فروش مال غیر

فروش مال غیر

فروش مال غیر


با بررسی جرم فروش مال غیر همراهتان هستیم.

فروش مال غیر جرمی است که انتقال‌ دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال دادن مال دیگری باشد، مال شخص دیگری مانند الف را، به شخصی دیگری مانند ب انتقال دهد (مثلا بفروشد)، این رفتار موجب تحقق جرم فروش مال غیر می‌‌شود.

انتقال مال غیر، شامل فروش مال غیر، اجاره مال غیر، صلح مال غیر و به طور کلی هر عملی که منجر به انتقال غیر قانونی مال متعلق به دیگری شود، می‌شود.

انتقال مال غیر یکی از شیوه‌های متقلبانه دست بردن به حقوق و مالکیت افراد محسوب می‌شود که قانون‌گذار به شدت با آن برخورد نموده و آن را در حکم کلاهبرداری می‌داند.

وقتی گفته می‌شود جرمی در حکم جرم دیگری است، یعنی جرم شرایط تحقق جرم دیگر را ندارد اما مجازات آن مجازات همان جرم دیگر است.

به طور مثال، برای تحقق جرم فروش مال غیر، شرایط تحقق جرم کلاهبرداری ضرورت ندارد اما مجازات جرم فروش مال غیر، مجازات کلاهبرداری می‌باشد.

فروش مال غیر مانند سرقت و کلاهبرداری، جزء جرایم علیه اموال محسوب می‌گردد.

وکیل کیفری دماوند

در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی جرم فروش مال غیر و آثار مخرب جرم فروش مال غیر پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

بر اساس تقسیم وظایف دادسراها در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم فروش مال غیر (دیگری) در دادسرا عمومی و انقلاب  امکان‌پذیر است.

در دادگاه کیفری 2 به جرم فروش مال غیر رسیدگی می‌شود.
جهت روشن‌تر شدن زوایای جرم فروش مال غیر با گروه وکلای مهر پارسیان همراه باشید.

سوالاتی که در مقاله فروش مال غیر پاسخ داده می شود.

 • تعریف حقوقی فروش مال غیر (دیگری) چیست؟
 • عناصر تشکیل دهنده این جرم چیست؟
 • شرایط تحقق این جرم چیست؟
 • معاون جرم در فروش مال غیر چه کسی می‌باشد؟
 • بهترین وکیل برای پرونده کلاهبرداری در تهران کیست؟
 • مرور زمان و مهلت شکایت از جرم فروش مال غیر به چه شکل است؟
 • برای تنظیم شکواییه، شاکی و مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده است) کیست؟
وکیل کلاهبرداری ملکی

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

وکیل متخصص فروش مال غیر در خصوص وقوع جرم فروش مال غیر بیان داشتند:

کسی که مال متعلق به فرد دیگری (غیر) را با علم به اینکه مال خود نیست بلکه متعلق به شخص دیگری است به هر شیوه‌ای عینا (عین مال) یا منفعتاً (منفعت مال) بدون مجوز قانونی به شخص دیگری انتقال دهد، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود.

‌همچنین خریداری که در حین معامله عالم (آگاه) به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، یعنی با علم به مالک نبودن، اقدام به خرید مال نماید، کلاهبردار می‌باشد.

‌اگر مالک واقعی ملک، از وقوع معامله انتقال مال خود، مطلع شود و تا یک ماه پس از اطلاع اظهاریه‌ای برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت (محل) یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

وکیل کیفری در قلهک

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 549 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نسخ شدن ماده 238 قانون مجازات اسلامی، در حال حاضر مرتکب جرم فروش مال غیر، براساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات خواهد شد.

وکیل وقف و موقوفات

مجازات جرم فروش مال غیر که همان مجازات کلاهبردار است، حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف شده و بازگرداندن (رد) مال به مالکش است.

اگر مرتکب جرم از کارکنان دولت باشد، به انفصال  (برکناری) دائم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

در جرم فروش مال غیر، قانونگذار انتقال گیرنده‌ای (خریدار) را که به هنگام معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم تلقی می‌کند.

تعریف حقوقی

همان گونه که بیان شد، فروش مال غیر عبارت است از این که فروشنده بدون این که مالک باشد و یا دارای مجوز قانونی (مثلا وکیل مالک باشد) برای فروش مال متعلق به دیگری باشد، مال شخص دیگری را به شخص دیگری انتقال دهد.

انتقال دهنده شخصی است که بدون مجوز قانونی مال دیگری را انتقال می دهد. مرتکب این جرم می‌تواند موجر (اجاره دهنده)، بایع (فروشنده) و یا عناوین دیگری داشته باشد.

انتقال گیرنده شخصی است که مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی توسط انتقال دهنده به او انتقال داده می شود.

این شخص می‌تواند مستاجر، مشتری و… باشد.

عناصر تشکیل دهنده

برای اینکه جرم انتقال مال غیر واقع شود باید سه عنصر قانونی و مادی و معنوی وجود داشته باشد.

عنصر قانونی فروش مال غیر

عنصر قانونی به این معنی است که در قانون رفتار ارتکابی جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر (دیگری) است به هر شیوه‌ای عین مال یا منفعت آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب می‌شود.

مجازات این جرم علاوه بر رد (برگرداندن) مال به صاحبش، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت نموده است، می باشد.

وکیل دادسرای شرق تهران

عنصر مادی فروش مال غیر

رفتار مجرمانه یا عنصر مادی در فروش مال غیر، مانند کلاهبرداری، اغفال (فریب) مال باخته و تسلیم مال توسط وی به شخص کلاهبردار وجود ندارد.

در این جرم، مال باخته و زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد تا مورد اغفال قرار گیرد، بلکه تنها فروش مال دیگری توسط شخص کلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می‌کند.

اگر قولنامه ای تنظیم شود، این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال دیگری را تشکیل می دهد.

عنصر معنوی فروش مال غیر

داشتن سوء نیت (قصد مجرمانه) و از روی عمد بودن فروش مال دیگران، رکن معنوی و روانی این جرم را تشکیل می‌دهد.

یعنی شخص انتقال دهنده، باید در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته باشد، سپس اقدام به فروش آن کند.

ولی شخصی که بدون قصد و نیت و سهوا مال دیگری را به فروش برساند، به دلیل نداشتن قصد مجرمانه، مجازاتی متوجه وی نخواهد بود.

معاون جرم در فروش مال غیر چه کسی می‌باشد؟

معاون در جرم شخصی است که به طور مستقیم در عملیات اجرایی جرم شرکت نمی‌کند، اما با ترغیب و ایجاد انگیزه، تهیه مقدمات و… موجب ترغیب افراد به وقوع جرم می‌شوند.

اما معاونت در جرم فروش مال غیر، با معاونت در سایر جرایم متفاوت است.

در جرم فروش مال غیر، اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از اطلاع اظهارنامه‌ای برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به دفتر خدمات قضایی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

در صورتی که مالک در زمان انتقال ملک خود توسط انتقال‌دهنده مطلع نبوده است و پس از انجام معامله میان انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده، مطلع شود، مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از حصول اطلاع، از طریق اظهارنامه انتقال‌گیرنده را مطلع کند.

بنابراین در صورتی که مالک از این امر و تکلیف قانونی سرپیچی کند، به علت استنکاف (خودداری) از این وظیفه قانونی، در حکم معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و وی به مجازات معاون جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

شرایط تحقق جرم فروش مال غیر  

فروش مال غیر یکی از شیوه‌های انتقال مال غیر است و در حکم کلاهبرداری است و تمامی آثار جرم کلاهبرداری را دارا می‌باشد.

چرا که شخص انتقال دهنده با فریب و اغفال مال دیگری را مال خود قلمداد نموده و آن را منتقل می‌کند.

جرم فروش و انتقال مال غیر نسبت به کلیه اموال اعم از منقول (اموالی که قابل جابجایی هستند مانند خودرو) یا غیر منقول (اموالی که امکان جابجایی ندارند مانند خانه و زمین) واقع می گردد.
حتی نسبت به حقوقی مانند حق سرقفلی، حق استفاده از برند و … نیز قابل ارتکاب است.

وكيل شكايت از رباخوار

انتقال می‌تواند هم به موجب سند رسمی واقع شود و هم به موجب سند عادی انجام گیرد.

درواقع فروش مال غیر با قولنامه همان انتقال مال غیر با سند عادی محسوب می‌شود.

انتقال ملک دیگری با اسناد رسمی، ممکن است منجر به تحقق معامله معارض گردد.

انتقال مال غیر می‌تواند از هر طریقی اعم از خرید و فروش، صلح، هبه (هدیه دادن) و…. صورت پذیرد و حتی می‌تواند از طریق انتقال منافع مانند قرارداد اجاره یا عاریه نیز واقع گردد.

برخورد قانونی با گران‌فروشان

بنابراین فقط فروش مال دیگری موجب تحقق جرم انتقال مال غیر نمی‌شود بلکه اجاره و صلح و هدیه دادن و هر نوع انتقال مال متعلق به دیگری موجب تحقق جرم انتقال مال غیر می‌شود.
مال در زمان انتقال باید متعلق به شخص دیگری (غیر) باشد و شخص انتقال دهنده باید نسبت به این امر آگاه باشد.

وکیل تضمینی مالیات گاندی

مرتکب جرم انتقال مال غیر اعم از انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده باید علم به این موضوع داشته باشد که مال متعلق به شخص دیگری (غیر) است.

جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی محسوب می‌شود، یعنی مرتکب باید علم به موضوع داشته باشد و در صورت عدم علم به موضوع، مرتکب بزه (جرم) انتقال مال غیر نمی‌شود.

بنابراین تا زمانی که شخصی علم به عدم مالکیت خود نسبت به ملک مورد انتقال نداشته باشد، عمل او جرم محسوب نمی‌شود، چرا که رکن اصلی تحقق جرم، یعنی داشتن قصد انجام جرم را ندارد.

برای تحقق جرم انتقال مال غیر، علاوه بر اینکه انتقال‌دهنده باید علم به موضوع داشته باشد که مال متعلق به شخصی غیر از انتقال دهنده (غیر) است.

باید برای دادگاه ثابت شود که انتقال‌دهنده مال را با سوء نیت و با قصد ضرر به مالک مال به انتقال‌گیرنده منتقل کرده است.

مرور زمان و مهلت شکایت از جرم فروش مال غیر

مرور زمان، مدت زمانی است که اگر از زمان وقوع جرم بگذرد دیگر امکان طرح شکایت وجود ندارد.

متضرر از جرم فروش مال غیر باید در بازه زمانی مشخصی شکایت خود را مطرح و پیگیری نماید.

این بازه زمانی مشخص از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می‌باشد و عدم طرح شکایت در موعد تعیین شده، موجب سلب حق شکایت نسبت به جرم فروش مال غیر می‌باشد.

مشاوره حقوقی فروش مال غیر

جرم فروش مال غیر در دسته بندی جرایم تعزیری قرار داشته و جزء جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد.
مرور زمان مدتی است که پس از سپری شدن آن امکان تعقیب و پیگیری از متهم وجود ندارد.

مرور زمان تنها در جرایم تعزیری قابلیت اعمال دارد، تأخیر در طرح شکایت در جرم فروش مال غیر می‌تواند موجب تضرر زیاندیده و از بین رفتن حق او می شود.

مرور زمان فقط مخصوص طرح شکایت نیست بلکه در مواردی همچون تعقیب مجرم و اجرای مجازات نیز مرور زمان وجود دارد و آن نیز مدت زمانی است از زمان طرح شکایت و صدور حکم که اگر سپری شود دیگر قابلیت تعقیب و مجازات به موجب آن احکام وجود ندارد.

 مهلت شکایت از جرم فروش مال غیر (کلاهبرداری)

میزان مجازات حبس جرم انتقال مال غیر ۱ تا ۷ سال می باشد.
جرم فروش مال غیرطبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 5 محسوب می شود، و جرایم تعزیری درجه 5 دارای ۱ سال مهلت طرح شکایت و ۱۰ سال مهلت تعقیب می باشد.

در صورت عدم اقدام در این مواعد متضرر امکان رسیدن به حق خود در جرم فروش مال غیر را از دست خواهد داد.

تبانی برای بردن مال غیر

برای تنظیم شکواییه جرم فروش مال غیر شاکی و مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده است) کیست؟

شاکی: مالک مال منتقل شده یا شخص متضرر از جرم می باشد.
مشتکی عنه: انتقال دهنده به عنوان مشتکی عنه (شخصی که از او شکایت شده است) می باشد.
انتقال گیرنده در صورتی که علم به این داشته باشد، که مال متعلق به دیگری است به عنوان مشتکی‌عنه شناخته می‌شوند.

برای به جریان انداختن شکایت کیفری، چنانچه وکیل داشته باشید از خودکاربری خود اقدام به ثبت شکایت می‌کند و اگر وکیل نداشته باشید باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکواییه اقدام نماید.

پس از ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح، جهت رسیدگی فرستاده می‌شوذ.

مجازات جرم فروش مال غیر طبق قانون جدید کاهش مجازاتها

مجازات فروش مال غیر در قانون قدیم از ۱ تا ۷ سال بوده است.

لذا مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجه ۵ محسوب و مشمول تبصره مذکور می گردد.
در نتیجه مجازات فروش مال غیر مطابق قانون جدید کاهش مجازاتها از شش ماه تا سه سال و نیم خواهد بود.

با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و جهات و دلایل کاهش مجازات، ممکن است در مجازات و کاهش مجازات فروش مال غیر نیز تغییراتی ایجاد شده باشد.

فروش مال غیر در اموال مشاع

مال مشاع، مالی است که بین چند نفر مشترک است.

تصرف در اموال به دو صورت مادی و حقوقی انجام می‌شود، منظور از تصرف مادی، هرگونه تغییر در ظاهر و فیزیک مال است.

منظور از تصرف حقوقی، تصرفات همچون انتقال و فروش و اجاره مال است.

تصرفات حقوقی هر شریک در سهم خود مجاز است اما در سهم شرکا، ممنوع است، فروش بدون اجازه مال شرکا در اموال مشاع از مصادیق فروش مال غیر است.

هر یک از شرکا مال مشاع (مشترک) می‌توانند سهم خود را به صورت جداگانه انتقال بدهند، هیچ یک از شرکا مال مشترک نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، مال مشترک که سهم سایر شرکا نیز می‌باشد را انتقال دهد و اگر بدون رضایت سایر شرکا مال انتقال داده شود، با وجود سایر شرایط، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.

بنابراین اگر شریکی بدون اجازه سایر شرکا، سهم آنها را به فرد دیگری انتقال دهد، با حصول سایر شراط تحقق جرم فروش مال غیر، مشمول فروش مال غیر می‌شود.

تفاوت فروش مال غیر و معامله فضولی:

وجه اشتراک این دو رفتار این است که مالی که فروش می‌رود، متعلق به دیگری است،اما تفاوت این دو در قصد مجرمانه در انجام معامله است.

یعنی فضول در معامله فضولی قصد فروش مال متعلق به دیگری را دارد اما قصد مجرمانه بردن مالی که در نتیجه فروش مال متعلق به دیگری به دست می‌آورد را ندارد، اما در معامله فروش مال غیر، فروشنده مال دیگری از ابتدا خود را مالک یا نماینده قانونی مالک مال معرفی می‌کند و هدف و قصد از معامله نیز بردن مالی است که در نتیجه فروش مال دیگری به دست می‌‍آورد.

فروش مال غیر جرم است یعنی انجام آن با قصد و سونیت همراه بوده است اما در معامله فضولی، شخصی بدون اجازه مالک آن را به فرد دیگری انتقال می‌دهد و در صورت تایید مالک اصلی، معامله انجام شده، صحیح خواهد بود و دلیل جرم نبودن معامله فضولی، نداشتن قصد و سونیت، معامله کننده است.

وکیل شهرداری در ونک

در فروش مال غیر حتی اگه مالک معامله را تنفیذ (تایید) نماید در ارتکاب عمل مجرمانه تاثیر نداشته و در صورت شکایت، قابل مجازات خواهد بود.

معرفی بهترین وکیل پرونده فروش مال غیر تهران

بهترین وکیل فروش مال غیر باید در این زمینه فعالیت داشته باشد، تا در روند رسیدگی و گرفتن نتیجه مثبت اثر گذارد و از قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط اطلاع داشته باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل فروش مال غیر هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه فروش مال غیر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

فروش مال غیر چیست؟

هرگاه فردی با علم به اینکه مالی متعلق به فرد معینی است، آن را به شخص دیگری بفروشد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

مال مشاع چیست؟

مال مشاع در برابر مال مفروز، مالی است که بین چند نفر مشترک است به گونه‌ای که سهم هیچ یک در آن مشخص نیست.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (320 امتیاز)

54 دیدگاه

 • خدمت جناب دکتر‌مهری
  عرض سلام

  اگر مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن قابل مطالبه هست؟

  میشه وکیل تخصصی پرونده فروش مال غیر به من معرفی کنید؟

  • سلام

   در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.  

   بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400  در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر  در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
   همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.

 • سلام وقتتون بخیر
  من امسال برای یک پروژه کاری به کانادا رفتم و 2 اپارتمان درخیابان فرشته تهران و 2 باب مغازه در پاساژ تجاری یوتوپیا داشتم که به همسر خواهرم سپردم و تا فقط کرایه های املاک رو برای من به حسابم واریز کنن اما الان برگشتم و میبینم ایشون املاک رو بدون رضایت من به اشخاص دیگه ای اجاره دادن و مبلغ بالایی بوده و ماهانه حداقل نصف مبلغ رو برای خودشون برداشتن ایا من امکان شکایت از ایشون دارم ؟

  • سلام و عرض احترام
   اگر شما به ایشون وکالت برای اجاره دادن املاک رو داده باشین قطعا در متن وکالت قید شده که نیازی به اخذ اجازه مجدد از شما ندارند.
   اما دریافت وجه اجاره بها توسط وکیل و عدم پرداخت به شما میتونه در صورت مطالبه شما و عدم تمکین نسبت به پرداخت توسط ایشون از مصادیق خیانت در امانت باشه.
   بنابراین ابتدا اظهارنامه رسمی از طریق یکی از دفاتر خدمات قضائی الکترونیک و یا توسط وکیلتون به ایشون بفرستین و مراتب رو مطالبه بفرمائید.
   در صورت عدم پرداخت نسبت به طرح شکایت خیانت در امانت اقدام بفرمائید.
   در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای برتر تهران، با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

 • با سلام و وقت بخیر . من به اتفاق خواهرم در سال 87 زمینی رو در دماوند خریداری کردیم و در این مدت کلیه هزینه های دیوارکشی، شارژ و خیابان کشی و غیره رو هم پرداخت کردیم. و در سال 98 فروختیم. پس از فروش زمین فردی ادعا کرد صاحب اولیه زمین، در سال 84 زمین ما رو به او فروخته بوده و ادعای مالکیت کرد، متاسفانه دادگاه علی رغم مغایرت های اسنادی رای به نفع ایشون صادر کرد. سوال من این است که با توجه به اینکه فروشنده اولیه الان متواری ست و الان نسبت به زمانیکه ما زمین رو فروختیم، قیمت زمین ها خیلی بالاتر رفته، ضرر و زیان کسی که زمین رو از ما خریده با ما چجوری حساب میشه، و اقدامی که ما باید در این زمینه انجام دهیم چیست؟

  • با سلام و احترام. شما باید ثمن خریدار اول را به قیمت روز پرداخت نمایید و سپس به طرفیت فروشنده اول دادخواست دهید، و خسارات وارده را از فروشنده مطالبه نماید ضمن اینکه موضوع جنبه کیفری نیز دارد و از جنبه کیفری نیز می توانید شکایت خود را مطرح کنید. شما میتوانید با شماره 09120067661 برای مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فروش مال غیر با وکیل متخصص جناب آقای دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

 • سلام آقای وکیل سال نو مبارک
  ببخشید من یک سوالی داشتم من مالک یک ملک در مرزن آباد هستم و حدود ۶ سال که در ترکیه زندگی میکنم امسال ایام عید به ایران برگشتم و متوجه شدم ویلا من در شمال کس دیگری خریده در اصل برادرم خانمم بدون اطلاع ما ملک رو فروخت به یکی از اقوام همسرش و از ایران خارج شده کسی که خریداری کرده اطلاع داشت که مالک اصلی من هستم ولی بازم معامله رو انجام داده و مدعی هستند آیا من میتونم از ایشون شکایت کنم ؟

  • سلام دوست عزیز
   انتقال‌گیرنده‌ای که در حین معامله عالم (آگاه) به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، یعنی شخصی که علم و آگاهی به مالک نبودن، انتقال دهنده باشد اما اقدام به گرفتن و خرید مال نماید، کلاهبردار می‌باشد. تحت این عنوان شما حق شکایت دارید. جناب‌عالی می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص این امر با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱ تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام، حدود سه سال پیش از یک نفر، زمینی به قیمت 80 میلیون خریدم بعد از مدتی معلوم شد که، زمین مال غیر به من فروخته شده است، بعد از شکایت حالا شعبه دادیاری صدور جلب دادرسی صادر کردند… سوال اصلی من اینکه آیا دادگاه پولم را به نرخ روز حساب میکند یا فقط اصل پولم رو دریافت میکنم؟ آیا میتونم پولم رو بر اساس قیمت روز زمین بگیرم؟ مبلغ زمین حرود 5 برابر بالا رفته است.

  • سلام دوست عزیز
   دادگاه به میزان پولی که به فروشنده داده‌اید او را محکوم خواهد کرد، ولی علاوه بر آن، او را محکوم به جزای نقدی به میزان پول شما، به نفع صندوق دولت و نیز به زندان محکوم خواهد کرد. متهم مجبور است برای رهایی از زندان و جریمه، رضایت شما را جلب نماید، چون میزان کلاهبرداری زیر 100 میلیون و قابل گذشت است، شما می‌توانید با شرایطی که مد نظر دارید، به او رضایت دهید، و قیمت روز زمین را از ایشان دریافت نمایید و همچنین می‌توانید دادخواست اعلام بطلان معامله و پرداخت خسارت و غرامت کاهش ارزش پول بر علیه فروشنده بدهید که بخشی از ضرر شما را جبران خواهد کرد. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی و فروش مال غیر با شماره 09120067664 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام عرض ادب
  ما یک واحد اپارتمان در منطقه فلاح تهران داریم که برامون ارث به جا مونده برای و من و خواهرم منتها پدرم قبل از فوت به خواهرم گفتن خونه برای ایشون ولی این به اسمشون نشده و خواهرم خونه رو با قولنامه به دیگری فروختن آیا من میتونم ازش به جرم فروش مال غیر شکایت کنم ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مطابق قانون تا زمانی که شخصی علم به عدم مالکیت خود نسبت به ملک مورد انتقال نداشته باشد، عمل او جرم محسوب نمیشود.

 • سلام روز بخیر
  من به برادرم وکالت دادم خونه ام رو برام بفروش اما به خاطر یک اختلافی که بین ما پیش اومده ایشون خونه رو به یک سوم مبلغ واقعی فروخت تا من آزار بده … آیا میتونم به جرم فروش مال غیر ازش شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال دادن مال باشد، مال شخص دیگری را، به شخصی دیگری انتقال دهد این رفتار موجب تحقق جرم انتقال مال غیر میشود. مورد شما مصداق انتقال مال غیر نمیباشد. ولیکن ممکن است تحت عناوین دیگر بتوان شکایت مطرح نمود. شما میتوانید جهت رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص این امر با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام. احمدی هستم زمینی رو از شخصی در دو مرحله خریدم. یکسال 3 دانگ زمین رو خریدم و 3دانگ دیگه اشم 7 ماه بعدش خریدم. ملک رو سال 93 از املاک خریدم و پولش رو کامل پرداخت کردم. از فروشنده درخواست سند کردم که هی بهونه داشت وقتی گفتم شکایت میکنم. سند رو آورد و مشخص شد مالک اصلی زمین برادره اشه و سندش مشکل داشت که مجبور شدم به جرم فروش مال غیر شکایت کنم. که در دادسرا گفت 6دانگ زمین و از برادرش خریده و یه قولنامه دست نویس اورد که تاریخ قولنامه سال95 بود یعنی در زمانی که مالک نبود به من فروخت سوال من اینه جرم فروش مال غیر قابل اثبات یا امکان داره قرار منع تعقیب صادره بشه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در خصوص فروش مال غیر، باید متقلبانه بودن و قصد اضرار مالی فروشنده نزد دادگاه ثابت گردد، در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر میگردد.

 • من و 3 نفر از دوستان خود در دیماه 98 اقدام به خرید تریلی نمودیم، که در زمان خرید، قولنامه به نام یک نفر از دوستان نوشته شد، متاسفانه در همین ایام بیماری کرونا همه گیر شد، و به دلیل بیماری کرونا، پس از گذشت 2 ماه طبق صورتجلسه ای فی مابین خود مقرر شد که نفری که قولنامه به نامش است، تریلی رو منتقل کنه به اسم هر چهار نفر به سهم مساوی. پس از گذشت مدتی متاسفانه شریکمان از اینکار امتناع نمود و ما با صورتجلسه ای که داشتیم اقدام یه شکایت از ایشان نمودیم. پس از شکایت، باتوجه به استعلام دادگاه مشخص شده ایشان یکماه زودتر از امضای صورتجلسه کامیون را مستقیما از طرف خریدار بنام همسرشان نموده و پس از بررسی قاضی حقوقی چون کامیون زودتر از زمان صورتجلسه ما بنام همسر ایشان شده، رای به بطلان طرح دعوی ما نمودند. حالا آیا ما می‌توانیم از طریق کیفری مجدد شکایت خود را مطرح و به اصل مال خود برسیم یا نه؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   بله حتما. ظاهرا شما شکایت خود را به صورت اشتباه مطرح کردهاید و شما باید ابتدا دادخواست اثبات بیع و اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی را به طرفیت شریکتان و همسر ایشان اقامه نمایید و همچنین میتوانيد به عنوان فروش مال غیر از ایشان شکایت کنید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره در امور فروش مال غیر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و احترام. 10 سال پیش ملکی به اینجانب به صورت عادی صلح شد، ولی سند منتقل نشد. شخص صلح کننده یک سال بعد آن را به شخص دیگری فروخت و الان 10 سال است در تصرف خریدار جدید قرار دارد. از فروشنده بابت فروش مال غیر شکایت کردم ، دادگاه شکایت اینجانب را واجد شرایط مرور زمان شکایت، (احکام تعزیری) تشخیص داده و برای متشاکی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است و این به دلیل عدم شکایت اینجانب بمدت 10 سال است، الان چه اقدامی میتوان کرد؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   طبق توضیحات ارائه شده، شما مالک ملک محسوب خواهید شد، و شما باید دادخواست حقوقی تحت عنوان اثبات صلح نامه و ابطال معامله دوم تنظیم نمایید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام خسته نباشید
  من مالک یک ملکی در سعادت آباد هستم و برای ۹ ماه که یک آموزش کاری داشتم به سوئد رفتم من به وکیلی وکالت داده بودم و این وکالت قبل رفتن ابطال کردم اما وکیلم اظهار بی اطلاعی کرده و در زمانی که من نبودم منزل من به فروش رسونده آیا من میتونم از ایشون شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   وکالتنامه شما باید توسط وکیل چک شود. و در صورت صحت فرمایشات شما امکان شکایت تحت عنوان فروش مال غیر وجود دارد.

 • سلام و عرض ادب و احترام
  بنده یک باب مغازه داشتم که شریک بنده که مالک ۲ دانگ بوده کل مغازه رو به دیگری فروخت من مطلع شدم ۲ هفته بعد معامله و چون در اون زمان با ایشون درگیر بودم ویک سری مشکلات خانوادگی داشتم پیگیری نکردم الان مشکلی برای من وجود میاد؟ چون قصد شکایت دارم

  • سلام وقت شما بخیر
   شما موظف بوده اید ظرف ۱ ماه برای مالک جدید اظهارنامه ارسال کنید و طبق قانون در صورتی که مالک از این امر و تکلیف قانونی سرپیچی کند، به علت استنکاف (خودداری) از این وظیفه قانونی، در حکم معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب میشود و وی به مجازات معاون جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

 • سلام من چند سال پیش یه خونه قولنامه‌ای خریدم که در آن زمان کد رهگیری صادر نمیکردن، من از همسرم جدا شدم. بعد از جداشدنمون همسرم رفت با یه املاکی تبانی کرد کد رهگیری گرفت و ملک رو به دیگری فروخت. الان من چه اقدامی انجام بدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مطابق گفتههای شما انتقال مال غیر محقق گردیده است، باید یک شکواییه تحت عنوان فروش مال غیر تنظیم نمایید و باتوجه به اینکه معامله فضولی بوده و شما به عنوان مالک اصلی مال، معامله را تنفیذ نکردهاید، باید بطلان سند رسمی را از دادگاه درخواست نمایید.

 • سلام. برادرم یک ملک دارد که شخصی ملکش را به شخص دیگری فروخته بدون اینکه اجازه داشته باشد، چه کاری باید انجام دهد؟ پیشاپیش ممنون از پاسخگوییتون.

  • سلام وقت شما بخیر
   شما میتوانید یک شکواییه تحت عنوان فروش مال غیر یا انتقال مال غیر تنظیم نمایید، تا شخص مورد مجازات قرار گیرد و همچنین یک دادخواست معامله فضولی تنظیم و به دادگاه ارائه دهید، تا حکم بطلان معامله صادر گردد و شما میتوانید ملک خود را از آن شخص بگیرید و او برای دریافت ضرر و زیان خود، باید به فروشنده رجوع نماید.

 • سلام خسته نباشید جناب
  من یک دستگاه خودرو ایسوز رو سال ۹۸ به شخصی دادم و قرار دادی منعقد کردیم تا با این ماشین کار کنن و به من پولش پرداخت کنن ماهانه و من به مدت ۲ سال ترکیه بودم سال ۱۴۰۰ که برگشتم ایشون ماشین فروخت بودن به کس دیگه ای و به من گفتم قیمت روز خودرو رو به من میدن والان بعد ۱ سال عمل نکردن به وعده شون من میخوام شکایت کنم تحت عنوان فروش مال غیر آیا امکان پذیر؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بازه زمانی مشخص برای طرح شکایت از تاریخ اطلاع از وقوع جرم میباشد و عدم طرح شکایت در موعد تعیین شده، موجب سلب حق شکایت نسبت به جرم فروش مال غیر میباشد.

 • سلام روز بخیر آقای وکیل برادرخانومم و خانمم برداشتن باهم خونه منو که 2 دانگش به اسم خانمم بوده رو فروختن من شکایت کردم جرمشون چیه من رضایت بدم چه اتفاقی میفته؟

  • سلام وقت شما بخیر
   جرم فروش مال غیر از مصادیق کلاهبرداری بوده و مجازات آن نیز مشمول مجازات کلاهبرداری است. از این رو مجازات آن شامل حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال (برگرداندن مال به مالک آن) است. به علت جنبه عمومی جرم نیز حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، مرتکب تحت تعقیب کیفری خواهد بود. برای دریافت مشاوره از تیم وکلای موسسه مهرپارسیان با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، از متهم به علت فروش زمین که در سند همسایه میباشد، شکایت کیفری کردم، و نامبرده به علت کلاهبرداری و فروش مال غیر محکوم شد. ایشان به حکم اعتراض کردند و تا رسیدگی به پرونده فوت شدند. اما دارای مال و اموال و املاک زیادی میباشند، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که وضعیت پرداخت غرامت با توجه به قیمت روز به چه شکل رسیدگی میشود با توجه به فوت متهم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورت فوت متهم، قاضی نسبت به جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد و نسبت به جنبه خصوصی جرم، رسیدگی ادامه پیدا خواهد کرد. که از اموال متهم قابل مطالبه است. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور فروش مال غیر با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام روز بخیر آقای وکیل برادرخانومم و خانمم برداشتن باهم خونه منو که 2 دانگش به اسم خانمم بوده رو فروختن من شکایت کردم جرمشون چیه من رضایت بدم چه اتفاقی میفته؟

  • سلام و عرض احترام
   نسبت به دو دانگ که مالکش همسرتون بودن شکایتی نمیتونین مطرح کنید.
   اما اگر سهم شما رو هم فروخته باشن میتونین با عنوان انتقال مال غیر در دادسرا ازشون شکایت کنید.

 • سلام من برادر زاده ام یک مغازه من تو شهر مشهد بدون اجازه من به یک نفر فروختن و من هفته قبل متوجه این موضوع شدم. اما برادرم میگن شکایت نکن پولت پس میدیم ولی من میخوام ملکم پس بگیرم دخترم دانشجو حقوق بهم گفت از استادش سوال کرده و گفت اگر اظهارنامه ندم من خودمم مجرمم درست؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. اگر مالک واقعی ملک، از وقوع معامله انتقال مال خود، مطلع شده و تا یک ماه پس از اطلاع اظهاریهای برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت (محل) یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

 • سلام من پدر همسرم بدون اطلاع ما خونه ما  و جهیزیهدمت رو رو در زمانی که ما در هلند بودیم فروخت و من میخوام از ایشون به جرم فروش مال غیر شکایت کنم. میخوام بدونم مجازات ایشون چیه ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مجازات جرم فروش مال غیر که همان مجازات کلاهبردار است، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و بازگرداندن (رد) مال به مالکش است.

 • سلام جناب من مالک یک باغ در صفا دشت هستم حدود ۵سال در ایران نبودم و الان برگشتم دیدم پسر عموم که باغ بهش سپرده بودم ملک به برادر همسر خود فروخت و اون آقایی که خریده میدونست مالک منم میخواستم بدونم ایشونم مجازات میشه اگر شکایت کنم

  • سلام وقت شما بخیر
   خریداری که در حین معامله عالم (آگاه) به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، یعنی شخصی که علم و آگاهی به مالک نبودن، انتقال دهنده داشته باشد اما اقدام به خرید مال نماید، کلاهبردار میباشد. و با قوانین مطروحه در خصوص این جرم با او برخورد خواهد شد.

 • سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم وقتی اعلام میشه جرم فروش مال عیر درحکم کلاهبرداری یعنی چی؟ یعنی شخصی کلاهبردار شناخت میشه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   یعنی جرم شرایط تحقق جرم دیگر را ندارد اما مجازات آن مجازات همان جرم دیگر است. خیر کلاهبردار نمیباشد ولیکن مجازات جرم فروش مال غیر، مجازات کلاهبرداری میباشد.

 • سلام جناب وکیل من یک ملک به امانت دست سرایدار منزلم سپردم خونه من تو چهارباندی مهرشهر و خودم ۱ سال برای آموزش به ترکیه رفتم و بعد برگشتم متوجه شدم ایشون خونه ام کرایه می‌داده به دیگران من به چه عنوان از ایشونم میتونم شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   شما میتوانید تحت عنوان انتقال مال غیر از ایشان شکایت نمایید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067664 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، من 1 سال پیش ملکی خریداری کرده بودم و سند رسمی نیز به من منتقل گردیده بود، من این ملک رو به دیگری فروختم وهنگامی که این شخص برای تنظیم سند رسمی به دفتر خانه مراجعه کرده، گفته اند انتقال مالکیت که به من صورت گرفته توسط مالک اصلی نبوده و این ملک مستحق للغیر درآمده است تکلیف من چیست؟

  • سلام وقت شما بخیر
   چنانچه ملک متعلق به شخص دیگری باشد، می‌تواند تقاضای ابطال سند به طرفیت شما مطرح کند، و شما نیز می‌توانید در صورت اطمینان از علم داشتن فروشنده اول نسبت به مستحق للغیر بودن ملک، از وی به اتهام فروش مال غیر و یا انتقال مال غیر شکایت کنید و خسارات خود را مطالبه نمایید. بهتر است قبل از انجام کاری با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی و فروش مال غیر با شماره 02188663926 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من یک خونه تو شهر سرخ رود دارم و دیروز متوجه شدم همون بنگاهی که ملک رو به من فروخت خونه رو به فرد دیگه ام فروخت . آیا من میتونم شکایت کلاهبرداری کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   خیر. این مورد مصداق فروش مال غیر می‌باشد، و تحت این عنوان امکان شکایت وجود دارد. شما می‌توانید جهت هماهنگی تایم مشاوره با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، شخصی خودرویی را با من معامله کرده است و از من تمام قیمت توافق شده رو هم گرفته، تازه متوجه شدم که صاحب مال، یکی دیگه است، در واقع پسرعموی این شخص، من اگه رضایت صاحب مال رو بگیرم آیا این معامله صحیح است؟

  • معامله صورت گرفته فضولی است و اگر صاحب مال این معامله را تنفیذ کند و رضایت خود را اعلام کند، این معامله از زمان انعقاد توسط شخص ثالث صحیح است. در غیر این صورت میتوانید شکایت فروش مال غیر را مطرح نمایید. میتوانيد برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور فروش مال غیر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.