج از کشور که نیازمند حضور بهترین وکیل ملکی تهران می‌باشد؛ مربوط به املاکی است که مالک آن‌ها را ترک کرده و ستاد اجرایی فرمان امام، نسبت به ثبت آنها اقدام نموده است.

یا اینکه املاک خود را در ایران نزد فردی سپرده‌اند و آن فرد نسبت به این املاک خیانت کرده و آنها را بدون اطلاع مالک فروخته یا اجاره داده است.

در خصوص کلیه موارد گفته شده بهترین وکیل ملکی تهران با توجه به تجربه خود بهترین اقدام را جهت بازگرداندن ملک، انجام خواهند داد.

وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران

بهترین وکیل ملکی تهران در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

الزام به تنظیم سند رسمی نوعی دادخواست حقوقی است و در مواردی مطرح می‌شود که مالی خریداری می‌شود؛ اما فروشنده، سند آن را به صورت رسمی به نام خریدار نمی‌زند.

به طور مثال فردی با تنظیم قولنامه دستی و غیررسمی اقدام به خرید ملک می‌کند؛ بعد از مدتی از فروشنده خواستار تنظیم سند به نام خود می‌شود اما فروشنده از تنظیم سند به نام خریدار خودداری می‌کند.
در اینجا باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را مطرح نمایند.

وکیل متخصص ملک ونک

قبل از ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک، می‌توان از طریق اظهارنامه، به فروشنده اعلام کنیم که نسبت به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اقدام کند.

اگر باز فروشنده اقدام به تنظیم سند ننمود؛ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی از طریق دادگاه پیگیری شود.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک به طرفیت فروشنده تنظیم می‌شود؛ یعنی در دادخواست در قسمت خواهان، نام خریدار و در قسمت خوانده نام فروشنده قید شود و چون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک دعوای مالی می‌باشد؛ باید هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه‌ای ملک پرداخت شود.

همچنین چون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در خصوص یک مال غیرمنقول یعنی مالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیست، می‌باشد؛ در دادگاهی به این دادخواست رسیدگی می‌شود که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است.

وکیل متخصص تصرف عدوانی

به طور مثال وکیل ملکی که می‌خواهد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را ثبت نماید؛ باید در قسمت مرجع رسیدگی، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک را انتخاب نماید.

در غیر این‌صورت به دادخواست رسیدگی نمی‌شود و موجب طولانی شدن روند رسیدگی خواهد شد.

دلایلی که به استناد آنها می‌توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را مطرح نمود:

مواردی همچون:

 • سند عادی و قولنامه‌ای که به بین خریدار و فروشنده به طور غیررسمی تنظیم شده است.
 • شهادت شهودی که در هنگام تنظیم سند دست‌نویس حضور داشتند.
 • رسید بانکی که نشان دهنده واریز وجه به حساب خریدار می‌باشد.

با استناد به این موارد خریدار ضمن اثبات بیع (خرید و فروش) واقع شده؛ خواستار الزام تنظیم سند رسمی ملک به نام خود می‌شود.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک به این جهت، بسیار حائز اهمیت است که فروشنده دارای سندرسمی ملک است و مدرکی که دلیل بر خرید ملک می‌باشد؛ یعنی قولنامه دست نویس، نوعی سند عادی است.

موضوع حائز اهمیت و خطرناک این است که به موجب قوانین موجود، قانون‌گذار فردی را مالک می‌شناسد که، دارای سند رسمی ملک می‌باشد.

بهترین وکیل ملکی تهران در طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، علاوه بر دانش حقوقی باید دارای تجربه و سابقه در امور ملکی باشد؛ چرا که دفاعیات وکیل در اقناع (قانع کردن) قاضی و صدور رای تاثیرگذار خواهد بود.

بهترین وکیل ملکی تهران در تصرف عدوانی

هرگونه تصرفی که بدون اجازه قانون‌گذار یا بدون رضایت مالک در املاک باشد؛ تصرف عدوانی است.

دعاوی ملکی تصرف عدوانی که مشهور به دعاوی سه‌گانه تصرف می‌باشند؛ حجم بسیاری از دعاوی ملکی را به خود اختصاص داده‌اند که در ادامه بهترین وکیل ملکی تهران، بررسی خواهند شد.

دعاوی تصرف عدوانی به سه دسته دعاوی تخلیه ید، خلع ید و رفع تصرف عدوانی تقسیم می‌شوند و هر یک دارای قوانین و شرایط مختص به خود می‌باشند.

دعوای الزام به تخلیه ید

هنگامی که فردی ملک را به طور قانونی در اختیار کسی قرار دهد و آن شخص از تخلیه آن ملک خودداری می‌کند؛ می‌توان دعوای تخلیه ید را مطرح نماید؛ مانند مستاجری که پس از انقضای مدت اجاره، ملک را تخلیه نمی‌کند.

دعوای خلع ید

هنگامی که شخصی به صورت غیرقانونی و بدون رضایت مالک، ملک دیگری را تصرف می‌کنند؛ این دعوا مطرح می‌گردد.

توجه داشته باشید که تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید (ملک در اختیار متصرف غیرقانونی) در وجود قرارداد بین متصرفین است.

در دعوای تخلیه ید، متصرف براساس قرارداد در یک ملک مستقر شده و پس از اتمام مدت، ملک را تخلیه نمی‌کند؛ اما در دعوای خلع ید، هیچ قراردادی بین مالک و متصرف نبوده است.

دعوای تصرف عدوانی

تصرف عدوانی نوعی تسلط و استیلای (سلطه) قانونی بر ملک متعلق به دیگری است؛ به شرط آنکه این تسلط کاملا روشن و مشخص باشد.

وکیل ملکی فرمانیه | وکیل در فرمانیه

بنابراین طرح و پیگیری این نوع دعاوی دارای پیچیدگی‌هایی است که یک وکیل پایه یک دادگستری ملکی می‌تواند به راحتی آن را حل و فصل کند و راهکار ارائه دهد؛ به همین دلیل توصیه می‌شود از یک مشاور حقوقی کمک بگیرید.

چرا که برای نتیجه بخش بودن دعوا، وکلای ملکی باید مالکیت مالک را اثبات نمایند.

همچنین با ابراز دلایلی، غیر قانونی بودن تصرف را برای دادگاه اثبات نمایند.

وجه تمایز دعوای تصرف عدوانی، اثبات مالکیت، خلع ید و تخلیه ید در برخی موارد بسیار دشوار است و دانش و تجربه بهترین وکیل ملکی تهران در تشخیص این امور راهگشا خواهد بود.
بهترین وکیل ملکی تهران

تصرف عدوانی چیست؟

اگر ملکی در تصرف شخصی به نام علی باشد و شخص دیگری به نام حسن آن ملک را، بدون رضایت علی یا بدون حکم یا اجازه قانونی، از تصرف وی خارج کند؛ عمل حسن تصرف عدوانی (غیرقانونی) محسوب می‌گردد.

در نهایت علی می‌تواند به ۲ طریق حقوقی و یا کیفری علیه حسن شکایت نماید؛ که در طریق حقوقی آن باید مراتب ذیل اثبات گردد:

رفع تصرف عدوانی به دو صورت امکان‌پذیر است:

 1. حقوقی
 2. کیفری

پیشنهاد بهترین وکیل ملکی تهران: دعوی الزام به رفع مزاحمت
متصرف سابق (مالک) ثابت کند که ملک در گذشته در تصرف وی بوده و تصرف وی مشروع و قانونی بوده است.

به عبارت دیگر کسی که ملکی را به صورت غیر قانونی تصرف کرده باشد؛ نمی‌تواند علیه متصرف جدید، دعوی رفع تصرف عدوانی را مطرح کند.

رفع تصرف عدوانی کیفری

در امور کیفری مجرم باید با علم به موضوع جرم و از روی عمد و با قصد عمل مجرمانه را مرتکب شود.

بنابراین متصرف عدوانی که مال غیر منقول (اموالی که امکان جابجایی ندارند مانند خانه و زمین) را به عمد و با علم (آگاهی) و بدون اذن (اجازه) مالک و یا رضایت او، از تصرف مالک خارج کرده باشد.

مطابق قانون مجازات اسلامی مرتکب این عمل، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

شرایط طرح دعوای تصرف عدوانی به صورت دعوای حقوقی:

دعوای تصرف عدوانی لزوما در مورد اموال غیر منقول (اموالی که قابلیت جابجایی ندارند) مطرح می‌شود؛ مانند خانه و زمین.

بنابراین در مورد اموال منقول یعنی اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان هستند؛ همچون خودرو، امکان اقامه دعوای تصرف عدوانی وجود ندارد.

خواهان دعوا، یعنی کسی که می‌خواهد دعوای تصرف عدوانی اقامه کند؛ بایستی حتما خودش، قبل از متصرف عدوانی، در آن مال غیر منقول (مانند زمین و خانه) متصرف بوده باشد.

نکته مهم این است که تصرف خوانده، یعنی کسی که دعوای تصرف عدوانی علیه او مطرح می‌کنیم؛ بایستی بعد از خواهان، مال را تصرف کرده باشد.

نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره تصرف عدوانی

اگر خود خوانده هم قبل از خواهان متصرف بوده باشد، در این صورت خواهان متصرف سابق نیست، پس نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی را اقامه نماید.

تصرف بایستی به صورت عدوانی بوده باشد؛ پس در صورتی‌که، تصرف دیگری در ملک شخص دیگری، دارای جنبه قانونی باشد و یا با رضایت صورت گرفته باشد؛ نمی‌توان آن را تصرف عدوانی دانست.

البته این نکته هم فراموش نشود که چنانچه تصرف با رضایت یا اجازه قانونی باشد؛ اما پس از پایان مدت، ملک را تخلیه ننماید؛ در چنین مواقعی دعوای تخلیه ید مطرح خواهد شد.

قانون‌گذار مفهوم تصرف عدوانی را مشخص نکرده است؛ اما در اینجا عبارت “بدون رضایت ” را به کار برده، که تا حد زیادی مفهوم “عدوانی” را بیان می‌کند.

همان‌گونه که پیش از ابن نیز بیان شد؛ تمام موارد گفته شده باید توسط بهترین وکیل ملکی تهران بررسی شود.

مواد قانونی مرتبط با رفع تصرف عدوانی

در خصوص دعوای تصرف عدوانی در قانون مدنی، قانونی آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مواد قانونی مرتبط وجود دارد.

در آیین دادرسی مدنی از تصرف عدوانی و دعاوی مرتبط با آن مانند مزاحمت و ممانعت از حق، تعریف شده و تعیین مصداق گردیده‌اند؛ اما در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار به بررسی کیفری تصرف عدوانی و نوع وقوع جرم و میزان مجازات آن پرداخته است.

وکیل ملک غرب تهران

بر این اساس ماده 90 قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است:

هرکس با عملیاتی، اقدام به تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید؛ به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

بهترین وکیل ملکی تهران در اعتراض به اراضی ملی

براساس قانون کلیه اراضی (زمین‌ها)، جنگلها و مراتع موجود در کشور، در مالکیت دولت می‌باشد؛ مگر اینکه مالکیت اختصاصی فردی اثبات گردد.

بهترین وکیل ملکی تهران با توجه به تجربه خود در امور مربوط به اراضی ملی بیان داشتند:

تنها در صورت اثبات سابقه تصرف، می‌توان مالک بودن خود را اثبات نمود؛ یعنی علاوه بر این‌که باید مالکیت خود را اثبات کنید؛ تصرف خود در ملک را در سال‌های گذشته نیز باید اثبات نمایید.

اثبات تصرف با تهیه تصاویر هوایی، شهادت شهود و تحقیق محلی از ملک و موارد این‌چنینی اثبات خواهد شد.

شرط داوری در قراردادهای ملکی

دعاوی ملکی را می‌توان قبل از بروز اختلاف یا پس از اختلاف، به داوری ارجاع نمود.

بیشترین دعاوی ملکی که به داوری ارجاع می‌شوند؛ ناشی از قراردادهای مشارکت در ساخت می‌باشند.

هیچ الزامی جهت ارجاع اختلاف در خصوص دعاوی ملکی و قرارداد مشارکت در ساخت به داوری وجود ندارد؛ اما عرفا در اغلب قراردادهای مشارکت در ساخت شرط داوری وجود دارد.

چنانچه شرط داوری در قراردادی وجود داشته باشد؛ تا زمان صدور رای توسط داور یا استعفا داور امکان رسیدگی در دادگاه وجود ندارد.

اما چنانچه رای در خصوص موضوعی توسط داور صادر گردد؛ این رای در دادگاه قابل ابطال است.

ابطال مزایده ملک

نمونه دیگر دعاوی ملکی در خصوص املاکی است که در رهن و وثیقه (ضمانت) بانک برای دریافت تسهیلات (وام)، قرار می‌گیرند.

در صورت عدم انجام تعهدات وام گیرنده یا تخلفات بانک، ملکی که سند آن در رهن بانک است؛ به مزایده گذاشته خواهد شد.

به گفته بهترین وکیل ملکی تهران، مزایده ملک از اقداماتی است که قانون اجرای احکام مدنی در برخی از دعاوی انجام می‌دهد؛ مزایده معمولا در اجرای احکام صادر شده از دادگاه اجرا می‌گردد.

مزایده ملک در موارد مختلفی مانند اختلاف در ملک موروثی، مزایده ملک به دلیل ورشکستگی، مزایده ملک برای مطالبه مهریه و… صورت می‌گیرد.

یکی از مواردی‌که مزایده ملک انجام می‌شود، در ارتباط با دعاوی بانکی است.

افراد برای دریافت تسهیلات، ملک خود را در رهن (ضمانت) بانک قرار می‌دهند و در صورتی‌که به تعهدات خود عمل نکنند، بانک با فروش ملک به صورت مزایده، طلب خود را وصول می‌نماید.

بهترین وکیل ملکی تهران همچنین بیان داشتند که برخی از افراد با مزایده، ملک خود را از دست رفته می‌دانند.

در حالی‌که با وجود دلایل قانونی می‌توان ابطال مزایده انجام شده را از مراجع قضایی، خواستار شد و ملک را به مالک آن بازگرداند.

وکیل ستاد اجرایی فرمان امام

به موجب قانون اساسی ثروت‌های ناشی از اموالی که بدون مالک می‌باشند و یا ثروت‌های ناشی از جرایمی همچون، قمار، ربا، غصب، رشوه، موقوفات و… را دولت باید بگیرد و به صاحب آن بازگرداند.

همچنین به موجب مصوبات شورای انقلاب اسلامی، تمام اموال منقول و غیرمنقول (املاک)، خاندان پهلوی و شاخه‌ها و مربوطین به آنها، که در مدت حاکمیت غیرقانونی اختلاس شده‌اند؛ به نفع مستضعفین و نیازمندان و.. مصادره شوند.

این دعاوی در شعب خاصی از دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شوند و ممکن است از طرف ستاد اجرایی فرمان امام علیه افراد یا از طرف افراد مختلف برعلیه ستاد اجرایی فرمان امام مطرح شود.

بنابراین بدون حضور وکیل متخصص، طرح و پیگیری پرونده در این مراجع امری دشوار است و تنها وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام است که می‌تواند این پرونده را به نتیجه مطلوب و در جهت احقاق حق، پیش ببرد.

وکیل ملکی منطقه 1

بهترین وکیل ملکی تهران در قرارداد اجاره

دعاوی راجع به اجاره ملک اغلب در خصوص تخلیه ملک و رفع تصرف در املاک مسکونی و حق کسب و پیشه و سرقفلی ملک در قراردادهای اجاره املاک تجاری مطرح می‌شوند.

بهترین وکیل ملکی تهران کیست

طرح و پیگیری دعاوی ملکی در مراجع قضایی مستلزم داشتن پروانه وکالت، دانش و تجربه و تخصص در این حوزه است.

زیرا دعاوی مربوط به املاک دارای پیچیدگی‌های فراوانی است؛ بنابراین به وکیلی نیاز هست که با تمام پیچ و خم‌های این راه آشنایی داشته باشد.
یک وکیل در زمینه ملکی باید به تمام آیین‌نامه‌ها و مقررات و قوانین مربوط به املاک اشراف کامل داشته باشد.

بهترین وکیل ملکی تهران وکیل پایه یک دادگستری است که در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به املاک به صورت تخصصی و حرفه‌ای فعالیت دارد.

همچنین بر کلیه قوانین مرتبط با املاک و رویه قضایی مرتبط با آنها به واسطه سابقه و تجربه کاری خود، مسلط می‌باشد.

همواره به قوانین مربوط به املاک آگاهی داشته، به روز بوده و با تفسیر صحیح قوانین به احقاق حق موکل خود کمک می‌نماید.

داشتن تخصص فراوان یکی از ویژگی‌های بارز یک وکیل متخصص ملکی است؛ زیرا تجربه و تخصص باعث می‌شود که وکیل امور ملکی تهران، درصد موفقیت بیشتری در محاکم دادگستری داشته باشند.

جهت هماهنگی و دریافت مشاوره از وکلای متخصص موسسه حقوقی مهر پارسیان با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان با بیش از ده سال تجربه کار وکالت:

 • معرفی بهترین وکیل ملکی تهران و معرفی وکیل مرتبط با سایر دعاوی اعم از کیفری، بانکی، بین‌المللی و خانوادگی.
 • امکان مشاوره آنلاین و حضوری با وکلای متخصص و بهترین وکیل ملکی تهران.
 • قبول پرونده در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی.
 • مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تجدیدنظر، اعاده دادرسی و اعمال ماده 477.
 • قبول پرونده در مراجع غیرقضایی مانند دیوان عدالت اداری، شهرداری و…

تصرف عدوانی چیست؟

تصرف غیرقانونی و بدون رضایت فردی در ملک فرد دیگر تصرف عدوانی می‌باشد.

مال غیرمنقول چیست؟

اموالی که قابلیت جابجایی و نقل مکان ندارند اموال غیرمنقول می‌باشند، مانند ملک و زمین و خانه.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (148 امتیاز)

92 دیدگاه

 • سلام وقتتون بخیر، می‌خواستم بدونم آیا می‌توان در مبایعه‌نامه به طور همزمان از بندی در خصوص ساقط کردن خیارات برای فسخ و در بندی دیگر حق پشیمان شدن در معامله استفاده کرد؟

  • سلام، مطابق ماده 10 قانون مدنی که اشاره به اصل آزادی قراردادها دارد، بله شما می‌توانید در یک بند خیارات را که برای فسخ قرارداد است را ساقط کنید و در بند دیگری، حق پشیمان شدن در معامله را که در عمل یک نوع خیار شرط به حساب می‌آید، ذکر نماید.
   جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از گروه وکلای مهر پارسیان مشاوره دریافت نمایید.
   09120067663

 • سلام آقای وکیل
  من برادرم ۱ واحد اپارتمان در منطقه آجودانیه به من دادن تا ۲ سال اونجا زندگی کنم منتها ما باهم قرار دادی نداشتیم ایشون صرفا به من اجازه دادن اونجا باشم و من هرماه کرایه ای پرداخت کردم الان همسرش گفت از من به جرم تصرف عدوانی شکایت میکنه آیا اصلا ممکن من واقعا اطلاعاتی ندارم ؟

  • سلام و احترام
   ارتباط موضوع با همسر برادرتون چیه؟
   تصرف عدوانی شرایط خاصی داره و مشمول موضوع شما نمیشه.
   زمانی که مالک اذن در تصرف میدهد دیگر امکان شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی را ندارد و تنها میتواند دستور تخلیه بگیرد مورد شما باید توسط وکیل متخصص بررسی شود میتوانید برای مشاوره با وکیل متخصص ما جناب آقای علی مهری و رزرو تایم مشاوره با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام خسته نباشید سوال داشتم من یک ملکی خریداری کردم در خیابان شیخ هادی تهران و این خونه رو با مستاجر خریداری کردم الان مستاجر تخلیه نمیکنه و میگه بیش تر از ۲۵ سال تو این خونه مستاجر و پول بابت خرید به مالک قبلی داده آیا من میتونم به جرم تصرف عدوانی شکایت کنم ؟ و سند من اثبات کننده هست ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز (داشتن) سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف (سابقه تصرف) و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر، سبق (سابقه) تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری اثبات کند. ولیکن مورد شما نیاز به بررسی و مشاوره با وکیل تخصصی این امر دارد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من ۱ باغی در شهریار تهران خریداری کردم و الان بعد ۸ ماه که مراجعه کردم ۱ خانواده در باغ رفتن و میگن مالک قبلی بهشون کلید داده و از ملک خارج نمیشن تقاضا پول دارن آیا من میتونم از شون شکایت کنم

 • با سلام، من نامادري دارم، و حق و حقوق نامادريم زياده، پدرم از اين موضوع ناراضيه، پدرم ميخواد خونه ای که در تهران دارن رو به نام من و برادرم بزنن، ما اين كار را چگونه انجام دهيم، كه بعدا به مشكل نخوریم؟ ملك داراي سند ميباشد وپدرم ميخواهد به صورت قولنامه اي به ما واگذار نمايد. ممنون میشم راهنمایی کنید که از چه طریقی این کار انجام بشه بهتره؟

  • سلام وقت شما بخیر
   پدر شما باید قرارداد صلح بلاعوض رسمی در دفترخانه تنظیم نماید و سند مالکیت را به نام شما انتقال بدهد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام آقای دکتر
  من مالک ۱ باغ در منطقه صفادشت کرج هستم و سال ۹۹ به ترکیه رفتم و الان ۱ ماه برگشتم دیدم ۱ خانواده بدون اجازه ساکن باغ شدن و حاضر نیستن برن و طلب پول میکنن من تحت چه عنوانی باید شکایت کنم ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   شما میتوانید تحت عنوان تصرف عدوانی شکایت خود را مطرح فرمایید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام وقت بخیر
  من سازنده یک برج در منطقه ۲۲ تهران هستم و الان دقیقا در مرحله پایان کار شهرداری سنگ اندازی میکنن و میگن کلی تخلف صورت گرفت من نیاز به یک وکیل دارم که کارها رو انجام بده در صورت امکان fazeliy346@gmail.com آدرس ایمیلی اطلاع بدید

  • سلام وقت شما بخیر
   بله قبول وکالت شما امکان پذیر است، ولیکن امکان ارسال ایمیل وجود ندارد. شما میتوانید جهت هماهنگی جلسه مشاوره با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام جناب من یک زمین بزرگی در منطقه سرولات خریداری کردم و هفته گذشته که رفتم متوجه شدم مالک زمین بغل در زمین من یک حوضچه ساخت من تحت چه عنوانی میتونم از ایشون شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورت مشخص بودن حدود زمین شما و مالک زمین کناری، شما میتوانید تحت عنوان تصرف عدوانی از ایشان شکایت نمایید.

 • سلام روز بخیر آیا من میتونم بر علیه برادرم که ۴ ماه خودرو من رو بردن و پس نمیدن دعوای تصرف عدوانی مطرح کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در مورد اموال منقول همچون خودرو امکان اقامه دعوای تصرف عدوانی وجود ندارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، اینجانب ملک به صورت مشاع داشتم که با عدم افراز ملک و دستور فروش توسط دادگاه مربوطه به اجرای احکام ارسال گردید، اجرای احکام برای رسیدگی پرونده گواهی حصر وراثت مالکین مشاع را خواسته، اینجانب با مراجعه به دفاتر قضایی به عنوان ذینفع در خواست حصر وراثت دادم، که در شورای حل اختلاف آگهی روزنامه بشود ولی مشکل اینجاست ک شورای حل اختلاف نامه مبنی بر گواهی مالیات بر ارث به بنده داده تا جواب بگیرم اداره مالیات میگه چون محل فوت تهران می‌باشد نمی‌شود از شهرستان جواب داد حالا محل اسکان متوفی شهرستان بوده اموال متعدد در شهرستان داره ورثه متوفی ایران نیستن وبنده دسترسی ندارم چگونه میتوانم این مشکل حل کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   طبق قانون دادگاه صالح رسیدگی به دعوای انحصار وراثت، شورا یا دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی می‌باشد و جهت اظهارنظر دقیق حقوقی نیاز به اخذ توضیحات بیشتر خواهد بود. میتوانید برای ارائه توضیحات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در أمور ملکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام خسته نباشید من مالک یک خانه در شهر نکا هستم و هفته قبل مراجعه کردم به ملکم دیدم یک خانم و آقا اونجا ساکن شدن و ادعا کردم ملک رو خریدن آیا من میتونم دعوای تصرف عدوانی مطرح کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   خیر. دعوای تصرفی که ثابت شود ناشی از مملک (مالک ملک) یا ناقل قانونی (کسی که مال به صورت قانونی به او منتقل شده است) نیست، معتبر نخواهد بود. چون تصرف ایشان هم بر اساس یک سند قانونی می‌باشد، طرح این دعوا امکان پذیر نیست.

 • با سلام و احترام، بنده یک خانه ای را به صورت قولنامه ای خریداری کرده بودم، سال‌ها پیش که این خانه قولنامه شد، در آن زمان کد رهگیری صادر نمی‌کردند، پس از اینکه از همسرم جدا شدم او با تبانی با دفتر املاک و دریافت کد رهگیری برای آن ملک، آن را به دیگری فروخته است. من چه کاری باید انجام دهم؟ تحت چه عنوانی باید شکایت کنم ؟

  • سلام این موضوع منطبق با قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 می باشد و قابل طرح در دادسراست.

 • با سلام، وقتتون بخیر، بنده یک ملکی را خریداری کردم که متاسفانه با گذشت 8 ماه شخص فروشنده هنوز نسبت یه تنظیم سند اقدام نکردند، من از طریق دادگاه اقدام کردم و دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند داد، اما متاسفانه ایشان با این حال باز هم از حکم دادگاه سر باز میزند، بنده چه اقدامی میتونم انجام بدم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کند، شما به عنوان خریدار می‌توانید اجرای حکم را از بخش اجرای احکام دادگاه بخواهید و همچنین اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می‌شود و باید تا ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا کند و اگر ظرف ۱۰ روز اجرا نکرد شما می‌توانید مجدد به اجرای احکام مراجعه کنید.
   شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص ملکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام آقای وکیل من یک ویلایی در چمخاله دارم که از خونه ویلایی بغلی ما راه مستقیم به دریا هست و من حدود 20 سال این ملک دارم و با همسایه توافق کردم از ویلا من حق عبور داشته باشم الان پسر ایشون بعد 20 سال به من این اجازه رو نمیده آیا من میتونم علاوه بر رسیدگی به تقاضای حق ارتفاق دعوای ممانعت از حق هم مطرح کنم؟

  • سلام وقت بخیر
   خیر، مطابق ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق (عبور و مرور) یا انتفاع (استفاده)، اقامه دعوی نموده باشد آن شخص نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی کند.

 • سلام دار و ندارم را فروختم دادم به دوستی که سی و سه سال باهم زندگی کردیم که ملک بسازه و سود کنیم ملک را ساخته و ی کاغذم به من داده که یک واحد سهم توست ولی همون ی واحدم داده به خواهرش چیکار کنم من حالا

  • سلام وقت شما بخیر
   سلام هرچند موضوع باید به صورت دقیق‌تری بررسی شود ولی به استناد همان ورقه کاغذ و یکسری دلایل دیگر می‌توانید حقتان را بگیرید.

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، هرکس با عملیاتی اقدام به تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

 • باسلام و خسته نباشید، من یه ملکی را 3 سال پیش خریده ام و چون تمام پول را یک جا پرداخت کردم قولنامه ننوشتیم و فروشنده وکالت بلاعزل بنام من زد، میخواستم بپرسم الان که چند سال از این معامله میگذره من میتونم یکطرفه یه قولنامه تنظیم کنم که هم از طرف فروشنده و هم از طرف خریدار امضا کنم؟ میشه این قولنامه در دفترخانه و به صورت رسمی تنظیم شود یا خیر؟ چون در حال حاضر باتوجه به ساخت و تخلف ماده 100 نمیتونم سند قطعی بزنم و میخوام که برای اطمینان برای اینکه فر‌وشنده یا وراث فر‌وشنده بدونند که من مبلغ ملک را پرداخت کردم یک قولنامه داشته باشم. آیا امکان پذیر است؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

  • سلام وقت شما بخیر
   داشتن وکالت بلاعزل دلیل مالکیت شما نیست مگر همراه با مبایعه‌نامه باشد و شما باید دادخواست اثبات بیع شفاهی و اثبات مالکیت را اقامه نمایید و چون شما وکالت دارید می‌توانید مبایعه‌نامه به نام خودتان تنظیم نمایید ولی بهتر است چنین کاری را انجام ندهید. برای دریافت توضیحات بیشتر و مشاوره با وکیل ملکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام جناب من با برادرم یک ملکی رو داریم که از پدرمون به ما ارث رسیده و الان برادرم تو اون خونه ساکن و حاضر به تخلیه نیست من چه کاری میتونم انجام بدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   شما می‌توانید ابتدا پلمپ ملک ورثه‌ای را درخواست دهید و در ادامه نیز درخواست فروش ملک ورثه‌ای را در دادگاه مطرح فرمایید.

 • سلام وقتتون بخیر، بنده مالک ملک هستم، یک قرارداد مشارکت در ساخت با یک سازنده داشتم که سازنده 5 طبقه بسازد اما شهرداری اجازه بیش از 3 طبقه را نداده و ساختمان به صورت 3 طبقه ساخته شده تکلیف مساحتی که کمتر از تعهد سازنده ساخته شده چیست؟

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر سازنده تناسبی را نسبت به سهم به صورت ثابت در نظر گرفته باشد، چه بیشتر از حد مورد تعهد و چه کمتر آن، تناسب مجری خواهد بود، چرا که سازنده نمی‌تواند بر خلاف آنچه که درخصوص آن قرار است مجوز صادر شود تعهدی نماید، چرا که در حیطه اختیار او نیست. پیشنهاد می‌شود قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل متخصص بررسی شود. می‌توانید برای مشاوره با وکیل با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام جناب مهری حاتم زاده هستم من از طریق سایت با شما اشنا شدم و در ملبورن ساکن هستم چند باب مغازه در پاساژ گالریا دارم و برای تنظیم اجاره نامه اینها نیاز به مشاوره با یک وکیل در ایران دارم آیا شما قبول زحمت میفرمایید؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، شما می‌توانید برای بررسی یا تنظیم قرارداد خود تایم مشاوره رزرو فرمایید. برای هماهنگی تایم مشاوره با آقای دکتر مهری با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من3 دانگ از خانه ای کلنگی که خریده بودم را برای دریافت وام ساخت مسکن بدون دریافت وجهی به نام همسرم زدم. حالا بعد از ساخت آیا امکان باز پس گیری ۳ دانگ را دارم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   با توجه به اینکه در منزل ساخت و ساز انجام شده است امکان باز پس‌گیری به دلیل رجوع از هبه وجود ندارد ولیکن امکان دارد بتوانید تحت عنوان بیع صوری و به قصد اخذ وام و نه انتقال مالکیت تحت شرایطی انتقال صورت گرفته را باطل نمایید، البته امر اثباتی در این زمینه بسیار دشوار است باید حتما مورد بررسی دقیق واقع شود.

 • سلام من در پرونده ای به فروش مال غیر محکوم شدم که زندان رفتم و رد مال هم به قیمتی که ملک رو فروخته بودم انجام دادم. یعنی 550 میلیون تومان رو سال ۱۳۹8 کامل پرداخت کردم اما شاکی برای دریافت ضرر و زیان یعنی نرخ روز ملک دادخواست حقوقی هنوز نداده، خودش می گه صبر می کنم هر وقت دلم خواست و خونه گرون تر می شه، درخواست می دهم. ممکنه منو راهنمایی کنید که آیا اگر هر زمانی درخواست بده، من به نرخ روز ملک واقعا محکوم میشم یا به نرخ روزی که رد مال رو انجام دادم؟ یعنی اگر سال ۱۴۰6 شکایت کنه، من به قیمت خونه در سال ۱۴۰6 محکوم میشم یا قیمت سال ۱۳۹8 که رد مال کیفری رو انجام دادم؟ چون از سال ۱۳۹8 اون پول دست ایشونه و ایشون خودش شکایت نکرده برای حقوقی

  • سلام وقت شما بخیر
   با توجه به اینکه رد مال صورت گرفته است، به نظر موضوعی که مطرح فرمودین قابل اقدام نیست اما به هر شکل پیشنهاد می‌کنیم به جهت اینکه بحث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم حالات خاصی در قانون دارد حتما جهت مشاوره با وکیل اقدام نمایید.

 • سلام علیکم
  بنده حقیر پنج سال پیش یک واحد از سازنده خریداری نمودم.
  بعد از اینکه مبایعه نامه بین بنده و سازنده تنظیم گردید به مرور زمان اختلاف بین مالک و سازنده پیش آمد.
  و مالکین عنوان کردند که سازنده در زمان عقد مبایعه نامه مسئولیت فروش نداشتند، بعد از موضوع مالک نسبت به واحد فروخته شده از طرف سازنده ، از بنده و سازنده شکایت نمودند که بعد از گذشت 5 سال حکم به نفع بنده و نهایتا با صدور سند واحد به اتمام رسید.
  با توجه به مبایعه نامه تنظیمی ۱۸ متر کسری می باشد که این ۱۸ متر را از سازنده طلب دارم.
  واحدی که سند زده ام را مالکین اجازه تصرف آن را به بنده نمیدهند و پارکینگ و انباری که در رای صادره به نفع بنده بوده دو نفر مالک بین خودشان تقسیم نمودند .
  ضمن تشکر سوال اولم اینکه : دادخواست تحویل واحد و اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سازنده یا مالکین؟
  سوال دومم در خصوص دادخواست تحویل پارکینگ و انباری از سازنده یا مالکین هست
  لازم به ذکر هست در رای صادره به نفع بنده آمده است سازنده محکوم است به تکمیل و بنا واحد و صورتمجلس تفکیکی و .. و مالکین باید نسبت به تجمیع دو پلاک ثبتی حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام به انتقال واحد مذکور و انباری و پارکینگ به بنده که با امضاء نماینده از اجرا احکام انجام شد.

  • سلام وقت شما بخیر
   با توجه به اینکه رای صادر شده است نیازی به دادخواست مجدد نیست، موضوع را از طریق اجرای احکام پیگیری و تقاضای اجرای حکم را نمایید.

 • سلام یک سند دست شخصی امانت بود بابت پول قرضی که با سود ونزول محاسبه شده اون شخص سند رو در رهن شخص دیگری گذاشته ‌و در هنگام رهن نوشته شده رهن به مدت یک ماه دارای بیع شرط می‌باشد،صاحب سند چگونه می‌تواند جلو اجرای رهن را بگیرد؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در بیع شرط می‌بایست در مهلت تعیین شده وجه را پرداخت نماید، در غیر این صورت می‌بایست از طریق مراجع به مزایده برود و مرتهن نمی‌تواند ملک را به شخص دیگر واگذار نماید ولیکن پیشنهاد می‌گردد با توجه به اینکه اظهارنظر دقیق مستلزم بررسی جمیع مستندات است و گفتگوی طرفینی را می‌طلبد، جهت اخذ وقت مشاوره با وکیل اقدام نمایید.

 • سلام من یک ملک را در بنگاه معاملات ملکی با کاربری مسکونی خریداری کرده‌ام اما جهت دریافت وام از بانک نامه به شهرداری گرفته ام، متاسفانه در جواز ساخت و پایان کار نوع کاربری آموزشی خورده است و مجددا بانک نامه دستی دال بر مسکونی بودن ملک به شهرداری داده است.
  حضورا مراجعه کردم شهرداری می‌گوید ملک در پهنه s می باشد و فقط به شما کاربری تجاری و اداری و آموزشی می دهم و با اینکه ملک مسکونی است از نظر ما کاربری آموزشی است و در سند ملک هم نوع کاربری درج نشده است، آیا می توانم قرارداد را با دریافت ضررو زیان فسخ کنم

  • سلام وقت شما بخیر
   چون خریدار مبیع را با وصف کاربری مسکونی خریداری کرده حالا که مورد معامله فاقد وصف تعریف شده در آمده، پس خریدار می‌تواند به لحاظ تخلف از شرط صفت مذکور دادخواست تایید فسخ معامله به لحاظ تخلف از شرط صفت طرح نماید. در هر صورت لازم است وکیل مفاد قرارداد را بررسی نماید.

 • با سلام و عرض ادب. بنده می خوام آپارتمانی رو در تهران خریداری کنم، از اون محله و خیابانی که قصد خرید آپارتمان رو دارم خود املاکی ها می گن بعضی از املاک معارض دارند، حتی بعضی از آپارتمان های نوساز که سند تک برگ هم دارند معارض دارند و ممکن است آپارتمان و یا زمین اولیه مشاع آن معارض داشته باشد، چطور می تونم مطمئن بشم که آپارتمان موردنظر من و زمین مشاع آن معارض ندارد؟ مرجع استعلام کجاست؟

  • سلام وقت شما بخیر
   جهت اطمینان در مبایعه‌نامه ذکر کنید که تمام ثمن معامله، بعد از استعلامات لازم از اداره ثبت و دارایی پرداخت شود. اگر امکان تنظیم سند وجود نداشته باشد از اداره ثبت استعلام نمایید و در قرارداد ذکر کنید که اگر مبیع مستحق الغیر باشد یا به هر نحو امکان انتقال سند نباشد فروشند علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ خسارت را پرداخت کند. می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • درود و احترام
  جناب آقای دکتر مهری من اکبری زاده هستم و در لیزبون پرتغال ساکن هستم اطلاعات شما رو روسایت خوندم و سوالی داشتم پدر من دوهفته قبل فوت شدن در ایران و من امکان حضور در ایران رو ندارم املاکی از ایشان درتهران باقی مانده که نیاز به رسیدگی و فروش داره میخواستم بدونم شما این مورد رو انجام میدین؟

  • سلام وقت شما بخیر
   ضمن عرض تسلیت خدمت شما
   بله، آقای دکتر مهری وکالت ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز می‌پذیرند. جهت هماهنگی تایم مشاوره با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام وقت بخیر من یک ملک را در منطقه قهلک خریدم خودم ساکن یزد هستم فروشنده سند نزده می تونم از یزد اقدام یا باید بیام تهران؟

  • سلام وقت شما بخیر
   ثبت دادخواست از دفترخدمات الکترونیک در تمام ایران ممکن است، اما دادگاه محل ملک که تهران است صلاحیت رسیدگی را دارد.

 • سلام جناب من مالک یک زمین شالی در استان گیلان شهر فومن هستم ولی خودم تهران زندگی میکنم یک تصرف عدوانی علیه من شکایت شده و برای این مورد کارشناس نظریه داد و کاملا نظرش اشتباه بود ولی این مورد باعث شد حکم بر علیه من صادر بشه من چی کار میتونم انجام بدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   شما می‌توانید تامین دلیل جدید درخواست دهید و با درخواست نظریه کارشناسی جدید نظریه کارشناس قبلی را زیر سوال برده و در صورت تایید نظریه جدید اعاده دادرسی حقوقی و یا اعمال ماده 477 انجام دهید.

 • سلام من یه خونه‌ای خریدم و مبلغ 600 میلیون هم به صورت پیش پرداخت به ایشان دادم. چون قرار بود 10 روزه تحویل بده منم بقیه پول رو بعد از تحویل بهش بدم. الان 2 ماه شده که داره امروز و فردا میکنه میخوام ببینم من میتونم این قرارداد رو فسخ کنم و پولمو بگیرم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، چنانچه خیار تعذر تسلیم را از خود سلب نکرده باشید امکان فسخ وجود دارد ولیکن باید قرارداد شما بررسی شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من یه واحد آپارتمان 70 متری رو 20 روز پیش فروختم حالا خریدار می‌خواد از ایران بره و میخواد قرارداد رو فسخ کنه، من میتونم ازش خسارت فسخ قرارداد بگیرم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در این خصوص باید قرارداد شما بررسی شود چنانچه وجه التزام در خصوص فسخ قرارداد تعیین شده باشد، می‌توانید این وجه را مطالبه نمایید. برای بررسی قرارداد و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من خانه ام رو به نام خانمم زدم اما ایشون سو استفاده کرده و به هر بهونه ای من رو از خونه بیرون می اندازه . میخاستم ببینم میتونم ازشون خونه رو پس بگیرم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر ملک هبه شده باشد، تحت شرایطی رجوع از هبه امکان پذیر است و برای این مورد باید اسناد و مدارک شما بررسی گردد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام جناب مهری بنده واحدی رو فروخته بودم به مشکل خوردیم و مستاجر داشتم وقتش تموم شده بود مستاجر جدید آوردم آیا انتقال مال غیر محسوب میشود ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، در صورتی که شما ملک را فروخته باشید این مورد شما از مصادیق انتقال مال غیر می‌باشد.

 • سلام وقتتون بخیر، پدرم یه ملکی داره که زمین خالیه و من میخوام تو اون ملک فعالیت تجاری انجام بدم، پدرم تصمیم گرفته که این ملک رو به نام من بزنه، میخواستم بدونم ممکنه در آینده موقع تقسیم ارث بقیه اعضا خانواده نسبت به این ملک ادعایی داشته باشند؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که به موجب سند رسمی و در قالب یک قرارداد مانند صلح و بیع و غیره انتقال صورت گرفته باشه ادعای قابل اثباتی نمی‌توانند مطرح کنند. می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام ملکی را از بنده خدایی خریدیم وقتی سند نداشت، زد و طرف بعد انقلاب فوت کرد حالا سند دار شده ملک و سندم به نام ورثه اون بنده خداست نمیان سند را به ما منتقل کنن چیکار کنیم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   امکان طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد و دعوی باید به طرفیت وراث مرحوم طرح گردد.

 • سلام وقت بخیر پدر من ی ملکی را در اختیار جهاد سازندگی تهران گذاشت که برای روستامون که شرق تهران هست توش حموم بسازن حالا خیلی سال هست که حمام استفاده نداره یکی از اهالی روستا میخواد اونجا را به دستشویی عمومی تبدیل کنه می تونه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   چنانچه ملک وقف شده باشد مطابق وقف‌نامه رفتار می‌شود، اما اگر ملک وقفی نباشد مالک قانونی حق هرگونه دخل و تصرف دارد.

 • سلام، وقت بخیر . من مالک یک ملک مشاعی هستم که حق سرقفلی این ملک تجاری به نام مستاجر است، اما این ملک ۲ مالک دارد . من و برادرم . آیا بنده به عنوان یکی از مالکین می‌توانم دادخواست تخلیه ملک را مطرح کنم یا حتما باید هر دو مالک درخواست صدور حکم تخلیه ملک را داشته باشند؟

  • سلام وقت شما بخیر
   امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد ،می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل ملکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام ما اطراف ملک کشاورزیمون حصارکشیدیم و یه آلونک کوچیک برای نگهبانی یا استراحت ساختیم و الان از ما شکایت تغییر کاربری غیرمجاز شده ممکنه بخوان حکم تخریب به ما بدن؟

  • سلام وقت شما بخیر
   حصارکشی اطراف باغ و انبار نگهداری وسایل از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. می‌توانید در این خصوص یا وکیل مشورت نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام خسته نباشید من یک ملکی رو تو رشت خریدم و قرار بود تیرماه ملک سند بخوره و الان برام سند نزدن من تهران هستم ایا میتونم تو تهران دادخواست الزام به تنظیم سند بدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   شما می‌توانید در دفاتر خدمات قضایی تهران دادخواست ثبت نمایید ولیکن رسیدگی به دعاوی در خصوص املاک باید در محل وقوع ملک انجام پذیرد.

 • سلام آقای وکیل من یک ملکی تو حسن آباد تهران خریدم و خودم منزلم تو گوهر دشت من برای الزام به تنظیم سند دادگاه گوهر دشت دادخواست دادم وردش کردن میگن باید همون تهران برای ایا این قانونی؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، مطابق قانون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در دادگاهی رسیدگی می‌شود که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است.

 • سلام و عرض احترام من مالک یک ملک در سعادت اباد هستم و ملک رو به مدت دوسال به یک آقا برای آرایشگاه مردانه کرایه دادم و الان ایشون بعد اتمام حاضر به تخلیه نیستن من میخواستم بدونم کجا باید پیگیری کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   ابتدا یک اظهارنامه جهت تخلیه ملک برای ایشان ارسال کنید و بعد می‌توانید دادخواست خود را جهت تخلیه ملک به دفاتر خدمات قضایی تقدیم نمایید. این مورد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

 • سلام یه راهنمایی می‌خوام راجع به اراضی ملی من اراضی تو دماوند خریدم که متراژ چند هکتاری دارن والان اراضی ملی اومده دست گذاشته روش مگه میشه؟ این اراضی سند داشتند که من خریداری کردم ولی الان ثبت اسناد منو نمیزنه میگه باید نتیجه دادگاه مشخص شه

  • سلام وقت بخیر
   تنها در صورت اثبات سابقه تصرف می‌توان مالک بودن خود را اثبات نمود. اثبات تصرف با تهیه تصاویر هوایی، شهادت شهود و تحقیق محلی از ملک و موارد اینچنینی اثبات خواهد شد. البته با توجه به حساس بودن مساله ‍‍‍‍پیش آمده برای شما، مدارکتان توسط یک وکیل متخصص امور ملکی بازبینی تا مشاوره تخصصی به شما ارایه شود.

 • سلام من پرونده ملکی دارم که در جریان رسیدگی است، ملک در کرج است ولی خواهان پرونده تو تهران اقامه دعوی کرده بر علیه من، می تونم ابطال پرونده را بخوام؟

  • سلام وقت بخیر
   در رابطه با مساله مطرح شده دادگاه صالح به رسیدگی پرونده ملکی، دادگاهی است که ملک در حوزه آن قرار دارد؛ اگر پرونده شامل مسایل دیگری نباشد و صرفا در رابطه با این ملک مطرح شده باشد بله شما می توانید عدم صلاحیت دادگاه را در دادخواست خود اعلام کنید.

 • سلام ما یک قرارداد مشارکت برای ساخت ملک تنظیم کردیم که ۸ نفر مالک هستیم و یک سازنده. سازنده داره به هر بهونه‌ای که می‌تونه از ما هی پول می‌گیره دو تا از مالک ها گفتن که ما دیگه پول نمی‌دیم الان هم به این نتیجه رسیدیم که قرارداد رو فسخ کنیم ولی نسخه قرارداد رو به ما نداده میشه راهنماییمون کنید

  • سلام وقت بخیر
   در ابتدای امر اقدام به تنظیم یک اظهارنامه از طرف کلیه مالکین به طرفیت سازنده بکنید مبنی بر تسلیم نسخه قرارداد، سپس با مراجعه به یک وکیل متخصص امور ملکی و قراردادها مشاوره انجام دهید.

 • سلام روز بخیر من ملکی رو خریدم که الان فروشنده ملک رو تحویلم نمی‌ده، یه خانم ۶۰ ساله هستم که با پس اندازم این ملک رو خریدم و متاسفانه از روی اعتماد بی‌جا کل پول رو هم تحویل دادم ولی سند به نامم نزدن کجا مراجعه کنم؟

  • سلام وقت بخیر
   شما با مراجعه به دفتر اسناد رسمی که مقرر بوده در آنجا سند تنظیم شود مراجعه کنید و گواهی عدم حضور فروشنده را درخواست کنید.سپس اقدام به فرستادن اظهارنامه به طرفیت فروشنده مبنی بر تحویل ملک و تنظیم سند نمایید. جهت راهنمایی بهتر و دقیق تر لطفا با شماره‌های مندرج در سایت تماس بگیرید.

 • سلام وقت بخیر ما ویلایی در یکی از شهرستان‌ها داریم که چند سالی بود وقت نکرده بودیم بهش سر بزنیم الان متوجه شدیم که سرایدار اونجا رفته با هر ترفندی سند زده به نام خودش، الان کاری از دست ما بر میاد کجا بریم شکایت کنیم ازش، زنگ زدیم پلیس ولی چون سند رسمی زده برای خودش و جعلی هم نیست پلیس کاری نکرد.

  • سلام وقت بخیر
   شما باید دادخواست تخلیه ید بدهید و ابطال سند رسمی ارایه به مراجع قضایی ارایه دهید.در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با وکیل متخصص ملکی با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *