فروش مال غیر

فروش مال غیر

فروش مال غیر


فروش مال غیر جرمی است که انتقال‌ دهنده، بدون آنکه مالک مال باشد یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال دادن مال فرد دیگری باشد؛ مال شخص دیگری را بفروشد.

مانند اینکه فردی مال شخص الف را، به شخصی دیگری مانند شخص ب انتقال دهد ( مانند اینکه بفروشد)، این رفتار نوعی تجاوز و تعدی به حق مالکیت افراد می‌باشد و موجب تحقق جرم فروش مال غیر می‌‌شود.

هرگونه اقدام در خصوص فروش مال غیر، بدون مشورت از وکیل ممکن است با شکست مواجه شود.

تفاوت فروش مال غیر و انتقال مال غیر

در قانون از این جرم به عنوان انتقال مال غیر، نام برده شده است؛ چرا که انتقال یک واژه کلی‌تر است و مشمول اعمالی مانند فروش، اجاره، صلح و… نیز می‌شود.

بنابراین صرف فروش مال متعلق به دیگری موجب وقوع جرم نمی‌شود.

بلکه اجاره مال متعلق به دیگری، صلح مال متعلق به دیگری و به طور کلی هر عملی که منجر به انتقال غیر قانونی مال متعلق به دیگری شود؛ منجر به جرم انتقال مال غیر خواهد شد و مجازات در پی دارد.

انتقال مال غیر یکی از شیوه‌های متقلبانه دست بردن به حقوق و مالکیت افراد محسوب می‌شود؛ که قانون‌گذار به شدت با آن برخورد نموده و آن را در حکم کلاهبرداری می‌داند.

جرایم در حکم کلاهبرداری

منظور از عبارت در حکم کلاهبرداری، این است که فروش مال غیر، شرایط تحقق و وقوع جرم کلاهبرداری را ندارد؛ اما مجازات فروش مال غیر، مجازات انجام جرم کلاهبرداری است.

برای درک بهتر این موضوع باید گفت که شرط وقوع جرم کلاهبرداری، انجام اعمال و مانورهای متقلبانه و غیرواقعی با هدف فریب و اغفال افراد برای بردن و تصاحب املاک آنها می‌باشد.

اما فروش مال غیر این شرایط را ندارد و صرف فروش مال غیر (مال دیگری) مجازات کلاهبرداری را در پی خواهد داشت.
فروش مال غیر مانند سرقت و کلاهبرداری، جز جرایم علیه اموال محسوب می‌گردد.

وکیل کیفری دماوند

چنانچه در مظان اتهام (متهم شدن) فروش مال غیر قرار گرفته‌اید یا فردی بدون اجازه از جانب شما، اموال شما را به فردی دیگری انتقال داده است و نیازمند مشورت گرفتن از وکیل هستید؛ با شماره‌های مندرج در انتهای این صفحه تماس بگیرید تا وکیل فروش مال غیر و متناسب با مشکل شما معرفی گردد.

سوالاتی که در این مقاله توسط وکیل فروش مال غیر بررسی خواهند شد:

 •  فروش مال غیر (دیگری) چیست؟
 • عناصر تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر چیست؟
 • شرایط تحقق جرم فروش مال غیر چیست؟
 • معاون جرم در فروش مال غیر چه کسی می‌باشد؟
 • بهترین وکیل برای پرونده کلاهبرداری در تهران کیست؟
 • مرور زمان و مهلت شکایت از جرم فروش مال غیر به چه شکل است؟
 • برای تنظیم شکواییه، شاکی و مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده است) کیست؟
وکیل پایه یک دادگستری چیذر

قوانین راجع به فروش مال غیر

جرم بودن فروش مال غیر با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری (به عنوان قوانین اصلی) جرم انگاری شده است؛ قابل استناد می‌باشند.

اما علاوه بر این قوانین و با توجه به نسخ برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس و قانون راجع به انتقال مال غیر و برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز، از قوانین مرجع جهت دفاع در جرم فروش مال غیر قابل استناد خواهند بود.

وکیل کیفری در قلهک

تعریف قانونی فروش مال غیر

همان‌گونه که بیان شد فروش مال غیر عبارت است از این که فروشنده بدون این‌که مالک باشد و یا دارای مجوز قانونی برای فروش مال متعلق به دیگری باشد؛ مال دیگری را بفروشد.

مثلا شخص وکیل در فروش ملک باشد؛ مال شخص دیگری مثلا الف را به شخص دیگری مثلا ب انتقال دهد.

انتقال دهنده شخصی است که بدون مجوز قانونی مال دیگری را انتقال می‌دهد و مرتکب این جرم می‌تواند موجر (اجاره دهنده)، بایع (فروشنده) و یا عناوین دیگری داشته باشد.

انتقال گیرنده شخصی است که مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی، توسط انتقال دهنده به او انتقال داده می‌شود؛ این شخص نیز می‌تواند مستاجر، مشتری و… باشد.

نحوه انتخاب وکیل خرید و فروش ملک

عناصر و شرایط جرم فروش مال غیر

برای اثبات جرم فروش مال غیر، باید عناصر و ارکان جرم مال غیر وجود داشته باشند و بدون وجود هر یک از این عناصر تحقق این جرم غیر قابل اثبات خواهد بود.

این عناصر و شرایط مانند سایر جرایم به سه دسته عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی تقسیم می‌شوند.

در ادامه به بررسی کامل این عناصر در جرم فروش مال غیر می‌پردازیم.

رکن قانونی فروش مال غیر

عنصر قانونی که غالبا در خصوص کلیه جرایم وجود دارد؛ به این معنی است که در قانون رفتار ارتکابی جرم باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

این رفتار به موجب قانون راجع به انتقال مال غیر پیش‌بینی شده و به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مجازات آن تعیین شده است.

کسی که مال فرد دیگری را با علم به اینکه مال دیگری است، به هر شیوه‌ای و بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند؛ کلاهبردار‌ محسوب می‌شود.

مجازات این جرم علاوه بر رد (برگرداندن) مال به صاحبش، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی است که دریافت نموده است.

رکن مادی فروش مال غیر

منظور از رکن مادی در فروش مال غیر انجام رفتار و عملی است که بر اثر آن رفتار فروش مال غیر اتفاق افتاده باشد.

انجام رفتار مجرمانه یا عنصر مادی در فروش مال غیر، مانند کلاهبرداری، اغفال (فریب) مال‌باخته و تسلیم مال توسط وی به شخص کلاهبردار وجود ندارد و صرف انتقال مال غیر برای وقوع جرم کفایت می‌کند.

در این جرم، مال باخته یا زیاندیده در محل وقوع جرم حضور ندارد تا مورد اغفال قرار گیرد؛ بلکه تنها فروش مال دیگری توسط شخص کلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می‌کند.

اگر قولنامه‌ای تنظیم شود، این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال دیگری را تشکیل می‌دهد.

کلاهبرداری فروش زمین شمال

رکن معنوی فروش مال غیر

رکن معنوی جرم فروش مال غیر این است که فروشنده با علم و آگاهی و از روی قصد اقدام به فروش مال دیگری نماید.
وجه تمایز جرم فروش مال غیر از معامله فضولی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت؛ همین عنصر معنوی است.
چرا که داشتن سو نیت و قصد مجرمانه و از روی عمد بودن فروش مال دیگران، رکن معنوی و روانی این جرم را تشکیل می‌دهد.

کلاهبرداری با وعده رفع سوء اثر از چک برگشتی

اثبات این رکن در کلیه دعاوی کیفری دشوار بوده و بدون حضور وکیل و ارایه دلایل قوی دشوار خواهد بود؛ یعنی شخص انتقال دهنده، باید در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته باشد؛ سپس اقدام به فروش آن کند.

ولی شخصی که بدون قصد و نیت و سهوا (به اشتباه) مال دیگری را به فروش برساند؛ به دلیل نداشتن قصد مجرمانه، مجازاتی متوجه وی نخواهد بود.

معاونت در جرم فروش مال غیر 

معاونت در جرم فروش مال غیر یعنی شخصی که به طور مستقیم در عملیات اجرایی (خرید، فروش،‌ اقدامات اجرایی و..) جرم شرکت نمی‌کند؛ اما با ترغیب و ایجاد انگیزه، تهیه مقدمات و… موجب ترغیب افراد به وقوع جرم می‌شوند.

معاونت در جرم فروش مال غیر، با معاونت در سایر جرایم متفاوت است.

به موجب قانون، مجازات انتقال مال غیر، در جرم فروش مال غیر، در صورتی‌که مالک ملک از وقوع معامله مطلع شده باشد و تا یک ماه پس از اطلاع اظهارنامه‌ای به انتقال گیرنده در جهت مطلع کردن او، از مالکیت خود، به دفتر خدمات قضایی تسلیم ننماید؛ معاون جرم محسوب خواهد شد.

وکیل متخصص جرم اختلاس

در صورتی‌که مالک در زمان انتقال ملک خود توسط انتقال‌دهنده مطلع نبوده است و پس از انجام معامله میان انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده، مطلع شود؛ مکلف است، ظرف مدت یک ماه پس از حصول اطلاع، از طریق اظهارنامه، انتقال‌گیرنده را مطلع کند.

بنابراین در صورتی‌که مالک از این امر و تکلیف قانونی سرپیچی کند؛ به علت استنکاف (خودداری) از این وظیفه قانونی، در حکم معاون در جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و به مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

معمولا مجازات معاونت در جرایم، از مجازات فردی که مرتکب جرم شده است؛ کمتر خواهد بود.

شرایط تحقق جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر یکی از شیوه‌های انتقال مال غیر است و در حکم کلاهبرداری است و تمامی آثار جرم کلاهبرداری را دارد.

چرا که شخص انتقال دهنده با فریب و اغفال دیگران، مال دیگری را مال خود قلمداد نموده و آن را منتقل می‌کند.

جرم فروش و انتقال مال غیر نسبت به کلیه اموال اعم از منقول (اموالی که قابل جابجایی هستند مانند خودرو) یا غیر منقول (اموالی که امکان جابجایی ندارند مانند خانه و زمین) واقع می گردد؛ حتی نسبت به حقوقی مانند حق سرقفلی، حق استفاده از برند و … نیز قابل ارتکاب است.

وكيل شكايت از رباخوار

انتقال می‌تواند هم به موجب سند رسمی واقع شود و هم به موجب سند عادی انجام گیرد.
در واقع فروش مال غیر با قولنامه، همان انتقال مال غیر با سند عادی محسوب می‌شود.
انتقال ملک دیگری با اسناد رسمی، ممکن است منجر به تحقق معامله معارض گردد.
چنانچه انتقال مال غیر به موجب سند رسمی صورت گرفته باشد؛ پس از اثبات جرم، به حکم دادگاه سند صادر شده، باطل خواهد شد.

انتقال مال غیر می‌تواند از هر طریقی اعم از خرید و فروش، صلح، هبه (هدیه دادن) و… صورت پذیرد و حتی می‌تواند از طریق انتقال منافع مانند قرارداد اجاره یا عاریه (قرض دادن) نیز واقع گردد.

بنابراین فقط فروش مال دیگری موجب تحقق جرم انتقال مال غیر نمی‌شود؛ بلکه اجاره و صلح و هدیه دادن و هر نوع انتقال مال متعلق به دیگری موجب تحقق جرم انتقال مال غیر می‌شود.

تحقق جرم فروش مال غیر، به این صورت است که مال در زمان انتقال باید متعلق به شخص دیگری (غیر) باشد و شخص انتقال دهنده باید نسبت به این امر آگاه باشد.

وکیل تضمینی مالیات گاندی

مرتکب جرم انتقال مال غیر، اعم از انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده باید علم به این موضوع داشته باشد؛ که مال متعلق به شخص دیگری (غیر) است.

جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی محسوب می‌شود؛ یعنی مرتکب باید علم به موضوع داشته باشد و در صورت عدم علم به موضوع، مرتکب بزه (جرم) انتقال مال غیر نمی‌شود.

وکیل کیفری ملاصدرا | وکیل در ملاصدرا

بنابراین تا زمانی‌که شخصی علم به عدم مالکیت خود نسبت به ملک مورد انتقال نداشته باشد، عمل او جرم محسوب نمی‌شود؛ چرا که رکن اصلی تحقق جرم، یعنی داشتن قصد انجام جرم را ندارد.

برای تحقق جرم فروش مال غیر، علاوه بر اینکه انتقال‌دهنده باید علم به موضوع داشته باشد که مال متعلق به شخصی غیر از انتقال دهنده (غیر) است؛ باید برای دادگاه ثابت شود که انتقال‌دهنده مال را با سونیت و با قصد ضرر به مالک مال، به انتقال‌گیرنده منتقل کرده است.

مرور زمان جرم فروش مال غیر

مرور زمان از ظرفیت‌های قانون مجازات است و به معنای مدت زمانی است که اگر از زمان وقوع جرم بگذرد، دیگر امکان طرح شکایت وجود ندارد و متضرر از جرم فروش مال غیر، باید در بازه زمانی مشخصی شکایت خود را مطرح و پیگیری نماید.

این بازه زمانی مشخص از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می‌باشد و عدم طرح شکایت در موعد تعیین شده، موجب سلب (از دست دادن) حق شکایت نسبت به جرم فروش مال غیر می‌باشد.

جرم فروش مال غیر در دسته بندی جرایم تعزیری قرار داشته و جز جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد.

تنها در جرایم تعزیری قابلیت اعمال مرور زمان وجود دارد؛ تأخیر در طرح شکایت در جرم فروش مال غیر می‌تواند، موجب تضرر زیاندیده و از بین رفتن حق او شود.

