فروش مال غیر

فروش مال غیر

فروش مال غیر


با بررسی جرم فروش مال غیر همراهتان هستیم.

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌ دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند.

بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. فروش مال غیر جرمی است که جزء جرایم علیه اموال می باشد.

وکیل کیفری دماوند

در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی آثار مخرب جرم فروش مال غیر پرداخته و در این نوشته، به بررسی جرم انتقال مال غیر، عناصر تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر و همچنین شرایط تحقق این جرم خواهیم پرداخت

بر اساس تقسیم وظایف و قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم فروش مال غیر در دادسرا عمومی و انقلاب  امکان پذیر است.

صلاحیت رسیدگی به جرم فروش مال غیر دادگاه کیفری 2 می باشد.

جهت روشن تر شدن زوایای جرم فروش مال غیر با گروه وکلای مهر پارسیان همراه باشید.

سوالاتی که در بررسی این جرم پاسخ داده می شود.

 • تعریف حقوقی فروش مال غیر چیست؟
 • عناصر تشکیل دهنده این جرم چیست؟
 • شرایط تحقق این جرم چیست؟
 • معاون جرم در فروش مال غیر چه کسی می باشد؟
 • بهترین وکیل برای پرونده کلاهبرداری در تهران کیست؟
 • مرور زمان و مهلت شکایت از جرم فروش مال غیر به چه شکل است؟
 • برای تنظیم شکواییه، شاکی و مشتکی عنه کیست؟
وکیل دادسرای ناحیه 10

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

‌ماده اول – کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود.

‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

وکیل کیفری در قلهک

هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

براساس رای وحدت رویه شماره 549 هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مررتکب به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مجازات قرار می گیرد.

وکیل وقف و موقوفات

مجازات جرم فروش مال غیر شامل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و رد مال به مالکش است و اگر مرتکب جرم از کارکنان دولت باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم می شود. قانونگذار انتقال گیرنده ای را به هنگام معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم تلقی می کند.

تعریف حقوقی

فروش مال غیر عبارت است از این که انتقال دهنده بدون این که مالک باشد و یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال غیر باشد، مال غیر را شخصی دیگری را انتقال دهد.

شعبه 1060 دادگاه کارکنان دولت

انتقال دهنده شخصی است که بدون مجوز قانونی مال دیگری را انتقال می دهد. مرتکب این جرم می تواند موجر، بایع، مصالح و یا عناوین دیگری باشد.

انتقال گیرنده شخصی است که مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی توسط انتقال دهنده به او انتقال داده می شود. این شخص می تواند مستاجر، مشتری، متصالح و یا عناوین دیگری باشد.

عناصر تشکیل دهنده

عنصر قانونی

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب می شود و مجازات این جرم علاوه بر رد مال به صاحبش، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده می باشد.

عنصر مادی

در فروش مال غیر، نیازی به وسایل کلاهبرداری، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط وی به شخص کلاهبردار وجود ندارد. در این جرم، مال باخته و زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد تا مورد اغفال قرار گیرد، بلکه تنها فروش مال دیگری توسط شخص کلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می کند. اگر قول نامه ای تنظیم شود، این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال دیگری را تشکیل می دهد.

عنصر معنوی

داشتن سوء نیت و از روی عمد بودن فروش مال دیگران، رکن معنوی و روانی این جرم را تشکیل می دهد. یعنی شخص انتقال دهنده، باید در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته باشد، سپس اقدام به فروش آن کند. ولی شخصی که بدون قصد و نیت و سهوا مال دیگری را به فروش برساند، مجازاتی متوجه وی نخواهد بود.

معاون جرم در فروش مال غیر چه کسی می باشد؟

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهارنامه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به دفتر خدمات قضایی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

اعاده دادرسی تضمینی

در صورتی که مالک در زمان انتقال ملک خود توسط انتقال‌دهنده مطلع نبوده است و پس از انجام معامله میان انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده، علم حاصل کند که مال متعلق به وی توسط انتقال‌دهنده به انتقال‌گیرنده منتقل شده، مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از حصول اطلاع، از طریق اظهارنامه انتقال‌گیرنده را مطلع کند، بنابراین در صورتی که مالک از این امر و تکلیف قانونی سرپیچی کند، به علت استنکاف از این وظیفه قانونی، این سرپیچی او در حکم معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و وی به مجازات معاون جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

شرایط تحقق جرم فروش مال غیر  

فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است و تمامی آثار جرم کلاهبرداری را دارا می باشد. چرا که شخص انتقال دهنده با فریب و اغفال مال دیگری را مال خود قلمداد نموده و آن را منتقل می کند.

جرم فروش و انتقال مال غیر نسبت به کلیه اموال اعم از منقول یا غیر منقول واقع می گردد.

حتی نسبت به حقوقی مانند حق سرقفلی، حق استفاده از برند و … نیز قابل ارتکاب است.

وكيل شكايت از رباخوار

انتقال می تواند هم به موجب سند رسمی واقع شود و هم به موجب سند عادی انجام گیرد. درواقع فروش مال غیر با قولنامه که همان انتقال مال غیر با سند عادی محسوب می شود.

انتقال مال غیر می تواند از هر طریقی اعم از خرید و فروش، صلح، هبه و…. صورت پذیرد

و حتی می تواند از طریق انتقال منافع مانند اجاره یا عاریه نیز واقع گردد.

مال در زمان انتقال باید متعلق به غیر باشد و شخص انتقال دهنده باید نسبت به این امر آگاه باشد.

وکیل تضمینی مالیات گاندی

مرتکب جرم انتقال مال غیر اعم از انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده باید علم به این موضوع داشته باشد که مال متعلق به غیر است.

جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی محسوب می‌شود، یعنی مرتکب باید علم به موضوع داشته باشد و در صورت عدم علم به موضوع، مرتکب بزه انتقال مال غیر نمی‌شود؛ بنابراین تا زمانی که شخصی علم به عدم مالکیت خود نسبت به ملک مورد انتقال نداشته باشد،عمل او جرم محسوب نمی شود.

وکیل دیوان عالی کشور

برای تحقق جرم انتقال مال غیر، علاوه بر اینکه انتقال‌دهنده باید علم به موضوع داشته باشد که مال متعلق به غیر است، باید برای دادگاه ثابت شود که انتقال‌دهنده مال را با سوء نیت و با قصد ضرر به مالک مال به انتقال‌گیرنده منتقل کرده است.

مرور زمان و مهلت شکایت از جرم فروش مال غیر

متضرر از جرم فروش مال غیر باید در بازده زمانی مشخصی شکایت خود را مطرح و پیگیری کند. این بازه زمانی مشخص که از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می باشد و ضمانت اجرای عدم طرح شکایت در موعد تعیین شده را سلب حق شکایت نسبت به جرم فروش مال غیر می باشد.

مشاوره حقوقی فروش مال غیر

جرم فروش مال در دسته بندی جرایم تعزیری قرار داشته و جزء جرایم غیر قابل گذشت می باشد.

مرور زمان تنها در جرایم تعزیری قابلیت اعمال دارد، تأخیر در طرح شکایت در جرم فروش مال غیر می تواند موجب تضرر بزه دیده و از بین رفتن حق مشارالیه می شود.

 مهلت شکایت از جرم فروش مال غیر (کلاهبرداری)

میزان مجازات حبس جرم انتقال مال غیر ۱ تا ۷ سال می باشد.

جرم فروش مال غیرطبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 5 محسوب می شود، و جرایم تعزیری درجه5 دارای ۱ سال مهلت طرح شکایت و ۱۰ سال مهلت تعقیب می باشد، که در صورت عدم اقدام در این مواعد متضرر امکان رسیدن به حق خود در جرم فروش مال غیر را از دست خواهد داد.

برای تنظیم شکواییه جرم فروش مال غیر شاکی و مشتکی عنه کیست؟

شاکی: مالک مال منتقل شده یا شخص متضرر از جرم می باشد.

مشتکی عنه: انتقال دهنده به عنوان مشتکی عنه می باشد.

انتقال گیرنده در صورتی که علم به این داشته باشد، که مال متعلق به دیگری است به عنوان مشتکی عنه شناخته می شوند.

وکیل تجدید نظر شمال تهران

مجازات جرم فروش مال غیر طبق قانون جدید کاهش مجازاتها

مجازات فروش مال غیر در قانون قدیم از ۱ تا ۷ سال بوده است. لذا مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجه ۵ محسوب و مشمول تبصره مذکور می گردد.

در نتیجه مجازات فروش مال غیر وفق قانون جدید کاهش مجازاتها از شش ماه تا سه سال و نیم خواهد بود.

معرفی بهترین وکیل پرونده فروش مال غیر تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (42 امتیاز)

2 دیدگاه

 • خدمت جناب دکتر‌مهری
  عرض سلام

  اگر مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن قابل مطالبه هست؟

  میشه وکیل تخصصی پرونده فروش مال غیر به من معرفی کنید؟

  • سلام

   در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.  

   بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400  در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر  در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
   همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *