الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی


با بررسی موضوع الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی همراهتان هستیم.

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

پس از آن که آپارتمانی ساخته شد همه قطعات آن به صورت مشاع می‌باشد برای اینکه بتوان برای هر واحد به صورت جداگانه سند اخذ نمود لازم است مشخصات هر یک از واحد ها، قسمت‌های دیگر شامل پارکینگ و انباری و قسمت مشاعات مشخص گردد به سندی که از طرف اداره ثبت صادر می‌گردد و مشخصات قسمت‌های تفکیکی را مشخص می‌کند صورت مجلس تفکیکی گفته می‌شود.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک

صورت مجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود. این صورت مجلس صرفاً به تعریف حدود اربعه واحد‌های مستقل و ذکر مساحت آن‌ها و شماره گذاری آن‌ها می‌پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحد‌ها بپردازد.

بدیهی است اگر کل ملک قبل از تفکیک متعلق به یک فرد بوده کل قطعات نیز متعلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی بوده باشد در این صورت کل واحد‌ها و قطعات تفکیک شده یک به یک با قدرالسهم مشخص شده متعلق هر یک از مالکین خواهد بود.

مرجع تنظیم صورت مجلس تفکیکی و نحوه صدور آن

صدور صورت مجلس تفکیکی برای املاک، پس از اخذ پایان کار از شهرداری مربوطه قابل انجام است به این معنی که پس از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایان کار، مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی را تسلیم دفتر اسناد رسمی می‌نماید.

اسقاط کافه خیارات در قراردادهای ملکی

 سر دفتر اسناد رسمی، تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می‌نماید و اداره ثبت اسناد و املاک با ارجاع به کارشناس مربوطه، نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی اقدام می‌نماید؛ بنابراین طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت هر گاه مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک ملکی را داشت، این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد.

اسناد تجاری

 مبنای وصول هزینه تفکیک، ارزش معاملاتی روز خواهد بود؛ هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد؛ لذا با توجه به ماده فوق ابتدا متقاضی تفکیک ملک در محدوده شهر، جهت دریافت نقشه تفکیکی به شهرداری منطقه مربوط به ملک مراجعه و تقاضای خود را اعلام می‌کند.

در این صورت شهرداری موظف به ارائه و تسلیم نقشه مزبور به متقاضی است، زیرا ادارات ثبت در زمان دریافت تقاضای تفکیک از سوی مالکان، تفکیک را براساس نقشه‌ای که قبلاً به تأیید شهرداری رسیده انجام می‌دهند. (در روستا‌ها وزارت مسکن و شهرداری موظف است از طرف روستاییان نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد ارسال کند که به تأیید مراجع دیگری نیاز نیست) پس از دریافت نقشه از شهرداری، متقاضی با مراجعه و ارائه نقشه مزبور به دفتر اسناد رسمی، از اداره ثبت تقاضای استعلام برای تفکیک پلاک خود می‌کند.

وکیل ملکی تضمینی

پس از طی مراحل فوق نماینده ثبت، صورت مجلس تفکیکی را تنظیم می‌کند که پس از پرداخت هزینه‌های قانونی و صدور آن، نسخه‌ای از آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌کند. البته لازم به ذکر است که صورت مجلس تفکیکی باید در دفتر املاک به ثبت برسد و برای آن سند رسمی تنظیم شود؛ در غیر این صورت مالک یا مالکان تا قبل از ثبت می‌توانند ابطال آن را درخواست کنند.الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

مدارک لازم برای صدور صورت مجلس تفکیکی

۱- مدارک شناسایی از قبیل: شناسنامه و کارت ملی

مشاوره حقوقی خرید ملک در استانبول

۲- ارائه گواهی پایان کار ساختمان و اسناد مالکیت

دعوی الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

یکی از دعاوی مطرح بویژه در مورد آپارتمان های نوساز، دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی است. بیایید در این مورد کمی بیشتر بدانیم. صورتمجلس تفکیکی چیست ؟ آیا در باره دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی چیزی شنیده اید؟ باید بدانید یکی از اقداماتی که در امور ملکی گاهی پای افراد را به مراجع قضایی باز می کند، موضوع صورتمجلس تفکیکی است.

باید دانست صدور سند مالکیت مرحله بعد از تهیه و تنظیم صورتمجلس تفکیکی است. لذا دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک، فقط در شرایطی میسر خواهد بود که قبلاً سند مالکیت برای ملک صادر نشده باشد. املاکی که سند ماکیت دارند دعوی و درخواست الزام به صورتمجلس تفکیکی در مورد آن ها معنی نداشته و ترتیب اثر به چنین درخواستی داده نمی شود. دعوی الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی از نوع دعاوی غیر مالی محسوب می گردد. لذا تنها دادگاه های نزدیک به محل وقوع ملک ، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند.

دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

ممکن است فروشنده ملک، از اخذ صورتمجلس تفکیکی امتناع ورزد. در نتیجه امکان اخذ سند و انتقال ملک به خریدار میسر نشود. یا در این مورد تعلل نماید. در این صورت خریدار می تواند با تنظیم دادخواست، فروشنده را ملزم به اخذ صورتمجلس تفکیکی نماید. بدیهی است خریدار می تواند علاوه بر الزام به تهیه صورتمجلس تفکیکی، الزام به اخذ سند و الزام به اخذ پایان کار را نیز از دادگاه درخواست نماید. در صورتمجلس تفکیکی، حدود و مساحت قسمت اختصاصی و همچنین مشترکات قید می گردد. بر این اساس دارندگان مالکیت اختصاصی به قدر السهم خود از مشترکات، مالکیت مشاعی خواهند داشت .الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

نحوه طرح دعوی الزام خوانده به صورتمجلس تفکیکی

خریدار با تعلل یا امتناع فروشنده از اخذ صورتمجلس تفکیکی مواجه می شود.

سرقفلی چیست؟

خریدار تصمیم می گیرد موضوع را پیگیری نماید او ابتدا به مراجع قضایی مراجعه و دادخواستی را در این زمینه به دادگاه تقدیم می کند.

در دادخواست خریدار به عنوان خواهان تقاضای محکومیت فروشنده به عنوان خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی را از دادگاه درخواست می کند.

نحوه تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 خریدار موظف است در دادخواست خود نام کلیه فروشندگان و خریداران ملک از ابتدا تا انتها را در دادخواست قید نماید. بنابراین دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، باید به طرفیت همه مالکان ملک طرح گردد. در صورتی که خواهان فقط نام اخرین مالک را در دادخواست قید نماید، دعوی از طرف دادگاه قضایی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

ممکن است دادگاه، خوانده را محکوم به اخذ صورتمجلس تفکیکی کند اما فروشنده باز هم از انجام این کار خودداری کند. در این صورت خریدار می تواند بر اساس رأی دادگاه شخصاً اقدام به پیگیری موضوع و اخذ صورتمجلس تفکیکی نماید. سپس خریدار یا خواهان با طرح شکایت از فروشنده، درخواست پرداخت هزینه های پرداختی خود و خسارات دادرسی را از دادگاه طلب نماید.

نمونه رأی دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

تکلیف بایع به اخذ مجوزهای لازم جهت انتقال رسمی

نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات از جمله اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی می‌ باشد، ولو این تعهدات در مبایعه‌نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستنداً به مبایعه‌ نامه عادی محکوم می‌شود.

رای بدوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

در خصوص دعوی …. و … به طرفیت ۱- خانم الف.ت. ۲-آقای م.ر. به خواسته صدور حکم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند رسمی و اخذ اشتراک از شهرداری و تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی به استناد کپی مصدق بیع‌ نامه و استعلام از دفترخانه ؛ دادگاه نظر به اینکه عقد بیع نسبت به ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول جزء پلاک ثبتی …  به نحو صحت فی‌ مابین طرفین دعوی خواهان به‌عنوان خریدار و خواندگان به‌عنوان فروشنده در تاریخ ۸۹/۱۰/۱۴ منعقد گردیده است

وکیل دادسرای شهرداری تهران

و نظر به اینکه خواندگان دلایل و مدارکی که حکایت از انحلال عقد بیع باشد به دادگاه ارائه نکرده‌اند و اینکه یکی از وظایف فروشندگان مطابق سندیات بیع‌نامه ؛ حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسماً بنام خریدار بوده است و اینکه مطابق پاسخ استعلام از ثبت پلاک ثبتی کما فی السابق به نام خواندگان می‌باشد که این دلالت بر عدم ایفاء وظایف فروشندگان دارد.

بازداشت اموال بدهکار مالیاتی

لذا دعوی مطابق مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی مذکور واقع در طبقه اول بنام خواهان در قبال دریافت تتمه معامله و پرداخت خسارت دادرسی معادل…  ریال محکوم می‌کند دعوی به خواسته اخذ اشتراک آب از شهرداری نظر به اینکه مجوز صدور اشتراک با آب و فاضلاب است مستنداً به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادر می‌شود. رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشد.

رئیس شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی تهران

اگر تفکیک ملک مشاعی توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
مدت زمانی که ملک افراز و یا تفکیک میشود کمتر است.
نیازی به حضور مالک در اداره ثبت اسناد نخواهد بود.
اگر ملک غیر قابل افراز هم باشد نیاز به حضور مالک در دادگاه نمیباشد.
وکیل میتواند ضمن حضور در اداره ثبت مشخص کند که ملک قابل افراز است یا خیر.
وکیل میتواند سهم موکل خود را بعد از تفکیک به فروش برساند.

نمونه لایحه اعتراض شخص ثالث اجرایی

تمامی شرکا که مالک ملک مشاع میباشند میتوانند بدون حضور خود و در صورتیکه توافق کنند یک وکیل بگیرند تا برای تفکیک ملک و یا افراز ملک اقدام کند.

موسسه حقوقی مهرپارسیان در تمامی موضوعات ملکی همیشه با همکاری با بهترین وکلا میتواند بهترین نتیجه را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد.

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (16 امتیاز)

4 دیدگاه

 • سلام بنده ملکی بامبایعه ۱۶سال قبل خریدم وصورت مجلس تفکیکی نداشت وسند ندادندشکایتم به جایی نرسیدچون درقولنامه ام ذکرشده بودکه درصورت اینکه تفکیکی حاضرنشودسندزدن باتاخیراست و… بنده ملک مبایعه ای فروختم وتاریخ حضورمحضرو..نزدم وذکرکردم درحال حاضر ملک قولنامه ای است وسند ندارد واصل قولنامه خودمم تسلیمش کردم. بعد۱۳سال شکایت الزام سند و تفکیکی و ..ازمن کرده یکماه دیگه مهلت داریم مالک اصلی وشریکش هردوفوت شده اندو وراث نمیپذیرندآیا میتواندمرامحکوم کند

 • سلام جناب دکتر مهری
  سوالی دارم خدمتتون
  ببخشید بعد از اینکه دادگاه رای به ابطال صورتمجلس تفکیکی و پایانکار بده آیا ترتیب انباری و پارکینگ واحدها هم به هم میخوره؟

  • سلام و عرض احترام
   در صورتی که بعد از ابطال صورتمجلس تفکیکی برای تقسیم جدید پارکینگ ها توافقی بین مالکین نباشد، از طریق قرعه پارکینگ متعلق به هر واحد وشخص خواهد شد.
   موسسه حقوقی مهر پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.