نکات مهم در خرید و فروش ملک ورثه‌ای

نکات مهم در خرید و فروش ملک ورثه‌ای

نکات مهم در خرید و فروش ملک ورثه‌ای


با نکات مهم در خرید و فروش ملک ورثه‌ای همراهتان هستیم.

خرید و فروش ملک ورثه‌ای در برخی موارد برای اشخاص چالش بزرگی است و چرا که معمولا وراث قبل از اخذ گواهی حصر وراثت و یا طی شدن تشریفات قانونی می‌خواهند به سرعت ملک را بفروشند و از این رو با موانع قانونی مواجه می‌شوند و یا پیش می‌آید که فردی می‌خواهد ملک را به اندازه سهم برخی وراث بخرد و اما سایر ورثه در انجام تشریفات وراثت همکاری نمی‌نمایند.

پس در موارد متعددی امکان دارد میان وراث و یا خریدار ملک اختلاف به وجود آید و در این مقاله نکات مهم خرید و فروش ملک ورثه‌ای را یک به یک و صورت جزئی به شما می‌گوییم و تا در صورت قرار گرفتن در چنین موقعیتی بتوانید بهترین تصمیم بگیرید.

تقسیم مال مشاع

تصرف ملک ورثه ای

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع نکات مهم در خرید و فروش ملک ورثه‌ای پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم در بررسی موضوع نکات مهم در خرید و فروش ملک ورثه‌ای

 1. آیا گواهی انحصار وراثت صادر شده است؟
 2. آیا شخص متوفی وصیت نامه‌ای داشته است یا خیر؟
 3. آیا یک وارث وجود دارد یا متوفی دارای چندین ورثه است؟
 4. آیا در میان وراث طفل صغیر (کودک) یا فرد محجور (نابالغ) وجود دارد؟
 5. آیا ورثه برای خود وکیل اختیار کرده‌اند؟
 6. آیا گواهی مفاصا حساب مالیاتی فرد متوفی به رویت خریدار رسیده است؟
 7. بهترین وکیل متخصص در زمینه خرید و فروش ملک ورثه‌ای کیست و دارای چه ویژ‌گی‌هایی می‌باشد؟

نکات خرید ملک ورثه ای

 • تمام وراث حاضر به فروش باشند در غیر اینصورت اگر بعضی از وراث نخواهند ملک را بفروشند، شراکت نه چندان دلچسبی را با آنها تجربه خواهید کرد.
 • اسناد مالکیت متوفی را کاملا بررسی نمایید.
 • از ورثه بخواهید در خصوص بازداشت بودن یا نبودن ملک به شما اطلاع دقیق بدهند.
 • اگر وصیتی در خصوص ملک وجود دارد از ورثه بخواهید آن وصیت را ارایه نمایند.

پس قانون فروش ملک ورثه ای این است که ملک در توقیف نباشد و نسبت به آن وصیتی اعم از تملیکی و… وجود نداشته باشد.

 ملک ورثه‌ای چیست

ملک ورثه‌ای ملکی می‌باشد که صاحب آن فوت شده است و گواهی وفات آن مالک صادر گردیده و ملک مطابق قوانین به صورت خودکار باید به ملکیت وارث در آید و در صورت تعدد ورثه ملک به صورت مشاع (مشترک) به مالکیت وراث انتقال می‌یابد.

مشاوره حقوقی آنلاین مالیات بر ارث

پلمپ ملک ورثه‌ای

برای پلمپ ملک ورثه ای کافی است یکی از ورثه و یا فرد ذی نفع همچون طلبکار متوفی از دادگاه بخواهد که با توقیف ملک ورثه ای آن ملک را مهرموم نماید و اگر دادخواست مهرموم ترکه ثبت شود، ملک با رعایت حال ساکنین آن پلمپ خواهد شد. اصطلاحا به زبان قانونی به پلمپ ملک ورثه‌ای مهروموم می‌گویند.

تصرف ملک ورثه ای

فروش ملک ورثه‌ای توسط دادگاه

اگر ورثه در خصوص تقسیم ملک اتفاق نظر نداشته باشند، ملک نیز قابل افراز (جداسازی) نباشد.

در این صورت هریک از ورثه حق دارد از دادگاه صلاحیت‌دار بخواهد که نسبت به ملک موصوفه دستور فروش صادر نماید. در عمل مزایده رخ می‌دهد و ملک به فروش می‌رود و برابر سهم هریک از وراث وجه حاصله به ایشان تعلق خواهد گرفت.

همچنین اگر متوفی بدهی مالی داشته باشد، طلبکار می‌تواند از دادگاه بخواهد ملک محکوم را بفروشد و دین (طلب) وی را از این راه پرداخت نماید.

محاسبه مالیات بر ارث

قوانین مزایده ملک ورثه ای حاکی از این است که طی آگهی‌ها قانونی ملک باید به فروش برسد و اگر در این مراحل خللی به وجود آید می‌تواند باعث ابطال مزایده شود.

فروش ملک ورثه که تمامی وراث آن راضی هستند حتی با تنظیم یک تقسیم نامه نیز امکان پذیر است و ورثه می‌توانند با قولنامه ملک ورثه‌ای آن را به خریدار منتقل نمایند.

پس فروش ملک ورثه ای یک راهکار برای تقسیم قیمت ملک میان وراث می‌باشد.

همچنین قانون اجاره دادن ملک ورثه‌ای نیز این است که رضایت تمام وراث وجود داشته باشد و وجه به حساب تمامی آنها واریز گردد.

مراحل فروش ملک ورثه ای

 1. دریافت گواهی فوت
 2. دریافت گواهی حصر وراثت
 3. تحریر اموال
 4. مهر و موم ملک در صورت نیاز
 5. ثبت دادخواست تقسیم ترکه

گواهی انحصار وراثت چیست؟

این مدرک از طریق نهاد شورای حل اختلاف صادر می‌شود و موید مالکیت وراث می‌باشد، در این گواهی اسم و سهم هر یک از وراث مشخص می‌شود و نمایان‌گر این نکته می‌باشد که احتمال وجود مورث دیگری نیست.
اگر این گواهی صادر نشده باشد معامله وجاهت قانونی نخواهد داشت.

ممانعت از حق در ملک ورثه ای

وصیت نامه‌ شخص متوفی:

وصیت‌نامه سندی می‌باشد که در آن هر فرد می‌تواند در خصوص اموال خود بعد از مرگ خویش تصمیم‌گیری نماید. وصیت قانونا بر ثلث (یک سوم) اموال نافذ (صحیح) است و مازاد بر آن، در صورت تنفیذ وراث قابل اجرا می‌باشد، ممکن است در وصیت‌نامه افرد انجام بعضی از امور و تعهدات خود را از فرد یا افراد دیگری بخواهد که این امر منوط بر قبول آنها است.

مالیات بر ارث

آیا یک وارث وجود دارد یا متوفی دارای چندین ورثه است؟

اگر تنها یک وارث وجود داشته باشد، در معامله شما با یک فرد طرف حساب هستید، در غیر این صورت با تعدد وراث نیاز به رضایت تمام آنها در معامله ملک می‌باشد و در صورت عدم رضایت تعدادی از وراث، با مشکلاتی رو به رو خواهی شد که البته قانون راهکارهایی برای این مورد پیش بینی کرده‌ است که در مقاله دیگری به این موضوع خواهیم پرداخت.

آیا در میان وراث طفل صغیر یا فرد محجور وجود دارد؟

عنوان صغیر و محجور به چه کسی اطلاق می‌شود؟

مطابق قانون مدنی افرادی سن آنها کمتر از 18 سال است افراد نابالغی هستند که هنوز قدرت تشخیص و تمیز برخی مفاهیم را از هم ندارند و دارای توانایی انجام امور قانونی خویش نیستند که اصطلاحا صغیر (کودک) نامیده می‌شوند.

محجور به شخصی گفته می‌شود که به لحاظ قانونی، نمی‌تواند، امور مالی و غیر مالی خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگران، اداره کند.

وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور

با ذکر نکات بالا باید توجه داشت: اگر در بین وراث فرد صغیر یا محجور حضور داشته باشد، این افراد شخصا صلاحیت و توانایی لازم برای معامله را ندارند و برای امور قانونی آنها ولی و قیم (سرپرست) قانونی تعیین می‌شود و در صورتی که این افراد وارث باشند و اموال آنها بخواهد به فروش برسد، نیاز است تا این امر توسط قیم به اداره سرپرستی قوه قضائیه اعلام شود.

هزینه وکیل دعاوی ملکی

چرا که نیاز به اجازه دادستان برای این اقدام می‌باشد.

آیا ورثه برای خود وکیل اختیار کرده‌اند؟

اگر پاسخ به این سوال مثبت است دو نکته باید مورد بررسی قرار بگیرد:

 • صرف بیان شفاهی برای اعطای وکالت قانونی نمی‌باشد و وکالتنامه وکیل باید به صورت رسمی تنظیم شده باشد.
 • حدود و اختیارات وکیل بررسی شود چرا که ممکن است اختیارات وکیل احصا شده و در موارد خاصی اعطا شده باشد که خرید و فروش شامل این موارد نباشد.

آیا گواهی مفاصا حساب مالیاتی فرد متوفی به رویت خریدار رسیده است:
مفاصا حساب مالیاتی برای فروش ملک ورثه ای چیست؟

مفاصا حساب در لغت در معنای تسویه حساب می باشد. در قراردادها و موارد حقوقی مفاصا حساب به برگه‌ای گفته می‌شود که تا تاریخ مقرر در ازای رسیدگی به حساب، مبنی بر تسویه حساب است.

بررسی این گواهی در هنگام خرید و فروش این املاک بسیار جهت حائز اهمیت است چرا که نشان می‌دهد، ملک مورد معامله در زمره اموال متوفی می‌باشد یا خیر.

بهترین وکیل متخصص در زمینه خرید و فروش ملک ورثه‌ای کیست و دارای چه ویژ‌گی‌هایی می‌باشد؟

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع خرید و فروش ملک ورثه ای هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و با تجربه ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه خرید و فروش املاک ورثه‌ای می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

جرم مزاحمت در ملک

مراحل تقسیم ترکه چه می‌باشند؟

دریافت گواهی فوت، دریافت گواهی حصر وراثت، تحریر اموال، مهر و موم ملک در صورت نیاز، ثبت دادخواست تقسیم ترکه، مراحل تقسیم ترکه می‌باشند.

اگر فرد بدهکاری فوت شود، بدهی چگونه پرداخت می‌گردد؟

اگر متوفی بدهی مالی داشته باشد، طلبکار می‌تواند از دادگاه بخواهد اموال او را بفروشد و دین (طلب) وی را از این راه پرداخت نماید.

نکات مهم در خرید و فروش ملک ورثه‌ای

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (19 امتیاز)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.