وکیل تضمینی برای تجدید نظر

وکیل تضمینی برای تجدید نظر

وکیل تضمینی برای تجدید نظر


با موضوع وکیل تضمینی برای تجدید نظر با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

یکی از دغدغه های مهم اشخاص در شرایط کنونی یافتن وکیل برای دادگاه تجدید نظر است.

هر وکیلی به صرف داشتن پروانه وکالت نمی‌تواند ادعا نماید که وکیل تجدید نظر است و توانایی پیش بردن پرونده را در مقطع تجدیدنظر دارد.

اگر به دنبال یافتن بهترین وکیل تضمینی برای تجدیدنظر هستید ما به شما وکیل محمدرضا مهری بهترین وکیل برای تجدیدنظرخواهی را معرفی مینماییم.

وکیل برای تجدیدنظر مانند احیای بیماری است که دچار ایست قلبی شده و بایک شوک نبض حیات وی جریان پیدا می‌کند.

وکیل برای تجدید نظر به قدری حیاتی است که اگر به موقع وکیل تجدیدنظر به داد تجدیدنظرخواه نرسد راه دفاع برای پرونده وی برای همیشه بسته خواهد شد.

و دیگر باید به دنبال اما و اگرهای اعاده دادرسی باشد.

یک وکیل حاذق در زمینه تجدیدنظر می‌تواند حتی با ارایه و تنظیم یک لایحه موضوعی را که به کل کن لم یکن شده بوده را مجدد، به جریان اندازد و راه‌های نجات را به موکل خویش نشان دهد.

وکیل ملک در تجریش

برای شناخت ظرفیت های تجدیدنظر خواهی از آرا باید سری به قوانین آیین دادرسی مدنی بزنیم و لازم است از بدو صدور حکم تا واخواهی و … را مدنظر قرار دهیم

سوالات مهم از وکیل تضمینی برای تجدید نظر

در چه مواردی نمی‌شود واخواهی کرد؟

چهره‌های خاص دستور موقت شامل چه مواردی است؟

وکیل تضمینی و خوب برای تجدیدنظر از کجا پیدا کنیم ؟

آیا حکم بعد از صدور قابل تصحیح در مرحله تجدید نظر است؟

طریقه صدور حکم صحیح توسط قاضی

بنابر ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از ختم دادرسی ظرف یک هفته باید اقدام به انشای رای کند.

رای دادگاه به محض صدور قابل اعلام به اصحاب دعوی است؛ اما تا زمان پاکنویس و امضاء قابل ابلاغ رسمی نیست.

دادنامه زمانی که توسط قاضی امضاء شد مدیر دفتر از آن کپی تهیه می کند اگر طرفین در دادگاه حضور دارند حضوراً به انها ابلاغ می کند.

و اگر نیستند برای آنان ارسال می کند.

تنها جایی که مخاطب مکلف است اوراق قضایی در آدرسی غیر از آدرس مندرج در روی اوراق بپذیرد در محکمه است.

مطلب دیگر که باید توجه داشته باشیم:

در خصوص تقسیم بندی حکم به حضوری و غیابی که این ملاک از منظر خوانده است و از منظر خواهان حکم قابل چنین تقسیمی نیست:

حکم غیابی در آیین دادرسی مدنی دو تا مشخصه دارد:

1-وقت دادرسی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد (بنظر دکتر شمس منظور از وقت دادرسی وقت جلسه اول دادرسی دادگاه است)

2-خوانده  در هیچ یک از جلسات حاضر نشده و لایحه ارسال نکرده  و وکیل هم به دادگاه معرفی نکرده.

انواع شکایت از پزشک

سوال_ چنانچه وقت جلسه اول دادرسی  ابلاغ واقعی نشود  و وقت سایر جلسات به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد.

با این وجود خوانده در هیچ یک از جلسات حاضر نشود یا لایحه ندهد و وکیل هم معرفی نکند.

بنابه نظر دکتر شمس مهم ابلاغ وقت جلسه اول دادرسی است.

توجه داشته باشیم همین تقسیم بندی نسبت به حکم را در  شورای حل اختلاف هم داریم با یک تفاوت

تعریف حکم غیابی شورای حل اختلاف:

حکمی است که محکومُ علیه آن حکم در هیچ یک از جلسات حاضر نبوده و لایحه ارسال نکرده و وکیلی هم معرفی نکرده

( در شورای حل اختلاف اون مشخصه اولی که در مورد احکام غیابی در آیین دادرسی مدنی را نداریم یعنی در شورای حل اختلاف نمی گوییم که وقت جلسه ابلاغ واقعی شده استیا نشده)

احکام غیابی قابل واخواهی (یک روش عدولی است) هستند

(روش عدولی یعنی همان دادگاه صادر کننده رای مجددا رسیدگی می کند و از رای اول خود احیاناً بر می گردد.

واخواهی -اعاده دادرسی- اعتراض ثالث- از روش های عدولی هستند.

واخواهی و اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام امکان پذیر هستند.

واخواه همان خوانده بدوی است فلذا  در واخواهی دارای همان حقوق خوانده بدوی خواهد بود بعلاوه اینکه یکسری استثنائات دارد.

استثنائات  طرح واخواهی

1- بنابر نظر دکتر شمس در واخواهی دعوی  تقابل راه ندارد- که اختلاف هست در  این امر.

2-واخواه اگر بخواهد جلب ثالث کند باید توامان هردو دادخواست واخواهی و جلب ثالث را تقدیم کند.

3-اگر واخواه بخواهد نسبت به اسناد طرف مقابل انکار تردید یا ادعای جعل به عمل بیاورد باید این مدعا را ضمن واخواهی مطرح سازد.

شکایت از پزشک جراح بینی

در خصوص اجرای احکام غیابی به چه شکل است

1-اگر دادنامه و یا اجرائیه (حداقل یکی از آنها) به محکوم علیه  ابلاغ واقعی شده باشد برای اجرای حکم غیابی با هیچ مانعی روبرو نیستیم و به طور معمول اجرا می شود.

2-در جایی که نه دادنامه ابلاغ واقعی شده است و نه اجرائیه

در این حالت اجرای حکم منوط به سپردن ضامن یا دادن تامین مناسب است

(توجه داشته باشید معرفی ضامن و دادن تامین وِیژه حالتی است که بخواهیم حکم مالی را اجرا کنیم و برای اجرای احکام غیابی غیر مالی نیازی به معرفی ضامن و تامین مناسب نیست)

تصحیح رای به چه نحو است؟

توجه داشته باشید چنانچه قاضی دچار سهو قلم شده باشد در انشا رای؛ می تواند راساً یا به درخواست اصحاب دعوی اقدام به به تصحیح رای کند.

اگر رای تصحیح شد مجدداً باید آن رای تصحیحی به طرفین ابلاغ شود  و باز طرفین می توانند نسبت به آن قسمت های تصحیحی ظرف 20 روز حسب مورد قابل واخواهی تجدیدنظر، فرجام خواهی کنند.

تفاوت میان دستور موقت و تامین  خواسته چیست؟

تامین خواسته فقط ناظر بر توقیف مال است، فقط ایجاد حق تقدم می کند، حق وثیقه ای است از نوع وثیقه قضایی.

موضوع دستور موقت می تواند توقیف مال، انجام عمل، یا خودداری از انجام عمل، باشد.

پس دایره دستور موقت وسیعتر از تامین خواسته است.

صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است و اجرای دستور موقت منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است (پس آن چیزی که منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است اجرای دستور موقت است)

مالیات وکلا و پزشکان

منظور از رئیس حوزه قضایی هم رئیس دادگاه عمومی بخش یا رئیس دادگاه عمومی شهرستان است.

رئیس حوزه قضایی محل اجرا باید باید با اجرای دستور موقت موافق باشد تا این دستور قابل اجرا باشد.

مثال: دادگاه انقلاب تهران در خصوص ملک واقع در دماوند دستور موقت صادر کند.

یا دادگاه تجدیدنظر استان تهران  در خصوص ملک واقع در دماوند دستور موقت صادر کند.

اجرای این دستور موقت منوط به تایید رئیس حوزه قضایی شهرستان دماوند است.

(رئیس شعبه اول دادگاه عمومی دماوند) زیرا محل اجرای دستور موقت دماوند است.

شایان ذکر است قرار قبول تامین خواسته (نه رد تامین خواسته ) در همان دادگاه قابل اعتراض است.

ظرف 10 روز از ابلاغ به خوانده در همان دادگاه قابل اعتراض است.

اما دستور موقت در همان دادگاه قابل اعتراض نیست.

ولی قبول دستور موقت و چه رد آن همراه با اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

تامین خواسته و دستور موقت از حیث صلاحیت ذاتی هردو در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

تامین خواسته از حیث صلاحیت محلی دنبال رو اصل دعوی است.

دستور موقت از حیث صلاحیت محلی تابع موضوع دستور موقت است ( یعنی که درصلاحیت  همان دادگاهی است که موضوع دستور موقت در محل آن استقرار دارد)

پس تامین خواسته هم از حیث صلاحیت محلی و هم از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعوی هستند.

اما دستور موقت از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعوی و از حیث صلاحیت محلی تابع محل استقرار دستور موقت است.

چهره های خاص دستور موقت

از سپردن تامین و تایید رئیس حوزه قضایی بی نیاز و معافند و تابع قواعد دستور موقت که در آیین دادرسی مدنی برای موضوع دستور موقت پیش بینی شده نیستند:

وکیل تضمینی دعاوی بانکی

1-دستور موقت در دعاوی خانوادگی

2-دستور موقت در دعاوی راجع به اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری

3-دستور موقت در دعاوی سه گانه تصرف

4-دستور موقت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت دیوان عدالت چنانچه از شعب بدوی باشد بی نیاز از تایید است.

ولی اگر از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، اجرای آن نیاز به تایید رئیس دیوان عدالت اداری دارد.

وکیل تضمینی برای تجدید نظر

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع لایحه تجدید نظر خواهی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در تجدیدنظر خواهی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تضمینی برای تجدید نظر

09120067661

09120067662

09120067663

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکیل تضمینی برای تجدید نظر

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

5/5 - (24 امتیاز)

2 دیدگاه

 • سلام
  میشه لطفا لیست بهترین وکلای دادگاه تجدید نظر تهران رو برامون بزارین؟
  من تو پرونده ملک ارثی میخوام به دستور فروش که دادگاه صادر کرده اعتراض کنم چونکه مادرم تو ملک مسکونی ارثی پدر زندگی میکنه ولی برادرام میخوان خونه رو بفروشن مادرمو بیرون کنن
  من نمیخوام مادر بیچاره سر پیری آواره بشه د پناهی نداشته باشه
  میخوام سهم خودم از ارث رو به مادرم ببخشم
  ممنون میشم دکتر مهری وکالت پرونده تجدید نظر منو بپذیره تضمینی انجام بده

  • سلام و عرض احترام خدمت شما
   لیست بهترین وکلای دادگاه تجدید نظر استان تهران با بررسی سوابق وکیلی که قصد دارین بهشون وکالت بدین قابل دسترسی هست.
   جهت اطلاع شما به عرض برسونیم دستور فروش معمولا قطعی و غیر قابل اعتراض هست.
   چون در مراحل رسیدگی به این تقاضا، ابتدا کارشناس غیر قابل تقسیم بودن رو نظر میده بعد این دستور صادر میشه.
   در صورت نیاز به مشاوره با وکلای تخصصی ملک و دادگاه تجدید نظر استان با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.