دادخواست ابطال قرارداد مشارکت

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت


با موضوع دادخواست ابطال قرارداد مشارکت با شما هستیم.

قرارداد مشارکت یکی از مهم‌ترین قراردادها می‌باشد و دارای شرایط و بعضاً تشریفات گوناگونی می باشد. در قراردادهای مربوط به مشارکت مدنی بانکی و غیر بانکی به مانند سایر قراردادها، اصل بر صحت قرارداد می باشد مگر اینکه موارد بطلان قرارداد موجود باشد که در این صورت قرارداد باطل خواهد بود.

موارد بطلان قرارداد مواردی است که شرایط صحت قرارداد را دارا نمی باشد.
شرایط اساسی صحت قرارداد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است.
مطابق این ماده: برای صحت هر معامله  یا قرارداد شرایط ذیل اساسی است.
قصد طرفین و رضای ایشان
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد قرارداد باشد

مشروعیت جهت قرارداد

دادخواست ابطال قرارداد

در صورتی که قرارداد منعقد شده به یکی از دلایل فوق و یا دلایلی دیگری باطل باشد شخص متضرر می تواند طی دادخواستی از دادگاه صالح تقاضای صدور رای مبنی بر اعلام بطلان قرارداد نماید در این دعوای حقوقی دادگاه ابتدا باید در خصوص صحت یا بطلان قرارداد تعیین تکلیف کند،لازم به توضیح است که مراد از ثمن معامله همان پولی است که خریدار به فروشنده داده است.

یکسری قراردادهای باطل دیگر نیز در مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون مدنی بیان شده است.

مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

مشاوره غیر حضوری با وکیل شرکت ها

و مطابق ماده ۳۵۳قانون مذکور هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

وکیل ملک در خیابان پاسداران

موارد دیگری از بطلان قرارداد نیز وجود دارد که ذکر همه آنها در مجال این بحث نمی گنجد.

در اینگونه موارد، هر یک از طرفین می‌توانند با تقدیم دادخواست، تقاضای اعلام بطلان قرارداد را نمایند. به نظر برخی از شعب دادگاه های حقوقی، خواسته اعلام بطلان قرارداد صحیح است و خواسته ابطال قرارداد در اینگونه موارد غلط است. چرا که ابطال قراردادی که باطل است تحصیل حاصل است و مطابق یک قاعده عقلی تحصیل حاصل محال است و دادگاه صرفاً بطلان قرارداد باطل را اعلام می کند و خود، مبادرت به باطل نمودن معامله نمی نماید.

با توجه به مطالب فوق، پیچیدگی و مبهم بودن دعوای بطلان قرارداد بر هیچ شخصی پوشیده نمی باشد. بنابراین قبل از هرگونه اقدام در این خصوص با رجوع به وکیل متخصص امور قراردادی و به عنوان وکیل قرارداد مشارکت مدنی در دعاوی بانکی و غیر بانکی ایفای نقش می نماید شما می‌توانید دعوای خویش را به محمدرضا مهری وکیل بانکی بسپارید.

نکات مهم دادخواست ابطال قرارداد مشارکت

بهترین وکیل دادخواست ابطال قرارداد مشارکت در تهران کیست؟
نحوه تنظیم دادخواست ابطال قرارداد مشارکت چگونه است؟
راه حل ابطال قرارداد مشارکت چیست؟

صدور رای بطلان قرارداد مشارکت مدنی

کلمه بطلان در فرهنگ فارسی معین به معنای باطل شدن یا تباه شدن است در حقوق و معنای بی اعتباری است و معامله به معنای داد و ستد کردن و خرید و فروش کردن است و معنای عرفی آن نیز همین است لیکن در حقوق معنای آن گستردهتر است و قراردادهای متعددی را شامل می شود و عقد معامله و قرارداد دارای معانی مشابه یکدیگرند.

 وکیل اعمال ماده 477 تهران

قرارداد مشارکت مدنی باطل ، قراردادی است که به جهت فقدان یکی از شرایط اساسی برای صحت قراردادها از ابتدای تشکیل آن بی اعتبار و فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ اثر حقوقی بر آن بار نمی شود ولی در نظام حقوقی ما اصل بر صحت قراردادها است و بر همین اساس ماده ۱۰ قانون مدنی هر توافقی را که خلاف شرع و قانون نباشد را نافذ می داند این  اصل حقوقی آثار متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

مجازات افترا و توهین

در صورتی که طرفین یک قرارداد ، اقدام به انعقاد آن نمایند و پس از تنظیم و امضای آن یکی از طرفین مدعی بطلان آن گردد از آن جایی که ادعای وی بر خلاف اصل صحت است .می‌بایست ادعای خویش را در دادگاه اثبات نماید، تا دادگاه پس از بررسی ادعا و شرایط و آثار قرارداد در خصوص صحت یا بطلان آن صدور رای بنماید.

تفاوت بطلان و ابطال سند رسمی

هر دوی این عبارات به معنای بی اعتباری سند رسمی است لیکن با این تفاوت که در اعلام بطلان سند رسمی دادگاه بی اعتباری آن را از روز تنظیم قرارداد اعلام می نماید و در واقع رای دادگاه اعلامی است و در ابطال سند رسمی دادگاه سند مذکور را از زمان صدور رای باطل اعلام می نماید و در واقع سند با رای دادگاه بی اعتبار می گردد و اصطلاحاً  رای دادگاه تاسیسی است و این اختلاف یک اثر مهم دارد و آن این است که در اولی به لحاظ بی اعتبار بودن سند از روز اول هیچ تعهد و اثری بر آن بار نمی گردد و در دومی آن سند تا زمان صدور رای ابطال دارای اثر حقوقی است و پس از رای دادگاه بی اعتبار می گردد.

نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی

موارد ابطال قرارداد مشارکت مدنی

هر چند این مبحث از موارد کاملاً فنی و حقوقی و تخصصی می باشد که یکی از مصادیق بارز دعاوی بانکی می باشد و فعالیت در این زمینه صرفاً بایستی از طریق وکیل متخصص بانکی صورت بپذیرد ولی به طور مختصر در این مقاله به صورت ساده به بیان چند مورد از مواردی که موجب بی اعتباری و قرارداد می گردد اشاره می نماییم.

با وجود اینکه قانونگذار ما هر نوع توافقی را که خلاف شرع و قانون نباشد را حمل بر صحت می نماید و اصطلاحاً در حقوق ما اصل بر آزادی اراده طرفین در تنظیم هرگونه توافق می باشد ولی یک‌سری شروط برای تنظیم قرارداد مشارکت مدنی اساسی و فقدان آنها موجب بطلان و بی اعتباری قرارداد می گردد که موارد اهم آن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره شده است لیکن از موارد دیگری نیز وجود دارد که از حوصله بحث حاضر خارج است و برای دانستن آن در هر مورد شایسته است تا با یک وکیل بانکی مشاوره نمایید.

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت زمین

یکی از شروط اساسی برای صحت معاملات و قصد و رضای طرفین است مراد از قصد تصمیم و اراده جدی طرفین برای انجام معامله مورد نظر است.

بنابراین اگر یکی از طرفین یا هر دو از روی شوخی یا به نحو صوری معامله ای را انجام دهند یا در زمان انجام آن فاقد اراده باشند یا مست باشند این ابطال قرارداد مشارکت مدنی به لحاظ فقدان قصد باطل است، در خصوص رضایت طرفین در انجام معامله نیز شایان ذکر است که منظور از رضای به قرارداد انجام معامله بدون اکراه و اجبار و فشار خارجی است بنابراین اجبار شخصی به انجام یک معامله موجب بطلان آن می گردد البته در این خصوص نکات فراوانی باید مد نظر قرار بگیرد لذا بهتر است برای هرگونه اقدام قضایی با یک وکیل بانکی مشاوره نمایید.

وکیل ملکی مرزداران

اهلیت طرفین

برای اینکه یک شخص صلاحیت انجام معامله را داشته باشد بایستی به سن بلوغ و رشد رسیده باشد که این سن در حقوق ما ۱۸ سال تمام شمسی است و در صورتی که شخص به سن ۱۸ سال رسیده باشد قانوناٌ اهلیت برای انجام معامله را دارد.

یکی دیگر از شروط صحت قرارداد مشارکت مدنی موضوع مورد معامله است. یعنی مالی که مورد خرید و فروش رهن و اجاره و هر نوع دیگری از معاملات واقع می شود. اما می بایست معلوم و معین باشد و برای طرفین مجهول نباشد به عنوان مثال در قرارداد فروش ملک ،خریدار و فروشنده بدانند کدام ملک با چه اوصافی را معامله می نماید بنابراین مجهول بودن یا مردد بودن موضوع قرارداد از موارد بطلان قرارداد است.

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

شرط بعدی مشروعیت جهت قرارداد است. هرچند ذکر جهت در قرارداد ضرورتی ندارد. به عنوان مثال نیاز نیست در مبایعه نامه ذکر شود که خریدار ملک را برای چه مصرفی خریداری می نماید. اما در صورتی که طرفین این امر را در قرارداد ذکر کنند بایستی این جهت از نظر قانونی و شرعی مجاز باشد، در غیر اینصورت قرارداد باطل است.

برای مثال اگر در قرارداد ذکر شود خریدار اتومبیل را برای حمل مواد مخدر اجاره می نماید این قرارداد باطل است.

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین بانک در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی بطلان قرارداد بانکی

وکیل کیفری دماوند

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ابطال قرارداد بانک

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین دعاوی بانکی در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دعاو.ی مبتنی بر قراردادهای بانکی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر ملک
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده حقوقی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

مقالات اسناد تجاریمقالات ثبتیمقالات کیفری

دادخواست ابطال قرارداد مشارکتدادخواست ابطال قرارداد مشارکت بانکیدادخواست ابطال قرارداد مشارکت در ساختدادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنینمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکتنمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *