جرم دزدی یا سرقت

جرم دزدی یا سرقت

جرم دزدی یا سرقت


امروز با موضوع جرم دزدی یا سرقت با شما هستیم.

جرم سرقت چیست؟
جرم سرقت حدی چیست؟
جرم سرقت تعزیری چیست؟
مصادیق جرم سرقت تعزیری چیست؟
مجازات جرم سرقت حدی چیست؟
مجازات شروع به جرم سرقت چیست؟
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت کدام است؟

برای پاسخگویی به این سوالات با ما همراه باشید.

مقدمه

دزدی یا سرقت در حقوق کیفری به گرفتن غیرقانونی اموال دیگران بدون رضایت آنها می‌گویند. به کسی که عمل دزدی را انجام می‌دهد دزد می‌گویند. به عبارتی سوء استفاده از جهل یا غفلت شخصی برای به دست آوردن بخشی از اموال مادی یا معنوی وی به نفع خود یا دیگران.

جرم سرقت، از جمله جرایم مهم و مرتبط با جرایم علیه اموال است که به نوعی جنبه امنیتی هم دارد. مالکیت خصوصی افراد در جوامع امروزی با تصرف و حقی که قانون برای آن‌ها در نظر گرفته، در اموال خود نمود پیدا می‌کند، ولی همواره این احتمال وجود دارد که مالکیت آن‌ها، از جانب افرادی که محق نیستند مورد تعرض قرار گیرد و از این بابت مصون نباشد.

محكوميت مؤثر كيفرى

یکی از این مواردی که باعث سلب حق تصرف قانونی مالک بر ملک خود می‌شود، سرقت است که در ان مال از ید صاحب ان خارج می گردد و برای مدتی به آن دسترسی نخواهد داشت.

جرم سرقت از موارد جرایم علیه اموال محسوب می‌شود و با موارد کلاهبرداری و خیانت در امانت، که در آن مال دیگری به طور غیرقانونی برده می‌شود، متفاوت است.
جرم دزدی یا سرقت

مشاوره حقوقی مزاحمت ملکی

ماهیت جرم سرقت چیست؟

سرقت از ریشه سرق و به معنی دزدین است که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان سرقت حدی و سرقت تعزیری به ماهیت، شرایط و مجازات آن پرداخته است.

ماهیت جرم سرقت حدی چیست؟

سرقت حدی در قوانین اسلامی، دارای شرایطی است که در صورت حصول همه شرایط، شخص سارق به مجازات حدود محکوم می گردد و چون احکام ان در قانون اسلام تعریف شده است به این نام می‌باشد.

هرگاه سرقت انجام گیرد، ولی دارای یکی از شرایطی که در مورد سرقت حدی مقرر شده است نباشد سرقت مورد نظر از دایره سرقت حدی خارج می گردد و احکام آن توسط قانون‌گذار تعیین می‌شود و این سرقت تعزیری است.

سرقت در قانون به معنی ربودن مال متعلق به غیر است. عمل بردن می‌تواند شامل موارد دیگر از جمله از طریق کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.

وکیل سرقت خودرو در تهران

در قانون برای سرقت حدی شرایطی تعریف شده است که باید همه آن‌ها حاصل گردد. شرایط به صورت ذیل می باشد:

الف) شی دزدیده شده و مسروق شرعا مالیت داشته باشد.
در قانون به اموالی که از نظر اقتصادی قابل داد و ستد نباشد و از نظر شرعی قانونی نباشد عنوان مال اطلاق نمی‌گردد.

ب) مال دزدیده شده و مسروق در حرز باشد.
حرز در اصطلاح قانونی به محل نگهداری مال برای جلوگیری از دستبرد گفته می‌شود.(۲۶۹ق.م.ا.)

پ) سارق هتک حرز کند. هتک به معنی شکستن و از بین بردن حرز می باشد
ت) سارق مال را از حرز خارج کند.
ث) هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج) سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ) ارزش مال مسروقه در زمان خارج کردن از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح) مال مسروقه از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ) سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ) صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر) مال مسروقه قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز) مال مسروقه قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ) مال مسروقه از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

 بررسی ادله اثبات در دعاوی حقوقی

مجازات شروع به جرم سرقت

شروع به جرم به حالتی اطلاق می‌شود که شخص در مرحله انجام فعل مجرمانه جرم مورد نظر خود است ولی به دلایلی بدون اراده وی جرم محقق نمی‌شود.

مجازات شروع به جرم در جرم سرقت با توجه به نوع آن و مجازات آن در صورت تحقق، متفاوت خواهد بود:

در صورتی که سرقت حدی برای بار اول و یا دوم باشد، مجازات شروع به آن، حبس تعزیری درجه ۵ و در صورتی که در مرتبه چهارم یا سوم باشد، حبس تعزیری درجه ۴ می‌باشد.

در سرقت تعزیری هم با توجه به مصادیق آن بر اساس بند پ ماده ۱۲۲ق.م.ا. به حبس و شلاق و جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.
جرم دزدی یا سرقت

مباشر معنوی در جرم سرقت

شخص سارق باید عاقل و بالغ باشد چرا که شخص مجنون مسئولیت کیفری ندارد.

شخصی که به واسطه ی مجنون یا طفل غیرممیز و یا حیوان مال را از حرز خارج کند خود او سارق محسوب می‌شود و اگر به واسطه ی طفل ممیز باشد، آمر به سرقت تعزیری محکوم می‌شود.

سرقت مال مشاع

اگر چه در مال مشاع تک تک صاحبان آن در جز جز مال، مالک محسوب می‌شوند، ولی هرگاه شریک مال مشاعی اضافه بر سهم خود را برباید مشمول سرقت می‌شود و در صورت اجماع شرایط محکومیت وی به سرقت حدی امکان‌پذیر است.(۲۷۷ق.م.ا.)

ماهیت جرم سرقت تعزیری چیست؟

سرقت تعزیری در قانون مجازات در بخش تعزیرات، تعریف گردیده است و احکام و شرایط آن در قانون تعریف شده است.

بنابراین هرگاه مباشر و فاعل جرم سرقت، همه شرایط برای سرقت حدی را نداشته باشد، عمل ارتکابی در حکم سرقت تعزیری و یا مشمول یکی از مصادیق خاص سرقت تعزیری، خواهد بود.

مصادیق خاص سرقت تعزیری شامل مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ ق.م.ا. می‌باشد.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

شکایت از سارق ادبی

به طور کلی سرقت تعزیری به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف) سرقت‌هایی که در ان همه شرایط سرقت حدی موجود نیست و در صورت همراه بودن با شرایط دیگر تعزیری هستند
ب) سرقت‌هایی به خودی خود تعزیری محسوب می‌شوند.

مصادیق جرم سرقت تعزیری چیست؟

سرقت‌های تعزیری که در قانون در صورت عدم وجود همه شرایط حد و همراه بودن با شرایط دیگر واقع می‌گردد:

مجازات سرقت در ماده ۶۵۱ق.م.ا

این مجازات از شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد و در صورتی که جامع همه شرایط حد نباشد و پنج شرط هم واقع شود مشمول سرقت تعزیری می‌شود:

الف) سرقت در شب واقع شده باشد.
ب) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
پ) یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
ت) از دیوار بالا رفته باشد و یا هتک حرز کرده باشد و یا وسیله یا محلی را برای سرقت آماده کرده باشد.
ث) در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
جرم دزدی یا سرقت

سرقت تعزیری مندرج در ماده ی ۶۵۶ق.م.ا.

در این نوع از سرقت در صورتی که جامع شرایط حد نباشد ولی دارای یکی از شروط زیر باشد، شامل آن می‌شود.

الف) سرقت در محلی که برای سکونت باشد و در معابر و مکان‌های عمومی.
ب) سرقت در جایی که به واسطه نرده و حصار و بوته و غیره محرز بوده و آن را شکسته.
پ) سرقت در شب
ت) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
ج) مستخدمی که مال مخدوم و یا دیگری که در مغازه و منزل مخدوم یا دیگری بوده، سرقت کرده باشد.

مجازات این نوع سرقت ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.

سرقت در مناطق آتش سوزی شده و یا سیل زده و یا در محل تصادف در صورتی که جامع شرایط حد نباشد، مجازات آن حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

سرقت مقرون به آزار و یا همراه با سلاح

الف) یکی از مصادیق این سرقت ماده ۶۵۲ق.م.ا. می باشد که هرگاه سارق در حین سرقت مسلح باشد و یا اینکه کسی را در حین سرقت آزار بدهد مشمول ماده می‌شود و به مجازات سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر جرحی هم وارد کرده باشد به مجازات ان(۶۱۴ق.م.ا.) هم محکوم می‌شود.

ابلاغ رای کمیسیون ماده صد

ب) دومین مصداق سرقت مذکور، در ماده ۶۵۴ق.م.ا. تعریف شده است. در صورتی که سرقت در شب و توسط دو یا چند نفر که یکی یا همه آن‌ها حامل سلاح (مخفی یا آشکار)باشند واقع شده باشد، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

راهزنی

هرگاه سرقت در شوارع و راه‌ها باشد و به نحوی از طریق راهزنی باشد مشمول سرقت مربوطه می‌شود.(۶۵۳ق.م.ا.)

نکته: هرگاه سرقت، مقرون به شرایط مذکور در مواد ۶۵۱ الی ۶۵۹ (به غیر ۶۵۵) نباشد به حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
جرم دزدی یا سرقت

سرقت به صورت کیف زنی و جیب بری

سرقت به صورت کیف زنی و جیب بری سارق را محکوم به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می کند.(۶۵۷ق.م.ا.)

سرقت اموال و تاسیسات دولتی

بر اساس ماده ی ۶۵۹ق.م.ا. هرکس وسایل و متعلقات دولتی که برای استفاده عمومی و یا موارد دولتی می‌باشد را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

مجازات جرم سرقت حدی

در صورتی که سرقت جامع همه شرایط مندرج در مواد ۲۶۸ باشد، سرقت حدی و مجازات آن هم حدی می‌باشد که به شرح زیر است:

الف) قطع چهار انگشت دست راست، به طوری که شست و کف او باقی بماند.
ب) در مرتبه دوم در صورت تکرار، قطع انگشت پای چپ از پایین برآمدگی
پ) در مرتبه سوم حبس ابد
ت) در مرتبه ی چهارم، اعدام، هر چند در زندان باشد

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت

با توجه به اینکه سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود و هر کدام از اینها دارای مجازات خاص و جداگانه‌ای می‌باشند، در نتیجه دادگاه صالح برای رسیدگی به هر کدام متفاوت خواهد بود:

گروه وکلای تخصصی ملکی

در صورتی که سرقت حدی باشد با توجه به ماده ی ۳۰۲ق.آد.ک. و مجازات آن، در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ خواهد بود.

وکیل پرونده سرقت تهران

در صورتی که سرقت تعزیری باشد بسته به مجازات و شرایط وقوع آن می‌تواند دادگاه صالح برای رسیدگی ،دادگاه کیفری ۲ و یا انقلاب (سرقتی که مشمول محاربه می گردد) باشد.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان آمادگی خود را جهت ارائه هر گونه خدمات مشاوره و وکالت پیرامون مسئله جرم دزدی و سرقت اعلام می‌دارد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (20 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *