وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور

وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور

وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور


با معرفی وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور همراهتان هستیم.

وکیل تخصصی ملک و دعاوی ملکی، در واقع یکی از رشته های تخصصی حقوقی و امور وکالت و مشاوره حقوقی است. فرض کنید شخصی ساکن خارج از کشور، اطلاع یافته که با فوت یکی از بستگان دارای ارثی در ایران شده است، اما به لحاظ شرایط موجود امکان ورود به ایران را ندارد.

این مشکل در جایی ظهور و بروز پیدا می‌کند که شخص ممکن است در کشور محل سکونت خود اعلام پناهندگی کرده باشد، یا اینکه در ایران بنا به هر دلیل تحت تعقیب باشد، توسط مراجع قضائی و قانونی ایران ممنوع الخروج شده باشد.

یا با رسیدن به کشور ایران مجبور به حضور در دادسرا جهت پاسخگویی به اتهامات علیه خود باشد.

مشاوره حقوقی نحوه تقسیم ملک مشاع

در این گونه موارد تنها راه چاره انتخاب وکیل تخصصی ملک برای ایرانیان خارج از کشور است.

وکیل قوانین شکار و صید

اما آیا وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور باید شرایط و ویژگی‌های خاصی داشته باشد؟ قطعا وجود ویژگی‌هایی در وکیل ملکی هست که علاوه بر دانش حقوقی عام به پرونده های ملکی نیز اشراف داشته باشد.

قراردادهای خرید و فروش ملک را بشناسد و با چالش‌های اینگونه قراردادها آشنا باشد.

در ادامه با همکاری بهترین وکلای تخصصی ملکی ایرانیان خارج از کشور بعضی از چالش‌های پرونده‌های ملکی را به بررسی خواهیم نشست.

نکات لازم در تقسیم ملک موروثی

برای پیدا کردن لیست اموال متوفی که از آن اطلاعی نداریم، لازم است دادخواست تحریر ترکه به شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت فرد در گذشته تقدیم کنیم. اما لازمه تقدیم دادخواست تحریر ترکه و مهر و موم ترکه داشتن گواهی تصدیق انحصار وراثت است.

برای دریافت گواهی تصدیق انحصار وراثت بدون همکاری سایر ورثه چه باید کرد؟

بسیاری از متقاضیان خدمات وکالت و مشاوره حقوقی ملکی خارج از کشور با بیان اینکه سایر ورثه جهت اخذ گواهی انحصار وراثت با آنها همکاری نمی کنند، فکر می کنند که چاره دیگری وجود ندارد.

در این گونه موارد در زمان تقدیم دادخواست می‌توان درخواست اخذ استعلام از اداره ثبت احوال کشور بابت مشخص شدن ورثه متوفی را نمود.

ممکن است شخصی که سالها دور از خانواده زندگی کرده حتی در این سالها ازدواج مجددی داشته و یا فرزند یا ورثه دیگری نیز علاوه بر ورثه شناخته شده داشته باشد.
در این گونه موارد توصیه می شود حتما درخواست استعلام از ثبت احوال در زمره دلایل نگاشته شود.

در صورت در اختیار نداشتن گواهی فوت متوفی چه باید کرد؟

صدور گواهی المثنی فوت از طریق اداره ثبت احوال مقدور است. کافی است مشخصات کامل متوفی را در اختیار داشته باشید.

آنگاه کار شما آسان خواهد شد با مراجعه به هر یک از ادارات ثبت احوال در محل سکونت خود، می‌توانید نسبت به تقدیم درخواست صدور المثنی گواهی فوت اقدام نموده و با پرداخت هزینه متعلقه به دادگاه تقدیم نمائید.

سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

شورای حل اختلاف نیز پس از تکمیل مدارک در مهلت مقرر قانونی اقدام به صدور گواهی حصر وراثت قانونی خواهد نمود. در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تصدیق و انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

فروش ملک موروثی مشترک

تقسیم ارث برای ایرانیان خارج از کشور

پس از دریافت گواهی انحصار وراثت و استعلام اموال متوفی از طریق دادخواست تحریر ترکه، نوبت به تقدیم دادخواست تقسیم ارث می رسد. دقت داشته باشید بعضی از اموال قابل تقسیم نیست.

فرض کنید آپارتمانی 300 متری در یکی از مناطق تهران جزو اموال متوفی است، این مال قابلیت تقسیم بین چند نفر را ندارد، یا باید به نسبت سهم هر کسی و با توافق سند مشاعی صادر و تسلیم شود.

یا اینکه از طریق دادگاه بعد از احراز غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش داده شود، دقت کنید در دادخواست خود قید نمایید که در صورت عدم تقسیم دادگاه مجاز به صدور دستور فروش ملک مشاعی (مشترک) ورثه‌ای است.

آیا امکان فروش سهم الارث بدون رضایت سایر ورثه به شخص ثالث وجود دارد؟

وکیل تخصصی ملک ایرانیان خارج از کشور توضیح می دهد:
نظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمه‌ای با تصرف مادی در ملک ندارد و قانون‌گذار تصرفات حقوقی هر یک از شرکا نسبت به مایملک خود را تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که قدر‌السهم خود را فروخته است، دیگر شرکا تعهدی به تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان ندارند، لذا طرح دعوا صرفاً به طرفیت شریکی که قدر‌السهم خود را واگذار کرده است، ممکن است.

وکیل تصادف جرحی تهران

شماره نظریه: 7/1400/1317
شماره پرونده: 1400-127-1317 ح
تاریخ نظریه: 1401/03/09

استعلام:

اگر یکی از شرکا مال مشاع (مشترک)، بدون اجازه دیگر مالکان، یک قطعه از ملک مشاع را به صورت مفروز (جداگانه) به شخص ثالث بفروشد و مالکان مشاع معامله مذکور را تنفیذ نکنند، آیا دعوای خریدار مبنی بر الزام به انتقال ملک مذکور به صورت مشاع بدون توافق جدید با فروشنده قابلیت استماع دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، چنانچه قطعه‌بندی ملک بر اساس توافق مالکان انجام شده باشد، انتقال هر قطعه به صورت جداگانه با لحاظ اوضاع و احوال و عرف حاکم بر قضیه به عنوان مفروز ‌التصرف صورت می‌گیرد به گونه‌ای که دیگر شرکا اساساً نسبت به قطعه تحت تصرف وی ادعای مالکیت ندارند.

اما اگر در فرض سؤال قطعه‌بندی بدون توافق مالکان انجام شده باشد و یکی از ایشان قطعه‌ای را که معادل قدر‌السهم مشاعی وی بوده است به صورت مفروز منتقل کند، با لحاظ آن‌که مالکیت وی به صورت مشاعی مسلم بوده و اراده طرفین نیز بر انتقال قدر‌السهم وی صورت گرفته است، خللی در صحت معامله به وجود نمی‌آورد.

تصرف ملک ورثه ای

هرچند مشاعی بودن مبیع (مورد معامله)، ممکن است برای خریدار نوعی عیب تلقی شود و خیار فسخ به همراه داشته باشد.
بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال در هر صورت ضرورتی به انجام معامله دوم به شرح مطرح شده در استعلام وجود ندارد.

ثانیاً، نظر به این‌که تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمه‌ای با تصرف مادی در ملک ندارد و از سوی دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله است و قانون‌گذار تصرفات حقوقی هر یک از شرکا نسبت به مایملک خود را در ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این‌که غیر از شریکی که قدر‌السهم خود را فروخته است، دیگر شرکا تعهدی به تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان ندارند، لذا در فرض استعلام دعوا صرفاً به طرفیت شریکی که قدر‌السهم خود را به خواهان واگذار کرده است، قابلیت طرح دارد.

وکیل در اندرزگو

نحوه اعطای وکالت برای پرونده ملکی ایرانیان خارج از کشور

کلیه خدمات کنسولی و قضائی ایرانیان خارج از کشور از طریق سامانه میخک وزارت خارجه انجام می‌شود. اعطای وکالت به وکیل دادگستری به صورت آنلاین در این سامانه ممکن است، بعد از ثبت درخواست وکالت و با پرداخت هزینه تعیین شده امکان تایید وجود دارد.

راه دیگر برای ایرانیانی که امکان ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضائیه دارند نیز وجود دارد، در این حالت باز هم به صورت آنلاین و برخط نسبت به اعطای وکالت از طریق سامانه قوه قضائیه اقدام خواهد شد.

در صورت نیاز به مشاوره درباره نحوه اعطای وکالت و عقد قرارداد با وکیل رسمی دادگستری امور ملکی با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

افراز ملک

دلایل انتخاب گروه وکلای مهر از دید موکلین خارج از کشور

  • داشتن دفاتر همکار در کشورهائی مانند کانادا، ایالات متحده و بیشتر کشورهای حوزه اروپا
  • امکان تماس با وکلا در ساعات مورد درخواست موکلین با توجه به اختلاف ساعت بین ایران و محل سکونت متقاضیان.
  • پاسخگوئی آنلاین و شبانه روزی به موکلین.
  • امکان حضور وکیل دکتر محمد رضا مهری در کشورهای محل سکونت متقاضیان جهت مشاوره و اعطای وکالت با توجه به داشتن اقامت کشورهای مختلف اروپائی و کانادا.
  • داشتن پرونده های موفق ملکی و ارثی ایرانیان خارج از کشور.
  • برگزاری وبینار و سمینارهای حقوقی سالانه برای ایرانیان خارج از کشور.
  • پیگیری امور حقوقی موکلین بدون نیاز به پرداخت هزینه های اضافه و خارج از قرارداد.
  • شفافیت و اعلام نتیجه پرونده به صورت آنی و برخط.

خدمات قضایی ایرانیان خارج از کشور از چه طریقی انجام می‌شود؟

کلیه خدمات کنسولی و قضایی ایرانیان خارج از کشور از طریق سامانه میخک وزارت خارجه انجام می‌شود.

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم

ایرانیان خارج از کشور از چه طریقی می‌توانند وکیل بگیرند؟

اعطای وکالت به وکیل دادگستری به صورت آنلاین در سامانه میخک امکانپذیر است.

معرفی وکیل تخصصی ملک ایرانیان خارج از کشور

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (30 امتیاز)

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.