تصرف ملک ورثه ای

تصرف ملک ورثه ای

تصرف ملک ورثه ای


با موضوع تصرف ملک ورثه ای با شما هستیم.

وکیل متخصص ملکی در خصوص تصرف ملک ورثه ای بیان داشتند:، املاک موروثی املاکی می‌باشند که صاحب آن فوت شده است و مطابق با قوانین و مقررات به وراث شخص فوت شده رسیده است.

به عبارت دیگر، هنگامی که مالک فوت می‌کند مطابق با قانون انحصار وراثت، ملک مورد نظر به وراث منتقل می شود، مگر آن که وصیت نامه رسمی تنظیم شده باشد یا شرایط خاصی برای ملک در نظر گرفته شده باشد، در این صورت ملک ورثه ای به شمار می آید.

لازم به ذکر است در صورتی که بیش از یک وارث وجود داشته باشد، وراث نسبت به اموال به جای مانده از فرد فوت شده مالکیت مشاع (مشترک) دارند.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع تصرف ملک ورثه ای پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

انحصار وراثت به چه معناست؟

به مراحل مشخص نمودن وراث و میزان سهم الارث هر یک از آنها از اموال متوفی انحصار وراثت گفته می‌شود.

امکان تصرف در مال متوفی (فرد فوت شده) تا قبل از پرداخت هزینه‌های مربوط به کفن و دفن وی و همچنین پرداخت دیون وی و عمل به وصایای آن امکان پذیر نمی‌باشد، پس لازم است پس از انجام تمامی مراحل گفته شده اقدام به انحصار وراثت انجام شود.

وکیل مشارکت در ساخت

این اقدام توسط یکی از افراد ذینفع (دارای نفع) یا نماینده‌ای مشخص شده از سوی وراث با مراجعه به یکی از مراکز شورای حل اختلاف نزدیک به آخرین محل سکونت شخص متوفی انجام می‌شود.

اگر آخرین محل سکونت متوفی شهر تهران باشد، باید به یکی از مراکز شورای حل اختلاف تهران و با مشورت با بهترین وکیل تهران اقدام به عمل کرد.

مدارک مورد نیاز جهت این اقدام عبارت اند از:

 • گواهی فوت
 • اسامی وراث و کارت ملی آن ها
 • استشهاد محلی و گواهی امضای شهود

بعد از جمع آوری این مدارک و تسلیم آن‌ها به شورای حل اختلاف این اداره با انتشار آگهی تحت عنوان حصر وراثت از افراد می خواهد، تا اگر وصیت نامه ای از شخص متوفی دارند و یا از وی طلبکار هستند، اقدامات لازم را انجام دهند.

انتشار آگهی برای دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است.

پس از انتشار این آگهی در صورت مراجعه نکردن هیچ شخصی انحصار وراثت انجام می‌شود و به گفته وکیل ملک ورثه ای :

در اولین مرحله از انحصار وراثت با مراجعه به اداره ثبت احوال، شناسنامه شخص متوفی باطل و گواهی فوت وی صادر می‌شود.

بعد از این مرحله و صادر شدن گواهی انحصار وراثت تصرف در مال متوفی امکان پذیر است و وراث با گواهی انحصار وراثت می‌توانند، جهت تقسیم اموال به دادگاه مراجعه نمایند.

برای تعلق گرفتن ارث به افراد در ابتدا باید وارثین آنها توسط دادگاه تأیید و بعد از آن میزان سهم‌الارث آنها مشخص شود.

وکیل انحصار وراثت شمال تهران

در این مرحله در صورت بروز هر مشکلی می‌توان از مشاوره حقوقی بهره برد و با یک وکیل ارث مشورت کرد.

تخصص و تجربه وکیل در این مورد از اهمیت بالایی برخوردار است پس لازم است با بهترین و متخصص ترین وکلا در این زمینه مشورت نمایید.
تصرف ملک ورثه ای

ملک ورثه ای چیست؟

املاک موروثی املاکی هستند که صاحب آن فوت شده است و مطابق با قوانین و مقررات به وراث شخص فوت شده رسیده است.
به عبارت دیگر، هنگامی که مالک فوت می‌کند مطابق با قانون انحصار وراثت، ملک مورد نظر به وراث منتقل می‌شود، مگر آن که وصیت نامه رسمی تنظیم شده باشد یا شرایط خاصی برای ملک در نظر گرفته شده باشد، در این صورت ملک ورثه ای به شمار می آید.

وکیل سرقت خودرو در تهران

لازم به ذکر است در صورتی که بیش از یک وارث وجود داشته باشد، وراث نسبت به اموال به جای مانده از فرد فوت شده مالکیت مشاع (مشترک) دارند.

چه نکات مهمی را باید در ارتباط با ملک ورثه ای در نظر گرفت؟

در هنگام معامله ملک ورثه ای باید نکاتی مهم و کلیدی را در نظر گرفت، این نکات به شرح زیر می باشند:
تنها قتل عمد باعث ارث نبردن قاتل از مقتول خود می‌شود و قتل های غیر عمد مانعی برای توارث نیست.
اموال مشمول مالیات، بعد از کسر دیون متوفی مثل مهریه تعیین می‌گردد.
فروش سهم الارث بقیه وراث بدون اجازه آن ها، انتقال مال غیر به محسوب شده و این انتقال باطل می‌باشد.
برای فروختن ملک ورثه ای، در حالتی که یک نفر از وراث اجازه فروش نداده و از خرید سهم دیگران نیز خودداری می‌نماید، باید به دادگاه مراجعه کرده و مجوز فروش را از آن جا دریافت نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین مالیات بر ارث

به هنگام معامله ملک ورثه ای سند ملک را بررسی کنید، تا مطمئن شوید به نام فرد متوفی است.
در هنگام معامله گواهی انحصار وراثت را حتما بررسی کنید.
مبایعه نامه توسط تک تک وراث باید امضا شود.
وکلای وراث باید وکالت نامه رسمی و معتبر داشته باشند.
مفاصا حساب مالیات بر ارث را بررسی کنید.
خریدار املاک ورثه ای باید سهم هر یک از وراث را جداگانه بپردازد تا بعدا کسی مدعی نشود.

قیم نامه (حکم سرپرستی) فرد صغیر (کودک) را حتما بررسی کنید.

اگر اموال موروثی در تصرف برخی وراث باشد، چه باید کرد؟

پس از تقسیم اموال ماترک (آنچه از متوفی باقی مانده است) بین وراث، اگر اموال منقولی (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان هستند) که به یکی از وراث تعلق می‌گیرد در تصرف وارث دیگری باشد، در این‌صورت وارث اول که مال به او به ارث رسیده است می‌تواند دعوی خود را به طرفیت وارث دوم در رابطه با درخواست سهم الارث مطرح نماید.

بهترین وکیل در منطقه 5

اگر اموال غیر منقولی (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیستند مانند ملک) که به یکی از وراث تعلق می‌گیرد در تصرف وارث دیگری باشد، در اینصورت وارث اول که مال به او به ارث رسیده است می‌تواند دعوی خلع ید را مطرح نماید.

مراحل معامله املاک موروثی

 1. مشخص بودن صاحب ملک
 2. گواهی انحصار وراثت
 3. بررسی وراث صغیر
 4. بررسی وصیت نامه متوفی
 5. بررسی وکالتنامه
 6. موافقت همه وراث
 7. پرداخت مبلغ معامله به همه وراث
 8. بررسی مفاصا حساب مالیاتی متوفی
 9. نگهداری مدارک و مستندات مهم

خلع ید چیست؟

وکیل تصرف ملک ورثه ای بیان داشت:
وقتی مالی غیرمنقول مانند آپارتمان، مغازه یا زمین کسی به صورت غیرقانونی در تصرف شخصیی دیگر باشد، مالک رسمی (دارنده سند مالکیت رسمی یا حکم قطعی) می‌تواند با اقامه دعوای خلع ید، از دادگاه بخواهد که به تصرفات غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک را تخلیه و تحویل وی نماید.

کلاهبرداری در انحصار وراثت

لذا خلع ید به معنی اخص کلمه یا‌‌ همان دعوای مالکیت، به این معنی است که مالک ملک، رفع تصرف دیگری را از ملک خود تقاضا می نماید.
اگر ملکی بین چند نفر مشاع (مشترک) بوده و بعضی از مالکین مشاع، ملک را در تصرف اختصاصی داشته باشند، سایر مالکین می‌توانند دعوای خلع ید علیه شرکایی که ملک را در تصرف دارند، مطرح نمایند.

در اینجا نمونه ای از دادخواست خلع ید ملک مشاع برای شما عزیزان اماده کرده ایم.

متن نمونه دادخواست خلع ید از ملک ورثه ای مشاع

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ نشانی: …
خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ نشانی: …
وکیل یا نماینده قانونی: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ نشانی: …

خواسته: خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی … فرعی از … الی … و … اصلی بخش … تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال و اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از تاریخ فوت مورث تا زمان اجرای حکم به علاوه خسارت دادرسی (اعم از حق الوکاله، هزینه دادرسی و… )

⁠ وکیل تخصصی ملک فنا خسرو

دلائل و منضمات دادخواست:

 • گواهی مصدق (تایید شده) حصر وراثت
 • تصویر مصدق سند مالکیت ملک موروثی
 • تصویر مصدق قیم نامه
 • نحوه طرح دعوای استرداد مال

محاسبه مالیات بر ارث

ریاست محترم دادگاه
با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به اینکه آقای … در تاریخ ۱۳۹۴ فوت نموده است و ایشان دارای یک باب منزل مسکونی واقع در … به پلاک ثبتی … فرعی از … الی … و … اصلی مفروز می باشند.

همچنین به استناد گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست بین ورثه ایشان مشترک است و نیز ملک مشترک در تصرف خانم … می‌باشد.

در حال حاضر موکل اینجانب تقاضای خلع ید از ملک مشاعی (مشترک) فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی را خواستارند لذا از حضرتعالی تقاضای صدور حکم مقتضی را خواستارند.

اصلاح گواهی حصر وراثت

۲- … فرزند … با قیومیت (سرپرستی) خانم … به نشانی خوانده ردیف اول.
۳- نماینده محترم دادستان در امور محجورین (افرادی که به دلیل ضعف عقلی یا جسمی توانایی انجام برخی امور را ندارند).

با وجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد، اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرایف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی‌نماید.

بهترین وکیل تصرف ملک ورثه ای

بهترین وکیل تصرف ملک ورثه ای از قانون انحصار وراثت و املاک و تمام دستورالعمل ها و…. آگاه باشد و در این زمینه تجربه کافی داشته باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل تصرف ملک ورثه ای هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه تصرف ملک ورثه ای، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

روشهای محاسبه شارژ ساختمان

وراث متوفی به چند گروه تقسیم می‌گردند؟

وراث متوفی به دو گروه تقسیم ی‌گردند: 1_ افرادی که بر اساس قانون رایج کشور، مشمول سهم الارث شده باشند.
2_ افرادی که بر اساس وصیت نامه متوفی، مشمول ارث شده باشند.

برای ثبت درخواست پلمپ ملک ورثه‌ای چه کسانی می‌توانند اقدام کنند؟

برای ثبت درخواست پلمپ ملک ورثه ای وارثین، نماینده قانونی، وصی (فردی که نسبت به او وصیت شده است) و طلبکاران می‌توانند، اقدام کنند.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

4.9/5 - (87 امتیاز)

18 دیدگاه

 • پدر بنده سال ۹۳ فوت شده ۱ ملک مسکونی داخل شهر و ۱ ملک بیرون شهر که شامل منزل مغاذه و گاوداری است برای ۳ پسر ۱ دختر و مادر ارث ماند که در سال ۹۵ منزل مسکونی داخل شهر که من و یکی از برادران و مادرم زندگی میکردیم با شکایت خواهر به فروش رسید و تقسیم شد در اون زمان قرار شد که تمامی اموال یکجا به فروش برسد و تقسیم شود ولی این کار انجام نشد و ملکی که بیرون شهر بود فروخته نشد الان مدت ۲ سال است که اون ملک توسط خواهر مادر و یک برادرم تصرف شده که مادرم اونجا زندگی میکنه در حالی که منزل خودش را داده اجاره و رفته اونجارو بازسازی کرده و زندگی میکنه مغاذه هم که از ۱۵ سال قبل دست یگی از برادرانم بوده و همچنان هست بدون اینکه اجاره ای بپردازه و قسمتی از گاوداری هم که توسط خواهرم اجاره داده شده به اقوامش من و یکی از برادرام هیچ استفاده ای از اونجا نمیکنیم لطفا منو راهنمایی کنید که چگونه میتونم حقمو بگیرم ممنون

  • سلام
   اولا که میتونین از شورای حل اختلاف درخواست مهر و موم ترکه بدین تا اونجا بدون رضایت شما مورد استفاده قرار نگیره.
   دوم: درخواست تقسیم ترکه رو ثبت کنید تا نسبت به دریافت حق سهم خودتون اقدامی کرده باشین
   در نهایت امکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سالهی استفاده از ملک هم میتونه راهگشا باشه

 • سلام وعرض ادب وخسته نباشید
  خواهر خانم بنده حدود۲ماهه فوت شده بعد یکی از خواهرها رو باشوهرش که چندین ساله به بیکاری ومفت خوری عادت کرده رو پیش خودش نگه داری میکرده حالا که ایشون فوت کردند این زنوشوهر تمامی مدارکو قایم کردند که کسی نتونه درخواست انحصار وراثت بکنه و مهمتر اینکه خونه روهم تصرف کردند وهیچکسو راه نمیدن تورو یه راهنمایی کنید که بقیه وراث چطوری میتونند اینارو بیرون کنند و تقاضای انحصار وراثت بدهند ممنون اگرم احتیاج به وکیل هست راهنمایی بفرمایید بازم ممنون وعذر خواهی میکنم

  • سلام برای درخواست انحصار وراثت در صورت نداشتن مدارک ورثه میتونین با تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف درخواست استعلام از ثبت احوال کنید.
   در صورت نیاز به وکیل هم با شماره زیر جهت هماهنگی تتماس بگیرید.
   09120067669

 • سلام خسته نیاشید از مادرم زمینی به ما ارث رسیده است که بعد از فوت مادرم برادرهایمان بدون اجازه یه چاه حفر کردند و چند سالی بدون اجازه برداشت داشتند. در سال گذشته ما مجبور به فروش زمین در دادگاه به خود بادرهایمان شدیم. و در شکایتی دیگر اجرت المثل ایام تصرف را خواستار شدیم. الان بعد از فروش زمین از ما شکایت کردند چون قیمت زمین به خاطر چاه بالا بوده و اجرت المثل دریافت کردید باید سهمیه خودتان از چاه را بدهید سوال من اینه ایا ما باید هزینه بدهیم . با تشکر از شما

  • سلام با توجه به اینکه از مفاد پرونده های مورد اشاره شما اطلاعی نداریم امکان راهنمایی و ارائه پاسخ درست نیست.

   • سلام وقت بخیر
    ایا یکی از وراث میتواند ملکی را که در تصرف یکی دیگر از وراث است در سایت دیوار اگهی کند ؟ و مشکل قانونی ندارد این کار ؟

 • سلام عرض ادب
  مادر بزرگ بنده طبق وصیت نامه محضری معتبر با شاهد در دفترخانه ثلث کلیه اموالش رو به بنده واگذار کرده و پدر بنده قبل از مادر بزرگم فوت شدن و وراث مادر بزرگم ۳ پسر و ۱ دختر هستن و 6 واحد از مرحومه به جا مانده خواستم بدونم من میتونم یکی از واحد هارو تصرف کنم چون چند تا از وراث اینکار رو کردن و پرونده تقسیم ترکه در دادگاه در حال کارشناسی و ارزیابی مالی هست ایا منم میتونم تا رای دادگاه یک واحد رو تصرف کنم

  • سلام وقت به خیر
   اگر با موافقت سایر ورثه باشه اشکالی نداره ولی بدون موافقت اونها موضوع مشمول اموال مشاعی خواهد بوذ.

 • سلام جناب روز بخیر
  سوالی داشتم از خدمتتون ما ملکی از طرف پدرم بهمون ارث رسیده سال 92 و من چون ساکن کبک هستم نتونستم اون ایام ایران بیام و برادرم ملک فروختن بدون اطلاع من ایا من میتونم از ایشون شکایت کنم ؟

  • سلام دوست عزیز
   فروش سهم الارث بقیه ی وراث بدون اجازه ی آن ها، انتقال مال غیر به محسوب شده و این انتقال باطل می‌باشد.

 • سلام روز خوش
  من و ۲ برادر و خواهرم مالک یک‌ملک ورثه ای هستیم و زن پدرم بعد مرگ پدرمون الان تو اون خونه ساکن و تصرف کرده ملک آیا ما می‌تونیم اقدامی انجام بدیم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. شما میتوانید ملک ورثهای را مهر و موم نمایید و جهت انحصار وراثت و بعد تقسیم ترکه اقدام فرمایید.

   • هر تعریف و تمجیدی ازتون میکنن میاین کلی تبلیغ میکنین منتشر میکنین مصاحبه میکنین.
    من انتقاد دارم بهتون به کل تیمتون به مدیرتون دکتر محمد رضا مهری که فکر میکنه آسمون سوراخ شده فقط یه وکیل تو دنیاست که اونه…
    بابا بهتر از تو خیلی هست حالا خدا برات خواسته اسمی در کردی انقدر مغرور نباش مرد
    بی پولا رو هم بیین
    ضعیفا رو ببین
    شاسی بلند سوار میشی شاسی کوتاه ها رو ببین
    ۴ تا کار خیر هم بکن بد نیست
    مشاوره مجانی بدی چی میشه
    زنگ زدم رو موبایلت گفتی زنگ بزن دفتر وقت بگیرپول داشتم سراغ تو نمیومدم آقا
    پول ندارم
    دفترم که پول نگیرن جواب سلام نمیدن
    بابا مشتی باش

    • سلام و عرض احترام خدمت شما
     با انتشار متن حضرتعالی در سایت ثابت کردیم که اینطور نیست و انتقادات قابل طرح به لحاظ اخلاقی و ادب رو منتشر خواهیم کرد.
     هر چند انتقاد شما با توهین به مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان جناب دکتر مهری هست و از ایمیل و آی دی فیک و قلابی استفاده کردید اما خوشحال میشیم بتونیم خدمتی بهتون انجام بدیم تا متوجه بشین هدف در گروه وکلای رسمی مهر پارسیان صرفا کسب درآمد نیست.
     این امر با رضایت بیش از 90 درصدی موکلین طبق آمار قابل بررسی هست.
     اما انجام کار خیر و مشاوره رایگان در صلاحیت موسسات عام المنفعه ای هستند که به این منظور ایجاد شدند و موسسه حقوقی مهر پارسیان هم افتخار دارد که با معرفی نهاد کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور و نیز اداره معاضدت قضاوی کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد ذیحق اقدام میکنه.
     بهره بردن اشخاص از اموال شخصی خودشون نظیر اتومبیل و یا منز مجلل، نباید باعث ناراحتی شما بشه قطعا در سایه تلاش و کار شما هم به مواهب دنیوی دست خواهید یافت.
     امبداوریم عقده هامون با عقده هامون درگیر نشه.
     موفق و پیروز باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.