دادگاه پولی بانکی

دادگاه پولی بانکی

دادگاه پولی بانکی


با بررسی موضوع دادگاه پولی بانکی همراهتان هستیم.

دادگاه پولی بانکی، موضوعی که در سال های اخیر بیش از پیش، در موضوعات حقوقی خودنمایی می کند. در مطلب پیش رو که توسط تیم تحریریه گروه وکلای مهر پارسیان تنظیم و ارائه می شود، به شرح و بیان یکی از موضوعات حقوقی با عنوان وکیل دادگاه پولی بانکی خواهیم پرداخت. در صورتی که تا پایان این مطلب همراه تیم.

سوالات مهم در بررسی دادگاه پولی بانکی (جرائم اقتصادی)

  • بهترین وکیل دادگاه پولی بانکی کیست؟
  • چگونه در دادگاه پولی و بانکی از خود دفاع کنیم؟
  • حق الوکاله وکیل در دادگاه پولی و بانکی چقدر است؟
  • وکیل متخصص دادگاه پولی و بانکی کیست؟
  • فرق دادسرای پولی بانکی با دادگاه پولی بانکی چیست؟
  • منظور از دادگاه پولی و بانکی چیست؟
  • دادگاه پولی بانکی صلاحیت رسیدگی به کدام موضوعات را دارد؟

منظور از دادگاه چیست؟

دادگستری ایران مجموعه ای از دادسرا و دادگاه است. اصولاً دادسرا مرجعی به منظور انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری می باشد.

پس از ثبت پرونده کیفری تحقیقات مقدماتی شامل تحقیق از شاکی، تحقیق از متهم، تحقیق از شهود، تحقیق از مطلعان، تحقیق از کارشناسان، بررسی اسناد و مدارک و سایر وظایفی که به نوعی بر عهده دادسرا است توسط مقامات قضایی یا ضابطان دادگستری انجام می گیرد.

وکیل جرایم اقتصادی شرق تهران

پس از خاتمه تحقیقات پرونده را از سوی دادسرا مختومه اعلام می شود و یا آنکه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به منظور رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می گردد.

قانونمندی خدمات حقوقی گروه وکلای مهر

تیم تحریریه گروه وکلای مهرپارسیان در این سایت، در خصوص دادسرا و وظایف آن مطالب متعددی را در همین صفحه به رشته تحریر درآورده است، شما عزیزان به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مطالب پیشین در خصوص دادسرا مراجعه نمایید.

اما در خصوص دادگاه باید بگوییم:
دادگاه مرجعی به منظور صدور حکم در پرونده‌های حقوقی و کیفری است. پرونده های حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی ارجاع می شود و دادگاه حقوقی با اتخاذ تصمیم (حکم یا قرار) اقدام به رفع نزاع و خصومت می نماید.

مزایده ملک توسط بانک

در پرونده های حقوقی عمل مجرمانه انجام نشده و دادگاه به اموری از قبیل مطالبات حقوقی اشخاص از یکدیگر، ایفای تعهدات قراردادی، امور خانوادگی نظیر ازدواج و طلاق، دعاوی مربوط به شرکت‌های تجاری، دعاوی مربوط به اسناد تجاری و غیره رسیدگی می نماید.‌

از طرف دیگر دادگاههای کیفری به امور کیفری رسیدگی می‌نمایند. در پرونده های کیفری ارتکاب اعمال مجرمانه حقوق خصوصی اشخاص را ضایع نموده و نظم عمومی جامعه بر هم می‌ زند.

وکیل متخصص جرایم پولی بانکی

در این پرونده ها دادگاه های کیفری اقدام به صدور حکم و تعیین مجازات برای مرتکب خواهد نمود. بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادگاه های کیفری عبارتند از:
دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب اسلامی، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی. در ادامه مطلب همراه تیم تحریریه گروه وکلای مهرپارسیان باشید، تا در خصوص دادگاه پولی و بانکی بیشتر بدانید.دادگاه پولی بانکی

منظور از دادگاه پولی و بانکی چیست؟

ریاست قوه قضاییه می تواند شعب دادگاه های عمومی و اختصاصی را به شعب تخصصی تبدیل نماید. شعب تخصصی به صورت خاص و تخصصی به پرونده‌هایی با موضوعات مربوطه رسیدگی می نماید، که این خود باعث می شود رسیدگی در این شعب از دقت، تخصص و سرعت بیشتری برخوردار باشد.

وکیل متخصص جرایم پولی بانکی

دادگاه پولی و بانکی نیز بنا به تصمیم ریاست قوه قضائیه از شعب تخصصی دادگستری تهران محسوب می‌شود، که به صورت تخصصی به پرونده های کیفری با موضوع پولی و بانکی رسیدگی می نماید.

دادگاه پولی و بانکی صلاحیت رسیدگی به کدام موضوعات را دارد؟

همانطور که در بالا گفتیم دادگاه پولی و بانکی از شعبه تخصصی دادگستری استان تهران می باشد دادگاه پولی و بانکی صلاحیت رسیدگی به موضوعات کیفری نظیر: اخلال در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، بدهکاران عمده پولی و بانکی که در ازای دریافت تسهیلات مرتکب جرایم کیفری می شوند، رسیدگی به جرایم کیفری کارمندان بانک های دولتی و خصوصی در ارتباط با وظایف بانکی، جرایم مربوط به قاچاق ارز و افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور و…دادگاه پولی بانکی

مرجع صالح در کلاهبرداری از طریق عابر بانک کجاست؟

یکی از مواردی که ممکن است در باب صلاحیت مراجع قضایی کیفری با آن برخورد نمود؛ موردی است که در بزه کلاهبرداری، فردی با توسل به مانور متقلبانه؛ بزه دیده را راغب به انتقال وجه از طریق عابر بانک به حساب شخص دیگری در شهر یا محلی غیر از محل انتقال وجه نماید.

در چنین فرضی اصولاً باید دید که طرح شکایت کیفری علیه مرتکب در صلاحیت محلی کدام یک از مراجع قضایی است و سپس نسبت به طرح شکایت اقدام نمود.

وکیل دادگاه پولی و بانکی

در مواردی از این دست چنانچه مانور متقلبانه و انتقال وجه به عابر بانک شخص ثالث در حوزه قضایی واحدی اتفاق افتاده باشد؛ در این صورت دادسرا و دادگاه صالح برای رسیدگی به این بزه دادسرا و دادگاه محلی خواهد بود که از آنجا، وجوه به حساب شخص ثالث منتقل گردیده است نه دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به آن منتقل و شخص ثالث در آن افتتاح حساب کرده است؛

همه چیز درباره اعسار

زیرا درچنین فرضی ید مالکانه شاکی خصوصی نسبت به وجوهی که از وی برده شده است؛ به محض خروج وجه از حساب وی قطع شده و در واقع بردن مال، همزمان با خروج وجه از حساب بزه دیده محقق شده است و نمی توان در چنین فرضی، دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به حساب مفتوحه در آن بانک منتقل گردیده را صالح به تعقیب و رسیدگی دانست؛ زیرا اگرچه رکن مادی بزه کلاهبرداری مرکب است؛ لیکن به محض خروج وجه از ید مالکانه مالک، جرم به صورت تام واقع شده و ورود وجه به حساب شخص ثالث جزئی از اجزاء عنصر مادی بزه کلاهبرداری محسوب نمی گردد.

مشاوره حقوقی پولی و بانکی

بنابراین در چنین مواردی باید شاکی در دادسرایی مبادرت به طرح شکایت کند که وجوه از عابر بانک آن محل به حساب دیگری انتقال یافته است.

با این حال بزه کلاهبرداری از جمله جرایمی است که عنصر مادی آن مرکب از اجزاء مختلف بوده و مانور متقلبانه، سند تحصیل وجه یا مال و نهایتاً وصول وجه یا اخذ مال موضوع سند، می تواند در حوزه قضایی مختلفی محقق شود.

بدین ترتیب در فرضی که مانور متقلبانه در یک حوزه قضایی و بردن مال در حوزه قضایی دیگر اتفاق افتاده باشد شاکی خصوصی در طرح شکایت از فرد یا افرادی که دخیل در بزه کلاهبرداری بوده اند؛ مختار به مراجعه به هر یک از دو دادسرای محل وقوع رفتار متقلبانه یا محل وقوع بردن مال است.

همه چیز در مورد سفته

لازم به ذکر است که در فقره اخیر، نظر مخالف دایر بر اینکه محل وقوع جرم در جرایم مرکب، محل وقوع آخرین جزء رکن مادی بزه است نیز وجود دارد.

البته توجه به رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/01 دیوان عالی کشور نیز در مواردی راهگشا خواهد بود: «در کلاهبرداری رایانه ای هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.»دادگاه پولی بانکی

منظور از وکیل رسمی دادگستری چه کسی است؟

وکیل رسمی دادگستری به کسی گفته میشود که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه دارای پروانه وکالت در دادگستری باشد.

مزایده ملک توسط بانک

کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی ترین و معتبرترین نهاد از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون به منظور صدور پروانه وکالت دادگستری و ارائه خدمات وکالتی به صورت معاضدتی و تسخیری است.

در سال های اخیر قوه قضاییه با ایجاد نهادی تحت عنوان مرکز امور مشاوران قوه قضاییه اقدام به جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت پایه یک دادگستری می نماید.

وکیل رفع سوء اثر چک

بنابراین در حال حاضر کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه می توانند پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر نمایند.

مداخله افراد غیر وکیل (افراد فاقد پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه) در امور وکالتی دارای ضمانت اجرای کیفری است، مرتکبین از سوی نهادهای قانونی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

نکته مهمی که باید بدانید اینکه، هر فارغ التحصیل رشته حقوق وکیل پایه یک دادگستری محسوب نمی‌شود، به منظور اطلاع از وکیل رسمی بودن طرف مقابل می توانید به سایت کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه مراجعه نمایید.دادگاه پولی بانکی

در پرونده های کیفری مربوط به دادگاه پولی و بانکی وکیل خود را چگونه انتخاب کنیم؟

شما می توانید با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید. گروه وکلای مهر پارسیان متشکل از وکلای مجرب و متخصص عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با داشتن دانش و تجربه وکالت در پرونده های مربوط به دادگاه پولی و بانکی می تواند به عنوان وکیل یا مشاور در کنار شما باشد.

این گروه ابتدا مدارک مربوط به پرونده و دلایل ارائه شده را با دقت مورد بررسی قرار خواهد داد، سپس نظر مشورتی و تخصصی خود را به شما اعلام خواهد نمود.

معاونت در ارتشاء و پولشویی

وکیل برای چک

وکلای ما به منظور ارائه نظریات مشورتی خود می‌تواند، با اخذ وکالت و مراجعه به دادگاه پرونده شما را مطالعه کرده و با به دست آوردن اطلاعات دقیق متعاقباً جلسات مشاوره را با شما برگزار نماید.

همچنین گروه وکلای مهرپارسیان می ‌تواند به عنوان وکیل در دادگاه پولی و بانکی از حقوق قانونی شما دفاع نماید. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در این صفحه با ما در ارتباط باشید.دادگاه پولی بانکی

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *