وکیل کیفری در تهران

وکیل کیفری در تهران

وکیل کیفری در تهران


امروز با موضوع معرفی وکیل کیفری تهران در تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

یکی از عللی که به نقش وکیل کیفری در دادسرا تاکید می‌شود حفظ حقوق کیفری متهمین است.

در بسیاری از موارد اشخاص با این فرض که در دادسرا موضوعات خودش پیش می‌رود نسبت به انتخاب وکیل کیفری اهمال می‌نمایند.

از این روی دردسرهای عدیده ای برایشان ایجاد می‌گردد،

چرا که قانون آیین دادرسی کیفری جدید تاکید ویژه‌ای بر حقوق متهمین دارد.

بنابراین وکیل کیفری تهران در این مقاله به بررسی نحوه دفاع در مقابل کیفرخواستی پرداخته است که شاکی آن دادستان است و پیشینه پرونده حکایت از مشکلات فی مابین متهم و دادستان دارد،که باعث برخی غرض ورزی ها نسبت متهم شده است.

در این مقاله وکیل کیفری در  تهران گام به گام شما را با فراز و فرودهای پرونده کیفری آشنا می‌سازد با ما همراه باشد.

نکات مهم معرفی وکیل کیفری در تهران

در برابر کیفرخواست چگونه دفاع کنیم؟

آیا مقامات دادسرا می‌تواند با غرض ورزی اشخاص را به محاکمه بکشند؟

در برابر اتهام خیانت در امانت چگونه دفاع کنیم؟

در برابر اتهام توهین به قاضی چگونه دفاع کنیم؟

بهترین وکیل کیفری تهران را چگونه پیدا کنیم؟

شرح ماجرای یک پرونده کیفری

در پرونده‌ای که پیش روی داریم، دادستان یک  شهرستان در اقدامی عجیب و شتاب زده موکل  برادران وی را به اتهام زمین خواری مورد تعقیب قرار می‌دهد.

در شرایطی که پرونده تحت رسیدگی در دادسرا بود، اقدام به مصاحبه با خبرنگاران متعدد و نشر اخبار به صورت جزئی و دقیق در جراید ، صدا و سیما و … می‌نماید.

این رهگذر منجر به نقض حقوق و کرامت انسانی خانواده موکل نزد همشهریان و آشنایان وی گردید.

تیغ اتهامی و مبارزه با زمین خواران پس از این مصاحبه در شهر به سمت آنها نشانه گرفته می‌شود.

از این روی آلام شدید روحی و موج تهمت‌ها و اهانت‌ها به آنها تحمیل گشت.

متاسفانه علیرغم تظلم خواهی صورت گرفته برای احقاق حقوق موکل با طرح شکایت در مراجع ذی صلاح مع الاسف وی راه به جایی نمی‌برد.

هرچه فریاد می‌زند با در بسته روبرو می‌گردد.

فلذا فرایند رسیدگی به پرونده مارالذکر نیز همواره با نقض ابتدایی ترین حقوق اصحاب دعوی کیفری مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری و  نقض آشکار قانون احترام به آزادی‌های مشروع همراه بود.

مع الاوصف پیگیری موکل در خصوص تخلفات عدیده مقامات دادسرا  ره به جایی نمی برد.

چندی بعد موکل باخبر می‌شود که دو نفر از قضات شهرستان حسب ارتکاب جرم دستگیر شده اند.

موکل که از این ماجرا آزرده بوده در واکنش به خبری که توسط مدیر یک گروه تلگرامی با اکانت الف  مبنی بر” 2 قاضی، 2 کارمند قضایی، روز پنجشنبه دستگیر شدند.

در گروه تلگرامی‌ای که جهت پرداختن به درد دل‌های اعضای شهر تشکیل شده بود واکنش نشان می‌دهد، که البته نظیر آن خبر را در سایر گروه‌ها و … قبلا رویت کرده بوده است،

با اعلام اخبار به دادستان، علیه وی شکایتی توسط دادستانی شهرستان ترتیب داده می‌شود به شرح ذیل:

متن کیفرخواست اتهامات

1-نشر اکاذیب نسبت به مقامات و مامورین دولت در حین انجام وظیفه.

2-توهین به دستگاه قضایی دائر بر کارشکنی.

حسب اعلام جرم از سوی دادستان محترم شهرستان که نامبردگان از طریق سیستم تلفن همراه خویش در فضای مجازی مبادرت به ارسال پیامک دائر بر اینکه دستگیری 2 قاضی و 2 کارمند دادسرا صورت گرفته است.

و انتشار آن قبل از قطعیت حکم نسبت به ایشان،و همچنین اعلام خوشحالی سلام شهروندان گرامی تبریک چه غوغایی البته این ساز که زده شده صداش فرداها در میاد. و ناکارآمد بودن دستگاه قضایی و نا امید کردن مردم از قوه قضاییه.

3-همچنین خیانت در امانت بدین شرح که با سپردن مرقومه به وی جهت ارایه آن به اداره آگاهی جهت اخذ سوابق کیفری وی که نامبرده از ارایه آن به شعبه و یا اداره مربوطه خودداری نمودند.

دفاعیات وکیل چگونه صورت گرفت؟

در برابر کیفرخواست تصدیری دادستان محترم مبنی بر انتساب اتهامات:

1-نشر اکاذیب نسبت به مقامات و مامورین دولت در حین انجام وظیفه

2-توهین به دستگاه قضایی دائر بر کارشکنی

3- خیانت در امانت، دفاعیات  موکل خویش را اینگونه مطرح کردیم:

خاطر نشان می‌گردد مستندات پرونده صرفاً اسکیرین شات تلگرام بود.

در شق نخست کیفرخواست صادره اتهام نشر اکاذیب نسبت به مقامات و مامورین دولت در حین انجام وظیفه از طریق درج خبر به موکل نسبت داده شده است، که همانگونه که مستحضرید خبر فوق الذکر را موکل ارسال نکرده و تصویر پیام‌های مضبوط در پرونده خود مبین این مدعاست.

در شق دوم از کیفرخواست صادره اتهام توهین به دستگاه قضایی دائر بر کارشکنی به موکل ایراد شده است تصریحاً بدین عبارت

” سلام شهروندان گرامی تبریک چه غوغایی البته این ساز که زده شده صداش فرداها در میاد.”

که جای بسی تعجب است چرا که عبارت موصوفه همانگونه که در تصاویر پیام‌های مورد ایراد پیداست شخصی با اکانتی به نام م-ت ارسال شده  و نه توسط موکل اینجانب!!!

در خصوص پیام ارسالی از ناحیه الف مبنی بر نشر اکاذیب  ” سلام علیکم

2 قاضی، 2 کارمند قضایی، روز پنجشنبه دستگیر شدند “

در ریپلای پیام  که توسط موکل اینجانب درج صورت گرفت بدین شرح :

“گرچه به احقاق حق توی این سیستم خوش بین نیستم اما بازم شکر”

حال پرسش اساسی این است آیا لفظ فوق توهین و یا ناامید کردن مردم از عدالت قضایی و یا نشر اکاذیب است؟!

اگر این عبارت را مجرمانه تلقی نماییم دیگر هیچ انتقادی و یا سخنی نسبت به دستگاه قضایی قابل طرح نخواهد بود.

هیچکس در هیچ زمان و مکانی حق اعتراض به روند رسیدگی پرونده ها و اقدامات قوه قضاییه را نخواهد داشت.

از این روی هیچکس در پناه اصل برائت قرار نخواهد داشت و با این قبیل جرم انگاری اکثر اشخاص جامعه در مظان اتهام قرار خواهند گرفت .

و در ادامه پست فوق موکل نوشته؛

این اقدام بازرسی قوه قضایی رو از روی عدالت خواهی نبینید، خیلی‌ها گزارش تخلفات این باپزرس را دادند تاثیری نداشت، آقای فلانی به واسطه ارتباطی که داشت تونست به نتیجه برسه،البته اگه برسه، چون زمزمه هایی شنیده میشه مبنی بر این که یکی از قضات بلاقید آزاد شده .

در دفاع مطالب مندرجه از سوی موکل اینگونه دفاع کردیم

علی هذا کلیه عبارت مندرجه منتسب به موکل جنبه گلایه داشت.

(الفاظ فاقد عنصر روانی و صرفاً با انگیزه تخلیه آلام و دردهای ناشی از دادرسی غیرمنصفانه مطرح گردیده است )

و نه توهین به دستگاه قضا بوده و نه محرکی برای ایجاد ناامیدی نسبت به قوه قضاییه، بنابراین آنچه برای هر یک از اشخاص حق است برای تمام حق است و باید تمام زندگی کنند و در اعمال و عقاید خود آزاد باشند تا در صدد تکمیل نواقص خود برآمده به مدارج عالیه نایل شوند.

پس باید هر یک مراعات حقوق یکدیگر را بنمایند. این است شناختن حقوق و اجرای عدالت.

همانگونه که مستحضرید هیچکدام از الفاظ مندرج در کیفرخواست که بدان وصف مجرمانه منتسب گردیده است؛ از ناحیه اینجانب مرقوم و ارسال نگردیده است.

عموم دفاعیات چه بود

1-موکل اینجانب نشر اکاذیب ننموده فلذا پیامک استنادی در کیفر خواست منتسب به وی نیست.

2-موکل توهینی به دستگاه قضایی ننموده چندان که توهین باید به صراحت الفاظ مشخص باشد.

اولاً الفاظی که در کیفر خواست دال بر توهین قلمداد شده به موکل منتسب نیست.

ثانیاً در سایر پیامک های مضبوط در پرونده لفظ موهنی درج نگردیده است.

3-نسبت به اتهام خیانت در امانت در کیفرخواست اصداری به استحضار می‌رسانم :

با عنایت به اینکه حسب مقررات ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، رکن مادی بزه خیانت در امانت یکی از رفتارهای چهارگانه تصاحب، تلف، مفقود و استعمال کردن است.

صرف عدم استرداد به موقع  برگه درخواست استعلام سوابق کیفری بدون قصد تصاحب، مصداق هیچ یک از رفتارهای چهارگانه احصاء شده در ماده ۶۷۴ به عنوان رکن مادی بزه خیانت در امانت نیست.

لذا تردیدی در عدم تحقق رکن مادی بزه انتسابی وجود ندارد.

مضاف آنکه نه مهلتی برای تحویل برگه در نظر گرفته شده بود و نه ید موکل نسبت به اوراق قضایی ید امانی بوده است.

کمااینکه در کیفرخواست صادره نیز محل تحویل اوراق استعلام به نحو مردد درج شده و سر آخر اوراق تحویل مقام ذی صلاح شده است و اتهام انتسابی فاقد وجاهت قانونی است.

وکیل کیفری در تهران

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع پرونده کیفری دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق جزا وجرم شناسی.

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی کیفری در تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی دادسراهای تهران

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل کیفری در تهران

جرایم اینترنتیمقالات کیفری

وکیل کیفری در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *