وکیل دادسرای کارکنان دولت

وکیل دادسرای کارکنان دولت

وکیل دادسرای کارکنان دولت


با معرفی وکیل دادسرای کارکنان دولت همراهتان هستیم.

38 ناحیه دادسرای تهران، مشغول رسیدگی به جرائم عمومی و تخصصی در سطح تهران و نیز کشور هستند.

بعضی از دادسراهای تهران، رسیدگی به جرائم عمومی را به عهده دارند. تعدادی از نواحی دادسرا هم به موضوعات تخصصی رسیدگی می کنند.

صلاحیت بعضی از نواحی دادسرای تهران به جرائم مخصوص ارتکاب یافته در تهران اختصاص دارد. بعضی از دادسراهای تهران به جرائمی که جنبه ملی و کشوری دارند رسیدگی و تصمیم نهایی اتخاذ می کنند.

ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

دادسرای تخصصی رسیدگی به جرائم بین المللی در تهران حوزه صلاحیت بین المللی دارد و به جرائم ایرانیان خارج از کشور، جرائم خارجی های ایران و نیز جرائم در سطح بین المللی رسیدگی می کند.

دادسرای ناحیه 28 تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت نیز از جمله دادسراهای تخصصی تهران است که صلاحیت کشوری دارد و حسب ارجاع دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به جرائم در سطح ملی رسیدگی می کند.

در این نوشتار وکیل تخصصی دادسرای کارکنان دولت تهران به بررسی صلاحیت این دادسرا خواهد پرداخت.
وکیل دادسرای کارکنان دولت

نمونه پرونده های موفق بانکی

ریاست دادسرای جرایم کارکنان دولت ناحیه 28 تهران با کیست؟

مطابق قانون ریاست دادسرا با دادستان است. دادستان می تواند به تعداد کافی معاون برای خود تعیین کند. معاون دادستان تهران با تعیین دادستان تهران و ابلاغ رئیس قوه قضاییه، ریاست دادسرای جرائم کارکنان دولت را به عهده دارد.

سرپرست دادسرای ناحیه 28 تهران نیز معاون ارجاع و سرپرست اجرای احکام کیفری را به عنوان معاونین خود تعیین می کند.

بخش اظهارنظر دادسرای کارکنان دولت نیز در مواردی که تصمیمات بازپرس و دادیار نیاز به تایید و موافقت دادستان دارد، از سوی سرپرست دادسرا مشغول انجام وظیفه بوده و به نوعی معاون دادستان تهران محسوب می شوند.

چرا به اتهامات اشخاص عادی در دادسرای کارکنان دولت تهران رسیدگی می شود؟

حسب ماه 311 قانون آیین دادرسی کیفری، شرکا و معوانان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری تعیین شده باشد.

متهم اصلی در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مباشر جرم است. با این توضیح که اگر جرمی با مداخله و شرکت چند نفر در عملیات اجرایی(عملیات مادی) تحقق یابد، میزان تاثیر رفتار مجرمانه هر یک از آنها ملاک تعیین متهم اصلی است.

فردی که میزان تاثیر رفتار مجرمانه وی در تحقق جرم بیش از سایر اشخاص مشارکت کننده در جرم باشد متم اصلی محسوب می شود. تشخیص متهم اصلی با قاضی پرونده است.

وکیل دادسرای کارکنان دولت

به عنوان مثال کارمند دولت طبق ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اگر برای دریافت رشوه از ارباب رجوع شماره حساب همسر یا برادر همسر خود را به متقاضی بدهد، کارمند دولت مباشر و متهم اصلی و همسر وی که پولها به حساب وی رفته است معاون جرم محسوب می شود.

کلاهبرداری و تدلیس در معاملات

حال ممکن است همسر وی با استفاده از پول رشوه و نامشروع ملکی خریداری کرده باشد و به اسم اشخاص ثالث منتقل نموده باشد.

در اینجام معاونت در پولشویی به هر دو نفر قابل صدق است. حال اگر متهم اصلی از جمله مقامات مندرج در ماده 307 باشد، هر چند که همسر و سایر افراد دخیل کارمند دولت نباشند، اما به پرونده آنها هم در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی میشود.

ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است.

دستور توقیف عملیات اجرایی

مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
وکیل دادسرای کارکنان دولت

ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏ شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مجازات افترا و توهین

تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود.

چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود.

دادسرای کارکنان دولت تهران کجاست؟

آیا دادسرای کارکنان دولت در شهرستانها و مراکز استانها شعبه دارد؟

رسیدگی به جرائم افراد قید شده در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت در شهرستانها وجود ندارد. در صورت ارتکاب جرم در شهرستانها توسط کارکنان دولت، در صورت ضرورت دادسرای تهران صلاحیت رسیدگی دارد.

اما غیر از مقامات ذکر شده در ماده 307، سایر کارکنان دولت در دادسرای عمومی مورد تعقیب قرار می گیرند.
وکیل دادسرای کارکنان دولت

نشانی دادسرای کارکنان دولت در تهران

تهران- میدان پانزده خرداد (ارگ) ضلع جنوب غربی- دادسرای عمومی و انقلاب مرکز تهران- طبقه دوم

در صورتی که بخواهید با مترو به دادسرای کارکنان دولت دسترسی داشته باشید، از طریق خط یک مترو تهران در ایستگاه 15 خرداد پیاده شوید و با طی کردن یک دقیقه پیاده به دادسرای کارکنان دولت دسترسی خواهید داشت.

رفع ممنوع الخروجی متهم در دادسرای ناحیه 28 تهران چگونه است؟

بازپرس در دو مرحله حق دارد متهم را ممنوع الخروج نماید. در صورتیکه متهم احضار شود و حضور پیدا نکند. در این مرحله بازپرس دستور جلب سیار متهم را صادر می کند. اگر باز هم به متهم دسترسی پیدا نشد بازپرس دستور ممنوع الخرجی متهم را از طریق دادستان کل کشور صادر می کند.

خیانت در امانت در مال مشاع

بعد از دستگیری یا حضور متهم و صدور قرار تامین متناسب و یا قرار منع تعقیب کیفری، بازپرس مکلف به رفع اثر از دستور ممنوع الخروجی است.

دلایل بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

اما اگر دستور ممنوع الخروجی صادر شد از سوی بازپرس در راستای قرار نظارت قضایی باشد، حتی با صدور قرار وثیقه و تودیع وثیقه توسط متهم باز هم بازپرس می تواند دستور ممنوع الخروجی متهم را تمدید نماید.

در هر صورت متهم می تواند تقاضای رفع ممنوع الخروجی نماید. در صورت صلاحدید بازپرس و رفع موجبی که برای صدور دستور مد نظر بود، بازپرس با درخواست متهم یا وکیل وی موافقت می کند.
وکیل دادسرای کارکنان دولت

مزایای داشتن وکیل در دادسرای ناحیه 28 تهران

ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

فرض بفرمایید شما جراح حاذق و تردست مغز و اعصاب هستید. در صورتی که خدای ناکرده مشکلی برای خودتان پیش آید که نیاز به جراحی داشته باشید، می توانید مغز خود را جراحی کنید؟ مسلما پاسخ به این سوال منفی است.

هر چقدر دانش و اطلاعات حقوقی داشته باشید باز هم به مشاوره وکیل متخصص نیاز دارید. در مقام شاکی و یا متهم در دادسرای کارکنان دولت و یا هر دادسرای دیگری، داشتن نگرانی و استرس، به یاد داشتن جزییات موضوع و نیز نحوه برخورد با مقامات قضایی و اداری اصل مهمی است که نباید از آن غافل شد.

وکیل جرایم کارکنان دولت

ارائه صحیح متون و لوایح حقوقی و مستندات به بازپرس و مقامات دادسرا.
تهیه و تنظیم به موقع لایحه دفاعیه.
اعتراض به موقع به تخلفات احتمالی صورت گرفته در پرونده.
تذکر حقوق قانونی متهم و شاکی به مقام رسیدگی ککنده.
پیگیری وصول سریع استعلامات لازمه.

شکایت از عضو بسیج

از مزایای داشتن وکیل در پرونده های مربوط به دادسرا و به ویژه دادسرای تخصصی رسیدگی به جرائم کارکنان دولت است.

معرفی وکیل تخصصی برای دادسرای کارکنان دولت

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (69 امتیاز)

6 دیدگاه

 • سلام روز خوش
  من عليه قاضى تو دادسراى كاركنان دولت شكايت كردم.
  پرونده براى تعليق قاضى رفت دادسراى انتظامى قضات ولى اونا قاضى رو تعليق نكردند و قاضى هم به همين دليل حتى با اينكه مسلم بود كه به من توهين كرده بود تو راي محاكمه نشد و بعد از اون تمام همكاراش تو اون مجتمع كه من پرونده داشتم عليه من شدند
  خالا من چيكار بايد انجام بدم
  اگه براى شكايت مجدد از قاضى بخوام وكيل بگيرم شما قبول ميكنيد؟

  • سلام در صورتی که پرونده مختومه شده و اعتبار امر مختومه داشته باشه کاری نمیشه انجام داد.
   اما اگه نیاز به مشاوهر تخصصی با وکیل ویژه دادسرای کارکنان دولت دارید با شماره های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

 • سلام خسته نباشید
  من استخدام اداره برق هستم و رشته تحصیلیم حقوق بوده امسال توی ازمون وکالت شرکت کردم و قبول شدم ولی نمیخوام شغلی که الان دارمو از دست بدم چون نیاز به حضور فیزیکی من توی اداره نیست میخوام بدونم با این شرایط میتونم پروانمو بگیرم؟؟؟؟

  • سلام بله امکان گرفتن پروانه وکالت را دارید اما در صورت اطلاع اداره مزبور از شغل خود انفصال میشوید
   برای اطلاعات بیشتر در این موضوع مبتوانید با خطوط موسسه مهرپارسیان تماس حاصل فرمایید
   ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

 • سلام
  مسئولین دانشگاه قانون ایثارگران را اجرا نمی کنند
  ایا میتوانم در خصوص ترک فعل و استنکاف از قانون در دادسرا شکایت کنم؟
  ایا اثری دارد؟

  • سلام ابتدا باید از دیوان عدالت اداری رای برای الزام به اجرا بگیرید و اگر رای دیوان رو اجرا نکردند میتونین ازشون شکایت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *