وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی


با معرفی وکیل الزام به تنظیم سند رسمی همراهتان هستیم.

طبق گفته‌های وکیل الزام به تنظیم سند رسمی، سند رسمی دارای نقش بسیار مهمی در جریان پرونده‌های مختلف است.

در سال‌های اخیر بسیار این موضوع دیده شده است که برخی از افراد به دلیل نا آگاهی و عدم توانایی خود در تنظیم سند رسمی مناسب، دچار خسارت‌ها و آسیب‌های مالی شدیدی شده‌اند.

سند رسمی در قانون ایران سندی است، که در حضور نماینده‌های قانونی (تعیین شده توسط قانون‌گذار) تنظیم شود.
این سند شرایط خاصی دارد و باید در سامانه‌های مختلف ثبت گردد و توسط چند نهاد از جمله ثبت احوال مورد تایید قرار بگیرد.

بنابراین باید بدانیم که اساسا داشتن سند رسمی یک امتیاز قانونی بسیار مهم محسوب می‌شود و برای قانون اهمیت بالایی دارد، که می‌تواند، در دعاوی‌ نقش مهمی ایفا نماید.

سند از مهم‌ترین مفاهیم قانونی در هر کشوری محسوب می‌شود.
در واقع بر اساس سند مالکیت، یک فرد ثابت می‌شود و این سند است که می‌تواند نشان دهد، یک فرد چه مالکیتی دارد.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل الزام به تنظیم سند رسمی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی، می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

به عقیده وکیل الزام به تنظیم سند رسمی، انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند از قبیل: سند عادی و سند رسمی صورت گیرد.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک زمانی مطرح می‌گردد، که معامله با سند عادی (قولنامه، مبایعه نامه، صلح نامه و..) انجام شده باشد.

در این مواقع قانون‌گذار این امکان را برای متقاضی ثبت سند رسمی پیش بینی نموده است تا در صورت عدم دسترسی به متعهد یا خودداری او برای حضور برای انتقال سند در دفاتر اسناد، بتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.

از متداول‌ترین دعاوی در دادگستری، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که معمولا در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می‌آید.

دلیل آن غالبا بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه بعضا خریدار توانایی پرداخت مابقی (باقیمانده) ثمن (پول) را ندارد.

دفتر وکیل کیفری محدوده زعفرانیه

به طور معمول این‌گونه است، که فروشنده ملکی را طی یک قولنامه عادی به خریدار فروخته و مقداری از ثمن (مبلغ قراردادی) معامله را در زمان انعقاد قرارداد دریافت داشته و زمانی را جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار مشخص می‌کنند.

باقیمانده مبلغ ثمن (مبلغ قراردادی) در این زمان دریافت می‌شود، اما فروشنده گاها از تنظیم سند سرباز زده و اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می‌گردد.

به موجب ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.

به موجب ماده 1288 قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند.
در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد.
برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد، یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده 1287 نمی‌باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌هایی که سند رسمی را نسبت به سند عادی برتر می‌سازد، در مالکیت املاک است.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

وقتی برای یک ملک سند رسمی ثبت شود، دولت فقط کسی را مالک خواهد شناخت که به عنوان مالک در سند رسمی نامش قید شده باشد یا به موجب سندی رسمی، مالکیت ملک، از مالک رسمی به وی منتقل شده باشد.

همچنین در مورد برخی از اموال منقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان هستند مانند خودرو) نیز وجود سند رسمی برای اثبات مالکیت ضروری است، به طور مثال در خصوص خودرو، به موجب رویه قضایی محاکم دادگستری اسناد عادی همچون برگه سبز خودرو و کارت خودرو برای اثبات مالکیت نزد محاکم کافی نمی‌باشند و صرفاً نشانه مالکیت‌اند نه سند مالکیت.

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصاً در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک را واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود.

وکیل اجرای تامین خواسته

با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد و از مزایای آن بهره‌مند شود.
بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می‌باشد، این تکلیف بر عهده او می باشد.

در واقع تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی مازاد بر انتقال مالکیت نیست و اگر به موجب عقدی ولو شفاهی فردی از مالی را از کسی بخرد، می‌تواند از وی بخواهد که سند رسمی این انتقال را تنظیم نماید.

با این حال؛ فرض نوشته حاضر وقتی است که انتقال به وسیله یک سند عادی مکتوب شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد.

در این موقعیت، اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، خریدار پیش از آن که ادعای مالکیت نماید، می‌بایست مطالبه تنظیم سند رسمی را مطرح نماید و به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تهیه سند رسمی نماید تا وی بتواند رسماً مالک مالی شود که خریداری کرده است.

بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته‌ای است که بر مبنای سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد، صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

کلاهبرداری در پوشش پیمانکار و سازنده

مقدمات طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

پس از تنظیم مبایعه‌نامه (قولنامه) و تنظیم قرارداد بیع (خرید و فروش) با تعیین دفترخانه، طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص‌شده در مبایعه‌نامه به ترتیب جهت تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقیمانده ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند.

در صورتی که فروشنده از انجام تعهد خود امتناع کند و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می‌تواند با حضور در دفترخانه در‌‌ همان تاریخ و تهیه الباقی ثمن معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند.

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

در این گواهی درج می‌شود که در تاریخ مقررشده در مبایعه‌نامه خریدار در دفترخانه حاضر شده و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود امتناع کرده است.

اگر در مبایعه‌نامه، دفترخانه یا تاریخ حضور مشخص نشده باشد، خریدار می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.

در صورت حاضر نشدن فروشنده در تاریخ معین در اظهارنامه خریدار می‌تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، به دادگاه صالح (محل وقوع ملک ملاک صلاحیت است) مراجعه کند.

شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی 

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی شرایط دعوا را شرح داد:

 • وجود یک رابطه قراردادی بین طرفین دعوی از جمله مبایعه نامه یا صلح نامه.
 • در قرارداد مذکور طرفین متعهد به حضور در دفترخانه جهت تنظیم رسمی سند شده باشند.
 • فروشنده مالک قانونی ملک باشد.
 • ملک قابلیت نقل و انتقال  داشته باشد، مثلاً در توقیف نباشد.
 • خریدار در زمان تعیین شده در قرارداد با در دست داشتن مابقی ثمن در دفترخانه حضور پیدا کند و فروشنده غایب باشد و یا در صورتی که خریدار هم حاضر شده به نحوی که قابل اثبات باشد آمادگی خود را اعلام نموده باشد.

موانع طرح دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند

به بیان وکیل الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد، چرا که در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند.

همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام کند.

در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، امکان‌پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده که قانونا متعلق به وی نبوده است.

تنظیم سند رسمی

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی را وکیل الزام به تنظیم سند رسمی توضیح می‌دهد:

1- احراز مالکیت خوانده: از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.)
2- احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع (مورد معامله): در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات.
3- احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش‌ پرداخت) و محاسبه مابقی ثمن و قید در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک.

تجدید نظر خواسته کیست

4- احراز انجام معامله و قرارداد از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود: ملاحظه اصل مبایعه‌نامه، (قرارداد دست‌نویس خرید و فروش) توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی و توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.

احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها، ورثه با ملاحظه انحصار وراثت.

درخواست اعمال ماده 477 خلاف بین شرع

تحقیق درباره مورد معامله و اگر در رهن بانک باشد، تعیین و احراز میزان بدهی.

5- توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های لازم به طور معمول برای انتقال (مانند مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه (به صورت نصف، نصف) بر عهده طرفین است.

انجام هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد: مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات.

دادگاه صالح برای رسیدگی پرونده الزام به سند

وکیل تنظیم به الزام سند رسمی این‌گونه شرح داد، در ابتدا تحقیقات و بررسی‌های لازم توسط دادگاه جهت وجود شرایط و صحت اطلاعات مندرج در دادخواست انجام می‌شود، همانند احراز هویت طرفین، احراز مالکیت فروشنده و وجود قرارداد و همچنین در توقیف نبودن ملک.

همچنین به درخواست خواهان امکان صدور قرار دستور موقت جهت ممانعت از فروش ملک مورد نظر وجود دارد.

خواهان برابر مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، باید دادخواست خود به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی را تنظیم و آن را تقدیم دادگاهی کند که محل وقوع ملک در حوزه آن دادگاه است.
زیرا در مورد اموال غیرمنقول دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال است.

با عنایت به طولانی بودن زمان رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی بهتر است، فروشنده ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه درخواست کند تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را به شخص دیگری منتقل کند.

نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده:

بعد از از صدور حکم قطعی، خریدار باید خواستار اجرای حکم را از واحد اجرای احکام باشد.
حکم اجرایی به محکوم‌علیه (فروشنده) ابلاغ می‌شود و اگر وی ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می‌کند.

دایره اجرا به دفترخانه‌ای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اعلام می‌کند که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند.

ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی

«هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.
لازم به ذکر است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می‌شود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نیست.
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، آنچه که مورد تقاضا است با احراز مالکیت تفاوت دارد.

در این گونه دعاوی وکیل خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود نیست بلکه به عقده او، مالکیت به او انتقال یافته و صرفا خواستار انجام تشریفات آن است اما برای صدور حکم به الزام، وضعیت مالکیت برای شخص دادرس باید روشن شود و به نظر صرف استعلام برای این مهم کافی نخواهد بود.

مواد قانونی و اصول مورد استناد

در این خصوص باید به اصل لزوم معاملات و اصل صحت معاملات و نیز مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹، ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی اشاره کرد که به شرح ذیل است:
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.»

ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران

 • قصد طرفین و رضای آنها.
 • اهلیت طرفین‌.
 • موضوع معین که مورد معامله باشد.
 • مشروعیت جهت معامله‌

ماده ۱۹۱ قانون مدنی

«عقد (قرارداد) محقق می‌شود به قصد انشا (نوشتن) به شرط مقرون (نزدیک بودن) بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»

وکیل دعاوی ملکی گیلان

ماده ۲۱۹

«عقودی (قراردادهایی) که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع (باید اجرا شود) است، مگر اینکه به رضای (رضایت) طرفین اقاله (توافق برای بر هم زدن قرارداد) یا به علت قانونی فسخ (از بین برود) شود.»

ماده ۲۲۲ قانون مدنی

«در صورت عدم ایفای تعهد (انجام ندادن تعهد)، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ (پرداخت) مخارج آن محکوم کند.»

ماده ۲۲۳ قانون مدنی

«هر معامله (قراردادی) که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.»

دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟

دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی؛ خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند.

از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد.
دوم: احراز می‌نماید که خوانده اهلیت (اختیار) فروش مال را داشته باشد.

سوم: احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده، توسط وی انجام شده است.

چهارم: احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کدام یک از طرفین است.

در این میان دادگاه می تواند، موارد دیگری را نیز در نظر بگیرد مثلا: سابقه تصرفات قانونی ملک را استخراج کند یا برای روشن شدن متصرفات ملک قرار معاینه محل صادر نماید.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک

بدیهی است در صورتی که نسبت به سند عادی تردید یا انکاری از جانب خوانده مطرح شود، خواهان ابتدا و پیش از این مراحل باید صحت سندی عادی را به ادله یا شواهد دیگر اثبات نماید.

همچنین ممکن است دادگاه در صحت سند عادی تردید کند و با ذکر موارد تردید رسیدگی را منوط به اثبات صحت سند عادی از جانب خواهان نماید.
پس صدور حکم قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، خوانده (فردی که دادخواست به ضرر او صادر شده است) ده روز مهلت دارد تا به دفترخانه مراجعه و انتقال مال طی سند رسمی را انجام دهد.

در صورت امتناع مالک از این کار، واحد اجرای احکام دادگاه مستقیماً از دفترخانه اسناد رسمی میخواهد که سند رسمی انتقال ملک را تنظیم و نماینده دادگاه به جای خوانده آن سند امضا خواهد نمود.

اهمیت تنظیم سند رسمی برای ملک

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی مقرر می‌دارد، این تنظیم پس از معاملات ملکی که با قولنامه یا مبایعه نامه صورت می‌گیرد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اغلب اتفاق می‌افتد که فروشندگان معاملات ملکی، ملک را همزمان به چندین نفر می‌فروشند و خریداران با مسائل قضایی مواجه می گردند، که گاها موفقیت در آنها سال‌ها زمان می‌برد.

البته جهت ثبت و تنظیم سند رسمی ملکی به شرایطی نیاز است که قانون‌گذار این شرایط را در قانون لحاظ نموده است.

مزایای بهره گیری از وکیل در دادخواست الزام به تنظیم به سند رسمی

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص دعوای تنظیم این سند گفته، دعوایی است که پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد.
خوانده ممکن است مال را به وثیقه نزد شخص ثالثی سپرده باشد و حتی آن را فروخته باشد که این امر در کیفیت طرح خواسته موثر است.

فروض متعددی بر این دعوا وارد است که هر کدام نیاز به وکیل دادگستری مجرب را تقویت خواهد نمود، اما بدون این فروض متعدد و در عادی‌ترین حالت (هم فروشنده مالک رسمی باشد و هم مال به شخص دیگری فروخته یا رهن (وثیقه) داده نشده است)، طرح چنین دعوایی مستلزم استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد.

وکیل شکایت از کلاهبرداری ملکی

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل الزام به تنظیم سند رسمی هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه الزام به تنظیم سند رسمی، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

نحوه تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

چرا که اولا می‌بایست یک سند عادی با تمام مفاد آن نزد دادگاه اثبات شود و دوما انجام تعهدات خواهان می‌بایست، احراز گردد تا به این وسیله دادگاه حکمی قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر نماید.

انواع سند چیست؟

اسناد به چند دسته: 1- سند عادی 2- سند رسمی 3- سند عادی در حکم سند رسمی 4- سند لازم الاجرا 5- سند در حکم لازم الاجرا، تقسیم می‌شوند.

سند ملکی وکالتی چیست؟

سند وکالتی ملک به سندی گفته می‌شود که مالک، ملک خود را با یک وکالت نامه محضری به شخص دیگری واگذار کرده و نام آن شخص به عنوان وکیل در سند ثبت می‌گردد و به موجب آن فرد، وکالت در فروش و سایر موارد را دارد.

 

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

انواع سند چیست؟

1- سند عادی 2- سند رسمی 3- سند عادی در حکم سند رسمی 4- سند لازم الاجرا 5- سند در حکم لازم الاجرا

سند ملکی وکالتی چیست؟

سند وکالتی به سندی گفته می‌شود که مالک ملک خود را با یک وکالت نامه محضری به شخص دیگری واگذار کرده و نام آن شخص به عنوان وکیل در سند ثبت می‌گردد.

4.9/5 - (133 امتیاز)

36 دیدگاه

 • سلام
  هزينه وكيل براى پرونده الزام به تنظيم سند رسمى چقدر ميشه؟
  من وكيل ملكى براى غرب تهران مجتمع مفتح ميخوام

  • عرض درود و احترام به شما
   برای انتخاب وکیل مجتمع قضایی شهید مفتح تهران و در پرونده ملکی الزام به تنظیم سند رسمی از طریق همین سایت میتونین اقدام بفرمایید.
   اما هزینه های وکیل به عنوان حق الوکاله و همچنین سایر هزینه ها بعد از سنجش امکان انجام کار و در جلسه حضوری یا آنلاین با وکیل مشخص خواهد شد.

   • ببخشید میشه بگین از موسسه حقوقی مهر پارسیان راضی هستین یا نه؟
    من میخوام وکیل بگیرم و نمیدونم میشه به این وکلا اعتماد کرد یا نه

 • وکیل الزام به تنظیم سند رسمی کرج برای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره طبق تعهد مالک نیاز دارم.
  البته خودم ساکن تهران هستم و در صورت امکان تهران با وکیل قرار بزارم

 • با سلام. پدر بنده فوت شدند. مالک 3 دانگ زمینی بودند. چند روز قبل از فوت، طبق قولنامه ای دست نوشته(خانگی)این ملک را به من واگذار کردند که به امضای 2 نفر شاهد درآمد. شریک دیگر ملک با توجه به داشتن وکالتنامه از پدرم اقدام به کسب پروانه ساخت نموده که تاریخ صدور پروانه هم پس از فوت ایشان می‌باشد. حال سوال بنده این است: آیا این 3 دانگ مشمول مالیات بر ارث می‌باشد؟ در صورت مشمول بودن در مالیات بر ارث آیا ارزش حال ملاک می‌باشد؟ یا زمان فوت که ملک هنوز تخریب نگردیده؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام دوست عزیز
   با توجه به اینکه تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه پیش از زمان فوت پدرتان می‌باشد، این ملک جزء ماترک نمی‌باشد. بنابراین می‌بایست پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت، به طرفیت سایر وراث و مالک سه دانگ دیگر زمین (شریک ملک مذکور)، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمایید که پس از قطعیت رای و صدور اجرائیه با حضور ورثه و مالک دیگر در دفترخانه اسناد رسمی انتقال انجام ‌گیرد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره یا وکیل متخصص در امور قراردادی با شماره 02188663925 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام وقت بخیر من یک ملک قولنامه ای از همسر برادرم خریداری کردم و الان متوجه شدم ایشون قبلا ملک به خواهر خودشم فروخت الان کدوم ما دونفر مالک هستیم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته است: وقتی برای یک ملک سند رسمی ثبت شود، دولت فقط کسی را مالک خواهد شناخت که به عنوان مالک در سند رسمی نامش قید شده باشد یا به موجب سندی رسمی مالکیت ملک از مالک رسمی به وی منتقل شده باشد. و اینکه در این مورد معامله معارض صورت گرفته و در نتیجه معامله اول صحیح و قانونی است البته این مورد نیاز به بررسی اسناد و مدارک شما و نفر دیگری که مدعی مالکیت می باشد را دارد. شما میتوانید جهت رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص این امر با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، بنده مالک یک زمین در مهرشهر کرج هستم. با شرکتی قراراداد بستم برای ساخت یک آپارتمان 10 طبقه، که ظرف مدت 1 سال و 5 ماه واحد ها رو تحویل بدن، الان 8 ماه از قرارداد گذشته و هنوز حتی گودبرداری هم نکرده اند، آیا بنده به عنوان مالک می‌توانم از سازنده شکایت کنم که او را ملزم به تنظیم سند کنم؟ چون به سازنده مهلت داده شده آیا این مهلت ضمانت اجرا خواهد داشت؟ یعنی مثل قرارداد مشارکت باز ضرر و زیان میشه معین کرد؟

  • سلام وقت شما بخیر
   ضرر و زیان در صورتی قابل مطالبه است که در قرارداد، وجه التزام روزانه خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد ذکر شده باشد. اگر ذکر شده است، قابل مطالبه است. باید قرارداد توسط وکیل متخصص بررسی شود. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی و قراردادی با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام جناب وکیل
  آیا  اسناد رسمی (سند ملک) را می‌توان انکار نمود. ما اطلاعی نداشتیم و تازه متوجه شدیم پدرمون خونه رو به نام همسر دومشون کرده بودن ولی قبل از فوت گفتن خونه برای خواهرام بمون

  • سلام وقت شما بخیر
   در مورد اسناد رسمی نمیتوان ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگیهای مذکور در ماده 1287 نمیباشد.

 • سلام روز بخیر
  ما یک واحد اپارتمان سال ۹۸ خریداری کردیم و وجه کانل پرداخت کردیم و الان مالک حاصل به سند زدن نیست و مالکیت کردیم و دادگاه حکم داده برای تنطیم سند  سوالم این اگر فردی حتی باتوجه به جرم دادگاه حاضر به تنظیم سند رسمی نشود چه اقدامی انجام می‌شود

  • سلام وقت شما بخیر
   در این خصوص ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: ((هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا میکند.))

 • سلام جناب
  من بردارم سال ۹۹ یک آپارتمان خریداری کردن و بعد برای کار به ترکیه رفتن هنوز سند نزدن بعد ۲ سال من میتونم به نمایندگی از برادرم الزام به تنظیم سند رسمی درخواست بدم ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   برادر شما باید وکالت رسمی مبنی بر حق انتخاب وکیل دادگستری به شما اعطا نماید و شما نیز با وکالت مزبور به وکیل دادگستری وکالت دهید تا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم نماید. شما میتوانید جهت هماهنگی تایم مشاوره با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام وقت بخیر من 3 سال پیش ماشینی خریدم لیزینگ از سایپا، بعد از یک سال به دلایلی مجبور به فروش شدم و با همون شرایط لیزینگ ماشین رو فروختم، در قولنامه قید کردم درصورت برگشت چک معامله فسخ و ضرر و زیان شرکت سایپا به عهده خریدار می‌باشد، که این آقا نتونست چک آخرش رو پاس کنه و مجبور به شکایت شدیم دادگاه رای اول داد و قطعی شد ولی دردادگاه تجدید نظر رای کلا عوض شد و اصلا قاضی ما رو محکوم کرد به پرداخت ضرر زیان، ما پرونده رو فرستادیم دیوان عالی کشور بعد از 5 ماه، امروز الزام به سند زده برای ما و من می‌خوام ببینم چطور می‌تونم سند نزنم تا جواب دیوان برایم بیایید اصلا راهی هست با نه بعد سند در رهن شرکت سایپا و چک همچنان 1 سال است برگشت خورده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   شما با تنظیم یک لایحه محکم به دادگاه اعلام نمایید که پرونده دیگری در مورد این خودرو در جریان است و اگر خواهان، مرتهن (شرکت سایپا) را طرف دعوا قرار نداده باشد درخواست ایشان رد خواهد شد. و قرار رد دعوا صادر خواهد شد. در هر حال تا ابتدا فک رهن صورت نگیرد الزام به انتقال سند امکان ندارد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور الزام به تنظیم سند با شماره 09120067664 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام و عرض ادب من یک صلح نامه دارم برای ۳ سال قبل که ملک به نامم صلح شده آیا من میتونم الزام به تنظیم سند رسمی دریافت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر در قرارداد مذکور طرفین متعهد به حضور در دفترخانه جهت تنظیم رسمی سند شده باشند، امکان پذیر است.

 • با سلام و احترام، من چند سال پیش یه موتور وسپا خریدم، مبلغی از آن باقیماند که طی یه فقره چک به خریدار پرداخت کردم. حالا بعد از پرداخت کامل وجه بنگاه دار نه قولنامه ای به من داده نه نسبت به سند موتور اقدام می‌کنه، و بعد از مراجعه به صنف مربوطه رئیس صنف ظاهرا با ایشون همدست بوده و هیچگونه همکاری با ما نمیکنه، حالا با توجه به موارد ذکر شده آیا می‌تونم نسبت به درخواست سند اقدام کنم؟ در نظر داشته باشید که کارت و مدارک موتور دست من است. با تشکر

  • سلام وقت شما بخیر
   با توجه به اینکه قولنامهای در دست ندارید بهتر است برای الزام فروشنده به تنظیم سند ابتدا اظهارنامهای را تنظیم و از طریق مجتمع قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نمایید. در اظهارنامه تاریخی برای حضور ایشان در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی موتور موضوع دعوا تعیین شده است و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره میشود که در صورت عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی، علیه فروشنده اقدام قانونی مینمایید. ضمنا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی موتور، مالکیت خوانده و وقوع عقد بیع میان خواهان و خوانده باید اثبات شود. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص در امور الزام به تنظیم سند با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام،وقت بخیر
  من از جانب پدرم وکالت دارم تا وکیل رسمی بگیرم وبرای تنظیم. سند اقدام کنم.
  در رابطه با تنظیم سند دادگاه حکم داده ورای به تنظیم سند به ما داده،
  الان برای مرحله نوبت گیری اجرای احکام،آیا باید بازهم ازطرف پدرم وکیل رسمی بگیرم یا خودم با همین وکالت نامه میتونم برم اجرای احکام ؟؟؟؟
  آیادر این مرحله شعبه با من مامور میفرستد دفترخانه؟؟؟

  • سلام وقت به خیر
   برای اجرای حکم میتونین خودتون اقدام کنید و یا از طریق وکیل رسمی دادگستری.
   در صورت حاضر نشدن فروشنده دادگاه برای امضای سند نماینده معرفی خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.