مرور زمان فقط مخصوص طرح شکایت نیست؛ بلکه در مواردی همچون تعقیب مجرم و اجرای مجازات نیز مرور زمان وجود دارد و آن نیز مدت زمان مشخصی است که از زمان طرح شکایت و صدور حکم اگر سپری شود؛ دیگر قابلیت تعقیب و مجازات به موجب آن احکام وجود ندارد.

مهلت شکایت از جرم فروش مال غیر (کلاهبرداری)

جرم فروش مال غیرطبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 5 محسوب می‌شود و جرایم تعزیری درجه 5، دارای ۱ سال مهلت طرح شکایت و ۱۰ سال مهلت تعقیب می‌باشند.

در صورت عدم اقدام به موقع در این مواعد (زمان‌ها) ، متضرر امکان رسیدن به حق خود در جرم فروش مال غیر را از دست خواهد داد.

شکایت از جرم فروش مال غیر

شکایت از جرم فروش مال غیر که یکی از صورت‌های جرم کلاهبرداری است؛ مانند شکایت از سایر جرایم با شکایت شاکی و مالباخته شروع خواهد گرفت.

اولین مرحله برای طرح هر شکایت مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری است و مشورت نمودن با وکیل است.

وکیل فروش مال غیر پس از شنیدن جریان پیش آمده و بررسی مدارک، تصمیم مناسب را جهت طرح دعوا خواهد گرفت.

مرحله بعد جمع‌آوری دلایل و مدارک لازم جهت طرح شکایت می‌باشد؛ به طور مثال فردی که مدعی است اموال او توسط فرد دیگری به فروش رفته است، قطعا سندی مبنی بر مالکیت خود دارد و این می‌تواند به عنوان یک دلیل مطرح گردد.

بعد از جمع‌آوری دلایل و مدارک لازم برای ثبت شکایت کیفری فروش مال غیر، چنانچه وکیل نداشته باشید؛ باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی فروش مال غیر

دفتر خدمات الکترونیک قضایی، شکواییه را به دادسرا ارجاع خواهد داد؛ پس از تعیین شعبه دارسی به شاکی اطلاع داده می‌شود که برای توضیح به دادسرا مراجعه نمایند.

دادسرا تحقیقات لازم را جهت مشخص شدن وقوع جرم انجام می‌دهد و در نهایت نظر خود را با صدور قرار اعلام می‌نماید و پرونده را جهت صدور رای نهایی به دادگاه ارجاع خواهد داد.

در دعاوی فروش مال غیر، شاکی: مالک مال منتقل شده یا شخص متضرر از جرم می‌باشد.

مشتکی عنه: انتقال دهنده به عنوان مشتکی عنه (شخصی که از او شکایت شده است) می‌باشد.

انتقال گیرنده در صورتی‌که علم به این داشته باشد؛ که مال متعلق به دیگری است به عنوان مشتکی‌عنه شناخته می‌شوند.

برای به جریان انداختن شکایت کیفری، چنانچه وکیل داشته باشید از خودکاربری خود اقدام به ثبت شکایت می‌کند؛ اگر وکیل نداشته باشید باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکواییه اقدام نماید.

درخواست اجرای مجازات اشد

پس از ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح، جهت رسیدگی فرستاده می‌شوذ.

مجازات جرم فروش مال غیر طبق قانون جدید کاهش مجازات‌های حبس تعزیری

مجازات جرم فروش مال غیر همان‌گونه که گفته شد مجازات جرم کلاهبرداری است؛ حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی است که تصرف شده و بازگرداندن (رد) مال به مالک آن است.

بنابراین به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری اگر مرتکب جرم از کارکنان دولت باشد؛ علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی و بازگرداندن مال به مالک اصلی به انفصال (برکناری) دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌گردد.

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 در خصوص کاهش مجازات و قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، می‌توان بیان نمود؛ این کاهش در خصوص جرم انتقال مال غیر به عنوان جرم در حکم کلاهبرداری نیز قابل استناد است.

با این تفسیر می‌توان گفت که فروش مال غیر، با توجه به مبلغ آن، می‌تواند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد.

به بیان روشن‌تر اگر ارزش مال منتقل شده صد میلیون تومان یا کمتر باشد، مجازات حبس آن شش ماه تا سه سال و نیم و قابل گذشت است؛ اما بیش از این مبلغ غیر قابل گذشت می‌باشد.

فروش مال غیر در اموال مشاع

مال مشاع (مشترک)، مالی است که بین چند نفر مشترک است.
تصرف در اموال به دو صورت مادی و حقوقی انجام می‌شود، منظور از تصرف مادی، هرگونه تغییر در ظاهر و فیزیک مال است.
منظور از تصرف حقوقی، تصرفاتی همچون انتقال و فروش و اجاره مال است.

تصرفات حقوقی هر شریک در سهم خود مجاز است؛ اما در سهم شرکا، ممنوع است، فروش بدون اجازه مال شرکا در اموال مشاع از مصادیق فروش مال غیر است.

هر یک از شرکای مال مشاع (مشترک) می‌توانند سهم خود را به صورت جداگانه انتقال بدهند.
هیچ یک از شرکا مال مشترک نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، مال مشترک که سهم سایر شرکا می‌باشد، را انتقال دهد.

اگر بدون رضایت سایر شرکا مال انتقال داده شود؛ با وجود سایر شرایط، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.

بنابراین اگر شریکی بدون اجازه سایر شرکا، سهم آنها را به فرد دیگری انتقال دهد؛ با حصول سایر شراط تحقق جرم فروش مال غیر، مشمول فروش مال غیر می‌شود.

تفاوت فروش مال غیر و معامله فضولی

وجه اشتراک این دو رفتار این است که مالی که فروش می‌رود، متعلق به دیگری است؛ اما تفاوت این دو عمل در قصد مجرمانه فرد، در انجام معامله است.

یعنی فضول در معامله فضولی قصد فروش مال متعلق به دیگری را دارد؛ اما قصد مجرمانه بردن مالی که در نتیجه فروش مال متعلق به دیگری به دست می‌آورد را، ندارد.

اما در معامله فروش مال غیر، فروشنده مال دیگری، از ابتدا خود را مالک یا نماینده قانونی مالک مال معرفی می‌کند و هدف و قصد از معامله نیز، بردن مالی است که در نتیجه فروش مال دیگری به دست می‌‍آورد.

کلاهبرداری با فروش ملک در رهن بانک

فروش مال غیر جرم است یعنی انجام آن با قصد و سونیت همراه بوده است؛ اما در معامله فضولی، شخصی بدون اجازه مالک آن را به فرد دیگری انتقال می‌دهد و در صورت تایید مالک اصلی، معامله انجام شده، صحیح خواهد بود.

دلیل جرم نبودن معامله فضولی، نداشتن قصد و سونیت، معامله کننده است.

فروش مال غیر حتی اگر مالک معامله را تنفیذ (تایید) نماید؛ در ارتکاب عمل مجرمانه تاثیر نداشته و در صورت شکایت، قابل مجازات خواهد بود.

نکات مهم خرید ملک

بیشترین جرایمی که در حوزه فروش مال غیر اتفاق می‌افتد، در خصوص املاک و مخصوصا در خرید و فروش املاک است؛ به همین جهت توصیه می‌شود که قبل از خرید ملک در این خصوص با وکیل ملکی مشاوره نمایید.

وکیل مال غیر منقول و ملک

نکاتی که در حین خرید ملک باید به آن توجه نماییم تا با وقوع جرایمی همچون فروش مال غیر مواجه نشویم؛ می‌توان به مواردی همچون:

بررسی اسناد ملک و اینکه مالک و فروشنده ملک یکی باشند و اگر ملک از طریق وکالتنامه توسط شخصی به جز مالک فروخته می‌شود؛ توجه نماییم که وکالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و یا اینکه فروشنده به موجب وکالتنامه اختیار فروش ملک را دارد یا خیر؛ اشاره کرد.

مطالبه خسارت در فروش مال غیر

تشخیص اینکه در پرونده با اتهام فروش مال غیر باید دادخواست مطالبه خسارت را جداگانه مطرح کنیم؛ با وکیل متخصص این امر است.
دادگاه در خصوص بازگرداندن اصل مال حکم خواهد داد و در خصوص خسارت باید میزان خسارت توسط کارشناس ارزیابی گردد.
چنانچه در حکم صادره در خصوص مطالبه خسارت تعیین تکلیف نشده باشد؛ باید دادخواست جداگانه مطرح نمود.
در این حالت، رای دادگاه کیفری در خصوص فروش مال غیر، یکی از مستندات پرونده قرار خواهد گرفت.

معرفی بهترین وکیل پرونده فروش مال غیر تهران

بهترین وکیل فروش مال غیر باید در این زمینه فعالیت داشته باشد، تا در روند رسیدگی و گرفتن نتیجه مثبت اثر گذارد و از قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط اطلاع داشته باشد.

همچنین علاوه بر آگاهی از آخرین تغییرات قوانین مربوط به فروش مال غیر در تمام مراحل رسیدگی اصل صداقت و امانت‌داری را رعایت نماید و موکل خود را در جریان کلیه روند رسیدگی قرار دهد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل فروش مال غیر هستید؛ می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه فروش مال غیر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، تماس حاصل نمایید.

فروش مال غیر چیست؟

هرگاه فردی با علم به اینکه مالی متعلق به فرد معینی است، آن را به شخص دیگری بفروشد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

مال مشاع چیست؟

مال مشاع در برابر مال مفروز، مالی است که بین چند نفر مشترک است به گونه‌ای که سهم هیچ یک در آن مشخص نیست.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (348 امتیاز)

123 دیدگاه

 • خدمت جناب دکتر‌مهری
  عرض سلام

  اگر مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن قابل مطالبه هست؟

  میشه وکیل تخصصی پرونده فروش مال غیر به من معرفی کنید؟

  • سلام

   در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.  

   بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400  در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر  در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
   همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.

 • سلام وقتتون بخیر
  من امسال برای یک پروژه کاری به کانادا رفتم و 2 اپارتمان درخیابان فرشته تهران و 2 باب مغازه در پاساژ تجاری یوتوپیا داشتم که به همسر خواهرم سپردم و تا فقط کرایه های املاک رو برای من به حسابم واریز کنن اما الان برگشتم و میبینم ایشون املاک رو بدون رضایت من به اشخاص دیگه ای اجاره دادن و مبلغ بالایی بوده و ماهانه حداقل نصف مبلغ رو برای خودشون برداشتن ایا من امکان شکایت از ایشون دارم ؟

  • سلام و عرض احترام
   اگر شما به ایشون وکالت برای اجاره دادن املاک رو داده باشین قطعا در متن وکالت قید شده که نیازی به اخذ اجازه مجدد از شما ندارند.
   اما دریافت وجه اجاره بها توسط وکیل و عدم پرداخت به شما میتونه در صورت مطالبه شما و عدم تمکین نسبت به پرداخت توسط ایشون از مصادیق خیانت در امانت باشه.
   بنابراین ابتدا اظهارنامه رسمی از طریق یکی از دفاتر خدمات قضائی الکترونیک و یا توسط وکیلتون به ایشون بفرستین و مراتب رو مطالبه بفرمائید.
   در صورت عدم پرداخت نسبت به طرح شکایت خیانت در امانت اقدام بفرمائید.
   در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای برتر تهران، با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

 • با سلام و وقت بخیر . من به اتفاق خواهرم در سال 87 زمینی رو در دماوند خریداری کردیم و در این مدت کلیه هزینه های دیوارکشی، شارژ و خیابان کشی و غیره رو هم پرداخت کردیم. و در سال 98 فروختیم. پس از فروش زمین فردی ادعا کرد صاحب اولیه زمین، در سال 84 زمین ما رو به او فروخته بوده و ادعای مالکیت کرد، متاسفانه دادگاه علی رغم مغایرت های اسنادی رای به نفع ایشون صادر کرد. سوال من این است که با توجه به اینکه فروشنده اولیه الان متواری ست و الان نسبت به زمانیکه ما زمین رو فروختیم، قیمت زمین ها خیلی بالاتر رفته، ضرر و زیان کسی که زمین رو از ما خریده با ما چجوری حساب میشه، و اقدامی که ما باید در این زمینه انجام دهیم چیست؟

  • با سلام و احترام. شما باید ثمن خریدار اول را به قیمت روز پرداخت نمایید و سپس به طرفیت فروشنده اول دادخواست دهید، و خسارات وارده را از فروشنده مطالبه نماید ضمن اینکه موضوع جنبه کیفری نیز دارد و از جنبه کیفری نیز می توانید شکایت خود را مطرح کنید. شما میتوانید با شماره 09120067661 برای مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فروش مال غیر با وکیل متخصص جناب آقای دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

 • سلام آقای وکیل سال نو مبارک
  ببخشید من یک سوالی داشتم من مالک یک ملک در مرزن آباد هستم و حدود ۶ سال که در ترکیه زندگی میکنم امسال ایام عید به ایران برگشتم و متوجه شدم ویلا من در شمال کس دیگری خریده در اصل برادرم خانمم بدون اطلاع ما ملک رو فروخت به یکی از اقوام همسرش و از ایران خارج شده کسی که خریداری کرده اطلاع داشت که مالک اصلی من هستم ولی بازم معامله رو انجام داده و مدعی هستند آیا من میتونم از ایشون شکایت کنم ؟

  • سلام دوست عزیز
   انتقال‌گیرنده‌ای که در حین معامله عالم (آگاه) به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، یعنی شخصی که علم و آگاهی به مالک نبودن، انتقال دهنده باشد اما اقدام به گرفتن و خرید مال نماید، کلاهبردار می‌باشد. تحت این عنوان شما حق شکایت دارید. جناب‌عالی می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص این امر با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱ تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام، حدود سه سال پیش از یک نفر، زمینی به قیمت 80 میلیون خریدم بعد از مدتی معلوم شد که، زمین مال غیر به من فروخته شده است، بعد از شکایت حالا شعبه دادیاری صدور جلب دادرسی صادر کردند… سوال اصلی من اینکه آیا دادگاه پولم را به نرخ روز حساب میکند یا فقط اصل پولم رو دریافت میکنم؟ آیا میتونم پولم رو بر اساس قیمت روز زمین بگیرم؟ مبلغ زمین حرود 5 برابر بالا رفته است.

  • سلام دوست عزیز
   دادگاه به میزان پولی که به فروشنده داده‌اید او را محکوم خواهد کرد، ولی علاوه بر آن، او را محکوم به جزای نقدی به میزان پول شما، به نفع صندوق دولت و نیز به زندان محکوم خواهد کرد. متهم مجبور است برای رهایی از زندان و جریمه، رضایت شما را جلب نماید، چون میزان کلاهبرداری زیر 100 میلیون و قابل گذشت است، شما می‌توانید با شرایطی که مد نظر دارید، به او رضایت دهید، و قیمت روز زمین را از ایشان دریافت نمایید و همچنین می‌توانید دادخواست اعلام بطلان معامله و پرداخت خسارت و غرامت کاهش ارزش پول بر علیه فروشنده بدهید که بخشی از ضرر شما را جبران خواهد کرد. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی و فروش مال غیر با شماره 09120067664 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام عرض ادب
  ما یک واحد اپارتمان در منطقه فلاح تهران داریم که برامون ارث به جا مونده برای و من و خواهرم منتها پدرم قبل از فوت به خواهرم گفتن خونه برای ایشون ولی این به اسمشون نشده و خواهرم خونه رو با قولنامه به دیگری فروختن آیا من میتونم ازش به جرم فروش مال غیر شکایت کنم ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مطابق قانون تا زمانی که شخصی علم به عدم مالکیت خود نسبت به ملک مورد انتقال نداشته باشد، عمل او جرم محسوب نمیشود.

 • سلام روز بخیر
  من به برادرم وکالت دادم خونه ام رو برام بفروش اما به خاطر یک اختلافی که بین ما پیش اومده ایشون خونه رو به یک سوم مبلغ واقعی فروخت تا من آزار بده … آیا میتونم به جرم فروش مال غیر ازش شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال دادن مال باشد، مال شخص دیگری را، به شخصی دیگری انتقال دهد این رفتار موجب تحقق جرم انتقال مال غیر میشود. مورد شما مصداق انتقال مال غیر نمیباشد. ولیکن ممکن است تحت عناوین دیگر بتوان شکایت مطرح نمود. شما میتوانید جهت رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص این امر با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام. احمدی هستم زمینی رو از شخصی در دو مرحله خریدم. یکسال 3 دانگ زمین رو خریدم و 3دانگ دیگه اشم 7 ماه بعدش خریدم. ملک رو سال 93 از املاک خریدم و پولش رو کامل پرداخت کردم. از فروشنده درخواست سند کردم که هی بهونه داشت وقتی گفتم شکایت میکنم. سند رو آورد و مشخص شد مالک اصلی زمین برادره اشه و سندش مشکل داشت که مجبور شدم به جرم فروش مال غیر شکایت کنم. که در دادسرا گفت 6دانگ زمین و از برادرش خریده و یه قولنامه دست نویس اورد که تاریخ قولنامه سال95 بود یعنی در زمانی که مالک نبود به من فروخت سوال من اینه جرم فروش مال غیر قابل اثبات یا امکان داره قرار منع تعقیب صادره بشه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در خصوص فروش مال غیر، باید متقلبانه بودن و قصد اضرار مالی فروشنده نزد دادگاه ثابت گردد، در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر میگردد.

 • من و 3 نفر از دوستان خود در دیماه 98 اقدام به خرید تریلی نمودیم، که در زمان خرید، قولنامه به نام یک نفر از دوستان نوشته شد، متاسفانه در همین ایام بیماری کرونا همه گیر شد، و به دلیل بیماری کرونا، پس از گذشت 2 ماه طبق صورتجلسه ای فی مابین خود مقرر شد که نفری که قولنامه به نامش است، تریلی رو منتقل کنه به اسم هر چهار نفر به سهم مساوی. پس از گذشت مدتی متاسفانه شریکمان از اینکار امتناع نمود و ما با صورتجلسه ای که داشتیم اقدام یه شکایت از ایشان نمودیم. پس از شکایت، باتوجه به استعلام دادگاه مشخص شده ایشان یکماه زودتر از امضای صورتجلسه کامیون را مستقیما از طرف خریدار بنام همسرشان نموده و پس از بررسی قاضی حقوقی چون کامیون زودتر از زمان صورتجلسه ما بنام همسر ایشان شده، رای به بطلان طرح دعوی ما نمودند. حالا آیا ما می‌توانیم از طریق کیفری مجدد شکایت خود را مطرح و به اصل مال خود برسیم یا نه؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   بله حتما. ظاهرا شما شکایت خود را به صورت اشتباه مطرح کردهاید و شما باید ابتدا دادخواست اثبات بیع و اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی را به طرفیت شریکتان و همسر ایشان اقامه نمایید و همچنین میتوانيد به عنوان فروش مال غیر از ایشان شکایت کنید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره در امور فروش مال غیر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و احترام. 10 سال پیش ملکی به اینجانب به صورت عادی صلح شد، ولی سند منتقل نشد. شخص صلح کننده یک سال بعد آن را به شخص دیگری فروخت و الان 10 سال است در تصرف خریدار جدید قرار دارد. از فروشنده بابت فروش مال غیر شکایت کردم ، دادگاه شکایت اینجانب را واجد شرایط مرور زمان شکایت، (احکام تعزیری) تشخیص داده و برای متشاکی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است و این به دلیل عدم شکایت اینجانب بمدت 10 سال است، الان چه اقدامی میتوان کرد؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   طبق توضیحات ارائه شده، شما مالک ملک محسوب خواهید شد، و شما باید دادخواست حقوقی تحت عنوان اثبات صلح نامه و ابطال معامله دوم تنظیم نمایید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام خسته نباشید
  من مالک یک ملکی در سعادت آباد هستم و برای ۹ ماه که یک آموزش کاری داشتم به سوئد رفتم من به وکیلی وکالت داده بودم و این وکالت قبل رفتن ابطال کردم اما وکیلم اظهار بی اطلاعی کرده و در زمانی که من نبودم منزل من به فروش رسونده آیا من میتونم از ایشون شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   وکالتنامه شما باید توسط وکیل چک شود. و در صورت صحت فرمایشات شما امکان شکایت تحت عنوان فروش مال غیر وجود دارد.

 • سلام و عرض ادب و احترام
  بنده یک باب مغازه داشتم که شریک بنده که مالک ۲ دانگ بوده کل مغازه رو به دیگری فروخت من مطلع شدم ۲ هفته بعد معامله و چون در اون زمان با ایشون درگیر بودم ویک سری مشکلات خانوادگی داشتم پیگیری نکردم الان مشکلی برای من وجود میاد؟ چون قصد شکایت دارم

  • سلام وقت شما بخیر
   شما موظف بوده اید ظرف ۱ ماه برای مالک جدید اظهارنامه ارسال کنید و طبق قانون در صورتی که مالک از این امر و تکلیف قانونی سرپیچی کند، به علت استنکاف (خودداری) از این وظیفه قانونی، در حکم معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب میشود و وی به مجازات معاون جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

 • سلام من چند سال پیش یه خونه قولنامه‌ای خریدم که در آن زمان کد رهگیری صادر نمیکردن، من از همسرم جدا شدم. بعد از جداشدنمون همسرم رفت با یه املاکی تبانی کرد کد رهگیری گرفت و ملک رو به دیگری فروخت. الان من چه اقدامی انجام بدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مطابق گفتههای شما انتقال مال غیر محقق گردیده است، باید یک شکواییه تحت عنوان فروش مال غیر تنظیم نمایید و باتوجه به اینکه معامله فضولی بوده و شما به عنوان مالک اصلی مال، معامله را تنفیذ نکردهاید، باید بطلان سند رسمی را از دادگاه درخواست نمایید.

 • سلام. برادرم یک ملک دارد که شخصی ملکش را به شخص دیگری فروخته بدون اینکه اجازه داشته باشد، چه کاری باید انجام دهد؟ پیشاپیش ممنون از پاسخگوییتون.

  • سلام وقت شما بخیر
   شما میتوانید یک شکواییه تحت عنوان فروش مال غیر یا انتقال مال غیر تنظیم نمایید، تا شخص مورد مجازات قرار گیرد و همچنین یک دادخواست معامله فضولی تنظیم و به دادگاه ارائه دهید، تا حکم بطلان معامله صادر گردد و شما میتوانید ملک خود را از آن شخص بگیرید و او برای دریافت ضرر و زیان خود، باید به فروشنده رجوع نماید.

 • سلام خسته نباشید جناب
  من یک دستگاه خودرو ایسوز رو سال ۹۸ به شخصی دادم و قرار دادی منعقد کردیم تا با این ماشین کار کنن و به من پولش پرداخت کنن ماهانه و من به مدت ۲ سال ترکیه بودم سال ۱۴۰۰ که برگشتم ایشون ماشین فروخت بودن به کس دیگه ای و به من گفتم قیمت روز خودرو رو به من میدن والان بعد ۱ سال عمل نکردن به وعده شون من میخوام شکایت کنم تحت عنوان فروش مال غیر آیا امکان پذیر؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بازه زمانی مشخص برای طرح شکایت از تاریخ اطلاع از وقوع جرم میباشد و عدم طرح شکایت در موعد تعیین شده، موجب سلب حق شکایت نسبت به جرم فروش مال غیر میباشد.

 • سلام روز بخیر آقای وکیل برادرخانومم و خانمم برداشتن باهم خونه منو که 2 دانگش به اسم خانمم بوده رو فروختن من شکایت کردم جرمشون چیه من رضایت بدم چه اتفاقی میفته؟

  • سلام وقت شما بخیر
   جرم فروش مال غیر از مصادیق کلاهبرداری بوده و مجازات آن نیز مشمول مجازات کلاهبرداری است. از این رو مجازات آن شامل حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال (برگرداندن مال به مالک آن) است. به علت جنبه عمومی جرم نیز حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، مرتکب تحت تعقیب کیفری خواهد بود. برای دریافت مشاوره از تیم وکلای موسسه مهرپارسیان با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، از متهم به علت فروش زمین که در سند همسایه میباشد، شکایت کیفری کردم، و نامبرده به علت کلاهبرداری و فروش مال غیر محکوم شد. ایشان به حکم اعتراض کردند و تا رسیدگی به پرونده فوت شدند. اما دارای مال و اموال و املاک زیادی میباشند، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که وضعیت پرداخت غرامت با توجه به قیمت روز به چه شکل رسیدگی میشود با توجه به فوت متهم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورت فوت متهم، قاضی نسبت به جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد و نسبت به جنبه خصوصی جرم، رسیدگی ادامه پیدا خواهد کرد. که از اموال متهم قابل مطالبه است. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور فروش مال غیر با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام روز بخیر آقای وکیل برادرخانومم و خانمم برداشتن باهم خونه منو که 2 دانگش به اسم خانمم بوده رو فروختن من شکایت کردم جرمشون چیه من رضایت بدم چه اتفاقی میفته؟

  • سلام و عرض احترام
   نسبت به دو دانگ که مالکش همسرتون بودن شکایتی نمیتونین مطرح کنید.
   اما اگر سهم شما رو هم فروخته باشن میتونین با عنوان انتقال مال غیر در دادسرا ازشون شکایت کنید.

 • سلام من برادر زاده ام یک مغازه من تو شهر مشهد بدون اجازه من به یک نفر فروختن و من هفته قبل متوجه این موضوع شدم. اما برادرم میگن شکایت نکن پولت پس میدیم ولی من میخوام ملکم پس بگیرم دخترم دانشجو حقوق بهم گفت از استادش سوال کرده و گفت اگر اظهارنامه ندم من خودمم مجرمم درست؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. اگر مالک واقعی ملک، از وقوع معامله انتقال مال خود، مطلع شده و تا یک ماه پس از اطلاع اظهاریهای برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت (محل) یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

 • سلام من پدر همسرم بدون اطلاع ما خونه ما  و جهیزیهدمت رو رو در زمانی که ما در هلند بودیم فروخت و من میخوام از ایشون به جرم فروش مال غیر شکایت کنم. میخوام بدونم مجازات ایشون چیه ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مجازات جرم فروش مال غیر که همان مجازات کلاهبردار است، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و بازگرداندن (رد) مال به مالکش است.

 • سلام جناب من مالک یک باغ در صفا دشت هستم حدود ۵سال در ایران نبودم و الان برگشتم دیدم پسر عموم که باغ بهش سپرده بودم ملک به برادر همسر خود فروخت و اون آقایی که خریده میدونست مالک منم میخواستم بدونم ایشونم مجازات میشه اگر شکایت کنم

  • سلام وقت شما بخیر
   خریداری که در حین معامله عالم (آگاه) به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، یعنی شخصی که علم و آگاهی به مالک نبودن، انتقال دهنده داشته باشد اما اقدام به خرید مال نماید، کلاهبردار میباشد. و با قوانین مطروحه در خصوص این جرم با او برخورد خواهد شد.

 • سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم وقتی اعلام میشه جرم فروش مال عیر درحکم کلاهبرداری یعنی چی؟ یعنی شخصی کلاهبردار شناخت میشه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   یعنی جرم شرایط تحقق جرم دیگر را ندارد اما مجازات آن مجازات همان جرم دیگر است. خیر کلاهبردار نمیباشد ولیکن مجازات جرم فروش مال غیر، مجازات کلاهبرداری میباشد.

 • سلام جناب وکیل من یک ملک به امانت دست سرایدار منزلم سپردم خونه من تو چهارباندی مهرشهر و خودم ۱ سال برای آموزش به ترکیه رفتم و بعد برگشتم متوجه شدم ایشون خونه ام کرایه می‌داده به دیگران من به چه عنوان از ایشونم میتونم شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   شما میتوانید تحت عنوان انتقال مال غیر از ایشان شکایت نمایید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067664 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، من 1 سال پیش ملکی خریداری کرده بودم و سند رسمی نیز به من منتقل گردیده بود، من این ملک رو به دیگری فروختم وهنگامی که این شخص برای تنظیم سند رسمی به دفتر خانه مراجعه کرده، گفته اند انتقال مالکیت که به من صورت گرفته توسط مالک اصلی نبوده و این ملک مستحق للغیر درآمده است تکلیف من چیست؟

  • سلام وقت شما بخیر
   چنانچه ملک متعلق به شخص دیگری باشد، می‌تواند تقاضای ابطال سند به طرفیت شما مطرح کند، و شما نیز می‌توانید در صورت اطمینان از علم داشتن فروشنده اول نسبت به مستحق للغیر بودن ملک، از وی به اتهام فروش مال غیر و یا انتقال مال غیر شکایت کنید و خسارات خود را مطالبه نمایید. بهتر است قبل از انجام کاری با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی و فروش مال غیر با شماره 02188663926 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من یک خونه تو شهر سرخ رود دارم و دیروز متوجه شدم همون بنگاهی که ملک رو به من فروخت خونه رو به فرد دیگه ام فروخت . آیا من میتونم شکایت کلاهبرداری کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   خیر. این مورد مصداق فروش مال غیر می‌باشد، و تحت این عنوان امکان شکایت وجود دارد. شما می‌توانید جهت هماهنگی تایم مشاوره با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، شخصی خودرویی را با من معامله کرده است و از من تمام قیمت توافق شده رو هم گرفته، تازه متوجه شدم که صاحب مال، یکی دیگه است، در واقع پسرعموی این شخص، من اگه رضایت صاحب مال رو بگیرم آیا این معامله صحیح است؟

  • معامله صورت گرفته فضولی است و اگر صاحب مال این معامله را تنفیذ کند و رضایت خود را اعلام کند، این معامله از زمان انعقاد توسط شخص ثالث صحیح است. در غیر این صورت میتوانید شکایت فروش مال غیر را مطرح نمایید. میتوانيد برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور فروش مال غیر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام روزتون بخیر میخواستم بدونم منظور از عبارت در حکم کلاهبرداری چی هست دقیقا چون من شکایت فروش مال غیر از شخصی داشتم الان اعلام شده در حکم کلاهبرداری این مورد

  • سلام وقت شما بخیر
   منظور از در حکم کلاهبرداری این است که فروش مال غیر شرایط تحقق و وقوع جرم کلاهبرداری را ندارد اما مجازات فروشنده مال غیر، مجازات انجام جرم کلاهبرداری است.

 • با سلام و وقت بخیر، از شخصی به علت فروش مال غیر زمین که در سند همسایه می‌باشد شکایت کیفری کردم، و ایشان به کلاهبرداری و فروش مال غیر محکوم شد، به حکم اعتراض کرد و تا رسیدگی به پرونده فوت شدند، اما دارایی و املاک زیادی دارند، می‌خواستم بدونم پرداخت غرامت با توجه به قیمت روز به چه شکل رسیدگی می‌شود با توجه به اینکه متهم فوت کردند.

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورت فوت متهم، قاضی نسبت به جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد و نسبت به جنبه خصوصی جرم رسیدگی ادامه خواهد داشت. می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور فروش مال غیر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام وقتتون بخیر، من 2 سال پیش ملکی خریداری کرده بودم و سند رسمی هم به من منتقل شد، من این ملک رو 6 ماه پیش به شخصی فروختم و وقتی که این شخص برای تنظیم سند رسمی به دفتر‌خانه مراجعه کرده، گفتند که انتقال مالکیتی که به من صورت گرفته توسط مالک اصلی نبوده و این ملک مستحق للغیر درآمده است تکلیف من چیست؟

  • سلام وقت شما بخیر
   چنانچه ملک متعلق به شخص دیگری باشد، ایشان می‌تواند تقاضای ابطال سند به طرفیت شما را مطرح کند و شما نیز می‌توانید در صورت اطمینان از علم داشتن فروشنده اول نسبت به مستحق للغیر بودن ملک، از وی به اتهام فروش مال غیر و یا انتقال مال غیر شکایت کنید و خسارات خود را مطالبه نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام آقای وکیل
  من 3 سال پیش خونه ارثی مون رو برادرم بدون گفتن به من فروختن ولی من اون زمان شکایت نکردم من میتونم الان تقاضای شکایت فروش مال غیر داشته باشم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   جرم فروش مال غیرطبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 5 محسوب می‌شود و جرایم تعزیری درجه 5 دارای ۱ سال مهلت طرح شکایت و ۱۰ سال مهلت تعقیب می‌باشند و در صورت عدم اقدام در این مواعد متضرر امکان رسیدن به حق خود در جرم فروش مال غیر را از دست خواهد داد.

 • با سلام و خسته نباشید، من یه ملکی خریدم اما متوجه شدم که فروشنده یک ماه جلوتر از من به کسی دیگه فروخته، اگه این معامله باطل بشه چطور پول من برمیگرده؟ آیا پولم به قیمت روز محاسبه میشه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   به علت مستحق للغیر درآمدن، مورد معامله باطل و به نرخ روز می‌توانید خسارت خود را علاوه بر استرداد ثمن درخواست نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در زمینه فروش مال غیر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام میخواستم بدونم اگر کسی خونه ای که مال من بوده رو به دیگری بفروش من میتونم به عنوان کلاهبرداری ازش شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   تحت شرایطی بله، مطابق قانون کسی که مال دیگری را با علم و سوء نیت به هر شیوه و بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌ محسوب می‌شود.

 • سلام آقای وکیل
  سوالی دارم از شما من مالک یک باغ پرتقال در شهرستان بابل هستم و خیلی به باغ سر نمیزنم تازه فهمیدم پسر سرایدار با سند سازی باغ به دیگری فروخت من الان باید فقط شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   خیر ضمن طرح شکایت مکلف هستید ظرف مدت یک ماه پس از حصول اطلاع، از طریق اظهارنامه انتقال‌گیرنده را مطلع نمایید.

 • ببخشید من فهمیدم برادرم زمین شهرستان را بدون اجازه من که مالکش هستم فروخته، بحثمون هم شده من کلاهبرداری ازش شکایت کنم حقوقی برم پیگیر بشم

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر انتقال مال به صورت خلاف قانون صورت گرفته ضمن اظهار به خریدار می‌توانید علیه برادر خود شکایت مطرح کنید.

 • سلام آقای دکتر
  سوالی از شما داشتم من یک خونه پدرم رو بدون رضایت فروختم و ایشون از من شکایت کردن الان برام حبس و جزای نقدی معین شده و پدرم حاضرن رضایت بدن ایا مجازاتم بخشیده میشه؟

 • سلام جناب ما یک تعداد زمین در منطقه هشتگرد داریم و برادر زاده من بدون اجازه چند قطعه رو به افرادی فروختن مالک ۲ قطعه خودش مالک ۵ قطعه من هستم آیا میتونم شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، معامله ای که درخصوص زمین خودشان انجام داده‌اند صحیح است ولیکن معامله زمین‌های شما مصداق فروش مال غیر می‌باشد.

 • سلام وقت بخیر، در صورتی که فروشنده مال غیر فوت شود و خریدار خودش بداند مال غیر را خریداری کرده ، حکم دادگاه چه خواهد بود؟

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر خریدار عالم باشد در جرم فروش مال غیر و‌کلاهبرداری دخیل میباشد و قابل مجازات است. بهتر است با وکیل متخصص در امور کیفری و ملکی مشورت نمایید، برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام و عرض ادب من میخوام از برادرم به جرم فروش مال غیر شکایت کنم و ایشون 4 سال پیش ملک من رو فروختن و من سال بعدش فهمیدم اما قرار بود پول من رو بدن که ندادن ایا این ممکن

  • سلام وقت شما بخیر
   خیر، این بازه زمانی مشخص از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می‌باشد و عدم طرح شکایت در موعد تعیین شده، موجب سلب حق شکایت نسبت به جرم فروش مال غیر می‌باشد.

 • سلام من پدر بزرگم سال 89 فوت کردن و خونه ای از ایشون به ارث موند مادرم هم سال 90 فوت شدن من وارث مادرم هستم و الان دایی های من اقدام به ساخت ملک و فروشش به شخص دیگه ای کردن من میتونم فروش مال غیر شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، فروش ملک مشاع بدون اذن همه صاحبان از مصادیق فروش ما غیر می‌باشد و امکان شکایت برای شما مفروض است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هماهنگی تایم مشاوره با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • […] فروش یا انتقال مال غیر (مال متعلق به دیگری) شناخته‌ترین مصداق جرم در حکم کلاهبرداری است و فروشنده مال دیگری به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد هر چند شرایط تحقق جرم کلاهبرداری مانند مانور متقلبانه و… را نداشته باشد. […]

 • سلام خسته نباشی اقای وکیل من زمینم رو برادر خانمم فروخته و بهم گفت پولش بهم میده و اما الان 3 سال پولم نداده ایا من میتونم الان شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   با عدم طرح شکایت در موعد تعیین شده موضوع مشمول مرور زمان شده و موجب سلب حق شکایت نسبت به جرم فروش مال غیر می‌باشد، اما در هر صورت حق مطالبه وجه برای شما وجود دارد.

  • سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن نیت مجرمانه و دریافت وجه امکان دارد به جرم مشارکت و همدستی در عمل مجرمانه فروش مال غیر و کلاهبرداری محکوم شوید.

 • سلام وقت بخیرضمن عرض تبریک سال نو از بنده بابت فروش مال غیر شکایت شده و بنده محکوم شدم ولی اشتباهی که رخ داده این است که ملک مدعی کوچه پشتی ملک بنده است و من اصلا مال ایشان را به فروش نرسانده ام. در ضمن شاهدی که ارایه دادند توسط دادگاه شکایت دروغش ثابت شده، من الان چکار کنم؟

  • سلام وقت بخیر
   شما بابت شهادت دروغ می توانید ضمن در نظر گرفتن مرور زمان اقدام به اعاده حیثیت بفرمایید و در رابطه با موضوع فروش مال غیر پرونده شما باید بررسی شود تا بهترین راهکار ارایه شود. پیشنهاد می کنم که ازمشاوره یک وکیل متخصص امور کیفری بهره ببرید.

 • سلام من ملک بابامو اجاره دادم و الان بابام رفته شکایت کرده مبنی بر فروش مال غیر ولی من نفروختم خونه‌اش رو که، می‌تونم نرم اصلا دادگاه؟ ما چند سالی هست با هم قهریم.

  • سلام وقت بخیر
   با توجه به اظهارات شما، شما عمل انتقال مال غیر را انجام داده‌اید که اگر شکایت مبنی بر فروش مال غیر باشد شکواییه رد می‌شود ولی در نهایت شما باید تمام منافعی که از این انتقال به دست آورده‌اید را به صاحب املاک برگردانید؛ البته عنوان مجرمانه مطابق نظر مقام قضایی تعیین می‌شود.

 • سلام من ملکی رو میشناسم تو تهران که صاحبش ۴۰ سال پیش فرار کرده از ایران و تا جایی که می‌دونم وارثی هم نداره، قبل اینکه ادارات دولتی روش دست بذارند من اگه برم و براش سند جور کنم بفروشمش، برام مشکل پیش نمیاد؟ صاحبی نداره که شکایت کنه ازم.

  • سلام وقت بخیر
   با توجه به فرمایشات شما این ملک دارای مالکی هست و حتی در صورت عدم وجود سابقه سند درسازمان ثبت اسناد کشور، باز هم شما عمل فروش مال غیر و همینطور جعل سند و کلاهبرداری را مرتکب می‌شوید که در صورت اطلاع از این زمینه ادارات دولتی می‌توانند بر علیه شما اقامه دعوی نمایند.

 • سلام وقت بخیر من املاک دارم تو شمال یه روز یکی ازآشناها اومد گفت زمینش رومی‌خواد بفروشه، من اصلا نمی‌دونستم زمین داره، رفتیم دیدیم گفتم باشه برات میفروشم. کلی زمان گذاشتم؛ مشتری پیدا کردم؛ کلی هم تعریف کردم از خودش و زمینش، حالا معلوم شده زمین مال این نبوده؛ خریدار پاشده رفته شکایت فروش مال غیر کرده منم متهم به معاونت تو فروش مال غیر شدم. چجوری ثابت کنم من کاره‌‌ای نبودم؟

  • سلام وقت بخیر
   شما باید در ابتدای امر اسناد مالکیت را رویت می‌کردید؛ در صورت رویت اسناد و احراز هویت مالک اقدام به تنظیم قولنامه می‌نمودید. در صورتی‌که این اقدامات را انجام ندادید و نیاز به اثبات بی‌گناهی خویش دارید با یک وکیل متخصص ملکی مشاوره انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *