تقسیم مال مشاع

تقسیم مال مشاع

تقسیم مال مشاع


با بررسی موضوع تقسیم مال مشاع همراهتان هستیم.

از جمله رایج‌ترین مشکلاتی که در مورد املاک موجود است و بسیاری از افراد درگیر آن می‌شوند، اختلاف نظر بین مالکین در مورد فروش یا تقسیم ملک مورد نظر می‌باشد.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع تقسیم مال مشاع پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

مشاوره حقوقی تقسیم ملک مشاع

سوالات مهم در بررسی موضوع تقسیم مال مشاع

 1. تعریف تقسیم چیست؟
 2. تقسیم اموال مشترک چگونه صورت می‌گیرد؟
 3. مال مشاع را به چند حالت می‌توان تقسیم نمود؟
 4. چه تفاوتی بین افراز و تفکیک وجود دارد؟
 5. چه مرجعی برای فروش مال مشاع صلاحیت دارد؟
 6. دستور فروش مال مشاع چگونه اجرا می‌گردد؟
 7. بهترین وکیل در زمینه موضوع دادخواست تقسیم مال کیست و دارای چه شرایطی می‌باشد؟

تعریف تقسیم چیست؟

تقسیم عبارت است از تفکیک و افراز. به عنوان مثال، هرگاه شخصی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود. منظور از ترکه اموال منقول و غیر منقول می‌باشد.

در قانون مدنی موضوع رابطه شرکا و اموال مشترک تحت عنوان شرکت قانونگذاری شده است که البته واضح می‌باشد که منظور از شرکت، شراکت در اموال است. همانگونه که در ماده 571 قانون مدنی عنوان شده است، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

نمونه اعتراض به نظریه کارشناس منابع طبیعی

مشاوره حقوقی نحوه تقسیم ملک مشاع

مال مشاع یا مشترک می تواند عین خارجی مثل خانه یا باغ باشد، می تواند منفعت مثل منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستأجر به ورثه منتقل می شود، باشد، یا می تواند حق، مثل حق خیار، حق شفعه و حقوقی از این دست باشد که در نتیجه فوت مورث به ورثه منتقل می گردد.

بر اساس ماده ۵۸۹ قانون مدنی
هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

تقسیم اموال مشترک چگونه صورت می‌گیرد؟

مطابق ماده ۵۹۱ قانون مدنی:
هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد.

بنابراین، تعیین و تفکیک حصه هر یک از شرکای مال مشاع معین چه منقول و چه غیر منقول از یکدیگر یا بعضی از شرکا از بعضی دیگر به تراضی یا به حکم دادگاه صورت می‌گیرد.

مال مشاع را به چند حالت می‌توان تقسیم نمود؟

بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مدنی:
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل ‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.

بنابراین، مال مشاعی را به سه حالت می‌توان تقسیم کرد:

 • تقسیم به افراز
 • تقسیم به تعدیل
 • تقسیم به رد
مشاوره حقوقی نحوه تقسیم ملک مشاع

تقسیم به افراز

افراز یعنی جدا نمودن سهم هر یک از مالکین مشاعی از ملک مشترک که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار از طریق دادگاه صورت می‌گیرد. هر یک از شرکا می‌تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذیصلاح بدهد مگر اینکه دارای ممنوعیت قانونی یا قراردادی باشد.

پس، در تقسیم به افراز:

 • از عین مال مشاع، به هر شریک، معادل سهم خودش می‌رسد.
 • نیازی به ارزیابی و قیمت‌ گذاری مال مشاع نیست.

تقسیم به تعدیل

تقسیم به تعدیل هنگامی مطرح می‌گردد که مال مشاع از نظر اجزا دارای ارزش واحد و یکسانی نباشد. مثلا، هنگامی که یک قطعه زمین قسمت روبروی اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشد.

در این نوع تقسیم، مساحت قطعه زمین مبنای نظر کارشناس قرار نمی‌گیرد، بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین است. بنابراین، مساحت قسمت‌های ارزان را وسیع‌تر می‌گیرند تا برابری کند.

پس، در تقسیم به تعدیل:

 • به هر شریک، ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر از عین مال مشترک برسد.
 • همه شرکا از عین مال مشترک سهم می‌برند.
 • لازمه و مقدمه تقسیم به تعدیل، ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاع است.

تقسیم به رد

کم یا زیاد نمودن مساحت مال مشاع، همیشه برای تقسیم توازن ایجاد نمی‌کند.

بنابراین، باید برای تعادل‌سازی وجهی یا مالی از خارج به بعضی از سهم‌ها اضافه شود تا فردی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم داده می‌شود، با دریافت آن اضافی مشخص، سهام او نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء شود.

پس در تقسیم به رد :

 • امکان دارد که برخی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند.
 • از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را دریافت نمی‌کنند.
 • لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قسمت‌گذاری مال مشاعی است.

باید این نکته را عنوان نمود که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی‌رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نمی‌رسد و درصورتی که هیچ یک از تقسیم‌های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشته باشند، راه درخواست فروش مال مشاع از مرجع ذی‌صلاح قضایی مطرح می‌گردد.

دعاوی کیفری ملکی

چه تفاوتی بین افراز و تفکیک وجود دارد؟

شاید این تصور برای افراد وجود داشته باشد که تفکیک و افراز هر دو به یک معنا هستند. در صورتی که هر یک از این اصطلاحات دارای تعریف مجزایی در قانون هستند.

در حالت تفکیک به اشاعه نیازی نیست. به این معنی که در صورتی که ملک دارای یک مالک است، می توان ملک را تفکیک نمود. در حالی که در حالت افراز وجود اشاعه ضروری می‌باشد. یعنی، ملک مورد نظر باید دارای بیش از یک مالک باشد تا بتوان اقدامات لازم به منظور افراز را انجام داد.

وکیل افراز، تفکیک و تقسیم مال مشاع

یکی دیگر از ویژگی های تفکیک، عدم ضرورت بررسی کل سهم در زمان تفکیک می‌باشد. یعنی هیچ الزامی در توجه دقیق به ۶ دانگ ملک در مراحل اولیه وجود ندارد. در ادامه، سهم هر یک از مالکان مشاع به دقت بررسی می‌شود تا در مورد سهم هر کدام، یک توافق و نتیجه مشترک به دست آورند.

تقاضای تقسیم مال مشترک

ولی، در افراز شرایط به این صورت نمی‌باشد. در افراز باید از همان ابتدا به سهم شرکا توجه به خصوصی شود و اگر بنا به ادله متفاوتی مانند تصرف شرکا امکان رعایت سهم در ملک مزبور وجود نداشته باشد، لازم است تا تعدیل صورت گیرد. بنابراین، سایر شرکا مکلف هستند تا بهای بخش اضافی ملکی که به شریک تعلق دارد را به او پرداخت کنند.

بنابراین، مقصود از تفکیک یک ملک تنها تقسیم نمودن آن است، در صورتی که هدف از افراز، تقسیم ملک مشاع مورد نظر می‌باشد به صورتی که سهم هر یک از مالکان در آن مشخص شود. در افراز تمامی قطعات افرازی با توجه به سهم هر مالک به آن‌ها تخصیص داده می شود و به همین دلیل، می گوییم که حالت اشاعه از لازمه های اصلی افراز محسوب می‌شود.

تقسیم مال مشاع منقول

چه مرجعی برای فروش مال مشاع صلاحیت دارد؟

در صورتی که ملکی بر اساس حکم قطعی، غیر قابل افراز و تفکیک باشد، هر کدام از شرکای مال مشاع می‌تواند درخواست فروش مال مشاع را از دادگاه کند.

 • در فروش مال مشاعی که منقول می‌باشد، دعوای فروش مال مشاع منقول، در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می‌گردد.
 • در صورتی که خوانده دعوای فروش مال مشاع در ایران اقامت نداشته باشد، دعوا در دادگاه محل سکونت موقت خوانده مطرح می‌گردد.
 • در صورتی که در دعوای فروش مال مشاع منقول، خوانده دارای اقامت دائم و موقت در ایران نباشد، دادگاه محل اقامت خواهان، صالح به رسیدگی می‌باشد.
 • در مورد فروش مال مشاع غیر منقول، درخواست در دادگاه محل مال غیر منقول مطرح می‌گردد.

دستور فروش مال مشاع چگونه اجرا می‌گردد؟

پس از صدور دستور فروش مال مشاع رای برای اجرا، به اجرای احکام دادگاه ارسال می‌شود.
پس از صدور اجرائیه، کارشناس رسمی دادگستری ملک مشاع را ارزیابی می‌نماید.
نظر کارشناس به دو طرف ابلاغ می‌گردد.
دو طرف یک هفته مهلت دارند که به نظر کارشناس اعتراض نمایند.
در صورتی که اعتراض قبول شود، برای بررسی به هیئت کارشناسی ارجاع می‌گردد.
قیمت بر اساس نظر هیات کارشناسی تعیین و به مزایده گذاشته و به فروش می‌رسد.
هر یک از شرکا می‌توانند مال را به قیمت مزایده خریداری نمایند.
پس از اینکه هزینه‌های عملیات اجرایی و هزینه‌های مربوطه کسر شد، بقیه مبلغ بین شرکا به صورت مساوی تقسیم می‌گردد.

بهترین وکیل پرونده تقسیم مال مشاع

بهترین وکیل در زمینه موضوع تقسیم مال مشاع وکیلی است که تسلط و تخصص کامل در زمینه موضوع دادخواست تقسیم مال دارد. بنابراین، اگر به دنبال کسب اطلاعات دقیق و جامع در مورد موضوع دادخواست تقسیم مال و دریافت مشاوره در این زمینه هستید، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در زمینه موضوع تقسیم مال مشاع است.

بهترین وکیل ملکی تهران

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت نوبت مشاوره در زمینه موضوع تقسیم مال مشاع، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (12 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *